Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Dumbravan Marcel
Căutare avansată

Şuvalova Elena

Procuratura municipiului Chișinău

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 604-p din 21 septembrie 2003, numită în funcția de procuror în Procuratura sectorului Centru, municipiul Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 604-p din 21 septembrie 2003, numită în funcția de procuror în Procuratura sectorului Centru, municipiul Chișinău.

 

Prin Hotărârea nr. 552 din 03 octombrie 2014, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa doamnei Elena Şuvalova, procuror în procuratura sectorului Centru, calificativul Atesat. Prin Hotărârea nr. 12-197/14 din 23 octombrie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului de calificare nr. 552 din 03 octombrie 2014.

Prin Hotărârea nr. 552 din 03 octombrie 2014, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa doamnei Elena Şuvalova, procuror în procuratura sectorului Centru, calificativul Atesat. Prin Hotărârea nr. 12-197/14 din 23 octombrie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului de calificare nr. 552 din 03 octombrie 2014.

Hotărârea nr. 552 din 03 octombrie 2014

Hotărârea nr. 12-197/14 din 23 octombrie 2014

La data de 15.03.2010 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura sectorului Centru mun.Chișinău, Elena Șuvalova, fiindu-i imputată comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, adică îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu. Colegiul disciplinar, în baza hotărîrii din 06.05.2010, a recunoscut-o culpabilă pe procurorul Șuvalova de comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură și, în temeiul art.125 alin(2) lit.b) din lege, a încheiat procedura disciplinară din motivul expirării termenului de tragere la răspundere disciplinară. Prin Hotătârea nr. 2-3d-159/10 din 25 mai 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar din 06 mai 2010 în privinţa procurorului în procuratura sectorului Centru mun.Chișinău Elena Șuvalova.

La data de 15.03.2010 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura sectorului Centru mun.Chișinău, Elena Șuvalova, fiindu-i imputată comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, adică îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu. Colegiul disciplinar, în baza hotărîrii din 06.05.2010, a recunoscut-o culpabilă pe procurorul Șuvalova de comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură și, în temeiul art.125 alin(2) lit.b) din lege, a încheiat procedura disciplinară din motivul expirării termenului de tragere la răspundere disciplinară. Prin Hotătârea nr. 2-3d-159/10 din 25 mai 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar din 06 mai 2010 în privinţa procurorului în procuratura sectorului Centru mun.Chișinău Elena Șuvalova.

 

Hotătîrea nr. 2-3d-159/10 din 25 mai 2010

LASĂ UN COMENTARIU