Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Baeșu Andrei
Căutare avansată

Bantîş Victor

Procuratura Generală Chişinău

Date biografice

Procuror, Secția justiție juvenilă în cadrul Procuraturii Generale

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1074-p din 01 august 2016, numit în funcția de procuror in Secţia justiţie juvenilă din cadrul Direcţiei politici, reforme şi protecţia intereselor societăţii a Procuraturii Generale.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 698-p din 12 iunie 2015, numit în funcția de procuror al Secţiei minori şi drepturile omului în cadrul Procuraturii Generale.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 713-p din 16 mai 2013, numit în funcția de procuror al Secţiei minori şi drepturile omului din cadrul Direcţiei investigaţii generale a Procuraturii Generale.

Procuror, Secția justiție juvenilă în cadrul Procuraturii Generale

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1074-p din 01 august 2016, numit în funcția de procuror in Secţia justiţie juvenilă din cadrul Direcţiei politici, reforme şi protecţia intereselor societăţii a Procuraturii Generale.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 698-p din 12 iunie 2015, numit în funcția de procuror al Secţiei minori şi drepturile omului în cadrul Procuraturii Generale.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 713-p din 16 mai 2013, numit în funcția de procuror al Secţiei minori şi drepturile omului din cadrul Direcţiei investigaţii generale a Procuraturii Generale.

 

Prin Hotărîrea nr. 476 din 16 mai 2014, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa domnului Victor Bantîş, procuror al Secţiei minori şi drepturile omului din cadrul Direcţiei investigaţii generale a Procuraturii Generale, calificativul Atestat și a recomandat Procurorului General conferirea gradului de clasificare ordinar Consilier juridic de rangul al III-lea

DISTINCȚII
Cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărîrea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015, a propus încurajarea domnului Bantîş Victor, procuror în Secţia minori şi drepturile omului, Procuratura Generală cu Medalia ”Pentru serviciu impecabil” Clasa III.

Prin Hotărîrea nr. 476 din 16 mai 2014, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa domnului Victor Bantîş, procuror al Secţiei minori şi drepturile omului din cadrul Direcţiei investigaţii generale a Procuraturii Generale, calificativul Atestat și a recomandat Procurorului General conferirea gradului de clasificare ordinar Consilier juridic de rangul al III-lea

DISTINCȚII
Cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărîrea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015, a propus încurajarea domnului Bantîş Victor, procuror în Secţia minori şi drepturile omului, Procuratura Generală cu Medalia ”Pentru serviciu impecabil” Clasa III.

 

Hotărîrea nr. 476 din 16 mai 2014

Hotărîrea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015

La data de 19 iulie 2010 a fost pornită procedura disciplinară în privința procurorului în secția investigații financiar-economice, Victor Bantîș conform art.118 din Legea cu privire la Procuratură. Temei pentru inițierea controlului de serviciu a servit raportul șefului secției investigații financiar-economice, Al.Nichita privind comiterea de către procurorul Bantîș a unor fapte care discreditează imaginea de procuror. Avînd în vedere că Colegiul disciplinar la aplicarea pedepsei a indicat greșit temeiul juridic al sancțiunii aplicate, făcînd trimitere la lit.b) art.62 din Legea cu privire la Procuratură (mustrarea), Consiliul stabilește că sancțiunea disciplinară aplicată procurorului Bantîș - mustrarea aspră este prevăzută la lit.c) art.61 Legea cu privire la Procuratură. Prin Hotărîrea nr. 2-3d-330/10 din 21 septembrie 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea din 10.09.2010.

La data de 19 iulie 2010 a fost pornită procedura disciplinară în privința procurorului în secția investigații financiar-economice, Victor Bantîș conform art.118 din Legea cu privire la Procuratură. Temei pentru inițierea controlului de serviciu a servit raportul șefului secției investigații financiar-economice, Al.Nichita privind comiterea de către procurorul Bantîș a unor fapte care discreditează imaginea de procuror. Avînd în vedere că Colegiul disciplinar la aplicarea pedepsei a indicat greșit temeiul juridic al sancțiunii aplicate, făcînd trimitere la lit.b) art.62 din Legea cu privire la Procuratură (mustrarea), Consiliul stabilește că sancțiunea disciplinară aplicată procurorului Bantîș - mustrarea aspră este prevăzută la lit.c) art.61 Legea cu privire la Procuratură. Prin Hotărîrea nr. 2-3d-330/10 din 21 septembrie 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea din 10.09.2010.

 

Hotărîrea nr. 2-3d-330/10 din 21 septembrie 2010

LASĂ UN COMENTARIU