Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Beltei Oxana
Căutare avansată
sursa foto: facebook.com

Bodareu Octavian

Procuratura de circumscripție Bălţi

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1448-p din 21 noiembrie 2017, reîncadrat în funcția de procuror în Procuratura de Circumscripție Bălți.

Conform Hotărârii nr. 12-219/16 din 11 august 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General interimar să dispună detaşarea din funcţie a procurorului în Procuratura de circumscripţie Bălţi Octavian Bodareu, pe perioada 15 august 2016 - 30 noiembrie 2016, pentru îndeplinirea unei funcţii în cadrul Misiunii EUBAM.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 371-p din 02 aprilie 2015, reîncadrat în funcția de procuror în Procuratura de nivelul Curții de Apel Bălți.

Conform Hotărârii nr. nr. 12-131/13 din 25 iunie 2013, Consiliul Superior al Procurorilor a înaintat Procurorului General propunerea de suspendare a dlui Octavian Bodareu din funcţia de procuror în procuratura de nivelul Curţii de Apel Bălţi, pe perioada 20.08.13-31.05.2015, în legătură cu urmarea cursului de formare profesională în cadrul Universităţii Brandeis, S.U.A.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 765-p din 12 august, numit în funcția de procuror în Procuratura de nivelul Curții de Apel Bălți.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1448-p din 21 noiembrie 2017, reîncadrat în funcția de procuror în Procuratura de Circumscripție Bălți.

Conform Hotărârii nr. 12-219/16 din 11 august 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General interimar să dispună detaşarea din funcţie a procurorului în Procuratura de circumscripţie Bălţi Octavian Bodareu, pe perioada 15 august 2016 - 30 noiembrie 2016, pentru îndeplinirea unei funcţii în cadrul Misiunii EUBAM.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 371-p din 02 aprilie 2015, reîncadrat în funcția de procuror în Procuratura de nivelul Curții de Apel Bălți.

Conform Hotărârii nr. nr. 12-131/13 din 25 iunie 2013, Consiliul Superior al Procurorilor a înaintat Procurorului General propunerea de suspendare a dlui Octavian Bodareu din funcţia de procuror în procuratura de nivelul Curţii de Apel Bălţi, pe perioada 20.08.13-31.05.2015, în legătură cu urmarea cursului de formare profesională în cadrul Universităţii Brandeis, S.U.A.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 765-p din 12 august, numit în funcția de procuror în Procuratura de nivelul Curții de Apel Bălți.

 

Prin Hotărârea nr. 2-2/2023 din 26 ianuarie 2023, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat punctajul final de 133,54 puncte al evaluării procurorului Octavian BODAREU, candidat la funcția de procuror-șef al Secției politici și management al proiectelor din cadrul Procuraturii Generale.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-254/2022 din 17 noiembrie 2022, Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, au fost transmise materialele în privința procurorului Octavian Bodareu, candidat la funcția de procuror-șef al Secției politici și management al proiectelor din cadrul Procuraturii Generale.

Potrivit Hotărârii nr. 872 din 12 aprilie 2016, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa a dlui Octavian Bodareu, procuror în Procuratura de nivelul Curţii de Apel Bălţi, calificativul ATESTAT. Prin Hotărârea nr. 12-137/16 din 26 mai 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare privind rezultatele atestării ordinare a procurorului Bodareu Octavian.

DISTINCȚII
Cu prilejul aniversării a XXIX-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 1-9/2021 din 28 ianuarie 2021, a propus Procurorului General încurajarea procurorului Bodareu Octavian, procuror în Procuratura de circumscripție Bălți cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015, a propus Procurorului General încurajarea domnului Bodareu Octavian, procuror în procuratura de nivelul Curţii de Apel Bălţi cu acordarea gradului de clasificare fără a ţine cont de sucesiune, Consilier juridic de rangul III.

Prin Hotărârea nr. 2-2/2023 din 26 ianuarie 2023, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat punctajul final de 133,54 puncte al evaluării procurorului Octavian BODAREU, candidat la funcția de procuror-șef al Secției politici și management al proiectelor din cadrul Procuraturii Generale.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-254/2022 din 17 noiembrie 2022, Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, au fost transmise materialele în privința procurorului Octavian Bodareu, candidat la funcția de procuror-șef al Secției politici și management al proiectelor din cadrul Procuraturii Generale.

Potrivit Hotărârii nr. 872 din 12 aprilie 2016, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa a dlui Octavian Bodareu, procuror în Procuratura de nivelul Curţii de Apel Bălţi, calificativul ATESTAT. Prin Hotărârea nr. 12-137/16 din 26 mai 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare privind rezultatele atestării ordinare a procurorului Bodareu Octavian.

DISTINCȚII
Cu prilejul aniversării a XXIX-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 1-9/2021 din 28 ianuarie 2021, a propus Procurorului General încurajarea procurorului Bodareu Octavian, procuror în Procuratura de circumscripție Bălți cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015, a propus Procurorului General încurajarea domnului Bodareu Octavian, procuror în procuratura de nivelul Curţii de Apel Bălţi cu acordarea gradului de clasificare fără a ţine cont de sucesiune, Consilier juridic de rangul III.

 

Hotărârea nr. 2-2/2023 din 26 ianuarie 2023

Hotărârea nr. 1-9/2021 din 28 ianuarie 2021

Hotărârea nr. 12-137/16 din 26 mai 2016

Hotărârea nr. 872 din 12 aprilie 2016

Hotărrea nr. 12-219/16 din 11 august 2016

Hotărârea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015

Știri
 • Încă un candidat, eliminat din cursa pentru funcția de Procuror General, acuză Ministerul Justiției că a fost exclus abuziv și ilegal din concurs

  Procurorul în procuratura de Circumscripție Bălți, Octavian Bodareu, acuză Ministerul Justiției că l-a eliminat abuziv din cursa pentru fotoliul de Procuror General.

  Candidatul susține că a depus până la data limită a concursului pentru funcția de Procuror General (20 octombrie, ora 23:59) dosarul complet în format electronic, care conținea actele solicitate conform condițiilor concursului.

  Procurorul în procuratura de Circumscripție Bălți, Octavian Bodareu, acuză Ministerul Justiției că l-a eliminat abuziv din cursa pentru fotoliul de Procuror General.

  Candidatul susține că a depus până la data limită a concursului pentru funcția de Procuror General (20 octombrie, ora 23:59) dosarul complet în format electronic, care conținea actele solicitate conform condițiilor concursului.

  În data de 22 octombrie Ministerul Justiției l-a informat că nu a fost admis la concurs, deoarece din dosar lipsea declarația pe propria răspundere.

  Bodareu consideră însă că a depus dosarul complet, deoarece declarația pe propria răspundere, pe care nu a semnat-o, nu era parte a dosarului de participare conform art. 10 din Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a preselecției candidaților la funcția de Procuror General. Procurorul consideră că lipsa semnăturii de pe declarația pe propria răspundere nu constituia temei de neadmitere la concurs, deoarece intenționa să semneze și să depună declarația odată cu prezentarea copiilor de pe documente, la data interviului, or el a depus dosarul electronic.

  Procurorul crede că în privința sa au fost încălcate prevederile art. 4 pct. a) și pct. d) din Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a preselecției candidaților la funcția de Procuror General prin neasigurarea accesului liber de participare la preselecție, la fel, nu ar fi fost asigurat un tratament egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectare obiective și clar definite, astfel încât orice candidat să aibă șanse egale.

  Candidatul susține că a remis o cerere prealabilă către Ministerul Justiției, prin care solicit anularea în totalitate a răspunsului privind refuzul de admitere la concursul de preselecție a candidaților la funcția de Procuror General. De asemenea, aceasta a remis cu titlu de informare o scrisoare în adresa Consiliul Superior al Procurorilor referitor la pretinsele încălcări. 

  Bodareu a mai declarat că are bănuieli rezonabile ”că se încearcă promovarea unui candidat la funcția de Procuror General al Republicii Moldova din afara procuraturii”.

  Acuzatorul și-a îndemnat colegii procurori care au fost refuzați pe aceleași motive sau pe alte motive ilegale la concursul de preselecție a candidaților la funcția de Procuror General, să depună cereri prealabile împotriva răspunsului Ministerului Justiției.

  Amintim că, și candidatul la funcția de Procuror General, Artur Lupașco, eliminat din concurs la etapa de examinare a dosarelor, a contestat decizia comisiei. Acesta a înaintat o cerere prealabilă prin care a solicitat să fie anulată hotărârea de respindere a candidaturii sale.

  Lupașco a invocat aceleași motive, și anume că a fost eliminat din concurs pe motiv că dosarul depus a fost incomplet, și anume lipsea declarația pe propria răspundere, care nu ar fi parte componentă a dosarului de participare, ci un act prevăzut separat de Regulamentul concursului și care urma să fie semnat la depunerea dosarului.

  Precizăm că, potrivit anunțului publicat de Ministerul Justiției, termenul limită pentru depunere a dosarelor a fost duminică, 20 octombrie, ora 23.59. Actele puteau fi depuse personal, prin postă sau prin e-mail.

  Inițial, în concurs s-au înscris 20 de candidați, iar la etapele ulterioare au fost admise doar 16 persoane.
  Sursa: bizlaw.md

LASĂ UN COMENTARIU