Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Furtună Victoria
Căutare avansată

Boldesco Victoria

Procuratura Generală Chişinău

Date biografice

Procuror, Secția reprezentare în procedurile non-penale și implimentare CEDO în cadrul Procuraturii Generale

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1074-p din 01 august 2016, numită în funcția de procuror în Secţia reprezentare în proceduri non-penale și implementare CEDO din cadrul Direcţiei judiciere a Procuraturii Generale.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 499-p din 28 martie 2013, numită în funcția de procuror în Secția analiză și implimentare CEDO în cadrul Procuraturii Generale.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 208-p din 10 februarie 2013, numită în funcția de procuror în Procuratura sectorului Centru.

Potrivit Hotărîrii nr. 2-3d-492/10 din 23 decembrie 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General soluţionarea chestiunii cu privire la reîncadrarea  în funcţia de procuror în procuratura r-lui Ialoveni, Victoria Boldesco, începînd cu 11.02.2011. 

Procuror, Secția reprezentare în procedurile non-penale și implimentare CEDO în cadrul Procuraturii Generale

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1074-p din 01 august 2016, numită în funcția de procuror în Secţia reprezentare în proceduri non-penale și implementare CEDO din cadrul Direcţiei judiciere a Procuraturii Generale.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 499-p din 28 martie 2013, numită în funcția de procuror în Secția analiză și implimentare CEDO în cadrul Procuraturii Generale.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 208-p din 10 februarie 2013, numită în funcția de procuror în Procuratura sectorului Centru.

Potrivit Hotărîrii nr. 2-3d-492/10 din 23 decembrie 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General soluţionarea chestiunii cu privire la reîncadrarea  în funcţia de procuror în procuratura r-lui Ialoveni, Victoria Boldesco, începînd cu 11.02.2011. 

 

Conform Hotărîrii nr. 12-220/16 din 11 august 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a împuternicit procurorii Secţiei reprezentare în procedurile non-penale şi implementare CEDO din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale Marcel Dimitraş, Oleg Gavriliţă, Cristina Corciu, Alina Gîrla, Victoria Boldesco şi Iurii Lealin să reprezinte în instanţele de judecată interesele Consiliului Superior al Procurorilor, cu dreptul de a exercita toate actele procedurale.

Potrivit Hotărîrii nr. 893 din 21 aprilie 2016, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa dnei Victoria Boldesco, procuror în Secţia analiză şi implementare a CEDO din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale, calificativul ATESTATĂ. Prin Hotărîrea nr. 12-138/16 din 26 mai 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare privind rezultatele atestării ordinare a procurorului Boldesco Victoria.

DISTINCȚII
Potrivit Hotărîrii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea doamnei Boldescu Victoria cu acordarea gradului de clasificare înainte de termen Consilier juridic de rangul III.

Conform Hotărîrii nr. 12-220/16 din 11 august 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a împuternicit procurorii Secţiei reprezentare în procedurile non-penale şi implementare CEDO din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale Marcel Dimitraş, Oleg Gavriliţă, Cristina Corciu, Alina Gîrla, Victoria Boldesco şi Iurii Lealin să reprezinte în instanţele de judecată interesele Consiliului Superior al Procurorilor, cu dreptul de a exercita toate actele procedurale.

Potrivit Hotărîrii nr. 893 din 21 aprilie 2016, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa dnei Victoria Boldesco, procuror în Secţia analiză şi implementare a CEDO din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale, calificativul ATESTATĂ. Prin Hotărîrea nr. 12-138/16 din 26 mai 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare privind rezultatele atestării ordinare a procurorului Boldesco Victoria.

DISTINCȚII

Potrivit Hotărîrii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea doamnei Boldescu Victoria cu acordarea gradului de clasificare înainte de termen Consilier juridic de rangul III.

Hotărîrea nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016,

Hotărîrea nr. 12-138/16 din 26 mai 2016

Hotărîrea nr. 893 din 21 aprilie 2016

Hotărîrea nr. 12-220/16 din 11 august 2016

LASĂ UN COMENTARIU