Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Compan Dorin
Căutare avansată

Calendari Dumitru

Procuratura de circumscripție Cahul

Date biografice

Conform Hotărârii nr. 12-122/17 din 10 august 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea domnului Dumitru Calendari în funcția de procuror-șef al Procuraturii de circumscripţie Cahul, pentru un mandat de 5 ani

 Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1077-p din 01 august 2016, numit în funcția de procuror, șef-interimar în cadrul Procuraturii de nivelul Curții de Apel Cahul.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 239-p din 06 martie 2012, numit în funcția de procuror în Procuratura de nivelul Curții de Apel Cahul.

Potrivit Hotărîrii nr. 2-3d-207/10 din 15 iunie 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General soluţionarea chestiunii cu privire la delegarea procurorului Dumitru Calendari, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu în procuratura de nivelul Curții de Apel Cahul, pînă la suplinirea funcțiilor vacante.

Conform Hotărârii nr. 12-122/17 din 10 august 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea domnului Dumitru Calendari în funcția de procuror-șef al Procuraturii de circumscripţie Cahul, pentru un mandat de 5 ani

 Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1077-p din 01 august 2016, numit în funcția de procuror, șef-interimar în cadrul Procuraturii de nivelul Curții de Apel Cahul.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 239-p din 06 martie 2012, numit în funcția de procuror în Procuratura de nivelul Curții de Apel Cahul.

Potrivit Hotărîrii nr. 2-3d-207/10 din 15 iunie 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General soluţionarea chestiunii cu privire la delegarea procurorului Dumitru Calendari, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu în procuratura de nivelul Curții de Apel Cahul, pînă la suplinirea funcțiilor vacante.

 

Prin Hotărârea nr. 12-161/17 din 16 noiembrie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General să dispună emiterea actului administrativ în privinţa dlui Dumitru Calendari, procuror-şef al Procuraturii de circumscripţie Cahul, privind cumularea activităţii de procuror cu cea didactică în cadrul Facultăţii de Drept şi Administrare Publică a Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, la cursul „Practica de specialitate în cadrul organelor Procuraturii”.

Conform Hotărârii nr. 12-139/17 din 12 octombrie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a respins cererea dlui Dumitru Calendari prin care solicită acordul în vederea cumulării activităţii de procuror cu cea didactică în anul universitar 2017-2018, în cadrul Universităţii de Stat “B.P.Hasdeu” din Cahul.
 
Prin Hotărârea nr. 10-35/17 din 14 iulie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Dumitru CALENDARI, candidat la funcţia de procuror-şef al procuraturii de circumscripţie Căitul, care a obţinut punctajul final de 139,86.
 
Prin Hotărîrea nr. 473 din 16 mai 2014, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa domnului Dumitru Calendari, procuror în procuratura de nivelul Curţii de Apel Cahul, calificativul Atestat și a recomandat Procurorului General conferirea gradului de clasificare în ordine de încurajare Consilier juridic de rangul al III-lea

DISTINCȚII
Potrivit Hotărârii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Dumitru Calendari, cu Exprimarea mulţumirii.

Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea  nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015, a propus Procurorului General încurajarea domnului Calendari Dumitru, procuror în procuratura de nivelul Curţii de Apel Cahul, cu Diploma de Onoare a Procuraturii de categoria III.

Prin Hotărârea nr. 12-161/17 din 16 noiembrie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General să dispună emiterea actului administrativ în privinţa dlui Dumitru Calendari, procuror-şef al Procuraturii de circumscripţie Cahul, privind cumularea activităţii de procuror cu cea didactică în cadrul Facultăţii de Drept şi Administrare Publică a Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, la cursul „Practica de specialitate în cadrul organelor Procuraturii”.

Conform Hotărârii nr. 12-139/17 din 12 octombrie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a respins cererea dlui Dumitru Calendari prin care solicită acordul în vederea cumulării activităţii de procuror cu cea didactică în anul universitar 2017-2018, în cadrul Universităţii de Stat “B.P.Hasdeu” din Cahul.
 
Prin Hotărârea nr. 10-35/17 din 14 iulie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Dumitru CALENDARI, candidat la funcţia de procuror-şef al procuraturii de circumscripţie Căitul, care a obţinut punctajul final de 139,86.
 
Prin Hotărîrea nr. 473 din 16 mai 2014, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa domnului Dumitru Calendari, procuror în procuratura de nivelul Curţii de Apel Cahul, calificativul Atestat și a recomandat Procurorului General conferirea gradului de clasificare în ordine de încurajare Consilier juridic de rangul al III-lea

DISTINCȚII
Potrivit Hotărârii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Dumitru Calendari, cu Exprimarea mulţumirii.

Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea  nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015, a propus Procurorului General încurajarea domnului Calendari Dumitru, procuror în procuratura de nivelul Curţii de Apel Cahul, cu Diploma de Onoare a Procuraturii de categoria III.

 

Hotărârea nr. 12-161/17 din 16 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 12-139/17 din 12 octombrie 2017

Hotărârea nr. 10-35/17 din 14 iulie 2017

Hotărârea nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016

Hotărârea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015

Hotărârea nr. 473 din 16 mai 2014

LASĂ UN COMENTARIU