Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Balan Galina
Căutare avansată

Calendari Dumitru

Procuratura de circumscripție Cahul

Date biografice

Potrivit Hotărârii nr. 1-199/2022 din 22 septembrie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat procuror-șef interimar al Procuraturii de circumscripție Cahul pe domnul Dumitru Calendari, procuror în Procuratura de circumscripție Cahul.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 974-p din 16 August 2017, numit în funcția de procuror-șef al Procuraturii de circumscripţie Cahul.

Conform Hotărârii nr. 12-122/17 din 10 august 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea domnului Dumitru Calendari în funcția de procuror-șef al Procuraturii de circumscripţie Cahul, pentru un mandat de 5 ani

 Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1077-p din 01 august 2016, numit în funcția de procuror, șef-interimar în cadrul Procuraturii de nivelul Curții de Apel Cahul.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 239-p din 06 martie 2012, numit în funcția de procuror în Procuratura de nivelul Curții de Apel Cahul.

Potrivit Hotărîrii nr. 2-3d-207/10 din 15 iunie 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General soluţionarea chestiunii cu privire la delegarea procurorului Dumitru Calendari, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu în procuratura de nivelul Curții de Apel Cahul, pînă la suplinirea funcțiilor vacante.

Potrivit Hotărârii nr. 1-199/2022 din 22 septembrie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat procuror-șef interimar al Procuraturii de circumscripție Cahul pe domnul Dumitru Calendari, procuror în Procuratura de circumscripție Cahul.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 974-p din 16 August 2017, numit în funcția de procuror-șef al Procuraturii de circumscripţie Cahul.

Conform Hotărârii nr. 12-122/17 din 10 august 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea domnului Dumitru Calendari în funcția de procuror-șef al Procuraturii de circumscripţie Cahul, pentru un mandat de 5 ani

 Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1077-p din 01 august 2016, numit în funcția de procuror, șef-interimar în cadrul Procuraturii de nivelul Curții de Apel Cahul.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 239-p din 06 martie 2012, numit în funcția de procuror în Procuratura de nivelul Curții de Apel Cahul.

Potrivit Hotărîrii nr. 2-3d-207/10 din 15 iunie 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General soluţionarea chestiunii cu privire la delegarea procurorului Dumitru Calendari, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu în procuratura de nivelul Curții de Apel Cahul, pînă la suplinirea funcțiilor vacante.

 

Conform Hotărârii nr. 1-157/2023 din 14 septembrie 2023, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată de Dumitru Calendari, procuror-șef al Procuraturii de circumscripție Cahul, în anul de studii 2023-2024 în cadrul Facultății de drept și administrație publică a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul.

Prin Hotărârea nr. 2-6/2023 din 26 ianuarie 2023, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat punctajul final de 149 de puncte al evaluării procurorului Dumitru CALENDARI, candidat la funcția de procuror-șef al Procuraturii de circumscripție Cahul.

Potrivit Hotărârii nr. 1-173/2022 din 9 septembrie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată de Dumitru Calendari, procuror în Procuratura de circumscripție Cahul, în anul universitar 2022-2023 în cadrul Facultății de Drept și Administrație Publică a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul.

Prin Hotărârea nr. 1-172/2022 din 9 septembrie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică de formator în cadrul Centrului de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, exercitată de procurorul Dumitru Calendari, conform tematicii și orarului stabilit de această instituție.

Prin Hotărârea nr. 1-104/2020 din 29 Octombrie 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a aproba cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică, exercitată de domnul Dumitru Calendari, procuror-șef al Procuraturii de circumscripție Cahul, în cadrul proiectului „Contribuirea la asigurarea respectării drepturilor omului la etapa reținerii”, implementat de Centrul de Justiție Comunitară Cahul, în cooperare cu Fundația Soros-Moldova, conform orarului stabilit de program.

Prin Hotărârea nr. 12-161/17 din 16 noiembrie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General să dispună emiterea actului administrativ în privinţa dlui Dumitru Calendari, procuror-şef al Procuraturii de circumscripţie Cahul, privind cumularea activităţii de procuror cu cea didactică în cadrul Facultăţii de Drept şi Administrare Publică a Universităţii de Stat ”B.P.Hasdeu” din Cahul, la cursul ”Practica de specialitate în cadrul organelor Procuraturii”.

Conform Hotărârii nr. 12-139/17 din 12 octombrie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a respins cererea dlui Dumitru Calendari prin care solicită acordul în vederea cumulării activităţii de procuror cu cea didactică în anul universitar 2017-2018, în cadrul Universităţii de Stat “B.P.Hasdeu” din Cahul.
 
Prin Hotărârea nr. 10-35/17 din 14 iulie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Dumitru CALENDARI, candidat la funcţia de procuror-şef al procuraturii de circumscripţie Căitul, care a obţinut punctajul final de 139,86.
 
Prin Hotărîrea nr. 473 din 16 mai 2014, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa domnului Dumitru Calendari, procuror în procuratura de nivelul Curţii de Apel Cahul, calificativul Atestat și a recomandat Procurorului General conferirea gradului de clasificare în ordine de încurajare Consilier juridic de rangul al III-lea

DISTINCȚII
Potrivit Hotărârii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Dumitru Calendari, cu Exprimarea mulţumirii.

Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea  nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015, a propus Procurorului General încurajarea domnului Calendari Dumitru, procuror în procuratura de nivelul Curţii de Apel Cahul, cu Diploma de Onoare a Procuraturii de categoria III.

Conform Hotărârii nr. 1-157/2023 din 14 septembrie 2023, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată de Dumitru Calendari, procuror-șef al Procuraturii de circumscripție Cahul, în anul de studii 2023-2024 în cadrul Facultății de drept și administrație publică a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul.

Prin Hotărârea nr. 2-6/2023 din 26 ianuarie 2023, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat punctajul final de 149 de puncte al evaluării procurorului Dumitru CALENDARI, candidat la funcția de procuror-șef al Procuraturii de circumscripție Cahul.

Potrivit Hotărârii nr. 1-173/2022 din 9 septembrie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată de Dumitru Calendari, procuror în Procuratura de circumscripție Cahul, în anul universitar 2022-2023 în cadrul Facultății de Drept și Administrație Publică a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul.

Prin Hotărârea nr. 1-172/2022 din 9 septembrie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică de formator în cadrul Centrului de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, exercitată de procurorul Dumitru Calendari, conform tematicii și orarului stabilit de această instituție.

Prin Hotărârea nr. 1-104/2020 din 29 Octombrie 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a aproba cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică, exercitată de domnul Dumitru Calendari, procuror-șef al Procuraturii de circumscripție Cahul, în cadrul proiectului „Contribuirea la asigurarea respectării drepturilor omului la etapa reținerii”, implementat de Centrul de Justiție Comunitară Cahul, în cooperare cu Fundația Soros-Moldova, conform orarului stabilit de program.

Prin Hotărârea nr. 12-161/17 din 16 noiembrie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General să dispună emiterea actului administrativ în privinţa dlui Dumitru Calendari, procuror-şef al Procuraturii de circumscripţie Cahul, privind cumularea activităţii de procuror cu cea didactică în cadrul Facultăţii de Drept şi Administrare Publică a Universităţii de Stat ”B.P.Hasdeu” din Cahul, la cursul ”Practica de specialitate în cadrul organelor Procuraturii”.

Conform Hotărârii nr. 12-139/17 din 12 octombrie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a respins cererea dlui Dumitru Calendari prin care solicită acordul în vederea cumulării activităţii de procuror cu cea didactică în anul universitar 2017-2018, în cadrul Universităţii de Stat “B.P.Hasdeu” din Cahul.
 
Prin Hotărârea nr. 10-35/17 din 14 iulie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Dumitru CALENDARI, candidat la funcţia de procuror-şef al procuraturii de circumscripţie Căitul, care a obţinut punctajul final de 139,86.
 
Prin Hotărîrea nr. 473 din 16 mai 2014, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa domnului Dumitru Calendari, procuror în procuratura de nivelul Curţii de Apel Cahul, calificativul Atestat și a recomandat Procurorului General conferirea gradului de clasificare în ordine de încurajare Consilier juridic de rangul al III-lea

DISTINCȚII
Potrivit Hotărârii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Dumitru Calendari, cu Exprimarea mulţumirii.

Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea  nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015, a propus Procurorului General încurajarea domnului Calendari Dumitru, procuror în procuratura de nivelul Curţii de Apel Cahul, cu Diploma de Onoare a Procuraturii de categoria III.

 

Hotărârea nr. 1-157/2023 din 14 septembrie 2023

Hotărârea nr. 2-6/2023 din 26 ianuarie 2023

Hotărârea nr. 1-199/2022 din 22 septembrie 2022

Hotărârea nr. 1-172/2022 din 9 septembrie 2022

Hotărârea nr. 1-173/2022 din 9 septembrie 2022

Hotărârea nr. 1-104/2020 din 29 Octombrie 2020

Hotărârea nr. 12-161/17 din 16 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 12-139/17 din 12 octombrie 2017

Hotărârea nr. 10-35/17 din 14 iulie 2017

Hotărârea nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016

Hotărârea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015

Hotărârea nr. 473 din 16 mai 2014

Știri
 • Mai mulți procurori au cerut să li se permită să cumuleze cumuleze activitatea de procuror cu cea didactică. Ce decizie a luat CSP

  Mai mulți procurori au primit acceptul Consiliului Superior al Procurorilor să cumuleze activitatea de procuror cu activitatea didactică în anul universitar 2018-2019, în cadrul instituțiilor de învățământ superior.

  Astfel, Ion Covalciuc, procuror-șef al Procuraturii raionului Glodeni, și Serghei Gavajuc, adjunct-interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție vor putea desfășura activități didactice în cadrul Universităţii de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Catedra de Drept, Facultatea de Drept și Științe Sociale.

  În același timp, procurorul-șef al Procuraturii de circumscripție Cahul, Dumitru Calendari, a primit acordul pentru desfășurarea activității didactice în cadrul Catedrei de Drept a Facultății de Drept și Administrație Publică a Universității de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul.

  Mai mulți procurori au primit acceptul Consiliului Superior al Procurorilor să cumuleze activitatea de procuror cu activitatea didactică în anul universitar 2018-2019, în cadrul instituțiilor de învățământ superior.

  Astfel, Ion Covalciuc, procuror-șef al Procuraturii raionului Glodeni, și Serghei Gavajuc, adjunct-interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție vor putea desfășura activități didactice în cadrul Universităţii de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Catedra de Drept, Facultatea de Drept și Științe Sociale.

  În același timp, procurorul-șef al Procuraturii de circumscripție Cahul, Dumitru Calendari, a primit acordul pentru desfășurarea activității didactice în cadrul Catedrei de Drept a Facultății de Drept și Administrație Publică a Universității de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul.

  La rândul său, Nicolai Levandovschi, procuror-șef al Procuraturii raionului Basarabeasca, a solicitat acordul pentru desfășurarea activității didactice în cadrul Universităţii de Stat din Comrat, Catedra Drept public.

  Totodată, procurorul în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Buiucani, Ghennadi Epure a invocat desfășurarea activității didactice în cadrul Academiei ”Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, iar Vadim Prisacari, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, delegat în cadrul Procuraturii Anticorupție, a solicitat prin cerere de a i se elibera acordul pentru desfășurarea activității didactice în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova.

  Consiliul precizează că ”desfășurarea activității didactice de către acești procurori va avea loc în cadrul facultăților de profil, lucru ce le va permite să-și perfecționeze permanent nivelul de instruire profesională. La fel, va contribui la împărtășirea experiențelor practice cu studenții și corpul profesoral al instituțiilor de învățământ, sporind astfel imaginea Procuraturii și a autorității judecătorești, din care Procuratura face parte de drept”.

  Potrivit art.56 alin.(2) din Codul muncii, salariatul are dreptul să încheie contracte individuale de muncă, concomitent, şi cu alţi angajatori (munca prin cumul), dacă acest lucru nu este interzis de legislaţia în vigoare. În conformitate cu prevederile art.14 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, procurorul poate desfăşura activităţi didactice şi ştiinţifice.

  Sursa: bizlaw.md
LASĂ UN COMENTARIU