Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Carasec Ana
Căutare avansată

Chiriac Igor

Procuratura Teritorială Orhei

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1040-p din 27 iulie 2016, numit în funcția de procuror-șef în cadrul Procuraturii raionului Călărași.

Potrivit Hotărîrii nr. 12-199/16 din 28 iulie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General - interimar numirea dlui Igor Chiriac în funcţia de procuror al raionului Călăraşi pentru un mandat de 5 ani.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 567-p din 26 iunie 2009, numit în funcția de procuror al raionului Călărași.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1040-p din 27 iulie 2016, numit în funcția de procuror-șef în cadrul Procuraturii raionului Călărași.

Potrivit Hotărîrii nr. 12-199/16 din 28 iulie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General - interimar numirea dlui Igor Chiriac în funcţia de procuror al raionului Călăraşi pentru un mandat de 5 ani.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 567-p din 26 iunie 2009, numit în funcția de procuror al raionului Călărași.

Potrivit Hotărârii nr.12-190/16 din 14 iulie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a admis cererile concurenţilor Igor Chiriac și Dumitru Triboi privind participarea la concursul pentru suplinirea funcției de procuror al raionului Călărași.

Potrivit Hotărârii nr.12-190/16 din 14 iulie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a admis cererile concurenţilor Igor Chiriac și Dumitru Triboi privind participarea la concursul pentru suplinirea funcției de procuror al raionului Călărași.

 

Hotărârea nr.12-190/16 din 14 iulie 2016

Prin dispoziţia procurorului, şef al Secţiei combatere tortură a Procuraturii Generale Ion Caracuian din 25.02.2015, a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului interimar al raionului Călăraşi Igor Chiriac, în temeiul art.118 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu în cadrul înregistrării şi examinării proceselor penale privind cazurile de tortură, tratament inuman şi degradant. Colegiul disciplinar a constatat că Igor Chiriac a admis abateri la înregistrarea şi examinarea unor procese penale, prin ce a încălcat prevederile art.54 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, art.274 din Codul de procedură penală. Conform hotărîrii Colegiului disciplinar din 08.05.2015, procedura disciplinară în privinţa procurorului interimar al raionului Călăraşi a fost încheiată în temeiul art.125 alin.(2) lit.c) din Legea cu privire la Procuratură, din motivul inoportunităţii aplicării sancţiunii disciplinare, Colegiul limitîndu-se doar la examinarea în şedinţă a materialelor de procedură. Potrivit Hotărârii nr.12-180/15 din 30 iulie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-20/15 din 08.05.2015 în privinţa procurorului interimar al raionului Călăraşi Igor Chiriac.

La data de 03 ianuarie 2013 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în Procuratura de transport Igor Chiriac în baza art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, pentru îndeplinirea necorespinzătoare a obligaţiilor de serviciu. Temei pentru iniţierea procedurii disciplinare a constituit raportul procurorului E.Bulat, şef al secţiei combatere trafic de fiinţe umane, referitor la abaterile comise de către procurorul Ig.Chiriac la conducerea urmăririi penale pornite conform art.206 alin.(2) lit.b) Cod penal. Prin Hotărârea nr. 12-179/13 din 23 iulie 2013, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar din 10.06.2013.

Prin dispoziţia procurorului, şef al Secţiei combatere tortură a Procuraturii Generale Ion Caracuian din 25.02.2015, a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului interimar al raionului Călăraşi Igor Chiriac, în temeiul art.118 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu în cadrul înregistrării şi examinării proceselor penale privind cazurile de tortură, tratament inuman şi degradant. Colegiul disciplinar a constatat că Igor Chiriac a admis abateri la înregistrarea şi examinarea unor procese penale, prin ce a încălcat prevederile art.54 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, art.274 din Codul de procedură penală. Conform hotărîrii Colegiului disciplinar din 08.05.2015, procedura disciplinară în privinţa procurorului interimar al raionului Călăraşi a fost încheiată în temeiul art.125 alin.(2) lit.c) din Legea cu privire la Procuratură, din motivul inoportunităţii aplicării sancţiunii disciplinare, Colegiul limitîndu-se doar la examinarea în şedinţă a materialelor de procedură. Potrivit Hotărârii nr.12-180/15 din 30 iulie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-20/15 din 08.05.2015 în privinţa procurorului interimar al raionului Călăraşi Igor Chiriac.

La data de 03 ianuarie 2013 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în Procuratura de transport Igor Chiriac în baza art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, pentru îndeplinirea necorespinzătoare a obligaţiilor de serviciu. Temei pentru iniţierea procedurii disciplinare a constituit raportul procurorului E.Bulat, şef al secţiei combatere trafic de fiinţe umane, referitor la abaterile comise de către procurorul Ig.Chiriac la conducerea urmăririi penale pornite conform art.206 alin.(2) lit.b) Cod penal. Prin Hotărârea nr. 12-179/13 din 23 iulie 2013, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar din 10.06.2013.

 

Hotărârea nr. 12-179/13 din 23 iulie 2013

Hotărârea nr.12-180/15 din 30 iulie 2015

Știri
 • Dosarele de 2 milioane ale judecătorilor și procurorilor

  Igor Chi­r­iac, pro­cu­ror în Pro­cu­ra­tura Călă­raşi, şi Ion Teţcu, pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Stră­şeni, vor fi acţio­naţi în jude­cată pen­tru cauza „Ere­mia c. Mol­do­vei”. Recla­man­tele, Lilia Ere­mia şi fii­cele ei, Doina şi Mari­ana Ere­mia, s-au plâns la CtEDO de fap­tul că auto­ri­tă­ţile au fost inac­tive în vede­rea pro­te­jă­rii împo­triva vio­lenţei domes­tice şi tra­ge­rii la răs­pun­dere a făp­tu­i­to­ru­lui. Jude­că­to­rii de la Stra­s­bo­urg au decis ca sta­tul să le achite celor trei nu mai puţin de 17150 de euro, bani pe care acum MJ va încerca să-i recu­pe­reze de la cei doi pro­cu­rori.

  Igor Chi­r­iac, pro­cu­ror în Pro­cu­ra­tura Călă­raşi, şi Ion Teţcu, pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Stră­şeni, vor fi acţio­naţi în jude­cată pen­tru cauza „Ere­mia c. Mol­do­vei”. Recla­man­tele, Lilia Ere­mia şi fii­cele ei, Doina şi Mari­ana Ere­mia, s-au plâns la CtEDO de fap­tul că auto­ri­tă­ţile au fost inac­tive în vede­rea pro­te­jă­rii împo­triva vio­lenţei domes­tice şi tra­ge­rii la răs­pun­dere a făp­tu­i­to­ru­lui. Jude­că­to­rii de la Stra­s­bo­urg au decis ca sta­tul să le achite celor trei nu mai puţin de 17150 de euro, bani pe care acum MJ va încerca să-i recu­pe­reze de la cei doi pro­cu­rori.

  articolul integral Aici

 • Cine sunt judecătorii care au prejudiciat statul cu milioane de lei

  Astfel, este vorba de: Liuba Pruteanu - Judecător judecătoria s Buiucani, Lazari Sergiu - Judecător  judecătoria s. Buiucani, Vitalie Cotorobai - Judecător judecătoria Hîncești, Ghencea Constantin- judecător de instrucție, Judecătoria Cantemir. Tudor Chircu - Curtea de Apel Cahul, Galina Vavrin - Curtea de Apel Cahul, Dumitru Chebac - Curtea de Apel Cahul, Galina Stratulat- judecător la Curtea Supremă de Justiție, Svetlana Novac, judecător la Curtea Supremă de Justiție, Sveatoslav Moldovan, judecător la Curtea Supremă de Justiție, Ana Gavrilița, judecător la Curtea de Apel

  Astfel, este vorba de: Liuba Pruteanu - Judecător judecătoria s Buiucani, Lazari Sergiu - Judecător  judecătoria s. Buiucani, Vitalie Cotorobai - Judecător judecătoria Hîncești, Ghencea Constantin- judecător de instrucție, Judecătoria Cantemir. Tudor Chircu - Curtea de Apel Cahul, Galina Vavrin - Curtea de Apel Cahul, Dumitru Chebac - Curtea de Apel Cahul, Galina Stratulat- judecător la Curtea Supremă de Justiție, Svetlana Novac, judecător la Curtea Supremă de Justiție, Sveatoslav Moldovan, judecător la Curtea Supremă de Justiție, Ana Gavrilița, judecător la Curtea de Apel

  Chișinău, D. Chistol - Judecător Judecătoria Centru, V. Doagă -  Judecător Curtea Supremă de Justiţie, T. Chișca-Doneva - Judecător Curtea Supremă de Justiţie, T. Vieru - Judecător Curtea Supremă de Justiţie, G. Stratulat - Judecător Curtea Supremă de Justiţie, I. Cimpoi - Judecător Curtea Supremă de Justiţie, Ion Muruianu - judecator Curtea Supremă de Justiţie,  Nina Cernat - judecator Curtea Supremă de Justiţie, Valentin Barbă- judecator Curtea Supremă de Justiţie, Olga Adam- judecător Curtea de Apel Chişinău, Mihail Macar- judecător Curtea de Apel Chişinău, Nicolae Gurdilă- judecător Curtea de Apel Chişinău, Tudor Popovici- judecător Curtea de Apel Chişinău,  Minciună Anatol - Curtea de Apel Chișinău, Panov Ana - Curtea de Apel Chișinău, Constantin Gurschi - judecător, CSJ, Victor Pruteanu - Curtea de Apel Chișinău,  Daniela Chiriac - Procuror procuratura s. Buiucani, Igor Cerchez - Procuror procuratura Buiucani, Alexei Alexentiev - Procuror procuratura Buiucani, Aurel Burlacu - Procuror procuratura Hîncești, Igor Lambă - Procuror procuratura Hîncești, Chiriac Igor -Procuror procuratura Călărași, Tețcu Ion - Procuror  procuratura Călărași, Vladimer Coteț - Viceprimar mun. Chișinău, A. Glavan - Director al Asociației Medicale Teritoriale  „Centru".
  sursa: today.md

LASĂ UN COMENTARIU