Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Crăciun Valeriu
Căutare avansată

Chirnev Boris

Procuratura Teritorială Taraclia

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1172-p din 02 noiembrie 2012, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Taraclia.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1172-p din 02 noiembrie 2012, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Taraclia.

Prin Hotărîrea nr. 518 din 25 iulie 2014, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa domnului Boris Chirnev, procuror în procuratura raionului Taraclia, calificativul Atestat. Prin Hotărîrea nr. 12-157/14 din 20 august 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a validat hotărârea Colegiului de calificare nr. 518 din 25 iulie 2014.

DISTINCȚII
Potrivit Hotărîrii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Chirnev Boris, cu acordarea Diplomei de Onoare a Procuraturii de categoria II.


Cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărîrea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015, a propus încurajarea domnului Chirnev Boris - procuror în Procuratura raionului Taraclia, cu acordarea gradului de clasificare înainte de termen Jurist de rangul II.

Prin Hotărîrea nr. 518 din 25 iulie 2014, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa domnului Boris Chirnev, procuror în procuratura raionului Taraclia, calificativul Atestat. Prin Hotărîrea nr. 12-157/14 din 20 august 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a validat hotărârea Colegiului de calificare nr. 518 din 25 iulie 2014.

DISTINCȚII
Potrivit Hotărîrii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Chirnev Boris, cu acordarea Diplomei de Onoare a Procuraturii de categoria II.

Cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărîrea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015, a propus încurajarea domnului Chirnev Boris - procuror în Procuratura raionului Taraclia, cu acordarea gradului de clasificare înainte de termen Jurist de rangul II.

 

Hotărîrea nr. 518 din 25 iulie 2014

Hotărîrea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015

Hotărîrea nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016

Hotărîrea nr. 12-157/14 din 20 august 2014

Prin Hotărârea nr. 1-124/2019 din 19 Noiembrie 2019, , Consiliul Superior al Procurorilor a casat Hotărârea Colegiului de disciplină şi etică nr.3-53/19 din 18.10.2019 şi a adoptat a nouă Hotărâre pe marginea procedurii disciplinare, aplicând în privinţa procurorului în Procuratura raionului Taraclia, Boris Chimev, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art.38 lit.a) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, sancţiunea — mustrare, considerând că efectele juridice ale sancţiunii începând cu data pronunţării hotărârii.

Potrivit Ordinii de zi - soluționată a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor din 19.11.2019, Consiliul Superior al Procurorilor a admis contestația depusă de Inspecția procurorilor împotriva Hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-53/19 din 18.10.2019, adoptată în privința procurorului în Procuratura raionului Taraclia, Boris Chirnev și a casat Hotărârea adoptând a nouă hotărâre pe marginea procedurii disciplinare aplicând în privința procurorului în Procuratura raionului Taraclia, Boris Chirnev, pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzută de art.38 lit.a) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, sancțiunea – mustrare, considerând că efectele juridice ale sancțiunii încep cu data pronunțării hotărârii.

Prin Hotărârea nr. 1-124/2019 din 19 Noiembrie 2019, , Consiliul Superior al Procurorilor a casat Hotărârea Colegiului de disciplină şi etică nr.3-53/19 din 18.10.2019 şi a adoptat a nouă Hotărâre pe marginea procedurii disciplinare, aplicând în privinţa procurorului în Procuratura raionului Taraclia, Boris Chimev, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art.38 lit.a) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, sancţiunea — mustrare, considerând că efectele juridice ale sancţiunii începând cu data pronunţării hotărârii.

Potrivit Ordinii de zi - soluționată a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor din 19.11.2019, Consiliul Superior al Procurorilor a admis contestația depusă de Inspecția procurorilor împotriva Hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-53/19 din 18.10.2019, adoptată în privința procurorului în Procuratura raionului Taraclia, Boris Chirnev și a casat Hotărârea adoptând a nouă hotărâre pe marginea procedurii disciplinare aplicând în privința procurorului în Procuratura raionului Taraclia, Boris Chirnev, pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzută de art.38 lit.a) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, sancțiunea – mustrare, considerând că efectele juridice ale sancțiunii încep cu data pronunțării hotărârii.

Hotărârea nr. 1-124/2019 din 19 Noiembrie 2019

Ordinea de zi - soluționată a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor din 19.11.2019

LASĂ UN COMENTARIU