Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Chirpii Carina
Căutare avansată

Donia Ruslan

Procuratura Teritorială Hînceşti

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General nr. 1894-p din 17 noiembrie 2022, numit în funcția de procuror în cadrul procuraturii raionului Hîncești.

Prin Ordinul Procurorului General nr. 1433-p din 1 noiembrie 2017, numit în funcția de adjunct al procurorului-şef al procuraturii raionului Cimişlia.

Potrivit Hotărârii nr. 12-151/17 din 16 noiembrie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea domnului Ruslan Donia în funcţia de adjunct al procurorului-şef al procuraturii raionului Cimişlia, pentru un mandat de 5 ani.

Prin Ordinul Procurorului General nr. 423-p din 27 aprilie 2012, numit în funcția de procuror, adjunct al procurorului șef în cadrul Procuraturii raionului Cimișlia.

Prin Ordinul Procurorului General nr. 1894-p din 17 noiembrie 2022, numit în funcția de procuror în cadrul procuraturii raionului Hîncești.

Prin Ordinul Procurorului General nr. 1433-p din 1 noiembrie 2017, numit în funcția de adjunct al procurorului-şef al procuraturii raionului Cimişlia.

Potrivit Hotărârii nr. 12-151/17 din 16 noiembrie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea domnului Ruslan Donia în funcţia de adjunct al procurorului-şef al procuraturii raionului Cimişlia, pentru un mandat de 5 ani.

Prin Ordinul Procurorului General nr. 423-p din 27 aprilie 2012, numit în funcția de procuror, adjunct al procurorului șef în cadrul Procuraturii raionului Cimișlia.

Conform Hotărârii nr. 10-93/17 din 09 noiembrie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Ruslan DONIA, candidat la funcţia de adjunct al procurorului-şef al procuraturii raionului Cimişlia, care a obţinut punctajul final de 135,7.

Prin Hotărârea nr. 12-44/17 din 27 aprilie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a remis în adresa Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor cererile a 6 procurori: Alexandru Machidon, Ruslan Donia, Nicu Şendrea, Ştefan Şaptefraţ, Victor Cazacu și Veaceslav Toderiţă, în scopul organizării evaluării extraordinare. 
 

Potrivit Hotărârii nr. 232 din 23 martie 2012, Colegiul de calificare a remis Consiliului Superior al Procurorilor rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participantului la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Cimişlia, Donia Ruslan cu media aritmetică 8,11. Prin Hotărârea nr. 12-84/12 din 24 aprilie 2012, Consiliul Superior al Procurorilor, în temeiul art.82 alin.(2) lit.d) art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 232 din 23 martie 2012.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor, luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi, obţinuţi pe parcursul anului 2017, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, a propus Procurorului General încurajarea procurorului Donia Ruslan, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Cimișlia, cu Insigna de piept „Eminent al Procuraturii”.

Conform Hotărârii nr. 10-93/17 din 09 noiembrie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Ruslan DONIA, candidat la funcţia de adjunct al procurorului-şef al procuraturii raionului Cimişlia, care a obţinut punctajul final de 135,7.

Prin Hotărârea nr. 12-44/17 din 27 aprilie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a remis în adresa Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor cererile a 6 procurori: Alexandru Machidon, Ruslan Donia, Nicu Şendrea, Ştefan Şaptefraţ, Victor Cazacu și Veaceslav Toderiţă, în scopul organizării evaluării extraordinare. 
 

Potrivit Hotărârii nr. 232 din 23 martie 2012, Colegiul de calificare a remis Consiliului Superior al Procurorilor rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participantului la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Cimişlia, Donia Ruslan cu media aritmetică 8,11. Prin Hotărârea nr. 12-84/12 din 24 aprilie 2012, Consiliul Superior al Procurorilor, în temeiul art.82 alin.(2) lit.d) art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 232 din 23 martie 2012.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor, luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi, obţinuţi pe parcursul anului 2017, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, a propus Procurorului General încurajarea procurorului Donia Ruslan, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Cimișlia, cu Insigna de piept „Eminent al Procuraturii”.

 

Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018

Hotărârea nr. 12-151/17 din 16 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 10-93/17 din 09 noiembrie 2017

Hotărârea nr. 12-44/17 din 27 aprilie 2017

Hotărârea nr. 232 din 23 martie 2012

Hotărârea nr. 12-84/12 din 24 aprilie 2012

Conform Hotărârii nr. 13-14/17 (III) din 20 ianuarie 2017, Colegiul a conchis că procurorul Ruslan Donia şi-a îndeplinit necorespunzător obligaţiile de serviciu, fapt care, potrivit prevederilor art.38 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, constituie abateri disciplinare şi i-a aplicat sancţiunea disciplinară – avertismentul. Procurorul Ruslan Donia a contestat în termen hotărârea Colegiului de disciplină şi etică nr.13-14/17 (III) din 20 ianuarie 2017, solicitând anularea acesteia, deoarece faptele invocate în hotărâre subscriu noțiunii de independență procesuală a procurorului.
Prin Hotărârea nr. 12-26/17 din 02 martie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor  luat act de contestaţia adjunctului procurorului-şef al procuraturii raionului Cimişlia, Ruslan Donia și a casat Hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.13-14/17 (III) din 20 ianuarie 2017, privind aplicarea în privinţa adjunctului procurorului-şef al procuraturii raionului Cimişlia, Ruslan Donia, a sancțiunii disciplinare – avertismentul și a adoptat o nouă Hotărâre prin care procedura disciplinară se încetează pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară.

Conform Hotărârii nr. 13-14/17 (III) din 20 ianuarie 2017, Colegiul a conchis că procurorul Ruslan Donia şi-a îndeplinit necorespunzător obligaţiile de serviciu, fapt care, potrivit prevederilor art.38 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, constituie abateri disciplinare şi i-a aplicat sancţiunea disciplinară – avertismentul. Procurorul Ruslan Donia a contestat în termen hotărârea Colegiului de disciplină şi etică nr.13-14/17 (III) din 20 ianuarie 2017, solicitând anularea acesteia, deoarece faptele invocate în hotărâre subscriu noțiunii de independență procesuală a procurorului.
Prin Hotărârea nr. 12-26/17 din 02 martie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor  luat act de contestaţia adjunctului procurorului-şef al procuraturii raionului Cimişlia, Ruslan Donia și a casat Hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.13-14/17 (III) din 20 ianuarie 2017, privind aplicarea în privinţa adjunctului procurorului-şef al procuraturii raionului Cimişlia, Ruslan Donia, a sancțiunii disciplinare – avertismentul și a adoptat o nouă Hotărâre prin care procedura disciplinară se încetează pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară.

Hotărârea nr. 12-26/17 din 02 martie 2017

LASĂ UN COMENTARIU