Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Paşcaneanu Sergiu
Căutare avansată

Grigoriev Aurel

Procuratura Teritorială Donduşeni

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 841-p din 15 septembrie 2010, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Dondușeni.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 841-p din 15 septembrie 2010, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Dondușeni.

Conform Hotărârii nr. 703 din 08 mai 2015, Colegiul de calificare a considerat nepromovat examenul de capacitate cu media aritmetica 6,0, de către dl Aurel Grigoriev, candidat  la funcţia de procuror, adjunct al procurorului raionului Donduşeni. Prin Hotărârea nr. 12-135/15 din 17 iunie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului de calificare nr. 703 din 08 mai 2015.

Potrivit Hotărârii nr. 305 din 02 noiembrie 2012, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa procurorului în Procuratura raionului Donduşeni Grigoriev Aurel calificativul Atestat și a recomandat acordarea gradului ordinar de clasificare – jurist de rangul II

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-82/2019 din 29 August 2019, în contextul aniversării a XXVIII-a a Zilei Independenţei, consemnată la data de 27 August 2019, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurii de încurajare Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”, în privinţa procurorului în Procuratura raionului Dondușeni, GRIGORIEV Aurel.

Potrivit Hotărârii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Grigoriev Aurel, cu acordarea Diplomei de Onoare a Procuraturii de categoria II.

Cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015, a propus încurajarea domnului Grigoriev Aurel - procuror în Procuratura raionului Donduşeni, cu acordarea gradului de clasificare înainte de termen Jurist de rangul I.

Conform Hotărârii nr. 703 din 08 mai 2015, Colegiul de calificare a considerat nepromovat examenul de capacitate cu media aritmetica 6,0, de către dl Aurel Grigoriev, candidat  la funcţia de procuror, adjunct al procurorului raionului Donduşeni. Prin Hotărârea nr. 12-135/15 din 17 iunie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului de calificare nr. 703 din 08 mai 2015.

Potrivit Hotărârii nr. 305 din 02 noiembrie 2012, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa procurorului în Procuratura raionului Donduşeni Grigoriev Aurel calificativul Atestat și a recomandat acordarea gradului ordinar de clasificare – jurist de rangul II

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-82/2019 din 29 August 2019, în contextul aniversării a XXVIII-a a Zilei Independenţei, consemnată la data de 27 August 2019, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurii de încurajare Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”, în privinţa procurorului în Procuratura raionului Dondușeni, GRIGORIEV Aurel.

Potrivit Hotărârii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Grigoriev Aurel, cu acordarea Diplomei de Onoare a Procuraturii de categoria II.

Cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015, a propus încurajarea domnului Grigoriev Aurel - procuror în Procuratura raionului Donduşeni, cu acordarea gradului de clasificare înainte de termen Jurist de rangul I.

 

Hotărârea nr. 1-82/2019 din 29 August 2019

Hotărârea nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016

Hotărârea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015

Hotărârea nr. 305 din 02 noiembrie 2012

Hotărârea nr. 703 din 08 mai 2015

Hotărârea nr. 12-135/15 din 17 iunie 2015

Prin Hotărârea nr.13-8/16 (III) din 22.12.2016, Colegiul de disciplină şi etică a încetat procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura raionului Donduşeni, Aurel Grigoriev, pe motiv că lipsește faptul abaterii disciplinare. Conform Hotărârii nr. nr. 12-4/17 din 12 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a admis contestaţia Inspecţiei procurorilor împotriva Hotărârii Colegiului de disciplină și etică, nr.13-8/16(III) din 22.12.2016, adoptată în privinţa procurorului în procuratura raionului Donduşeni, Aurel Grigoriev şi a adoptat o nouă Hotărâre pe marginea procedurii disciplinare, aplicându-i procurorului, sancțiunea disciplinară - avertisment.

Prin Hotărârea nr.13-8/16 (III) din 22.12.2016, Colegiul de disciplină şi etică a încetat procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura raionului Donduşeni, Aurel Grigoriev, pe motiv că lipsește faptul abaterii disciplinare. Conform Hotărârii nr. nr. 12-4/17 din 12 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a admis contestaţia Inspecţiei procurorilor împotriva Hotărârii Colegiului de disciplină și etică, nr.13-8/16(III) din 22.12.2016, adoptată în privinţa procurorului în procuratura raionului Donduşeni, Aurel Grigoriev şi a adoptat o nouă Hotărâre pe marginea procedurii disciplinare, aplicându-i procurorului, sancțiunea disciplinară - avertisment.

Hotărârea nr. 12-4/17 din 12 ianuarie 2017

LASĂ UN COMENTARIU