Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Daranuța Iana
Căutare avansată

Grigoriev Diana

Procuratura Teritorială Căuşeni

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General nr. 670-p din 22 iulie 2011, numită în funcția de procuror în Procuratura raionului Căușeni.

Conform Hotărârii nr. 2-3d-181/11 din 19 iulie 2011, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General candidatura absolventei Institutului Naţional al Justiţiei, Diana Grigoriev pentru a fi numită în funcţia de procuror în procuratura r-lui Căuşeni, cu conferirea gradului de clasificare-jurist de rangul al IlI-lea. 

Prin Ordinul Procurorului General nr. 670-p din 22 iulie 2011, numită în funcția de procuror în Procuratura raionului Căușeni.

Conform Hotărârii nr. 2-3d-181/11 din 19 iulie 2011, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General candidatura absolventei Institutului Naţional al Justiţiei, Diana Grigoriev pentru a fi numită în funcţia de procuror în procuratura r-lui Căuşeni, cu conferirea gradului de clasificare-jurist de rangul al IlI-lea. 

 

Potrivit Hotărârii nr. 422 din 12 noiembrie 2013, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa procurorului în Procuratura raionului Căuşeni, Grigoriev Diana, calificativului Atestată și a recomandat Procurorului General să-i acorde gradul ordinar de clasificare  jurist de rangul II. Prin Hotărârea nr. 12-305/13 din 12 decembrie 2013, Consiliul Superior al Procurorilor a validat hotărârea Colegiului de calificare nr. 422 din 12 noiembrie 2013.

DISTINCȚII
Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015, a propus Procurorului General încurajarea doamnei Grigoriev Diana, procuror în procuratura raionului Căuşeni, cu acordarea gradului de clasificare înainte de termen, Jurist de rangul I.

Prin Hotărârea nr.12-151/14 din 20 august 2014, examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea doamnei Grigoriev Diana, Procuror în procuratura r-nului Căuşeni, cu Exprimarea mulțumirii.

Potrivit Hotărârii nr. 422 din 12 noiembrie 2013, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa procurorului în Procuratura raionului Căuşeni, Grigoriev Diana, calificativului Atestată și a recomandat Procurorului General să-i acorde gradul ordinar de clasificare  jurist de rangul II. Prin Hotărârea nr. 12-305/13 din 12 decembrie 2013, Consiliul Superior al Procurorilor a validat hotărârea Colegiului de calificare nr. 422 din 12 noiembrie 2013.

DISTINCȚII
Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015, a propus Procurorului General încurajarea doamnei Grigoriev Diana, procuror în procuratura raionului Căuşeni, cu acordarea gradului de clasificare înainte de termen, Jurist de rangul I.

Prin Hotărârea nr.12-151/14 din 20 august 2014, examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea doamnei Grigoriev Diana, Procuror în procuratura r-nului Căuşeni, cu Exprimarea mulțumirii.

 

Hotărârea nr.12-151/14 din 20 august 2014

Hotărârea nr. 422 din 12 noiembrie 2013

Hotărârea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015

Hotărârea nr. 12-305/13 din 12 decembrie 2013

Conform Hotărârii Nr. 12-6/17 din 12 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor casa Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-2/16(III) din 22.12.2016 şi a adopta o nouă Hotărâre pe marginea procedurii disciplinare, aplicându-le procurorilor în procuratura raionului Căuşeni, Diana Grigoriev şi Maria Cojocaru, sancțiunea disciplinară - avertisment.

Prin Hotărârea nr.13-21/16 din 15.07.2016, Colegiul disciplinar a rezumat că procurorul Grigoriev a încălcat prevederile art.54 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură; pct.6.1.1, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.5, 6.5.4 din Codul de etică şi conduită al procurorului şi Ordinul Procurorului General nr.62/35 din 03.12.2014, adică şi-a îndeplinit necorespunzător obligaţiile de serviciu. Colegiul a luat în consideraţie faptul că pe parcursul activităţii procurorul Diana Grigoriev a fost încurajată pentru atitudine conştiincioasă faţă de exercitarea atribuţiilor de serviciu, este la prima abatere disciplinară care nu a cauzat consecinţe grave şi a decis încheierea procedurii disciplinare, în legătură cu inoportunitatea aplicării sancţiunii disciplinare.
La data de 19.08.2016 dna Diana Grigoriev a contestat în termen Hotărârea Colegiului disciplinar, solicitând schimbarea motivului de încetare a procedurii disciplinare - în legătură cu lipsa temeiului de tragere la răspundere disciplinară.
Potrivit Hotărârii nr.12-261/16 din  22 decembrie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a admis contestaţia procurorului și a modificat Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-21/16 din 15.07.2016, considerând încetată procedura disciplinară împotriva procurorului în procuratura raionului Căuşeni, Diana Grigoriev, pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară.

Conform Hotărârii Nr. 12-6/17 din 12 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor casa Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-2/16(III) din 22.12.2016 şi a adopta o nouă Hotărâre pe marginea procedurii disciplinare, aplicându-le procurorilor în procuratura raionului Căuşeni, Diana Grigoriev şi Maria Cojocaru, sancțiunea disciplinară - avertisment.

Prin Hotărârea nr.13-21/16 din 15.07.2016, Colegiul disciplinar a rezumat că procurorul Grigoriev a încălcat prevederile art.54 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură; pct.6.1.1, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.5, 6.5.4 din Codul de etică şi conduită al procurorului şi Ordinul Procurorului General nr.62/35 din 03.12.2014, adică şi-a îndeplinit necorespunzător obligaţiile de serviciu. Colegiul a luat în consideraţie faptul că pe parcursul activităţii procurorul Diana Grigoriev a fost încurajată pentru atitudine conştiincioasă faţă de exercitarea atribuţiilor de serviciu, este la prima abatere disciplinară care nu a cauzat consecinţe grave şi a decis încheierea procedurii disciplinare, în legătură cu inoportunitatea aplicării sancţiunii disciplinare.
La data de 19.08.2016 dna Diana Grigoriev a contestat în termen Hotărârea Colegiului disciplinar, solicitând schimbarea motivului de încetare a procedurii disciplinare - în legătură cu lipsa temeiului de tragere la răspundere disciplinară.
Potrivit Hotărârii nr.12-261/16 din  22 decembrie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a admis contestaţia procurorului și a modificat Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-21/16 din 15.07.2016, considerând încetată procedura disciplinară împotriva procurorului în procuratura raionului Căuşeni, Diana Grigoriev, pe motiv că nu a fost comisă o abatere disciplinară.

 

Hotărârea nr. 12-6/17 din 12 ianuarie 2017

Hotărârea nr.12-261/16 din 22 decembrie 2016

LASĂ UN COMENTARIU