Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Gaina Alexandru
Căutare avansată

Gurițanu Ghenadie

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 596-p din 01 iunie 2016, numit în funcția de procuror-șef în cadrul Procuraturii raionului Fălești.

Conform Hotărîrii nr. 12-134/16 din 26 mai 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General - interimar numirea dlui Ghenadie Gurițanu în funcţia de procuror al raionului Fălești pentru un mandat de 5 ani.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 105-p din 10 februarie 2011, numit în funcția de procuror al raionului Fălești.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 596-p din 01 iunie 2016, numit în funcția de procuror-șef în cadrul Procuraturii raionului Fălești.

Conform Hotărîrii nr. 12-134/16 din 26 mai 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General - interimar numirea dlui Ghenadie Gurițanu în funcţia de procuror al raionului Fălești pentru un mandat de 5 ani.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 105-p din 10 februarie 2011, numit în funcția de procuror al raionului Fălești.

Potrivit Hotărîrii nr. 867 din 12 aprilie 2016, Colegiul de calificare a considerat promovate probele de concurs cu media aritmetică 8,82, de către dl Ghenadie Guriţanu, candidat la funcţia de procuror al raionului Făleşti. Prin Hotărîrea nr.12-95/16 din 22 aprilie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 867 din 12 aprilie 2016 privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participantului Ghenadie Guriţanu, la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător.

Prin Hotărîrea nr. 2-3d-23/11 din 01 februarie 2011, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului Genearal numirea procurorului Ghenadie Gurițanu în funcția de procuror al raionului Fălești pe un termen de 5 ani.

Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliului Superior al Procurorilor prin Hotărîrea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015, a propus Procurorului General încurajarea domnului Guriţanu Ghenadie, procuror al raionului Făleşti cu Medalia ”Pentru serviciu impecabil” Clasa I.

Potrivit Hotărîrii nr. 867 din 12 aprilie 2016, Colegiul de calificare a considerat promovate probele de concurs cu media aritmetică 8,82, de către dl Ghenadie Guriţanu, candidat la funcţia de procuror al raionului Făleşti. Prin Hotărîrea nr.12-95/16 din 22 aprilie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 867 din 12 aprilie 2016 privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participantului Ghenadie Guriţanu, la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător.

Prin Hotărîrea nr. 2-3d-23/11 din 01 februarie 2011, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului Genearal numirea procurorului Ghenadie Gurițanu în funcția de procuror al raionului Fălești pe un termen de 5 ani.

Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliului Superior al Procurorilor prin Hotărîrea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015, a propus Procurorului General încurajarea domnului Guriţanu Ghenadie, procuror al raionului Făleşti cu Medalia ”Pentru serviciu impecabil” Clasa I.

Hotărîrea nr. 867 din 12 aprilie 2016

Hotărîrea nr.12-95/16 din 22 aprilie 2016

Hotărîrea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015

Potrivit Hotărârii Colegiului disciplinar din 10.06.13 procurorul r-lui Făleşti, Ghenadie Guriţanu a fost recunoscut culpabil de comiterea abaterilor disciplinare conform art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, adică îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, dar în temeiul art.125 alin.(2) lit.c) din Legea cu privire la Procuratură a dispus încheierea procedurii disciplinare, limitându-se doar la examinarea în şedinţă a materialelor de procedură, considerând inoportună aplicarea sancţiunii disciplinare. Prin Hotărîrea nr. 12-176/13 din 23 iulie 2013, Consiliului Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa procurorului în procuratura r-lui Făleşti, Ghenadie Guriţanu. 

Potrivit Hotărârii Colegiului disciplinar din 10.06.13 procurorul r-lui Făleşti, Ghenadie Guriţanu a fost recunoscut culpabil de comiterea abaterilor disciplinare conform art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, adică îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, dar în temeiul art.125 alin.(2) lit.c) din Legea cu privire la Procuratură a dispus încheierea procedurii disciplinare, limitându-se doar la examinarea în şedinţă a materialelor de procedură, considerând inoportună aplicarea sancţiunii disciplinare. Prin Hotărîrea nr. 12-176/13 din 23 iulie 2013, Consiliului Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa procurorului în procuratura r-lui Făleşti, Ghenadie Guriţanu. 

Hotărîrea nr. 12-176/13 din 23 iulie 2013

Știri
 • Incident cu semne de întrebare la o fermă

  Caz şocant la Făleşti! Copilăria unei minore de doar 11 ani s-a transformat într-un adevărat coşmar, după ce ar fi fost violată de trei amici. Totul s-a întâmplat acum câteva zile, la o fermă de vaci dintr-o localitate din raion.

  Suspecţii sunt trei băieţii în vârstă de 13 şi, respectiv, 14 ani. Se presupune că aceştia ar fi aplicat forţa fizică, după care ar fi abuzat sexual de copilă.
  Contactat de reporterul emisiunii Unitatea de Gardă, procurorul şef din cadrul Procuraturii raionului Făleşti, Ghenadie Guriţanu, a declarat că organele de drept s-au sesizat şi întreprind măsurile speciale de investigaţie pentru a elucida cazul.

  Caz şocant la Făleşti! Copilăria unei minore de doar 11 ani s-a transformat într-un adevărat coşmar, după ce ar fi fost violată de trei amici. Totul s-a întâmplat acum câteva zile, la o fermă de vaci dintr-o localitate din raion.

  Suspecţii sunt trei băieţii în vârstă de 13 şi, respectiv, 14 ani. Se presupune că aceştia ar fi aplicat forţa fizică, după care ar fi abuzat sexual de copilă.
  Contactat de reporterul emisiunii Unitatea de Gardă, procurorul şef din cadrul Procuraturii raionului Făleşti, Ghenadie Guriţanu, a declarat că organele de drept s-au sesizat şi întreprind măsurile speciale de investigaţie pentru a elucida cazul.

  În acest context, fiind iniţiat un proces penal. Pentru că doi dintre suspecţi n-au atins vârsta de 14 ani, aceştia nu pot fi traşi la răspundere deocamdată.
  În continuare, oamenii legii urmează să-i audieze pe minori, iar copilei i se va acorda consiliere psihologică.
  Sursa: Canal3.md

 • Vânătoare de oameni în Pădurea Domnească

  Sorin Paciu, un tânăr de 34 de ani, a fost rănit mor­tal la o par­tidă de vână­toare la care au par­ti­ci­pat mai mulţi ofi­ci­ali de rang înalt, prin­tre care Vale­riu Zubco, pro­cu­ro­rul gene­ral al R. Mol­dova, Ion Pleşca, preşe­din­tele Curţii de Apel Chi­şi­nău (CAC), Ghe­or­ghe Creţu, vice­preşe­din­tele ace­le­iaşi instanţe, sau Ion Lupu, direc­to­rul Agenţiei Mol­d­silva.

  Toţi ofi­ci­a­lii pre­zenţi la vână­toare au tăi­nuit crima. După ce ea a deve­nit publică, în urma unor decla­ra­ţii făcute de Ser­giu Mocanu, lide­rul Miş­că­rii Anti­ma­fie, oame­nii legii au decla­rat că “lucrează la caz”. Au găsit, în scurt timp, şi un sus­pect: Ghe­or­ghe Creţu, vice­preşe­din­tele CAC. Acesta, însă, nu-şi recu­noa­şte vina. Mocanu spune că jude­că­to­rul nici nu are cum să şi-o recu­noască, pen­tru că, cel care a tras în Sorin Paciu ar fi chiar pro­cu­ro­rul gene­ral al R. Mol­dova, Vale­riu Zubco.

  Sorin Paciu, un tânăr de 34 de ani, a fost rănit mor­tal la o par­tidă de vână­toare la care au par­ti­ci­pat mai mulţi ofi­ci­ali de rang înalt, prin­tre care Vale­riu Zubco, pro­cu­ro­rul gene­ral al R. Mol­dova, Ion Pleşca, preşe­din­tele Curţii de Apel Chi­şi­nău (CAC), Ghe­or­ghe Creţu, vice­preşe­din­tele ace­le­iaşi instanţe, sau Ion Lupu, direc­to­rul Agenţiei Mol­d­silva.

  Toţi ofi­ci­a­lii pre­zenţi la vână­toare au tăi­nuit crima. După ce ea a deve­nit publică, în urma unor decla­ra­ţii făcute de Ser­giu Mocanu, lide­rul Miş­că­rii Anti­ma­fie, oame­nii legii au decla­rat că “lucrează la caz”. Au găsit, în scurt timp, şi un sus­pect: Ghe­or­ghe Creţu, vice­preşe­din­tele CAC. Acesta, însă, nu-şi recu­noa­şte vina. Mocanu spune că jude­că­to­rul nici nu are cum să şi-o recu­noască, pen­tru că, cel care a tras în Sorin Paciu ar fi chiar pro­cu­ro­rul gene­ral al R. Mol­dova, Vale­riu Zubco.

  Dumi­nică, 23 decem­brie, Sorin Paciu a ple­cat împre­ună cu Ghen­a­die Sajin la vână­toare în rezer­va­ţia natu­rală “Pădu­rea Domnească”. Paciu nu era vână­tor. După cum spun cei care l-au cunos­cut, acesta a ple­cat încolo doar pen­tru a se dis­tra. Filma şi foto­gra­fia ani­ma­lele pen­tru fiica sa de doar 3 ani, care îl aştepta acasă. Tot­o­dată,  în tim­pul par­ti­dei de vână­toare, Paciu a fost unul din­tre gonaşi.

  17 vânători, împărţiţi în două grupuri, aflate la câteva sute de metri distanţă

  Vână­toa­rea de mis­treţi a înce­put în jurul orei 9.00 dimi­neaţa. Era o vână­toare de sele­cţie, par­ti­ci­panţii nea­vând voie să împu­şte femele, ci doar porci bol­navi. Ion Lupu, direc­to­rul Agenţiei Mol­d­silva, pre­zent şi el la vână­toare, îşi amin­teşte că erau pre­zenţi 17 vână­tori. “Fiind prea mulţi, le-am spus că vor tre­bui să for­meze două grupe”. Denis Erem­ciuc, direc­to­rul rezer­va­ţiei, a fost numit res­pon­sa­bi­lul unei echipe, din care au făcut parte Vale­riu Zubco, Ion Pleşca şi Ion Lupu, iar Valen­tin Svestun, ingi­ner pază şi pro­te­cţie din cadrul ace­le­iaşi rezer­va­ţii, res­pon­sa­bil de cea­laltă echipă, din care făceau parte Ghe­or­ghe Creţu, Ghen­a­die Sajin, dar şi câţiva oameni de afa­ceri din Făleşti şi Glo­deni.

  Par­ti­ci­panţii la vână­toare ne-au spus că cele două gru­puri erau pozi­ţio­nate la o dis­tanţă de câteva sute de metri una de alta. În momen­tul în care gru­pul pro­cu­ro­ru­lui gene­ral ter­mi­nase o fază de vână­toare, de maşi­nile aces­tora s-a apro­piat o per­soană care a anu­nţat că cineva a fost rănit. Tot atunci s-a con­sta­tat că per­soana rănită era Sorin Paciu. Acesta a fost adus cu o sanie, apoi urcat într-o maşină de teren şi trans­por­tat la Spi­ta­lul Raio­nal Făleşti. Nimeni din­tre cei pre­zenţi, însă, nu-şi dădeau seama la acel moment de gra­vi­ta­tea inci­den­tu­lui.

  Mocanu dezvăluie crima. Zubco, acuzat de către acesta de omorul lui Paciu

  Din spu­sele medi­ci­lor, Sorin Paciu a ajuns la spi­tal în jurul orei 13.40 şi a fost dus direct în secţia de rea­ni­mare, fiind într-o stare foarte gravă. I-au fost depis­tate mul­ti­ple plăgi ale intes­ti­nu­lui subţire şi gros şi hemo­ra­gie intra-abdominală. Pacien­tul a fost ope­rat. Deşi ope­ra­ţia a fost una reu­şită, acesta a dece­dat în noap­tea de 24 spre 25 decem­brie. Nico­lae Andrieş, vice­di­rec­to­rul spi­ta­lu­lui, susţine că medi­cii au anu­nţat în acea zi poli­ţia şi că, pe holu­rile spi­ta­lu­lui, veni­seră mai mulţi pro­cu­rori.

  Doar că, opi­nia publică nu avea să cunoască atunci nici des­pre inci­den­tul de la vână­toare şi nici des­pre dece­sul lui Sorin Paciu. Nici Pro­cu­ra­tura Gene­rală (PG), nici Minis­te­rul de Interne (MAI), nici Agenţia “Mol­d­silva” nu au făcut publică infor­ma­ţia. Des­pre aceste lucruri s-a aflat doar dumi­nică, 6 ianu­a­rie, când lide­rul Miş­că­rii Anti­ma­fie, Ser­giu Mocanu, a susţi­nut o con­fe­rinţă de presă şi l-a învi­nuit de uci­de­rea lui Sorin Paciu pe Vale­riu Zubco, pro­cu­ro­rul gene­ral al R. Mol­dova.

  Din acel moment, infor­ma­ţi­ile des­pre acest caz au fost diverse. Presa con­tacta dife­rite per­soane des­pre care se spu­nea că au fost pre­zente la vână­toa­rea din “Pădu­rea Domnească”. Pro­cu­ro­rul gene­ral era ple­cat din R. Mol­dova, într-o scurtă vacanţă. Ion Pleşca nu răs­pun­dea la tele­fon. Ghe­or­ghe Creţu nega par­ti­ci­pa­rea sa.

  Zubco a fost la biserica unde a fost adus corpul neînsufleţit al lui Paciu

  ZdG a dis­cu­tat cu mai multe per­soane care au par­ti­ci­pat la vână­toa­rea din 23 decem­brie. Am aflat că Sorin Paciu a fost înmor­mân­tat pe 27 decem­brie, în Cimi­ti­rul Cen­tral din str. Arme­nească. Mor­mân­tul lui se află în veci­nă­ta­tea gar­du­lui cimi­ti­ru­lui, în spa­tele monu­men­tu­lui “Eter­ni­tate”. Când l-am găsit, mor­mân­tul era aco­pe­rit cu zăpadă şi cu multe coroane de flori. Marţi, 8 ianu­a­rie, doar câteva urme de câine se mai obser­vau lângă mor­mân­tul lui Sorin. Ini­ţial, nume­roa­sele zvo­nuri îl dădeau pe acesta ca fiind inci­ne­rat undeva, prin Ucraina, pen­tru a ascunde urmele cri­mei.

  ZdG a aflat că tru­pul neîn­su­fleţit al lui Sorin Paciu a fost adus la Bise­rica Sfânta Teo­dora de la Sihla din Chi­şi­nău în seara zilei de 26 decem­brie. Eno­ri­aşi de la bise­rică, dar şi mai multe per­soane din cimi­tir au con­fir­mat că în sicriu era anume cor­pul neîn­su­fleţit al lui Sorin Paciu, punând ast­fel capăt spe­cu­la­ţi­i­lor la acest subiect. La bise­rică, pen­tru a-l petrece în ulti­mul drum pe Sorin, a fost văzut şi Vale­riu Zubco, pro­cu­ro­rul gene­ral al R. Mol­dova.

  Comisar: “Vicedirectorul spitalului a comunicat o informaţie eronată”

  După dez­vă­lu­i­rile lui Ser­giu Mocanu, Ion Bodrug, vice­mi­nis­trul de Interne, a orga­ni­zat o con­fe­rinţă de presă. Acesta şi-a apă­rat insti­tu­ţia, menţionând că MAI nu a fost infor­mat des­pre inci­dent şi că, ulte­rior, pro­cu­ro­rii le-au cerut anga­ja­ţi­lor MAI să nu se implice. Bodrug lăsa să se înţe­leagă că impli­ca­rea lui Vale­riu Zubco în crima din “Pădu­rea Domnească” este evi­dentă. Infor­ma­ţia pre­zen­tată de Bodrug, pre­cum că MAI nu a fost infor­mat des­pre acci­dent, a fost însă negată şi de medici, şi de pro­cu­rori.

  Totuşi, Vale­riu Cojo­caru, comi­sar de Făleşti, a decla­rat pen­tru ZdG că poli­ţia aşa şi nu a fost anu­nţată. “Vice­di­rec­to­rul spi­ta­lu­lui a comu­ni­cat o infor­ma­ţie ero­nată, decla­rând că a fost infor­mat Sârbu de la uni­ta­tea de gardă, dar la acel moment în uni­ta­tea de gardă era de ser­vi­ciu Igor Pleşca şi aju­to­rul de ser­vi­ciu era Ana­to­lie Dedov. Sârbu era după ser­vi­ciu şi nu putea fi la uni­ta­tea de gardă, şi evi­dent că nu putea să rece­pţio­neze infor­ma­ţia în cauză. Ei au anu­nţat direct pro­cu­ra­tura. Poli­ţia a aflat, pe 28 decem­brie, când a fost por­nită cauza penală. Noi am aflat din baza de date care este unică pen­tru poli­ţie şi pro­cu­ra­tură. Din moment ce a fost por­nită cauza penală, noi nu am mai putut să ne auto­se­si­zăm. Totul a rămas pe mâna pro­cu­ra­tu­rii”, ne-a spus Cojo­caru.

  Valeriu Zubco a negat “categoric acuzaţiile de omor lansate la adresa mea”

  Una peste alta, odată cu tre­ce­rea tim­pu­lui, mai multe infor­ma­ţii des­pre vână­toa­rea din 23 decem­brie au înce­put să devină publice. PG l-a apă­rat pe Vale­riu Zubco. Repre­zen­tanţii insti­tu­ţiei au emis mai multe comu­ni­cate de presă, inclu­siv o decla­ra­ţie a pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, aflat în con­ce­diu, în afara ţării.

  Zubco a res­pins acu­za­ţi­ile lan­sate de Ser­giu Mocanu, calificându-le drept spe­cu­la­ţii. “Neg cate­goric acu­za­ţi­ile de omor lan­sate la adresa mea de către cetă­ţea­nul Ser­giu Mocanu. Este evi­dent că dacă o ast­fel de acu­za­ţie s-ar con­firma, demi­sia mea ar fi imi­nentă şi răs­pun­de­rea în faţa legii, de ase­me­nea. Să lansezi o ast­fel de cam­pa­nie mur­dară  la adresa unui om, indi­fe­rent cine ar fi acesta, să alegi un moment ca cel al Sfin­te­lor Săr­bă­tori pen­tru a face asta este o dovadă de cinism care depă­şeşte orice limită. Acest lucru este vala­bil şi pen­tru cei care au spri­ji­nit această cam­pa­nie, prin lan­sa­rea de insi­nu­ări şi apre­ci­eri. Sunt gata să mă supun anche­tei ori­că­rei insti­tu­ţii a sta­tu­lui, dar nu mă voi trans­forma în “carne de tun” în cam­pa­ni­ile mur­dare ale unora sau pen­tru lup­tele din­tre poli­ti­cieni pen­tru fun­cţia de pro­cu­ror gene­ral”.

  Ante­rior, PG anu­nţase că, în acest caz, pro­cu­ro­rii au iden­ti­fi­cat şi un sus­pect, care, însă, nu e Vale­riu Zubco, iar dosa­rul urmează a fi trans­mis în jude­cată până la finele lunii ianu­a­rie. Ulte­rior, însă, Ghen­a­die Guri­ţanu, pro­cu­ro­rul raio­nu­lui Făleşti, unde este  instru­men­tat cazul, declara pre­sei că, de fapt, nu există un sus­pect sigur în acest dosar.

  “Deocamdată, rămâne Creţu suspect, asta din probele pe care le avem la moment”

  Peste puţin timp, ace­laşi Guri­ţanu, con­tac­tat de ZdG, spu­nea că ar exista doi sus­pe­cţi, unul din­tre ei fiind jude­că­to­rul Ghe­or­ghe Creţu. Cam în ace­laşi timp, pen­tru alte insti­tu­ţii media, pro­cu­ro­rul spu­nea că Ghe­or­ghe Creţu este, de fapt, sin­gu­rul sus­pect.

  Mier­curi, 9 ianu­a­rie, Guri­ţanu şi-a expli­cat “bâl­bâi­ala” din ajun prin fap­tul că “ieri (marţi, 8 ianu­a­rie – n.r.) pe dosar s-au făcut acţiuni de urmă­rire penală şi, spre seară, s-a sta­bi­lit că este un sin­gur sus­pect. Deo­cam­dată, rămâne Creţu sus­pect, asta din pro­bele pe care le avem în pre­zent. S-au numit exper­ti­zele şi se audi­ază mar­to­rii. La sfârşi­tul lunii vom avea un rezul­tat. E impo­si­bil ca poli­ţia să nu fie infor­mată. Din câte cunosc, poli­ţia a fost infor­mată. Dire­cţia Secu­ri­tate Internă a MAI face o inves­ti­ga­ţie internă pe acest caz. Ade­vă­rul îl ştiu doar ei. Pro­cu­ra­tura a înre­gis­trat cazul pe 23 decem­brie, când a avut loc inci­den­tul. Cauza penală a fost por­nită pe 25 decem­brie, după dece­sul per­soa­nei”, a mai spus Guri­ţanu.

  “Trebuie să se stabilească, pentru că acolo au fost mai multe focuri”

  Con­tac­tat de ZdG, Ghe­or­ghe Creţu nu şi-a recu­nos­cut vina, ci doar par­ti­ci­pa­rea la vână­toare. “Este infor­ma­ţia dată că eu am par­ti­ci­pat la vână­toare şi ce s-a întâm­plat. Orga­nele de drept tre­buie să sta­bi­lească ade­vă­rul şi să facă exper­ti­zele res­pec­tive. Tre­buie să se sta­bi­lească, pen­tru că, acolo, au fost trase mai multe focuri. Mai mult nu pot spune nimic”, ne-a zis Creţu.

  Spu­sele sale au fost con­fir­mate şi de către alte per­soane pre­zente la vână­toa­rea din “Pădu­rea Domnească”. Ast­fel, unul din­tre par­ti­ci­panţi ne-a rela­tat că, la locul unde s-a pro­dus tra­ge­dia, s-au auzit “vreo cinci-şase împu­ş­că­turi”.

  Ser­giu Mocanu a decla­rat mier­curi, 9 decem­brie, că Ghe­or­ghe Creţu ar putea fi doar un ţap ispă­şi­tor în acest caz. De remar­cat şi fap­tul că, până ca inci­den­tul să fie făcut public, Ghe­or­ghe Creţu nu fusese nici măcar audiat în cadrul dosa­ru­lui. Doar după decla­ra­ţi­ile lui Mocanu, pro­cu­ro­rii au cerut Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii (CSM) retra­ge­rea imu­ni­tă­ţii lui Ghe­or­ghe Creţu, pen­tru ca acesta să poate fi cer­ce­tat penal.

  Martori: Valeriu Zubco nu a tras niciun foc la acea vânătoare

  Din dis­cu­ţi­ile pur­tate de cei pre­zenţi la vână­toare ime­diat după acci­dent, s-a ajuns la con­clu­zia că, în pre­a­jma locu­lui infra­cţiu­nii, la momen­tul tra­ge­diei, se aflau trei per­soane: Ghen­a­die Sajin, Ghe­or­ghe Creţu şi Vale­riu Svestun. Ulti­mul a spus că, în opi­nia sa, glon­tele fusese dire­cţio­nat din par­tea în care se afla Ghe­or­ghe Creţu. Tot atunci, Creţu a pre­ci­zat că nu a tras cu alice, ci cu aşa-zise “trei gloanţe”.

  Între­bat de cei pre­zenţi dacă el a fost cel care a tras în Sorin Paciu, Creţu a spus atunci că el a împu­ş­cat în porc, ne-au poves­tit cei care au asis­tat la vână­toare. “Pro­ba­bil s-a tras de la vreo 30 — 40 de metri. Acci­den­tul a avut loc în pre­a­jma satu­lui Căli­neşti, la 1-2 km de piche­tul de gră­ni­ceri Căli­neşti”, ne-au mai spus par­ti­ci­panţii la vână­toare. Din spu­sele lor am mai aflat că Vale­riu Zubco, care este vână­tor de mai puţin de doi ani, nu a tras niciun foc la acea par­tidă de vână­toare şi că, în total, în acea dumi­nică, s-au vânat doar doi mis­treţi.

  Vale­riu Zubco a fost cel care a anu­nţat oame­nii legii des­pre inci­dent. Cineva îşi amin­teşte că pro­cu­ro­rul gene­ral ar fi excla­mat: “Băieţi, asta e. Per­soana care este vino­vată tre­buie să răs­pundă, chiar dacă este pri­e­te­nul nos­tru”. Pro­cu­ro­rii, sosiţi la faţa locu­lui, au ridi­cat mai multe arme, însă doar ale celor din gru­pul con­dus de Svestun, nu şi din cel din care făceau parte pro­cu­ro­rul gene­ral şi preşe­din­tele CA Chi­şi­nău.

  Cei pre­zenţi la vână­toare vor­besc des­pre un posi­bil ricoşeu al gloanţe­lor care au pro­vo­cat răni­rea mor­tală a lui Sorin Paciu. Din infor­ma­ţi­ile obţi­nute de noi, Paciu ar fi finul de cunu­nie al lui Ghen­a­die Sajin, acesta din urmă fiind un apro­piat al prim-vicepreşedintelui Par­la­men­tu­lui, Vlad Pla­ho­t­niuc.

  Fami­lia lui Sorin Paciu a refu­zat şi refuză să dis­cute cu presa, fiind dis­puşi să cre­adă, potri­vit unor surse media, că moar­tea lui Sorin a fost un acci­dent, în urma căruia nu există vino­vaţi.

LASĂ UN COMENTARIU