Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Vacari Veaceslav
Căutare avansată
sursa foto: imagini vdeo protv.md.md

Guzic Vladislav

Procuratura Teritorială Ştefan Vodă

Date biografice

Prin Hotărârea  nr.1-25/2020 din 07 Mai 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea domnului Vladislav Guzic în funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Ștefan Vodă, pentru un mandat de 5 ani.

Prin Ordinul Procurorului General la Republicii Moldova nr. 981-P din 16 August 2016, numit în funcția de adjunct al procurorului-șef al procuraturii raionului Căuşeni.

Conform Hotărârii nr. 12-103/17 din 10 august 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea domnului domnului Vladislav Guzic în funcția de adjunct al procurorului-șef al procuraturii raionului Căuşeni, pentru un mandat de 5 ani.

Prin Ordinul Procurorului General la Republicii Moldova nr. 1164-P din 14 decembrie 2008, numit în funcția de procuror în Procuratura Municipiului Chișinău.

Prin Hotărârea  nr.1-25/2020 din 07 Mai 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea domnului Vladislav Guzic în funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Ștefan Vodă, pentru un mandat de 5 ani.

Prin Ordinul Procurorului General la Republicii Moldova nr. 981-P din 16 August 2016, numit în funcția de adjunct al procurorului-șef al procuraturii raionului Căuşeni.

Conform Hotărârii nr. 12-103/17 din 10 august 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea domnului domnului Vladislav Guzic în funcția de adjunct al procurorului-șef al procuraturii raionului Căuşeni, pentru un mandat de 5 ani.

Prin Ordinul Procurorului General la Republicii Moldova nr. 1164-P din 14 decembrie 2008, numit în funcția de procuror în Procuratura Municipiului Chișinău.

 

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” acțiunile procurorului Guzic Vlad (a solicitat prelungirea arestului peste termenul legal prevăzut de legislația în vigoare), au fost obiect de examinare la CtEDO.

Balakin c. Moldovei, hotărârea din 26/01/2016, violarea art. 5 § 3 CEDO – lipsa motivelor relevante și suficiente pentru aplicarea arestului preventiv. Curtea a constatat, în unanimitate, că detenția reclamantului a fost excesiv de lungă (pentru o perioadă mai mare de 29 de luni, pe aceleași motive) și nu s-a bazat pe motive suficiente și relevante.

Prin Hotărârea nr. 2-7/2020 din 12 Martie 2020, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Vladislav GUZIC, candidat la funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Ștefan-Vodă, care a obţinut punctajul final de 141,1 puncte. 

Prin Hotărârea nr. 1-47/2020 din 12 Iunie 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a desemnat următoarea componență a Comisiei de organizare a alegerilor: 

1) doamna Irina Vîrlan, procuror al Secției investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice, din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale; 
2) doamna Elena Ceruța, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale; 
3) domnul Ivan Grosu, procuror în Procuratura mun.Chișinău; 
4) domnul Vladislav Guzic, procuror-șef al Procuraturii r-lui Ștefan Vodă; 

5) doamna Olesea Vîrlan, procuror în Procuratura r-lui Ialoveni.


Prin Hotărârea nr.12-197/14 din 23 octombrie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului de calificare prin care i-a fost acordat calificativul Atestat, domnului Guzic Vladislav, procuror în Procuratura mun.Chişinău.

La 11.10.12 a fost înregistrat demersul dlui Victor Ababii, şef al secţiei securitate internă a Procuraturii Generale, cu privire la rezultatele controlului de serviciu a procurorului în Procuratura mun.Chişinău, Vladislav Guzic. Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr.12-249/12 din 30 octombrie 2012, a respins propunerea ca fiind neîntemeiată.

DISTINCȚII
Potrivit Hotărârii nr. 12-189/16 din 14 iulie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor luând în consideraţie exercitarea exemplară şi ireproşabilă a atribuţiilor de serviciu a propus Procurorului General Interimar încurajarea procurorului Vladislav Guzic cu conferirea gradului de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia: Consilier juridic de rangul al II-lea.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” acțiunile procurorului Guzic Vlad (a solicitat prelungirea arestului peste termenul legal prevăzut de legislația în vigoare), au fost obiect de examinare la CtEDO.

Balakin c. Moldovei, hotărârea din 26/01/2016, violarea art. 5 § 3 CEDO – lipsa motivelor relevante și suficiente pentru aplicarea arestului preventiv. Curtea a constatat, în unanimitate, că detenția reclamantului a fost excesiv de lungă (pentru o perioadă mai mare de 29 de luni, pe aceleași motive) și nu s-a bazat pe motive suficiente și relevante.

Prin Hotărârea nr. 2-7/2020 din 12 Martie 2020, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Vladislav GUZIC, candidat la funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Ștefan-Vodă, care a obţinut punctajul final de 141,1 puncte. 

Prin Hotărârea nr. 1-47/2020 din 12 Iunie 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a desemnat următoarea componență a Comisiei de organizare a alegerilor: 

1) doamna Irina Vîrlan, procuror al Secției investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice, din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale; 

2) doamna Elena Ceruța, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale; 

3) domnul Ivan Grosu, procuror în Procuratura mun.Chișinău; 
4) domnul Vladislav Guzic, procuror-șef al Procuraturii r-lui Ștefan Vodă; 

5) doamna Olesea Vîrlan, procuror în Procuratura r-lui Ialoveni.

Prin Hotărârea nr.12-197/14 din 23 octombrie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului de calificare prin care i-a fost acordat calificativul Atestat, domnului Guzic Vladislav, procuror în Procuratura mun.Chişinău.

La 11.10.12 a fost înregistrat demersul dlui Victor Ababii, şef al secţiei securitate internă a Procuraturii Generale, cu privire la rezultatele controlului de serviciu a procurorului în Procuratura mun.Chişinău, Vladislav Guzic. Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr.12-249/12 din 30 octombrie 2012, a respins propunerea ca fiind neîntemeiată.

DISTINCȚII
Potrivit Hotărârii nr. 12-189/16 din 14 iulie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor luând în consideraţie exercitarea exemplară şi ireproşabilă a atribuţiilor de serviciu a propus Procurorului General Interimar încurajarea procurorului Vladislav Guzic cu conferirea gradului de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia: Consilier juridic de rangul al II-lea.

 

Hotărârea nr. 2-7/2020 din 12 Martie 2020

Hotărârea nr.1-25/2020 din 07 Mai 2020

Cauze CtEDO Guzic Vladislav

Hotărârea nr.12-249/12 din 30 octombrie 2012

Hotărârea nr.12-197/14 din 23 octombrie 2014

Hotărârea nr. 12-189/16 din 14 iulie 2016

Hotărârea nr. 1-47/2020 din 12 Iunie 2020

La date de 22.03.2013 a fost iniţiată procedura disciplinară în privinţa procurorului în Procuratura mun.Chişinău, Vladislav Guzic, pentru încălcarea disciplinei executorii şi a termenului rezonabil de urmărire penală pe cauza penală nr.2012030441. Prin Hotărârea nr.12-220/13 din 08 octombrie 2013, Consiliului Superior al Procurorilora admis contestaţia declarată împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa procurorului în procuratura mun.Chişinău Vladislav Guzic. 

La data de 02.02.2012 prin dispoziţia procurorului-şef al secţiei securitate internă, Victor Ababii, a fost pornită procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura mun. Chişinău, Vladislav Guzic, pentru tergiversarea executării ordonanţei Procurorului General. Potrivit hotărîrii din 02.03.2012, Colegiul disciplinar l-a recunoscut pe V.Guzic vinovat de încălcarea prevederilor art.61 lit.a), d) şi j) din Legea cu privire la Procuratură, fiindu-i aplicată pedeapsa disciplinară – mustrare.
Prin Hotărârea nr.12-98/12 din 24 aprilie 2012, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar din 02.03.2012 în privinţa procurorului în procuratura mun.Chişinău, Vladislav Guzic. 

La date de 22.03.2013 a fost iniţiată procedura disciplinară în privinţa procurorului în Procuratura mun.Chişinău, Vladislav Guzic, pentru încălcarea disciplinei executorii şi a termenului rezonabil de urmărire penală pe cauza penală nr.2012030441. Prin Hotărârea nr.12-220/13 din 08 octombrie 2013, Consiliului Superior al Procurorilora admis contestaţia declarată împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din 10.06.2013 în privinţa procurorului în procuratura mun.Chişinău Vladislav Guzic. 

La data de 02.02.2012 prin dispoziţia procurorului-şef al secţiei securitate internă, Victor Ababii, a fost pornită procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura mun. Chişinău, Vladislav Guzic, pentru tergiversarea executării ordonanţei Procurorului General. Potrivit hotărîrii din 02.03.2012, Colegiul disciplinar l-a recunoscut pe V.Guzic vinovat de încălcarea prevederilor art.61 lit.a), d) şi j) din Legea cu privire la Procuratură, fiindu-i aplicată pedeapsa disciplinară – mustrare.
Prin Hotărârea nr.12-98/12 din 24 aprilie 2012, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar din 02.03.2012 în privinţa procurorului în procuratura mun.Chişinău, Vladislav Guzic. 

Hotărârea nr.12-220/13 din 08 octombrie 2013

Hotărârea nr.12-98/12 din 24 aprilie 2012

Știri
 • CSP a desemnat șase procurori șefi

  Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) a desemnat șefii mai multor procuraturi raionale. Potrivit unei hotărâri a Consiliului, posturile vor fi ocupate de către:

  • Vladislav Guzic - procuror-șef al Procuraturii raionului Ștefan-Vodă;
  • Vitali Cebotari - procuror-șef al Procuraturii raionului Cahul;
  • Vasile Ciubotaru - procuror-șef al Procuraturii raionului Telenești;
  • Valentin Baidaus - procuror-șef al Procuraturii raionului Florești;
  • Viorel Tureac - procuror-șef al Procuraturii raionului Drochia;
  • Anatolie Banaru - procuror-șef al Procuraturii raionului Dondușeni.

  Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) a desemnat șefii mai multor procuraturi raionale. Potrivit unei hotărâri a Consiliului, posturile vor fi ocupate de către:

  • Vladislav Guzic - procuror-șef al Procuraturii raionului Ștefan-Vodă;
  • Vitali Cebotari - procuror-șef al Procuraturii raionului Cahul;
  • Vasile Ciubotaru - procuror-șef al Procuraturii raionului Telenești;
  • Valentin Baidaus - procuror-șef al Procuraturii raionului Florești;
  • Viorel Tureac - procuror-șef al Procuraturii raionului Drochia;
  • Anatolie Banaru - procuror-șef al Procuraturii raionului Dondușeni.

  Candidaturile acestora urmează a fi transmise Procurorului General, pentru demararea procedurilor de emitere a actelor administrative corespunzătoare. Potrivit Legii cu privire la Procuratură, numirea în funcțiile de procuror, procuror-șef al procuraturii, adjunct al procurorului-șef al procuraturii, procuror-șef al subdiviziunii Procuraturii Generale sau adjunct al procurorului-șef al subdiviziunii Procuraturii Generale se face prin ordinul Procurorului General, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor.

  În termen de cinci zile lucrătoare de la primirea propunerii, Procurorul General este obligat să adopte o decizie. Procurorul General poate refuza motivat candidatura prezentată pentru numire în funcție. Consiliul Superior al Procurorilor poate propune în mod repetat aceeași candidatură cu votul a 2/3 din membrii săi. Această propunere este obligatorie pentru Procurorul General.

  Mandatul de procuror-șef al procuraturii, cel de adjunct al procurorului-șef al procuraturii, cel de procuror-șef al subdiviziunii Procuraturii Generale și cel de adjunct al procurorului-șef al subdiviziunii Procuraturii Generale este de 5 ani. Aflarea în aceeași funcție a acestora nu poate depăși 2 mandate consecutive. La încheierea mandatului, persoanei i se propune numirea, fără concurs, în una din funcțiile vacante de procuror, cu excepția funcției de procuror-șef.
  Sursa: bizlaw.md

 • Accidentul rămas în umbră

  Soarta unui copil părăsit de mamă a devenit şi mai crudă după ce a rămas orfan de tată, în urma unui tragic accident rutier. La mai bine de doi ani de la producerea accidentului, familia celui decedat rămâne în neştire, deşi procuratura susţine că i-a anunţat despre clasarea dosarului.

  Pe 23 octombrie 2011, pe strada Decebal, intersecţie cu strada Titulescu din Chişinău, a avut loc un accident, care s-a soldat cu decesul unuia dintre şoferi. Până în prezent, familia îndurerată aşteaptă o hotărâre judiciară cu privire la stabilirea vinovatului. Mama decedatului, Ana Popov, a rămas să îngrijească de copilul acestuia, care a fost anterior abandonat de propria mamă. Ea plânge deseori, pentru că nu poate să-i explice nepotului de ce a rămas singur.

  Accidentul fatal

  La două luni după ce i-a decedat soţul, în urma unui atac de cord, Ana Popov şi-a pierdut şi fiul. Îi este greu să-şi amintească de acea perioadă. „La ora 20:00, m-a sunat anchetatorul şi m-a anunţat că fiul meu a murit în urma unui accident”, relatează femeia. Aceasta este convinsă că fiul său n-a încălcat regulile de circulaţie rutieră. „El conducea pe drumul principal şi trebuia să i se ofere prioritate. Din spate i-a ieşit acest băiat cu maşina, lovindu-l la uşa din urmă. Maşina s-a învârtit de câteva ori, timp în care a venit troleibuzul. Lovitura cu troleibuzul a fost fatală pentru băiatul meu”, susţine Ana Popov.

  „A fost o înlănţuire de momente tragice. Maică-mea este, efectiv, distrusă. E una să-ţi pierzi soţul şi alta e să-ţi pierzi un copil de 30 de ani”, spune Vitalie Popov, fratele tânărului decedat. Atât Ana Popov, cât şi Vitalie susţin că de vină se face şoferul maşinii care l-ar fi lovit şi din care cauză a pierdut controlul volanului. Alexandru Popov, bărbatul decedat, se afla la volanul unei maşini Skoda şi se deplasa pe strada Decebal. Victor Lazarenco, cel care conducea un Ford, se afla la intersecţia străzilor Decebal cu Titulescu. „Acesta l-a acroşat şi fratele meu a pierdut controlul volanului, ciocnindu-se cu un troleibuz”, este de părere Vitalie Popov.

  Soarta unui copil părăsit de mamă a devenit şi mai crudă după ce a rămas orfan de tată, în urma unui tragic accident rutier. La mai bine de doi ani de la producerea accidentului, familia celui decedat rămâne în neştire, deşi procuratura susţine că i-a anunţat despre clasarea dosarului.

  Pe 23 octombrie 2011, pe strada Decebal, intersecţie cu strada Titulescu din Chişinău, a avut loc un accident, care s-a soldat cu decesul unuia dintre şoferi. Până în prezent, familia îndurerată aşteaptă o hotărâre judiciară cu privire la stabilirea vinovatului. Mama decedatului, Ana Popov, a rămas să îngrijească de copilul acestuia, care a fost anterior abandonat de propria mamă. Ea plânge deseori, pentru că nu poate să-i explice nepotului de ce a rămas singur.

  Accidentul fatal

  La două luni după ce i-a decedat soţul, în urma unui atac de cord, Ana Popov şi-a pierdut şi fiul. Îi este greu să-şi amintească de acea perioadă. „La ora 20:00, m-a sunat anchetatorul şi m-a anunţat că fiul meu a murit în urma unui accident”, relatează femeia. Aceasta este convinsă că fiul său n-a încălcat regulile de circulaţie rutieră. „El conducea pe drumul principal şi trebuia să i se ofere prioritate. Din spate i-a ieşit acest băiat cu maşina, lovindu-l la uşa din urmă. Maşina s-a învârtit de câteva ori, timp în care a venit troleibuzul. Lovitura cu troleibuzul a fost fatală pentru băiatul meu”, susţine Ana Popov.

  „A fost o înlănţuire de momente tragice. Maică-mea este, efectiv, distrusă. E una să-ţi pierzi soţul şi alta e să-ţi pierzi un copil de 30 de ani”, spune Vitalie Popov, fratele tânărului decedat. Atât Ana Popov, cât şi Vitalie susţin că de vină se face şoferul maşinii care l-ar fi lovit şi din care cauză a pierdut controlul volanului. Alexandru Popov, bărbatul decedat, se afla la volanul unei maşini Skoda şi se deplasa pe strada Decebal. Victor Lazarenco, cel care conducea un Ford, se afla la intersecţia străzilor Decebal cu Titulescu. „Acesta l-a acroşat şi fratele meu a pierdut controlul volanului, ciocnindu-se cu un troleibuz”, este de părere Vitalie Popov.

  În ziua accidentului, însă, Victor Lazarenco a declarat, pentru presă, că atunci „când am început să efectuez manevra, în faţa mea a apărut maşina care zbura cu o viteză extraordinară din deal. Am tamponat-o puţin. El a pierdut controlul şi mai departe vedeţi ce s-a întâmplat”. Alexandru Popov a fost transportat de urgenţă la spital, aflându-se în stare gravă. Seara însă bărbatul a decedat în sala de reanimare a spitalului de urgenţă. Familia, îndurerată, vrea să afle adevărul despre accident nu doar pentru sine, dar, mai ales, pentru fiul lui Alexandru, căruia nu-i rămâne decât să sufere în tăcere.

  Părăsit de propria mamă

  Potrivit bunicii, de când i-a decedat tatăl, băiatul a devenit introvertit. „Când a aflat, a devenit foarte închis. „Am rămas singur pe lume” – atâta zicea”, spune femeia plângând. Ana Popov şi-a crescut nepotul de la vârsta de 1 an şi 8 luni, pentru că propria lui mamă a renunţat la el. Iniţial, femeia ar fi plecat la muncă în Italia, pentru ca, ulterior, să-şi întemeieze acolo o altă familie, fără intenţia de a-şi revedea vreodată copilul. „Acolo, în Italia, s-a căsătorit cu un bărbat de origine arabă, cu care şi-a format o altă familie. Într-un fel, era deja dezisă de el, doar că nu oficial”, relatează femeia.

  Astăzi, băiatul are 15 ani. În toţi aceşti ani, mama lui nu l-a contactat. Ana Popov a căutat-o un timp îndelungat. A aflat că fosta noră plecase şi din Italia. A căutat-o şi pentru faptul că băiatul avea probleme cu actele. „E olimpic. E foarte bun la matematică, dar nu poate participa la competiţiile din afara ţării fără permisul mamei sale oficiale, a celei care l-a abandonat cu mulţi ani în urmă”, explică Ana Popov. A început s-o caute. A întrebat pe la cunoscuţi, a întrebat de părinţii femeii.

  Într-un final, a reuşit să ia legătura cu mama băiatului. A întrebat-o dacă este pregătită să-i asigure un viitor copilului. „Mi-a spus că nu poate să-l ia, că ei au anumite legi pe care nu le poate încălca”, spune Ana Popov. Potrivit acesteia, în prezent, mama băiatului locuieşte în Africa împreună cu actualul său soţ. Aceasta i-a trimis fostei soacre actele întocmite la notar, în care indică faptul că renunţă la drepturile părinteşti asupra copilului său.

  Doi ani în neştire

  Ana Popov are probleme de sănătate şi-şi face mari griji pentru viitorul nepotului. „Am fost operată la inimă. Dacă mi se întâmplă ceva, vreau să fiu sigură că el nu va rămâne pe drumuri”, oftează femeia. Când mama şi-a părăsit copilul, bunica l-a luat în grija ei, fiind susţinută de tatăl acestuia. „Venea de la Chişinău la Giurgiuleşti în fiecare săptămână să-şi vadă băiatul. Acum, nu mai are practic pe nimeni”, plânge femeia. Ceea ce o supără foarte mult e şi faptul că, la doi ani după accident, nimeni nu i-a dat un răspuns cert referitor la acea zi, întrebare care o macină nu doar pe ea, ci întreaga familie. Femeia e sigură că fiul său nu poartă nicio vină.

  „Se fac aproape doi ani jumătate, dar nimeni nu m-a contactat să-mi spună la ce etapă se află procesul sau dacă a fost deschis un dosar măcar. Oare chiar aşa de nepăsători să fie oamenii? Eu, ca mamă, de atâta timp, nu ştiu nimic”, se întreabă Ana Popov plângând. „A avut loc un eveniment tragic, în urma căruia a decedat fratele meu, şi care nu s-a soldat cu niciun proces. E deranjant şi jignitor că, până acum, n-am fost informaţi referitor la caz”, accentuează Vitalie Popov, fratele. Deşi familia este sigură de nevinovăţia lui Alexandru, procuratura nu împărtăşeşte această părere.

  Contactat de ZdG, procurorul Vladislav Guzic ne-a spus că „acest caz a fost clasat de mult. A fost stabilită vina domnului Popov. Dacă nu greşesc, experţii au stabilit că bărbatul conducea cu exces de viteză”, susţine acesta. La întrebarea dacă poartă vreo vină şoferul din cealaltă maşină, procurorul a declarat că „nu. Celălalt şofer nici nu se deplasa. El stătea regulamentar cu virajul aprins, pentru a vira la stânga. Acolo e un fel de curbă. Presupun că şoferul Popov conducea cu viteză prea sporită şi nu a reuşit să observe unitatea de transport care stătea pe loc. Aceea a fost chestiune de o virare de volan, însă viteza nu i-a permis nici să evite, nici să oprească”, afirmă procurorul.

  Familia vs procurorul

  Familia îl învinovăţeşte, totuşi, pe şoferul de la volanul maşinii de marca Ford. „Nu stătea pe loc celălalt. Dacă nu ar fi fost acroşat, nu se întâmpla accidentul. Mă rog, la noi în Moldova, o mână spală pe alta”, se indignează fratele decedatului. Ana Popov susţine că nu urăşte persoana care se afla la volanul celeilalte maşini, însă şi-ar fi dorit ca aceasta s-o contacteze cel puţin pentru a-şi cere scuze. „Să fi sunat şi să fi spus că n-a vrut… Doar aşa e omeneşte. Numai el ştie ce s-a întâmplat acolo. Oare eu, ca mamă, n-am dreptul să ştiu nimic?”, se întreabă femeia cu durere în glas. ZdG a încercat să-l contacteze în repetate rânduri pe Victor Lazarenco, şoferul Ford-ului. Acesta însă a răspuns o singură dată. Imediat ce a aflat subiectul discuţiei, a zis că este prea ocupat şi nu poate să discute.

  „Contactaţi-mă în vreo două ore”, ne-a rugat şi a închis. Ulterior, a răspuns doar robotul telefonic. Ana Popov consideră că acest caz a fost muşamalizat, motiv din care nici nu a fost anunţată despre decizia procuraturii. Aceasta, la rândul său, susţine că familia a fost anunţată. „Nu cred că familia nu ştie despre acest caz. Fratele său a fost reprezentant în cadrul cauzei penale. Persoanele au fost informate”, declară Vladislav Guzic. „Minte de îngheaţă apele”, se indignează Vitalie Popov, care susţine că n-a fost invitat la nicio şedinţă de judecată ca reprezentant al fratelui său. Între timp, mama lui Alexandru mai speră să afle ce s-a întâmplat în ziua în care fiul său nu s-a mai întors.

  Conform legii, „fiecare parte interesată în proces, victimă sau inculpat, trebuie să fie informată. Dacă victima/inculpatul a decedat, ordonanţa procurorului trebuie trimisă rudelor. Totodată, şi rudele pot să depună o sesizare în scris ca să se intereseze de caz”, explică procedura avocata Violeta Gaşiţoi. Din momentul în care obţin ordonanţa de clasare şi/sau de constatare a persoanei vinovate, rudele, dacă nu sunt de acord cu această decizie, „au dreptul să o conteste procurorului ierarhic superior şi, ulterior, judecătorului de instrucţie. De asemenea, au dreptul să ia cunoştinţă de toate materialele de investigaţii, să vadă motivele emiterii unei astfel de decizii”, adaugă avocata.
  sursa: zdg.md

LASĂ UN COMENTARIU