Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Cazacov Elena
Căutare avansată

Hotnog Aliona

Procuratura municipiului Chișinău

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1693-p din 28 decembrie 2016, numită în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 715-p din 04 august 2010, numită în funcția de procuror în Secția judiciar-penală a Procuraturii Generale.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 336-p din 11 iunie 2002, numită în funcția de procuror în Secția judiciar-penală a Procuraturii Generale.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1693-p din 28 decembrie 2016, numită în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 715-p din 04 august 2010, numită în funcția de procuror în Secția judiciar-penală a Procuraturii Generale.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 336-p din 11 iunie 2002, numită în funcția de procuror în Secția judiciar-penală a Procuraturii Generale.

Prin Hotărîrea nr. 578 din 24 octombrie 2014, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa doamnei Aliona Hotnog, procuror al Secţiei judiciar-penale din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale, calificativul Atestat. Prin Hotărârea nr. 12-213/14 din 20 noiembrie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului de calificare nr. 578 din 24 octombrie 2014. 

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr.12-212/12 din 11 septembrie 2012, cu prilejul Aniversării a XXI-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propuns Procurorului General încurajarea doamnei Hotnog Aliona - procuror al secţiei judiciar-penală cu Diploma de onoare de categoria II.

Prin Hotărîrea nr. 578 din 24 octombrie 2014, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa doamnei Aliona Hotnog, procuror al Secţiei judiciar-penale din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale, calificativul Atestat. Prin Hotărârea nr. 12-213/14 din 20 noiembrie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului de calificare nr. 578 din 24 octombrie 2014. 

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr.12-212/12 din 11 septembrie 2012, cu prilejul Aniversării a XXI-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propuns Procurorului General încurajarea doamnei Hotnog Aliona - procuror al secţiei judiciar-penală cu Diploma de onoare de categoria II.

 

Hotărârea nr. 12-213/14 din 20 noiembrie 2014

Hotărârea nr. 578 din 24 octombrie 2014

Hotărârea nr.12-212/12 din 11 septembrie 2012

Prin dispoziţia procurorului, șef al Secției securitate internă dl.Victor Ababii din 14.10.2015 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în Secția judiciar - penală a Procuraturii Generale dna Aliona Hotnog, în temeiul art.118 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, pentru încălcarea disciplinei de muncă. Verificând temeiul tragerii la răspundere disciplinară, Colegiul disciplinar a constatat că doamna Aliona Hotnog comis fapte de întîrziere nemotivată la serviciu, dar și plecări înainte de program, prin ce a încălcat prevederile pct.pct.2.2 lit.d) și 3.3 ale Regulamentului intern al Procuraturii Generale și pct.14 al Instrucțiunii privind regimul de permise la obiectivele Procuraturii, aprobată prin ordinul Procurorului Generale nr.14/24 din 05.02.2004, încadrând abaterile disciplinare stabilite la art.61 lit.h), i) și j) din Legea cu privire la Procuratură. Prin Hotărîrea nr. 12-12/16 din 22 ianuarie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat  Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-42/15 din 27.11.2015.
Prin dispoziţia procurorului, șef al Secției securitate internă dl.Victor Ababii din 14.10.2015 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în Secția judiciar - penală a Procuraturii Generale dna Aliona Hotnog, în temeiul art.118 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, pentru încălcarea disciplinei de muncă. Verificând temeiul tragerii la răspundere disciplinară, Colegiul disciplinar a constatat că doamna Aliona Hotnog comis fapte de întîrziere nemotivată la serviciu, dar și plecări înainte de program, prin ce a încălcat prevederile pct.pct.2.2 lit.d) și 3.3 ale Regulamentului intern al Procuraturii Generale și pct.14 al Instrucțiunii privind regimul de permise la obiectivele Procuraturii, aprobată prin ordinul Procurorului Generale nr.14/24 din 05.02.2004, încadrând abaterile disciplinare stabilite la art.61 lit.h), i) și j) din Legea cu privire la Procuratură. Prin Hotărîrea nr. 12-12/16 din 22 ianuarie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat  Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-42/15 din 27.11.2015.

Hotărârea nr. 12-12/16 din 22 ianuarie 2016

LASĂ UN COMENTARIU