Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Bordea Maia
Căutare avansată

Lazarev Octavian

Procuratura municipiului Chișinău Chişinău

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1028-p din 29 iulie 2016, numit în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1028-p din 29 iulie 2016, numit în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 827 din 12 ianuarie 2016, Colegiul de calificare a considerat promovate probele de concurs de către Octavian Lazarev, candidat la funcţia de procuror al raionului Căuşeni. 

Potrivit Hotărârii nr. nr. 12- 283/15 din 17 decembrie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a remis Colegiului de calificare materialele în privinţa candidaţilor Ion Oboroceanu şi Octavian Lazarev, pentru organizarea evaluării.

Conform Hotărârii nr. 12-109/13 din 30 aprilie 2013, Consiliul Superior al Procurilor a admis cererea concurentului Octavian Lazarev privind participarea la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante solicitate. 

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-82/2019 din 29 August 2019, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurii de încurajare Medalia ”Pentru serviciu impecabil”, Clasa II în privinţa procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Rîșcani, care s-au remarcat într-un mod deosebit la îndeplinirea atribuţiilor de servici, LAZAREV Octavian, în contextul aniversării a XXVIII-a a Zilei Independenţei, consemnată la data de 27 August 2019.

Conform Hotărârii nr. 827 din 12 ianuarie 2016, Colegiul de calificare a considerat promovate probele de concurs de către Octavian Lazarev, candidat la funcţia de procuror al raionului Căuşeni. 

Potrivit Hotărârii nr. nr. 12- 283/15 din 17 decembrie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a remis Colegiului de calificare materialele în privinţa candidaţilor Ion Oboroceanu şi Octavian Lazarev, pentru organizarea evaluării.

Conform Hotărârii nr. 12-109/13 din 30 aprilie 2013, Consiliul Superior al Procurilor a admis cererea concurentului Octavian Lazarev privind participarea la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante solicitate. 

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-82/2019 din 29 August 2019, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurii de încurajare Medalia ”Pentru serviciu impecabil”, Clasa II în privinţa procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Rîșcani, care s-au remarcat într-un mod deosebit la îndeplinirea atribuţiilor de servici, LAZAREV Octavian, în contextul aniversării a XXVIII-a a Zilei Independenţei, consemnată la data de 27 August 2019.

Hotărârea nr. 1-82/2019 din 29 August 2019

Hotărârea nr. 827 din 12 ianuarie 2016

Hotărârea nr. 12- 283/15 din 17 decembrie 2015

Hotărârea nr. 12-109/13 din 30 aprilie 2013

Știri
 • Noua componență a Consiliului Superior al Procurorilor. Cine va face parte din Comisia de organizare a alegerilor

  Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis cine va face parte din Comisia de organizare a alegerilor pentru selectarea membrilor procurori ai CSP. Potrivit unei hotărâri a Consiliului, din componența Comisiei vor face parte:

  Eduard Bulat – procuror-șef al Secției politici, reforme și management al proiectelor, procuratura Generală;
  Eduard Varzar – adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție;
  Oxana Cazacu – procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal;
  Dumitru Rața – procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana;
  Octavian Lazarev – procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani.

  Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis cine va face parte din Comisia de organizare a alegerilor pentru selectarea membrilor procurori ai CSP. Potrivit unei hotărâri a Consiliului, din componența Comisiei vor face parte:

  Eduard Bulat – procuror-șef al Secției politici, reforme și management al proiectelor, procuratura Generală;
  Eduard Varzar – adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție;
  Oxana Cazacu – procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal;
  Dumitru Rața – procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana;
  Octavian Lazarev – procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani.

  Conform Regulamentului Adunării Generale a Procurorilor, CSP formează Comisia de organizare, care este compusă din 5 procurori, după cum urmează: 1 de la Procuratura Generală, 1 de la procuraturile specializate și 3 de la procuraturile teritoriale. Prima şedinţă a Comisiei de organizare este convocată de către preşedintele CSP. Membrii comisiei vor alege preşedintele şi secretarul acesteia prin votul majorității membrilor.

  Comisia de organizare este deliberativă dacă la ea participă cel puțin trei membri. Toate hotărârile sunt luate cu votul majorităţii membrilor. Comisia de organizare este responsabilă de:

  • înregistrarea candidaţilor şi verificarea corespunderii acestora criteriilor de eligibilitate;
  • întocmeşte lista finală a candidaţilor pentru Consiliu şi colegiile sale;
  • întocmeşte şi tipăreşte buletinele de vot;
  • asigură pregătirea listelor procurorilor în exercițiu şi materialelor aferente;
  • asigură publicarea programelor de promovare ale candidaţilor pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor şi a Procuraturii Generale;
  • asigură transmiterea tuturor documentelor şi materialelor Comisiei de alegeri.

  Comisia de organizare îşi încetează activitatea în momentul transmiterii documentelor şi materialelor către Comisia de alegeri.

  Adunarea Generală a Procurorilor va avea loc la 17 noiembrie. Evenimentul este organizat pentru că, la 19 decembrie, expiră mandatatele actualilor membri ai CSP, aleși din rândul procurorilor:

  • Mircea Roșioru;
  • Ruslan Popov;
  • Viorel Tureac;
  • Remus Moroz;
  • Vasile Stoinov;
  • Eduard Maşnic.

  Mandatul membrilor aleși ai CSP este de patru ani. Aceeași persoană nu poate deține funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor două mandate consecutiv.

  Conform Legii cu privire la Procuratură, CSP este un organ independent, cu statut de persoană juridică, format în vederea participării la procesul de constituire, funcționare și asigurare a autoadministrării sistemului Procuraturii. Consiliul este garantul independenței și imparțialității procurorilor.

  Candidații la funcția de membru al CSP trebuie să se bucure de o reputație ireproșabilă și să fie o autoritate recunoscută în domeniile lor de activitate. Nu pot fi membri ai CSP procurorii care au sancțiuni disciplinare nestinse și persoanele care au fost declarate vinovate de comiterea unei infracțiuni. Acuzatorii de stat, aleși în calitate de membri ai Consiliului Superior al Procurorilor, se detașează din funcție pe durata exercitării mandatului.
  sursa: bizlaw.md

LASĂ UN COMENTARIU