Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Șlicari Eugeniu
Căutare avansată

Nimirschi Sergiu

Procuratura Teritorială Căuşeni

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General nr. 675-p din 24 octombrie 2003, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Căușeni.

Prin Ordinul Procurorului General nr. 675-p din 24 octombrie 2003, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Căușeni.

Prin Hotărîrea nr. 560 din 03 octombrie 2014, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa domnului Sergiu Nimirschii, procuror în Procuratura raionului Căuşeni, calificativul Atestat

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 1-28/2024 din 23 ianuarie 2024, cu prilejul aniversării a XXXII-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova, oficiată ca sărbătoare profesională - Ziua lucrătorului Procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General interimar aplicarea măsurii de încurajare prin oferirea unui cadou simbolic, în privința procurorului în Procuratura raionului Căușeni, Nimirschi Sergiu.

Cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărîrea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015, a propus încurajarea domnului Nimirschi Sergiu - procuror în Procuratura raionului Căuşeni, cu acordarea gradului de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia: Consilier juridic de rangul III.

Prin Hotărîrea nr. 560 din 03 octombrie 2014, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa domnului Sergiu Nimirschii, procuror în Procuratura raionului Căuşeni, calificativul Atestat

DISTINCȚII
Conform Hotărârii nr. 1-28/2024 din 23 ianuarie 2024, cu prilejul aniversării a XXXII-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova, oficiată ca sărbătoare profesională - Ziua lucrătorului Procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General interimar aplicarea măsurii de încurajare prin oferirea unui cadou simbolic, în privința procurorului în Procuratura raionului Căușeni, Nimirschi Sergiu.

Cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărîrea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015, a propus încurajarea domnului Nimirschi Sergiu - procuror în Procuratura raionului Căuşeni, cu acordarea gradului de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia: Consilier juridic de rangul III.

Hotărârea nr. 1-28/2024 din 23 ianuarie 2024

Hotărîrea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015

Hotărîrea nr. 560 din 03 octombrie 2014

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-25/15 din 12.02.2015 a fost validată hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-55/14 din 12.12.2014, adoptată în privinţa procurorului în procuratura raionului Căușeni Sergiu Nimirschi. Procurorul Nimirschi a fost sancţionat disciplinar conform art.62 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, fiindu-i aplicată sancţiunea disciplinară – avertisment. În conformitate cu art.128 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, în temeiul raportului procurorului interimar al r-lui Căușeni, Ion Oboroceanu, a fost iniţiată procedura privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicată procurorului Nimirschi, pentru atitudinea conştiincioasă faţă de obligaţiile de serviciu, volumul considerabil de lucru realizat, care e de o complexitate sporită. Prin Hotărîrea nr.13-43/15 din 27.11.2015 Colegiul disciplinar a considerat inoportună stingerea sancţiunii înainte de termen şi a lăsat în vigoare sancţiunea
disciplinară aplicată. Potrivit Hotărîrii nr. 12-16/16 din 22 ianuarie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-43/15 din 27.11.2015 în privinţa procurorului în procuratura r-lui Căușeni, Sergiu Nimirschi.

Conform dispoziţiei din 27.10.2014, în temeiul art.118 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, a fost iniţiată verificarea legalităţii acţiunilor procurorului în procuratura r-lui Căuşeni Sergiu Nimirschi, la investigarea şi adoptarea Hotărîrilor privind încetarea urmăririi penale, cu eliberarea de răspundere penală. Procurorul Sergiu Nimirschi a fost recunoscut culpabil de comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) şi lit.b) din Legea cu privire la Procuratură, adică îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, art.54 lit.a), pct.5 lit.a) din Codul de etică al procurorului, fiindu-i aplicată pedeapsa disciplinară în temeiul art.62 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură avertismentul. Prin Hotărîrea nr. 12-25/15 din 12 februarie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-55/14 din 12.12.2014.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-25/15 din 12.02.2015 a fost validată hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-55/14 din 12.12.2014, adoptată în privinţa procurorului în procuratura raionului Căușeni Sergiu Nimirschi. Procurorul Nimirschi a fost sancţionat disciplinar conform art.62 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, fiindu-i aplicată sancţiunea disciplinară – avertisment. În conformitate cu art.128 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, în temeiul raportului procurorului interimar al r-lui Căușeni, Ion Oboroceanu, a fost iniţiată procedura privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicată procurorului Nimirschi, pentru atitudinea conştiincioasă faţă de obligaţiile de serviciu, volumul considerabil de lucru realizat, care e de o complexitate sporită. Prin Hotărîrea nr.13-43/15 din 27.11.2015 Colegiul disciplinar a considerat inoportună stingerea sancţiunii înainte de termen şi a lăsat în vigoare sancţiunea
disciplinară aplicată. Potrivit Hotărîrii nr. 12-16/16 din 22 ianuarie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-43/15 din 27.11.2015 în privinţa procurorului în procuratura r-lui Căușeni, Sergiu Nimirschi.

Conform dispoziţiei din 27.10.2014, în temeiul art.118 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, a fost iniţiată verificarea legalităţii acţiunilor procurorului în procuratura r-lui Căuşeni Sergiu Nimirschi, la investigarea şi adoptarea Hotărîrilor privind încetarea urmăririi penale, cu eliberarea de răspundere penală. Procurorul Sergiu Nimirschi a fost recunoscut culpabil de comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) şi lit.b) din Legea cu privire la Procuratură, adică îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, art.54 lit.a), pct.5 lit.a) din Codul de etică al procurorului, fiindu-i aplicată pedeapsa disciplinară în temeiul art.62 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură avertismentul. Prin Hotărîrea nr. 12-25/15 din 12 februarie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-55/14 din 12.12.2014.

Hotărîrea nr. 12-25/15 din 12 februarie 2015

Hotărîrea nr. 12-16/16 din 22 ianuarie 2016

Știri
 • Judecătorul a decis: “Chiloţii inculpatului să fie nimiciţi”

  Jude­că­toa­rea Iri­na Ţonov, de la Jude­că­to­ria Cău­şe­ni, l-a con­dam­nat pe un băr­bat din satul Zaim la 3 ani şi 6 luni de închi­soa­re pen­tru că ar fi încer­cat să fure 116 peş­ti vii şi 306 kg de peş­te mort. Magis­tra­ta a mai decis ca: “pla­sa pen­tru prins peş­te, blu­gii incul­pa­tu­lui, pan­to­fii, chi­loţii, cio­ra­pii şi scur­ta de iar­nă să fie nimi­ci­te”. După ce băr­ba­tul a fost tri­mis după gra­tii, soţia lui, Ele­na Ves­te, de 25 de ani, a rămas de una sin­gu­ră să-i cre­as­că pe cei trei copii mino­ri: Luca – 4 ani, Con­stan­tin – 2 ani şi Liviu – 7 luni. “Mi-au spus că dacă nu achit acum amen­da de 10 mii de lei, la CSJ nici nu se vor uita la dosar. Am o văcu­ţă de la care ne hră­nim şi acum tre­bu­ie să o vând, ca să plă­tesc o par­te din amen­dă. Res­tul bani­lor tre­bu­ie să-i împru­mut”, ne-a spus tână­ra mămi­că, care face par­te dintr-o fami­lie modes­tă.

  Jude­că­toa­rea Iri­na Ţonov, de la Jude­că­to­ria Cău­şe­ni, l-a con­dam­nat pe un băr­bat din satul Zaim la 3 ani şi 6 luni de închi­soa­re pen­tru că ar fi încer­cat să fure 116 peş­ti vii şi 306 kg de peş­te mort. Magis­tra­ta a mai decis ca: “pla­sa pen­tru prins peş­te, blu­gii incul­pa­tu­lui, pan­to­fii, chi­loţii, cio­ra­pii şi scur­ta de iar­nă să fie nimi­ci­te”. După ce băr­ba­tul a fost tri­mis după gra­tii, soţia lui, Ele­na Ves­te, de 25 de ani, a rămas de una sin­gu­ră să-i cre­as­că pe cei trei copii mino­ri: Luca – 4 ani, Con­stan­tin – 2 ani şi Liviu – 7 luni. “Mi-au spus că dacă nu achit acum amen­da de 10 mii de lei, la CSJ nici nu se vor uita la dosar. Am o văcu­ţă de la care ne hră­nim şi acum tre­bu­ie să o vând, ca să plă­tesc o par­te din amen­dă. Res­tul bani­lor tre­bu­ie să-i împru­mut”, ne-a spus tână­ra mămi­că, care face par­te dintr-o fami­lie modes­tă.

  Potri­vit sen­tinţei de con­dam­na­re, la data de 4 sep­tem­brie 2010, între ore­le 5 — 6 dimi­nea­ţa, Vasi­le Ves­te, un locu­i­tor din Zaim, Cău­şe­ni, împre­u­nă cu alte per­soa­ne, a încer­cat să sus­tra­gă peş­te dintr-un iaz local aren­dat de Ion Şaban, pen­tru a-l vin­de. Vasi­le Ves­te intra­se în iaz pen­tru a scoa­te pla­se­le de pes­cu­it pe care le insta­la­se ante­ri­or, fiind sur­prins chiar în acel moment de către aren­daş. “Incul­pa­tul Vasi­le Ves­te a săvârşit ten­ta­ti­va de sus­tra­ge­re a peş­te­lui care apa­rţi­ne lui Ion Şaban, şi anu­me 83 de peş­ti de spe­cia Crap, 21 de spe­cia “Tols­to­lob” şi 12 de spe­cia Amur alb – peş­te viu. De ase­me­nea, 306 kg – peş­te mort, cauzându-i părţii vătă­ma­te o dau­nă mate­ria­lă con­si­de­ra­bi­lă în sumă de 10 mii 775 lei”, se ara­tă în sen­tinţa Jude­că­to­ri­ei Cău­şe­ni din 18 mar­tie 2013.

  În şedinţa de jude­ca­tă, Vasi­le Ves­te nu şi-a recu­nos­cut vina. El a decla­rat că în noap­tea de 3 spre 4 sep­tem­brie 2010 a fost la iaz împre­u­nă cu o fată, unde s-au odih­nit. Tot­o­da­tă, incul­pa­tul con­si­de­ră că suma ceru­tă de par­tea vătă­ma­tă este exa­ge­ra­tă. De cea­lal­tă par­te, aren­da­şul iazu­lui, Ion Şaban, a decla­rat că în acea noap­te, împre­u­nă cu lucră­to­rii săi, s-a depla­sat spre iazul nr. 1 din Zaim, pe care îl aren­dea­ză, pen­tru a scoa­te pla­se­le cu peş­te. Aco­lo i-a văzut pe doi băr­ba­ţi care au pes­cu­it ile­gal. Unul era la mal, iar Vasi­le Ves­te era în apă. Când aren­da­şul s-a apro­pi­at de incul­pat, cel din urmă a luat-o la fugă.

  Arendaşul i-a chemat în ajutor pe doi poliţişti amici

  “Împre­u­nă cu poli­ţia, la iaz au venit niş­te per­soa­ne de la Minis­te­rul de Inter­ne, care aveau cu ei un câi­ne. Ei au găsit doi saci cu peş­te, hai­ne­le şi încă­lţă­min­tea incul­pa­tu­lui şi câte­va pla­se pen­tru prins peş­te”, a decla­rat Ion Şaban. Potri­vit sen­tinţei de con­dam­na­re, în dimi­nea­ţa de 4 sep­tem­brie, Ion Şaban i-a che­mat în aju­tor pe ami­cii săi din poli­ţie, Miha­il Andri­eş, cola­bo­ra­tor al Comi­sa­ri­a­tu­lui de Poli­ţie Cău­şe­ni, şi Vic­tor Apos­tol, inspec­tor chi­no­log. Se cere pre­ci­zat că ambii poli­ţi­ş­ti în acel moment nu erau în exer­ci­ţi­ul fun­cţi­ei.

  Poli­ţis­tul Miha­il Andri­eş a par­ti­ci­pat în cali­ta­te de mar­tor pe dosa­rul în care Vasi­le Ves­te a fost învi­nu­it de ten­ta­ti­vă de furt. În şedinţa de jude­ca­tă, Andri­eş i-a spus jude­că­toa­rei că a mers la iaz după ce aren­da­şul iazu­lui l-a sunat şi i-a spus că are nevo­ie de aju­tor. Când a ajuns la iaz, era rouă şi câi­ne­le nu a putut lua urme­le hoţi­lor. Poli­ţi­ş­tii au cău­tat în jurul iazu­lui, unde au găsit hai­ne­le, un tele­fon mobil, un sac cu peş­te şi pla­se­le pen­tru prins peş­te.

  Discuţiile din biroul şefului adjunct de la Poliţia Criminală

  “Cât pri­veş­te argu­men­tul prin care apă­ra­rea pune la îndo­ia­lă acţiu­ni­le părţii vătă­ma­te care la momen­tul depis­tă­rii infrac­to­ri­lor în fla­grant nu a ape­lat 902, dar a che­mat care­va poli­ţi­ş­ti, care nu erau în exer­ci­ţi­ul fun­cţi­ei, de ase­me­nea, nu este un dubiu în pro­ba învi­nu­i­rii care nu poa­te fi înlă­tu­rat din con­si­de­ren­te­le că rea­cţia fie­că­rei per­soa­ne la văzul hoţi­lor nu este diri­ja­tă de adu­na­rea pro­be­lor pen­tru un even­tu­al dosar penal, dar de prin­de­rea cu ori­ce preţ a hoţi­lor, de ace­ea, Ion Şaban a che­mat poli­ţi­ş­tii pe care îi cunoş­tea şi care au venit împre­u­nă cu un câi­ne pen­tru a lua urme­le infrac­to­ri­lor”, se ara­tă în moti­va­rea sen­tinţei, sem­na­tă de jude­că­toa­rea Iri­na Ţonov.

  În cali­ta­te de mar­tor pe dosar a par­ti­ci­pat şi Nico­lae Moroşi­an, şef adjunct al Secţi­ei Poli­ţi­ei Cri­mi­na­le a Comi­sa­ri­a­tu­lui de Poli­ţie Cău­şe­ni. Moroşi­an i-a spus jude­că­to­ru­lui că la el în birou a fost adus Vasi­le Ves­te, bănu­it de săvârşi­rea fur­tu­lui de la iazul aren­dat de Ion Şaban. “Vasi­le Ves­te a poves­tit că a fugit prin liva­da de pru­ni şi nu doreş­te să spu­nă cu cine a fost la furat, fiind­că el nu-i vin­de pe cei­la­lţi, că este de acord să res­ti­tu­ie pagu­ba şi să-l înţe­le­gem, deo­a­re­ce el nu are de lucru. Tot atun­ci Vasi­le Ves­te i-a pro­pus lui Ion Şaban să-i facă un fri­gă­rui şi să se împa­ce”, a poves­tit Moroşi­an, fiind audi­at în cali­ta­te de mar­tor. Tot­o­da­tă, şeful adjunct al Poli­ţi­ei Cri­mi­na­le a spus că pe acest dosar nu a întoc­mit vre­un proces-verbal, deo­a­re­ce părţi­le doreau să se împa­ce.

  Expertiză: Sudoarea “ar putea” proveni de la inculpat

  În cadrul dosa­ru­lui de ten­ta­ti­vă de furt des­chis pe nume­le lui Vasi­le Ves­te, poli­ţi­ş­tii şi pro­cu­ro­rul au ridi­cat des­ci­fră­ri­le con­vor­bi­ri­lor tele­fo­ni­ce şi au efec­tu­at şi o exper­ti­ză medico-legală pen­tru a depis­ta cui îi apa­rţi­ne sudoa­rea de pe cio­ra­pii găsi­ţi la iaz. În urma inves­ti­ga­ţi­i­lor bio­lo­gi­ce, s-a con­sta­tat că “pe cio­ra­pi şi spă­lă­tu­ri­le de tifon de pe pan­to­fi, ridi­ca­ţi de la locul comi­te­rii infra­cţiu­nii, a fost depis­ta­tă sudoa­re care ar putea pro­ve­ni de la incul­pa­tul Vasi­le Ves­te”.

  Pro­cu­ro­rul Ser­giu Nimirschi a soli­ci­tat în instanţă ca Vasi­le Ves­te să fie con­dam­nat la 4 ani de închi­soa­re într-un peni­ten­ci­ar de tip închis şi să-i achi­te lui Ion Şaban pre­ju­di­ci­ul mate­ri­al în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 11 mii de lei şi veni­tul ratat de pes­te 60 mii de lei. Avo­ca­ta din ofi­ciu a incul­pa­tu­lui, Valen­ti­na Bol­ga­ri, ne-a spus că Vasi­le Ves­te a fost con­dam­nat la 3 ani şi 6 luni de închi­soa­re şi pen­tru fap­tul că a avut ante­ce­den­te pena­le nes­tin­se.

  Jude­că­toa­rea Iri­na Ţonov l-a găsit vino­vat pe Vasi­le Ves­te şi l-a con­dam­nat la 3 ani şi 6 luni de închi­soa­re. “Pre­ju­di­ci­ul mate­ri­al real cau­zat prin infra­cţiu­ne se admi­te şi se înca­sea­ză de la Vasi­le Ves­te în bene­fi­ci­ul lui Ion Şaban suma de 10 mii 775 lei. Cor­pu­ri­le delic­te: pla­sa pen­tru prins peş­te cu lun­gi­mea de 1200 m, blu­gii de culoa­re albas­tru, pan­to­fii băr­bă­teş­ti de culoa­re cafe­niu, pulo­ve­rul de culoa­re ver­de, chi­loţii, cio­ra­pii şi scur­ta de iar­nă, care se află la came­ra de păs­tra­re a cor­pu­ri­lor delic­te de la Comi­sa­ri­a­tul de Poli­ţie Cău­şe­ni, după rămâ­ne­rea defi­ni­ti­vă a sen­tinţei de nimi­cit”, a decis jude­că­toa­rea Ţonov.

  Trebuie să vândă vaca ca să plătească amenda

  Fami­lia incul­pa­tu­lui a ata­cat sen­tinţa Jude­că­to­ri­ei Cău­şe­ni la Cur­tea de Apel Ben­der (CA Ben­der), care a menţi­nut deci­zia pri­mei instanţe. Ele­na Ves­te, soţia incul­pa­tu­lui, ne-a spus că dosa­rul a fost tri­mis la CSJ pen­tru exa­mi­na­re.

  “Am înre­gis­trat o plân­ge­re la CA Ben­der şi le-am cerut să-i dea măcar arest la domi­ci­liu. Eu, cu trei copii mici, stau aca­să. Vine iar­na şi nu ştiu ce o să facem. Cui să-i mai scriu? Eu înţe­leg că poa­te el e vino­vat. Mă aştep­tam să-i dea o amen­dă şi să vină aca­să să lucre­ze. Dar jude­că­to­rul i-a dat 3 ani şi 6 luni, plus că eu tre­bu­ie să achit amen­da de 10 mii de lei. Mi-au spus că dacă nu achit acum amen­da, la CSJ nici nu o să se uite la dosar. Copi­lul cel mic împli­neş­te 7 luni şi cu ce să-l întreţin? Am o văcu­ţă de la care ne hră­nim şi acum tre­bu­ie să o vând, ca să plă­tesc o par­te din amen­dă. Res­tul bani­lor tre­bu­ie să-i împru­mut”, ne-a spus tână­ra mămi­că, care face par­te dintr-o fami­lie modes­tă.
  sursa. zdg.md

LASĂ UN COMENTARIU