Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Bișleaga Vitalie
Căutare avansată

Oborocean Iurie

Procuratura Teritorială Basarabeasca

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General nr. 691-p din 18 iulie 2008, numit în funcția de procuror în Procuratura raionului Cimișlia.

Prin Ordinul Procurorului General nr. 691-p din 18 iulie 2008, numit în funcția de procuror în Procuratura raionului Cimișlia.

Prin Hotărârea nr. 2-40/2023 din 17 februarie 2023, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat punctajul final de 139.33 puncte al evaluării procurorului Iurie OBOROCEAN, candidat la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Basarabeasca.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-254/2022 din 17.11.2022, Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, au fost transmise materialele în privința procurorului Iurie Oborocean, candidat la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Basarabeasca.

Conform Hotărârii nr. 2-16/2022 din 05 mai 2022, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat punctajul final de 134,43 puncte al evaluării procurorului Iurie OBOROCEAN, candidat la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Basarabeasca.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-62/2022 din 24.03.2022, Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, au fost transmise materialele în privința procurorului Iurie Oborocean, candidat la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Basarabeasca

Prin Hotărârea nr. 638 din 27 februarie 2015, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa domnului Iurie Oborocean, procuror în Procuratura raionului Cimişlia, calificativul Atestat. Prin Hotărârea nr. 12-55/15 din 12 martie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 638 din 27 februarie 2015.

DISTINCȚII
Potrivit Hotărârii nr. 12-123/18 din 02 august 2018, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurilor de încurajare în privința procurorului Oborocean Iurie, procuror în Procuratura raionului Cimișlia, cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

Potrivit Hotărârii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Oborocean Iurie, cu acordarea gradului de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia Consilier juridic de rangul III.

Prin Hotărârea nr.12-151/14 din 20 august 2014, examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Oborocean Iurie, procuror în Procuratura r-nului Cimişlia, cu Diploma de Onoare a Procuraturii de categoria III.

Prin Hotărârea nr. 2-40/2023 din 17 februarie 2023, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat punctajul final de 139.33 puncte al evaluării procurorului Iurie OBOROCEAN, candidat la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Basarabeasca.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-254/2022 din 17.11.2022, Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, au fost transmise materialele în privința procurorului Iurie Oborocean, candidat la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Basarabeasca.

Conform Hotărârii nr. 2-16/2022 din 05 mai 2022, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat punctajul final de 134,43 puncte al evaluării procurorului Iurie OBOROCEAN, candidat la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Basarabeasca.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-62/2022 din 24.03.2022, Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, au fost transmise materialele în privința procurorului Iurie Oborocean, candidat la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Basarabeasca

Prin Hotărârea nr. 638 din 27 februarie 2015, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa domnului Iurie Oborocean, procuror în Procuratura raionului Cimişlia, calificativul Atestat. Prin Hotărârea nr. 12-55/15 din 12 martie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 638 din 27 februarie 2015.

DISTINCȚII
Potrivit Hotărârii nr. 12-123/18 din 02 august 2018, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurilor de încurajare în privința procurorului Oborocean Iurie, procuror în Procuratura raionului Cimișlia, cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

Potrivit Hotărârii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Oborocean Iurie, cu acordarea gradului de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia Consilier juridic de rangul III.

Prin Hotărârea nr.12-151/14 din 20 august 2014, examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Oborocean Iurie, procuror în Procuratura r-nului Cimişlia, cu Diploma de Onoare a Procuraturii de categoria III.

 

Hotărârea nr. 2-40/2023 din 17 februarie 2023

Hotărârea nr. 2-16/2022 din 05 mai 2022

Hotărârea nr. 12-123/18 din 02 august 2018

Hotărârea nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016

Hotărârea nr. 12-55/15 din 12 martie 2015

Hotărârea nr. 638 din 27 februarie 2015

Hotărârea nr.12-151/14 din 20 august 2014

La 12.05.2016, procurorul-şef al Secţiei securitate internă, Victor Ababii, a dispus intentarea procedurii disciplinare în privinţa procurorul interimar al raionului Căuşeni, Ion Oboroceanu, şi a procurorului în procuratura raionului Căuşeni, Lilia Agapie, pentru admiterea încălcărilor în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu.
Prin încheierea Secţiei securitate internă, privind rezultatele controlului de serviciu din 18.05.2016 în privinţa procurorilor I.Oboroceanu şi L.Agapie, Secţia securitate internă a propus sancţionarea acestora, cu aplicarea pedepsei disciplinare în baza art.62 lit.b) din Legea nr.294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură - mustrare.
La data de 25.07.2016 procurorul Ion Oboroceanu a contestat în termen hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-19/16 din 10.06.2016, solicitând anularea acesteia, ca fiind neîntemeiată, cu încetarea procedurii disciplinare. În motivarea poziţiei sale, recurentul a invocat faptul că hotărârea vizată a fost adoptată de către Colegiu fără a se intra în esenţa cazului, iar sancţiunea disciplinară este aspră şi nemeritată.
Potrivit Hotărârii nr. 12-22/17 din 02 martie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a casat Hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.13-9/16 (III) din 10.06.2016, în partea ce ţine de aplicarea sancţiunii disciplinare procurorului Ion Oboroceanu, și a adopta o nouă hotărâre privind sistarea procedurii disciplinare în privinţa d-lui, pe motiv că procurorul și-a încheiat raporturile de serviciu înainte de emiterea prezentei hotărâri.

La 12.05.2016, procurorul-şef al Secţiei securitate internă, Victor Ababii, a dispus intentarea procedurii disciplinare în privinţa procurorul interimar al raionului Căuşeni, Ion Oboroceanu, şi a procurorului în procuratura raionului Căuşeni, Lilia Agapie, pentru admiterea încălcărilor în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu.

Prin încheierea Secţiei securitate internă, privind rezultatele controlului de serviciu din 18.05.2016 în privinţa procurorilor I.Oboroceanu şi L.Agapie, Secţia securitate internă a propus sancţionarea acestora, cu aplicarea pedepsei disciplinare în baza art.62 lit.b) din Legea nr.294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură - mustrare.

La data de 25.07.2016 procurorul Ion Oboroceanu a contestat în termen hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-19/16 din 10.06.2016, solicitând anularea acesteia, ca fiind neîntemeiată, cu încetarea procedurii disciplinare. În motivarea poziţiei sale, recurentul a invocat faptul că hotărârea vizată a fost adoptată de către Colegiu fără a se intra în esenţa cazului, iar sancţiunea disciplinară este aspră şi nemeritată.
Potrivit Hotărârii nr. 12-22/17 din 02 martie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a casat Hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.13-9/16 (III) din 10.06.2016, în partea ce ţine de aplicarea sancţiunii disciplinare procurorului Ion Oboroceanu, și a adopta o nouă hotărâre privind sistarea procedurii disciplinare în privinţa d-lui, pe motiv că procurorul și-a încheiat raporturile de serviciu înainte de emiterea prezentei hotărâri.

Hotărârea nr. 12-22/17 din 02 martie 2017

LASĂ UN COMENTARIU