Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Zanovei Vladimir
Căutare avansată
sursa foto: facebook.com

Oganesean Armen

Procuratura municipiului Chișinău

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1319-p din 12 noiembrie 2015, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii sectorului Buiucani.

Potrivit Hotărârii nr. 12-237/15 din 12 noiembrie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General candidatura dlui Armen Oganesean, pentru numirea în funcţia vacante de procuror în procuratura sect.Buiucani, mun.Chişinău și a propus Procurorului General conferirea gradului de clasificare Jurist de rangul al III-lea.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1319-p din 12 noiembrie 2015, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii sectorului Buiucani.

Potrivit Hotărârii nr. 12-237/15 din 12 noiembrie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General candidatura dlui Armen Oganesean, pentru numirea în funcţia vacante de procuror în procuratura sect.Buiucani, mun.Chişinău și a propus Procurorului General conferirea gradului de clasificare Jurist de rangul al III-lea.

 

Prin Hotărârea nr. 1-41/2024 din 5 februarie 2024, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată de domnul Armen Oganesean, procuror în Procuratura municipiului Chișinău (în prezent delegat în Secția proceduri non-penale și implementare CEDO a Procuraturii Generale), după cum urmează:
− în calitate de formator în cadrul Institutului Național al Justiției, în anul 2024, conform tematicii și orarelor seminarelor stabilite de această instituție;
− în calitate de tutore la cursurile de formare profesională la distanță și de pe platforma HELP a Consiliului Europei, realizate prin intermediul Institutului Național al Justiției. 

Conform Hotarârii nr.1-168/2023 din 6 octombrie 2023, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice și științifice, exercitate de către doamna Aliona Nesterov, adjunct al Procurorului General, domnul Iuri Lealin, procuror în Secția proceduri non-penale și implementare CEDO a Procuraturii Generale și domnul Armen Oganesean, procuror în Procuratura municipiului Chișinău(în prezent delegat în Secția proceduri non-penale și implementare CEDO a Procuraturii Generale), în vederea participării în calitate de experți la elaborarea unui studiu privind oportunitatea atribuirii procurorilor statutului de magistrat realizat de Asociația Procurorilor pentru Ordine și Dreptate în cadrul Programului ABA ROLI Moldova de Susținere a Reformei Justiției Penale și Combaterea Corupției în Republica Moldova, implementat cu suportul financiar al Biroului pentru Combaterea Traficului de Droguri și Aplicarea Legii al Departamentului de Stat al SUA, conform orarului stabilit de program.

Prin Hotărârea nr. 1-105/2023 din 29 mai 2023, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică de formator în cadrul Centrului de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, exercitată de domnul Armen Oganesean, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, conform tematicii și orarului stabilit de această instituție.

Conform Hotărârii nr. 1-38/2022 din 18 februarie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică de formator în cadrul Institutului Național al Justiției, exercitată de domnul Armen Oganesean, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, conform tematicii și orarelor seminarelor stabilite de această instituție.

Prin Hotărârea nr. 1-104/2021 din 30 septembrie 2021, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General detașarea din funcție a procurorului în Procuratura municipiului Chișinău, Armen Oganesean, în cadrul Institutului Național al Justiției, pe un termen de 2 ani.

Prin Hotărârea nr. 1-65/2021 din 10 iunie 2021, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică de formator în cadrul Institutului Național al Justiției, exercitată de domnul Armen Oganesean, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, conform tematicii și orarelor seminarelor stabilite de această instituție.

Conform Hotărârii nr.2-21/2021 din 27 mai 2021, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat punctajul final de 115,3 puncte al evaluării procurorului Armen OGANESEAN, candidat la funcția de procuror în Procuratura Anticorupție

Prin Hotărârea nr. 2-29/2020 din 29 Iulie 2020, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Armen OGANESEAN, candidat la funcția de procuror în Procuratura Anticorupție, care constituie 118,6 puncte.

Prin Hotărârea nr. 1-47/2020 din 12 iunie 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a transmis Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pentru evaluare dosarul de participare a procurorului Armen Oganesean, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror în Procuratura Anticorupție.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-82/2019 din 29 August 2019, în contextul aniversării a XXVIII-a a Zilei Independenţei, consemnată la data de 27 August 2019, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurii de încurajare cu exprimarea mulțumirii, în privinţa procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Buiucani, OGANESEAN Armen.


Cu prilejul aniversării a XXVI-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-128/17 din 07 septembrie 2017, a propus Procurorului General încurajarea domnului Oganesean Armen, procuror în Procuratura municipiului Chişinău, Oficiul Buiucaniprin oferirea unui cadou.

Prin Hotărârea nr. 1-41/2024 din 5 februarie 2024, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată de domnul Armen Oganesean, procuror în Procuratura municipiului Chișinău (în prezent delegat în Secția proceduri non-penale și implementare CEDO a Procuraturii Generale), după cum urmează:
− în calitate de formator în cadrul Institutului Național al Justiției, în anul 2024, conform tematicii și orarelor seminarelor stabilite de această instituție;
− în calitate de tutore la cursurile de formare profesională la distanță și de pe platforma HELP a Consiliului Europei, realizate prin intermediul Institutului Național al Justiției. 

Conform Hotarârii nr.1-168/2023 din 6 octombrie 2023, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice și științifice, exercitate de către doamna Aliona Nesterov, adjunct al Procurorului General, domnul Iuri Lealin, procuror în Secția proceduri non-penale și implementare CEDO a Procuraturii Generale și domnul Armen Oganesean, procuror în Procuratura municipiului Chișinău(în prezent delegat în Secția proceduri non-penale și implementare CEDO a Procuraturii Generale), în vederea participării în calitate de experți la elaborarea unui studiu privind oportunitatea atribuirii procurorilor statutului de magistrat realizat de Asociația Procurorilor pentru Ordine și Dreptate în cadrul Programului ABA ROLI Moldova de Susținere a Reformei Justiției Penale și Combaterea Corupției în Republica Moldova, implementat cu suportul financiar al Biroului pentru Combaterea Traficului de Droguri și Aplicarea Legii al Departamentului de Stat al SUA, conform orarului stabilit de program.

Prin Hotărârea nr. 1-105/2023 din 29 mai 2023, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică de formator în cadrul Centrului de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, exercitată de domnul Armen Oganesean, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, conform tematicii și orarului stabilit de această instituție.

Conform Hotărârii nr. 1-38/2022 din 18 februarie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică de formator în cadrul Institutului Național al Justiției, exercitată de domnul Armen Oganesean, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, conform tematicii și orarelor seminarelor stabilite de această instituție.

Prin Hotărârea nr. 1-104/2021 din 30 septembrie 2021, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General detașarea din funcție a procurorului în Procuratura municipiului Chișinău, Armen Oganesean, în cadrul Institutului Național al Justiției, pe un termen de 2 ani.

Prin Hotărârea nr. 1-65/2021 din 10 iunie 2021, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică de formator în cadrul Institutului Național al Justiției, exercitată de domnul Armen Oganesean, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, conform tematicii și orarelor seminarelor stabilite de această instituție.

Conform Hotărârii nr.2-21/2021 din 27 mai 2021, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat punctajul final de 115,3 puncte al evaluării procurorului Armen OGANESEAN, candidat la funcția de procuror în Procuratura Anticorupție

Prin Hotărârea nr. 2-29/2020 din 29 Iulie 2020, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Armen OGANESEAN, candidat la funcția de procuror în Procuratura Anticorupție, care constituie 118,6 puncte.

Prin Hotărârea nr. 1-47/2020 din 12 iunie 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a transmis Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pentru evaluare dosarul de participare a procurorului Armen Oganesean, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror în Procuratura Anticorupție.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-82/2019 din 29 August 2019, în contextul aniversării a XXVIII-a a Zilei Independenţei, consemnată la data de 27 August 2019, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurii de încurajare cu exprimarea mulțumirii, în privinţa procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Buiucani, OGANESEAN Armen.Cu prilejul aniversării a XXVI-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-128/17 din 07 septembrie 2017, a propus Procurorului General încurajarea domnului Oganesean Armen, procuror în Procuratura municipiului Chişinău, Oficiul Buiucaniprin oferirea unui cadou.

Hotărârea nr. 1-41/2024 din 5 februarie 2024

Hotarârea nr.1-168/2023 din 6 octombrie 2023

Hotărârea nr. 1-105/2023 din 29 mai 2023

Hotărârea nr. 1-38/2022 din 18 februarie 2022

Hotărârea nr. 1-104/2021 din 30 septembrie 2021

Hotărârea nr. 1-65/2021 din 10 iunie 2021

Hotărârea nr.2-21/2021 din 27 mai 2021

Hotărârea nr. 2-29/2020 din 29 iulie 2020

Hotărârea nr. 1-47/2020 din 12 iunie 2020

Hotărârea nr. 1-82/2019 din 29 august 2019

Hotărârea nr. 12-128/17 din 07 septembrie 2017

Știri
 • 10 procurori, premiați la Adunarea Generală. Cine sunt aceștia

  10 procurori din țară au primit cadouri simbolice pentru activitatea lor în cadrul procuraturii. Ordinul de premiere a fost emis încă în luna septembrie, însă aceștia și-au primit distincțiile în cadrul Adunării Generale a Procurorilor, care are loc astăzi.

  Astfel, cei care s-au ales cu distincții sunt:

  Alexei Stăvilă –  procuror, Procuratura teritorială Anenii Noi;
  Eduard Mașnic – procuror, Procuratura municipiului Chișinău;
  Remus Moroz – procuror, Procuratura teritorială Hâncești;

  10 procurori din țară au primit cadouri simbolice pentru activitatea lor în cadrul procuraturii. Ordinul de premiere a fost emis încă în luna septembrie, însă aceștia și-au primit distincțiile în cadrul Adunării Generale a Procurorilor, care are loc astăzi.

  Astfel, cei care s-au ales cu distincții sunt:

  Alexei Stăvilă –  procuror, Procuratura teritorială Anenii Noi;
  Eduard Mașnic – procuror, Procuratura municipiului Chișinău;
  Remus Moroz – procuror, Procuratura teritorială Hâncești;

  Oleg Gavriliță –  procuror, Procuratura Generală;
  Aliona Bucuci –  procuror, Procuratura Generală;
  Ludmila Bratan – procuror, Procuratura teritorială Ceadâr-Lunga;
  Grigore Belîi –  procuror, Procuratura municipiului Chișinău;
  Vasile Danu –  procuror, Procuratura teritorială Ialoveni;
  Armen Oganesean – procuror, Procuratura municipiului Chișinău:
  Sergiu Borodin –  procuror, Procuratura teritorială Orhei.

  Amintim că, astăzi se desfășoară cea de-a patra Adunare Generală a Procurorilor, unde acuzatorii de stat urmează să aleagă noii membri ai Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). 
  Sursa: bizlaw.md

LASĂ UN COMENTARIU