Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Grecu Dumitru
Căutare avansată

Partole Liliana

Procuratura municipiului Chișinău

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1693-p din 28 decembrie 2016, numită în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 977-p din 05 decembrie 2005, numită în funcția de procuror în Procuratura sectorului Ciocana, municipiul Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1693-p din 28 decembrie 2016, numită în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 977-p din 05 decembrie 2005, numită în funcția de procuror în Procuratura sectorului Ciocana, municipiul Chișinău.

 

Prin Hotărârea nr. 2-30/2020 din 30 Iulie 2020, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a apobat rezultatul final al evaluării procurorului Liliana PARTOLE, candidat la funcția de procuror în Procuratura Anticorupție, care constituie 117,1 puncte.

Prin Hotărârea nr. 1-47/2020 din 12 iunie 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a transmis Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pentru evaluare dosarul de participare a procurorului Liliana Partole, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror în Procuratura Anticorupție.

Potrivit Hotărârii nr. 908 din 22 aprilie 2016, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa dnei Liliana Partole, procuror în procuratura sect.Ciocana, mun.Chişinău, calificativul ATESTATĂ. Prin Hotărârea nr. 12-139/16 din 26 mai 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului de calificare privind rezultatele atestării ordinare a procurorului Partole Liliana.


DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-82/2019 din 29 August 2019, în contextul aniversării a XXVIII-a a Zilei Independenţei, consemnată la data de 27 August 2019, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurii de încurajare Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”, în privinţa procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Ciocana, PARTOLE Liliana.

Prin Hotărârea nr.12-151/14 din 20 august 2014, examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea doamnei Partole Liliana, procuror în procuratura sectorului Ciocana, cu Diploma de Onoare a Procuraturii de categoria II.

Prin Hotărârea nr. 2-30/2020 din 30 Iulie 2020, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a apobat rezultatul final al evaluării procurorului Liliana PARTOLE, candidat la funcția de procuror în Procuratura Anticorupție, care constituie 117,1 puncte.

Prin Hotărârea nr. 1-47/2020 din 12 iunie 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a transmis Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pentru evaluare dosarul de participare a procurorului Liliana Partole, în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de procuror în Procuratura Anticorupție.

Potrivit Hotărârii nr. 908 din 22 aprilie 2016, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa dnei Liliana Partole, procuror în procuratura sect.Ciocana, mun.Chişinău, calificativul ATESTATĂ. Prin Hotărârea nr. 12-139/16 din 26 mai 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului de calificare privind rezultatele atestării ordinare a procurorului Partole Liliana.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-82/2019 din 29 August 2019, în contextul aniversării a XXVIII-a a Zilei Independenţei, consemnată la data de 27 August 2019, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurii de încurajare Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”, în privinţa procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Ciocana, PARTOLE Liliana.

Prin Hotărârea nr.12-151/14 din 20 august 2014, examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea doamnei Partole Liliana, procuror în procuratura sectorului Ciocana, cu Diploma de Onoare a Procuraturii de categoria II.

Hotărârea nr. 2-30/2020 din 30 Iulie 2020

Hotărârea nr. 1-47/2020 din 12 iunie 2020

Hotărârea nr. 1-82/2019 din 29 August 2019

Hotărârea nr. 12-139/16 din 26 mai 2016

Hotărârea nr. 908 din 22 aprilie 2016

Hotărârea nr.12-151/14 din 20 august 2014

Conform Hotărârii Colegiului disciplinar din 16.12.2011 procurorul Partole a fost recunoscută culpabilă de comiterea abaterilor disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) şi lit.b) din Legea cu privire la Procuratură, adică îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, precum şi interpretarea incorectă, din neglijenţă, a legislaţiei, ceea ce a avut ca şi urmare încetarea procesului penal menţionat pe două capete de acuzare. În acest context, colegiul i-a aplicat procurorului Partole Liliana pedeapsa disciplinară – avertisment. Prin Hotărârea nr. nr.12-39/12 din 21 februarie 2012, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar din 16.12.2011.

Potrivit Hotărârii Colegiului disciplinar din 19.02.2010, procurorul în procuratura sectorului Ciocana mun.Chişinău, Liliana Partole a fost sancţionată disciplinar, cu aplicarea sancţiunii prevăzute de lit. a) art.62 din Legea cu privire la Procuratură - avertisment. Prin Hotărârea nr. 2-3d-65/10 din 16 martie 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar din 19.02.2010.

Conform Hotărârii Colegiului disciplinar din 16.12.2011 procurorul Partole a fost recunoscută culpabilă de comiterea abaterilor disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) şi lit.b) din Legea cu privire la Procuratură, adică îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, precum şi interpretarea incorectă, din neglijenţă, a legislaţiei, ceea ce a avut ca şi urmare încetarea procesului penal menţionat pe două capete de acuzare. În acest context, colegiul i-a aplicat procurorului Partole Liliana pedeapsa disciplinară – avertisment. Prin Hotărârea nr. nr.12-39/12 din 21 februarie 2012, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar din 16.12.2011.

Potrivit Hotărârii Colegiului disciplinar din 19.02.2010, procurorul în procuratura sectorului Ciocana mun.Chişinău, Liliana Partole a fost sancţionată disciplinar, cu aplicarea sancţiunii prevăzute de lit. a) art.62 din Legea cu privire la Procuratură - avertisment. Prin Hotărârea nr. 2-3d-65/10 din 16 martie 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar din 19.02.2010.

 

Hotărârea nr. nr.12-39/12 din 21 februarie 2012

Hotărârea nr. 2-3d-65/10 din 16 martie 2010

LASĂ UN COMENTARIU