Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Cojocaru Vladislav
Căutare avansată

Pruneanu Elena

Procuratura Teritorială Străşeni

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova din 20 iulie 2015, numită în funcția de procuror în Procuratura Strășeni.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 328-p din 28 martie 2012, numită în funcția de procuror în Procuratura sectorului Buiucani, municipiul Chișinău.

Prin Hotărîrea nr. 2-3d-121/11 din 17 mai 2011, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea dnei Elena Pruneanu în funcţia de procuror în Procuratura r-lui Străşeni.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova din 20 iulie 2015, numită în funcția de procuror în Procuratura Strășeni.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 328-p din 28 martie 2012, numită în funcția de procuror în Procuratura sectorului Buiucani, municipiul Chișinău.

Prin Hotărîrea nr. 2-3d-121/11 din 17 mai 2011, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea dnei Elena Pruneanu în funcţia de procuror în Procuratura r-lui Străşeni.

 

Prin Hotărîrea nr. 436 din 12 noiembrie 2013, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa procurorului în procuratura sectorului Buiucani, municipiul Chişinău Pruneanu Elena a calificativului Atestat și a recomandat ca în termen de 30 de zile, să prezinte în cadrul orelor de instruire profesională, următoarele teme, cu ulterioara informare scrisă a Colegiului de calificare:
- Particularităţile încadrării juridice a infracţiunilor de violenţă în familie;
- Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în cauzele penale referitoare la infracţiunile săvîrşite prin omor (art.145-148 CP al RM)”, nr. 11 din 24.12.2012.


Conform Hotărârii nr. 163 din 29 aprilie 2011, Colegiul de calificare a considerat promovat examenul de capacitate în cadrul examenului de capacitate, în legătură cu înaintarea cererilor privind suplinirea funcţiilor vacante în organele Procuraturii, procuror în Procuratura raionului Străşeni, de către candidatul Pruneanu Elena, cu media aritmetică a probelor scrisă și orală 7,4

Prin Hotărîrea nr. 436 din 12 noiembrie 2013, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa procurorului în procuratura sectorului Buiucani, municipiul Chişinău Pruneanu Elena a calificativului Atestat și a recomandat ca în termen de 30 de zile, să prezinte în cadrul orelor de instruire profesională, următoarele teme, cu ulterioara informare scrisă a Colegiului de calificare:
- Particularităţile încadrării juridice a infracţiunilor de violenţă în familie;
- Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în cauzele penale referitoare la infracţiunile săvîrşite prin omor (art.145-148 CP al RM)”, nr. 11 din 24.12.2012.

Conform Hotărârii nr. 163 din 29 aprilie 2011, Colegiul de calificare a considerat promovat examenul de capacitate în cadrul examenului de capacitate, în legătură cu înaintarea cererilor privind suplinirea funcţiilor vacante în organele Procuraturii, procuror în Procuratura raionului Străşeni, de către candidatul Pruneanu Elena, cu media aritmetică a probelor scrisă și orală 7,4

Hotărârea nr. 1-53/2020 din 25 Iunie 2020

Hotărîrea nr. 436 din 12 noiembrie 2013

Hotărârea nr. 163 din 29 aprilie 2011

Prin Hotărârea nr. 1-53/2020 din 25 Iunie 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a respins contestaţia procurorului în Procuratura raionului Strășeni, Elena Pruneanu, cu menținerea hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-24/20 din 29.05.2020.

Prin Hotărârea nr. 1-132/2019 din 06 Decembrie 2019, Consiliul Superior al Procurorilor a respins contestaţia doamnei Elena Pruneanu, procuror în Procuratura raionului Străşeni, împotriva hotărârii Colegiului de disciplină şi etică nr. 3-48/19 din 18.10.2019, adoptată în privinţa sa.

Prin dispoziţia procurorului sectorului Buiucani, mun.Chişinău Eduard Maşnic din 5 septembrie 2014, în temeiul art.61 şi art.118 din Legea cu privire la Procuratură, a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratură Elena Pruneanu, pentru încălcările admise în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu. În temeiul hotărîrii Colegiului disciplinar din 17.10.2014, procurorul Pruneanu a fost sancţionată disciplinar conform art.62 lit.b) din Legea cu privire la Procuratură, fiindu-i aplicată pedeapsa - mustrare. Prin Hotărîrea nr. 12-229/14 din 24 decembrie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-47/14 din 17.10.2014 în privinţa procurorului în procuratura sectorului Buiucani, mun.Chişinău Elena Pruneanu.

Prin Hotărârea nr. 1-53/2020 din 25 Iunie 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a respins contestaţia procurorului în Procuratura raionului Strășeni, Elena Pruneanu, cu menținerea hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-24/20 din 29.05.2020.

Prin Hotărârea nr. 1-132/2019 din 06 Decembrie 2019, Consiliul Superior al Procurorilor a respins contestaţia doamnei Elena Pruneanu, procuror în Procuratura raionului Străşeni, împotriva hotărârii Colegiului de disciplină şi etică nr. 3-48/19 din 18.10.2019, adoptată în privinţa sa.

Prin dispoziţia procurorului sectorului Buiucani, mun.Chişinău Eduard Maşnic din 5 septembrie 2014, în temeiul art.61 şi art.118 din Legea cu privire la Procuratură, a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratură Elena Pruneanu, pentru încălcările admise în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu. În temeiul hotărîrii Colegiului disciplinar din 17.10.2014, procurorul Pruneanu a fost sancţionată disciplinar conform art.62 lit.b) din Legea cu privire la Procuratură, fiindu-i aplicată pedeapsa - mustrare. Prin Hotărîrea nr. 12-229/14 din 24 decembrie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-47/14 din 17.10.2014 în privinţa procurorului în procuratura sectorului Buiucani, mun.Chişinău Elena Pruneanu.

Hotărârea nr. 1-132/2019 din 06 Decembrie 2019

Hotărîrea nr. 12-229/14 din 24 decembrie 2014

Știri
 • Ce încălcări au comis procurorii în 2018

  În 2018, Colegiul de disciplină și etică de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor a emis 15 hotărâri de sancționare în privința acuzatorilor de stat. În urma acestora au fost aplicate sancțiuni în privința a 12 procurori. În două cazuri, acuzatorii de stat au fost demiși, în trei cazuri au fost pedepsiți cu reducerea salariului, iar în alte 10 cazuri, aceștia s-au ales cu mustrare sau avertisment. Numele acuzatorilor de stat care au fost sancționați disciplinar au fost făcute publice doar în urma unei solicitări de informații a ZdG.

  Conform informațiilor din raportul anual al Colegiului de Disciplină și Etică, în 2018, acesta s-a întrunit în nouă ședințe, fiind examinate 25 de proceduri disciplinare, în privința a 22 de procurori. Abaterile disciplinare ale unor procurori au fost conexate şi examinate într-o singură procedură. În cadrul ședințelor au fost adoptate şi pronunțate 47 de hotărâri, dintre care 20 de hotărâri pe proceduri disciplinare, 3 restante din 2017 și 27 ca urmare a examinării contestațiilor asupra deciziilor Inspecției procurorilor de încetare a procedurii disciplinare.

  În 2018, Colegiul de disciplină și etică de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor a emis 15 hotărâri de sancționare în privința acuzatorilor de stat. În urma acestora au fost aplicate sancțiuni în privința a 12 procurori. În două cazuri, acuzatorii de stat au fost demiși, în trei cazuri au fost pedepsiți cu reducerea salariului, iar în alte 10 cazuri, aceștia s-au ales cu mustrare sau avertisment. Numele acuzatorilor de stat care au fost sancționați disciplinar au fost făcute publice doar în urma unei solicitări de informații a ZdG.

  Conform informațiilor din raportul anual al Colegiului de Disciplină și Etică, în 2018, acesta s-a întrunit în nouă ședințe, fiind examinate 25 de proceduri disciplinare, în privința a 22 de procurori. Abaterile disciplinare ale unor procurori au fost conexate şi examinate într-o singură procedură. În cadrul ședințelor au fost adoptate şi pronunțate 47 de hotărâri, dintre care 20 de hotărâri pe proceduri disciplinare, 3 restante din 2017 și 27 ca urmare a examinării contestațiilor asupra deciziilor Inspecției procurorilor de încetare a procedurii disciplinare.

  De ce au fost demiși doi procurori?

  „Aplicarea sancțiunii disciplinare de eliberare din funcție a fost dictată de admiterea de către procurorii sus enumerați (sancționați) a unor încălcări grave în activitatea sa, de conduita necorespunzătoare a acestora în calitate de procuror, dar și pentru lipsă de integritate. Pedeapsa aplicată de către Colegiu este proporțională, fiind racordată la gradul prejudiciabil al abaterilor constatate şi cazierul disciplinar al titularului”, se spune în raport.

  În două cazuri, acuzatorii de stat au fost demiși, în trei cazuri au fost pedepsiți cu reducerea salariului, iar în alte 10 cazuri, aceștia s-au ales cu mustrare sau avertisment. Unii procurori au contestat sancțiunile aplicate și au reușit, ulterior, să scape de ele.

  Numele acuzatorilor de stat sancționați nu au fost însă făcute publice în raportul Colegiului de disciplină și etică. Pentru a le afla, ZdG a adresat o solicitare de informații către Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), solicitând și motivele din care procurorii au fost sancționați, dar și copii ale hotărârilor Colegiului de Disciplină și Etică.

  15 hotărâri de sancționare a 12 procurori

  Într-un răspuns semnat de Angela Motuzoc, președinta CSP, se spune că „aferent procedurilor disciplinare în privința procurorilor, prezentarea informației este parțial limitată de incidențele clauzei de confidențialitate, motiv din care apreciem efortul tuturor persoanelor interesate de a analiza situația din perspectiva spectrului deplin al drepturilor și rezervelor existente”. Suplimentar, se precizează că, în 2018, Colegiul de disciplină și etică a adoptat 15 hotărâri de sancționare a 12 procurori. Dintre acestea, 8 au fost contestate la CSP. În urma examinării contestațiilor, CSP a menținut 3 hotărâri, iar 5 au fost modificate.

  CSP ne-a oferit și extrase din cele 15 hotărâri ale Colegiului de disciplină și etică. În ele sunt publice doar numele procurorilor și sancțiunea care le-a fost aplicată, nu și motivele exacte care au determinat pedeapsa. Am analizat informația și vă prezentăm numele procurorilor sancționați disciplinar în 2018, finalitatea cazurilor și principalele încălcări comise de acuzatorii de stat anul trecut.

  Un procuror demis a reușit să schimbe pedeapsa

  Vladimir Beșleu, procuror la Procuratura Ocnița

  Sancţiunea disciplinară – eliberarea din funcţie.
  Vladimir Beșleu a fost eliberat din funcție după ce a fost judecat pentru corupere pasivă, iar Judecătoria Edineț l-a condamnat la amendă penală cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în organele Procuraturii pentru o perioadă de trei ani.

  Daniela Moldovan, procuroră la Procuratura Chișinău, oficiul Râșcani

  A fost sancționată disciplinar de trei ori în 2018. La 9 februarie – cu avertisment, la 15 martie – cu reducerea salariului cu 15% pe o perioadă de 3 luni, iar la 29 iunie 2018 – cu eliberarea din funcție. Temei pentru iniţierea procedurii disciplinare au servit rezultatele verificării datelor expuse în raportul adjunctului procurorului-şef al Procuraturii Chişinău, şef al Oficiului Râşcani, Corneliu Bratunov, „privind atitudinea neglijentă, lipsa de responsabilitate şi încălcarea disciplinei executorii, admise în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu”. Daniela Moldovanu a contestat hotărârea, iar CSP, în septembrie 2018, a anulat sancțiunea de demiterea din funcție, înlocuind-o cu o mustrare.

  Vitalie Chișca, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale

  Sancţiunea disciplinară mustrare.
  Procurorul nu a contestat sancțiunea care i-a fost aplicată.

  Sergiu Ciubară, procuror la Procuratura Leova

  Sancţiunea disciplinară mustrare.
  Procurorul nu a contestat sancțiunea care i-a fost aplicată.

  Alexei Axentiev, Procuratura Chișinău, Oficiul Botanica

  Sancţiunea disciplinară – reducerea salariului cu 30% pe o perioadă de 6 luni.

  Procurorul Alexei Axentiev a fost sancționat disciplinar, fiind învinuit că nu a trimis o cauză penală în judecată nici la trei luni de la elaborarea rechizitoriului. Acesta a declarat că vina ar aparține șefului secretariatului – responsabil de evidența cauzelor penale. Totodată, acesta a menționat că „pretinsa abatere disciplinară care i se impută n-a avut urmări grave pentru stat, deoarece în cauza penală s-a adoptat sentința de liberare a persoanei de răspundere penală care este irevocabilă, iar instanța de judecată n-a constatat faptul tergiversării procesului penal”. În iulie 2018, CSP a respins ca neîntemeiată contestația lui Axentiev. Acesta a atacat-o la CSJ, care încă nu a luat o decizie finală.

  Elena Pruneanu, procuroră la Procuratura Străşeni

  Sancţiunea disciplinară – avertisment, pe faptul admiterii încălcărilor legislației contravenționale.
  Elena Pruneanu nu a contestat sancțiunea care i-a fost aplicată.

  Nicolae Solomei, adjunct al procurorului-şef al Procuraturii Donduşeni

  Sancţiunea disciplinară mustrare.
  Nicolae Solomei nu a contestat sancțiunea care i-a fost aplicată.

  Eugeniu Trocin, procuror şef al Procuraturii raionului Donduşeni

  Sancţiunea disciplinară avertisment.
  Eugen Trocin nu a contestat sancțiunea care i-a fost aplicată.

  Veaceslav Vacari, procuror în Procuratura raionului Donduşeni

  Sancţiunea disciplinară mustrare.
  Veaceslav Vacari nu a contestat sancțiunea care i-a fost aplicată.

  Pavel Vinițchi, procuror în Procuratura mun.Chişinău, oficiul Ciocana

  A fost sancționat disciplinar de două ori. Prima dată, la 25 mai 2018, cu mustrare, iar la 29 iunie 2018, cu reducerea salariului cu 20% pe o perioadă de 6 luni. Ambele proceduri disciplinare au fost comasate de către CSP, care, la 20 iulie 2018, a decis să-l pedepsească pe Vinițchi cu mustrare. Inițial, procurorul a contestat pedeapsa la CSJ, ulterior renunțând la acțiune.

  Ludmila Cușnir-Zaharia, procuroră la Procuratura Ungheni

  Sancțiunea disciplinară avertisment.
  Ludmila Cușnir-Zaharia a fost învinuită că ar fi „manifestat lipsă de celeritate la conducerea urmăririi penale în cauza care nu prezintă complexitate și nu a asigurat caracterul complet al investigațiilor”. În ianuarie 2019, CSP i-a respins contestația.

  Aurelia Guțu, procuror în Procuratura mun. Chișinău

  Sancțiunea disciplinară avertisment.
  Aurelia Guțu nu a contestat sancțiunea care i-a fost aplicată.
  Doi procurori, cruțați de Colegiu, pedepsiți de CSP la cererea Inspecției Procurorilor

  Deși Colegiul de disciplină și etică a decis că în acțiunile Dianei Vatavu, procuror în Procuratura municipiului Chişinău, Oficiul Ciocana nu sunt elemente de încălcare a legislației, CSP, în iulie 2018, i-a aplicat sancțiunea „avertisment”. Acesta a fost învinuită că a folosit expresii ostentative și indecente în care își exprima nemulțumirea față de acțiunea de protest care se derula la Oficiul Ciocana al Procuraturii Chișinău, toată acțiunea fiind filmată.

  Colegiul de disciplină și etică a evitat să-i aplice o pedeapsă și procurorei Lilia Agapie de la Procuratura Căușeni, care a fost învinuită că nu a întreprins toate măsurile pentru a evita sustragerea, din mașina personală, a legitimației de serviciu. Inspecția Procurorilor însă a contestat hotărârea Colegiului, iar CSP a decis că procurora urmează să fie pedepsită cu un avertisment.

  Cum explică Colegiul de Disciplină și Etică numărul mic de procurori sancționați în 2018

  „După o analiză comparativă a indicilor de activitate, se atestă un regres statistic vizibil în raport cu anul 2017, prin reducerea cazurilor disciplinare examinate și a sancțiunilor aplicate, ceea ce denotă disciplinarea procurorilor și respectarea de către aceștia a tuturor prevederilor stipulate în Codul de etică al procurorilor”, remarcă membrii Colegiului de Etică și Disciplină. În 2017, 15 procurori au fost pedepsiţi cu avertismente, 12 au fost mustraţi, iar 9 au fost demişi.
  Sursa: zdg.md

 • Elena Pruneanu, procurorul „sărac”de la Strășeni, cu casă la Trușeni și mașină nedeclarată

  Fosta polițistă și actual procuror din Strășeni, Elena Pruneanu, locuiește într-o casă nou-construită, cu două etaje, în Trușeni, conduce un automobil de model Hyundai, își întreține fiica aflată la studii în Londra, iar toate acestea, doar din salariul modest de procuror.

  Potrivit Declarațiilor cu privire la venituri și proprietăți pentru anii 2011-2015, Elena Pruneanu a avut venituri doar din salariu, care au constituit cel mult 6100 de lei lunar. 

  Un salariu similar l-a avut și fostul soț, Sergiu Pruneanu, despre care procurorul afirmă că a divorțat în 2015. Sergiu Pruneanu, care a activat mai mulți ani în poliția rutieră, a fost subiectul mai multor scandaluri și a avut pornite pe numele său mai multe dosare penale, de care a reușit să scape. Sergiu Pruneanu a avut statut de învinuit în dosarul de escrocherie, în care a fost condamnat avocatul-vedetă, Valerian Mânzat. Instanța de fond l-a condamnat pe Pruneanu la 10 ani de detenție, însă Curtea Supremă de Justiție l-a achitat.

  În afară de dosarul Mânzat, în care a fost recent achitat, Sergiu Pruneanu a mai avut statut de învinuit într-un dosar penal, pentru că ar fi falsificat actele privind un presupus accident rutier în scopul obținerii despăgubirilor de la compania de asigurări. Sentința 27 decembrie 2-13. Atunci, polițistul Pruneanu a scăpat de pedeapsă grație expirării termenului de prescripție. 

  Fosta polițistă și actual procuror din Strășeni, Elena Pruneanu, locuiește într-o casă nou-construită, cu două etaje, în Trușeni, conduce un automobil de model Hyundai, își întreține fiica aflată la studii în Londra, iar toate acestea, doar din salariul modest de procuror.

  Potrivit Declarațiilor cu privire la venituri și proprietăți pentru anii 2011-2015, Elena Pruneanu a avut venituri doar din salariu, care au constituit cel mult 6100 de lei lunar. 

  Un salariu similar l-a avut și fostul soț, Sergiu Pruneanu, despre care procurorul afirmă că a divorțat în 2015. Sergiu Pruneanu, care a activat mai mulți ani în poliția rutieră, a fost subiectul mai multor scandaluri și a avut pornite pe numele său mai multe dosare penale, de care a reușit să scape. Sergiu Pruneanu a avut statut de învinuit în dosarul de escrocherie, în care a fost condamnat avocatul-vedetă, Valerian Mânzat. Instanța de fond l-a condamnat pe Pruneanu la 10 ani de detenție, însă Curtea Supremă de Justiție l-a achitat.

  În afară de dosarul Mânzat, în care a fost recent achitat, Sergiu Pruneanu a mai avut statut de învinuit într-un dosar penal, pentru că ar fi falsificat actele privind un presupus accident rutier în scopul obținerii despăgubirilor de la compania de asigurări. Sentința 27 decembrie 2-13. Atunci, polițistul Pruneanu a scăpat de pedeapsă grație expirării termenului de prescripție. 

  Potrivit  Declarațiilor de avere, Elena Pruneanu duce o existență destul de modestă, iar toată averea ei constituie a zecea parte dintr-un imobil de 69,3 metri pătrați, adică doar 6,9 metri pătrați, pe care după divorț, îl împarte cu soțul.

  Casa de pe strada Rezeși din Trușeni

  Elena Pruneanu locuiește într-o casă cu două nivele de pe strada Rezeși din Trușeni. 

   

  Deși la cadastru este indicat că suprafața imobilului este de doar 69,3 metri pătrați, imobilul arată cu mult mai mare. 

  Potrivit înregistrărilor cadastrale, procurorul împarte cu fostul ei soț a zecea parte din imobil. Restul (9/10) cotei din imobil a fost înregistrat pe numele fiicei, Nicoleta Pruneanu, care se află la studii în Londra.
  Chiar dacă locuiește în această casă din septembrie 2014, Elena Pruneanu declara în 2015 că locuiește la gazdă. 

  Precizăm că Sergiu și Elena Pruneanu au locuit anterior în altă casă, cu suprafața de 164,7 metri pătrați, tot în Trușeni, pe care au procurat-o în mai 2011, iar în octombrie 2012 i-au vândut-o prezentatoarei PRO TV Chișinău, Lorena Bogza, care, la rândul său, a înstrăinat-o peste 2 ani.  

  Anterior soții Pruneanu au deținut și un apartament de 54 de metri pătrați pe strada Calea Orheiului din Chișinău, pe care l-au vândut în iunie 2002, la 7 luni de la procurare. Deși au trecut 15 ani, Elena Pruneanu și fiica sa au viza de reședință la această adresă.  

   

  Automobilul de 10 mii de euro

  Deși declară venituri modeste, procurorul Pruneanu conduce un automobil de model Hyundai i20, al cărui preț începe de la 10 500 de euro. 

   

  În Declarația de avere pentru anul 2015, Elena Pruneanu nu indică că deține în proprietate sau că a închiriat un automobil. În 2013, aceasta, la fel nu indica că ar avea mașină. În Declarația pentru 2014, Elena Pruneanu indică că și-a procurat  un automobil, care ar fi costat-o 11 mii de lei.

  Fiica din Anglia

  Fiica lui Sergiu și Elena Pruneanu, pe care a fost înregistrată și casa din Trușeni, este absolventă a facultății de jurnalism a Universității de Stat din Moldova, iar în prezent își continuă studiile în Marea Britanie.

  La 12 iulie 2017, aceasta a postat pe pagina grupului public „Moldoveni în Londra” de pe rețeaua Facebook un anunț, potrivit căruia oferea în chirie cu 500 lire pe lună camera în care locuiește în Londra, pentru perioada vacanței.  

   

  Lupta pentru imagine
  Elena Pruneanu luptă de mai mulți ani cu pensionara Eugenia Puiu. Procurorul pretinde că pensionara ar fi defăimat-o, după ce a postat un comentariu pe portalul zdg.md, în care spune că ar fi beneficiat de banii câștigați prin fraudă de către soțul ei, Sergiu Pruneanu. În rezultat, pe numele Eugeniei Puiu a fost intentat un dosar contravențional, iar femeia s-a ales cu o amendă mai mare decât pensia pe care o primește.

  Eugenia Puiu susține că nu este autoarea comentariului și că neînțelegerile cu Pruneanu ar fi început încă pe când aceasta era procuror în sectorul Buiucani al capitalei și a ajuns să examineze o plângere depusă în privința unor polițiști, care ar fi fost colegi cu Elena Pruneanu, în perioada când aceasta activa în poliția sectorului Buiucani al capitalei. Potrivit pensionarei, Pruneanu i-ar fi acoperit pe foștii colegi.

   

  Chiar dacă susține că nu este autoarea comentariului, Eugenia Puiu spune că a trebuit să demonstreze în judecată că Pruneanu deține proprietăți, care nu corespund veniturilor unei familii de bugetari: „Dacă trăiește doar din salariu, de unde are bani pentru asemenea casă și mașină?”.
  sursa: crimemoldova.com

 • Procuror care își face casă nouă cu două etaje, din ce bani?

  Procurora Elena Pruneanu, având un salariu de bugetar, își face casă nouă. Aceasta este construită din jumătatea venitului/ banii obţinuţi din vânzarea casei frumoase, construite pe banii dobândiţi ilicit de către soţul său...Vă rog să verificați. Am fotografiat și mașina ei. Vă rog să aflați cum un procuror își permite asemenea lux.  

  În afară de asta, a avut o casă, care arată ca un adevărat palat, ce le-a aparținut soților Pruneanu, pe care au vândut-o, după care Elena Pruneanu a început să își înalțe o nouă locuință.  Vedeți și dumneavoastră pozele.  Adresa casei vechi mi-a confirmat-o chiar procurorul Elena Pruneanu şi vecinii precum şi datele când au procuat terenul şi au construit-o, cu 7-8 ani în urmă.

  Procurora Elena Pruneanu, având un salariu de bugetar, își face casă nouă. Aceasta este construită din jumătatea venitului/ banii obţinuţi din vânzarea casei frumoase, construite pe banii dobândiţi ilicit de către soţul său...Vă rog să verificați. Am fotografiat și mașina ei. Vă rog să aflați cum un procuror își permite asemenea lux.  

  În afară de asta, a avut o casă, care arată ca un adevărat palat, ce le-a aparținut soților Pruneanu, pe care au vândut-o, după care Elena Pruneanu a început să își înalțe o nouă locuință.  Vedeți și dumneavoastră pozele.  Adresa casei vechi mi-a confirmat-o chiar procurorul Elena Pruneanu şi vecinii precum şi datele când au procuat terenul şi au construit-o, cu 7-8 ani în urmă.

  Anterior v-am scris despre modul în care aceasta a obținut averea dobândită de fostul ei soț, care a fost condamnat și care a obținut mijloace financiare în mod ilegal. Și v-am demonstrat cât de „profesionistă” este. 
  sursa: anticoruptie.md

LASĂ UN COMENTARIU