Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Florean Vitalie
Căutare avansată

Tataru Rodica

Procuratura Teritorială Bălţi

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1046-p din 26 decembrie 2005, numită în funcția de procuroră în cadrul Procuraturii municipiului Bălți.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1046-p din 26 decembrie 2005, numită în funcția de procuroră în cadrul Procuraturii municipiului Bălți.

Potrivit Hotărârii nr. 812 din 06 noiembrie 2015, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa doamnei Rodica Tataru, procuror în Procuratura municipiul Bălţi, calificativul Atestată. Prin Hotărârea nr. 12-279/15 din 17 decembrie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului de calificare nr. 812 din 06 noiembrie 2015.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor, luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi, obţinuţi pe parcursul anului 2017, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, a propus Procurorului General încurajarea procurorului Tataru Rodica, procuror în Procuratura municipiului Bălți, cu Medalia ”Pentru serviciu impecabil”, Clasa III.

Potrivit Hotărârii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea doamnei Rodica Tataru, cu acordarea gradului de clasificare de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia Consilier juridic de rangul III.

Potrivit Hotărârii nr. 812 din 06 noiembrie 2015, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa doamnei Rodica Tataru, procuror în Procuratura municipiul Bălţi, calificativul Atestată. Prin Hotărârea nr. 12-279/15 din 17 decembrie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului de calificare nr. 812 din 06 noiembrie 2015.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor, luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi, obţinuţi pe parcursul anului 2017, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, a propus Procurorului General încurajarea procurorului Tataru Rodica, procuror în Procuratura municipiului Bălți, cu Medalia ”Pentru serviciu impecabil”, Clasa III.

Potrivit Hotărârii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea doamnei Rodica Tataru, cu acordarea gradului de clasificare de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia Consilier juridic de rangul III.

Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018

Hotărârea nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016

Hotărârea nr. 12-279/15 din 17 decembrie 2015

Hotărârea nr. 812 di 06 noiembrie 2015

LASĂ UN COMENTARIU