Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Odajiu Stanislav
Căutare avansată

Todos Victor

Procuratura Teritorială Cantemir

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 480-p din 25 mai 2011, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Cantemir.

Potrivit Hotărârii nr. 2-3d-124/11 din 17 mai 2011, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea dlui Victor Todos în funcţia de procuror în Procuratura raionului Cantemir. 

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 480-p din 25 mai 2011, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Cantemir.

Potrivit Hotărârii nr. 2-3d-124/11 din 17 mai 2011, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea dlui Victor Todos în funcţia de procuror în Procuratura raionului Cantemir. 

Conform Hotărârii nr. 12-231/6 din 22 septembrie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General interimar să dispună emiterea actului administrativ în privinţa dlui Victor Todos, procuror în procuratura raionului Cantemir, privind cumularea activităţii de procuror cu activitatea didactică în anul universitar 2016-2017 în cadrul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică a Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

Porivit Hotărârii nr. 417 din 12 noiembrie 2013, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa procurorului în Procuratura raionului Cantemir, Todos Victor, calificativul Atestat și a recomandat ca în termen de 30 de zile, să prezinte în cadrul orelor de instruire profesională, următoarele teme, cu ulterioara informare scrisă a Colegiului de calificare:
- Liberarea de răspundere penală;
- Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie “Despre practica judiciară în cauzele din categoria infracţiunilor privind viaţa sexuală”, nr.17 din 07.11.2005. 

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-82/2019 din 29 August 2019, în contextul aniversării a XXVIII-a a Zilei Independenţei, consemnată la data de 27 August 2019, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurii de încurajare Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”, în privinţa procurorului în Procuratura raionului Cantemir, TODOS Victor.

Potrivit Hotărârii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Todos Victor cu acordarea gradului de clasificare înainte de termen Jurist de rangul I.

Conform Hotărârii nr. 12-231/6 din 22 septembrie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General interimar să dispună emiterea actului administrativ în privinţa dlui Victor Todos, procuror în procuratura raionului Cantemir, privind cumularea activităţii de procuror cu activitatea didactică în anul universitar 2016-2017 în cadrul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică a Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

Porivit Hotărârii nr. 417 din 12 noiembrie 2013, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa procurorului în Procuratura raionului Cantemir, Todos Victor, calificativul Atestat și a recomandat ca în termen de 30 de zile, să prezinte în cadrul orelor de instruire profesională, următoarele teme, cu ulterioara informare scrisă a Colegiului de calificare:
- Liberarea de răspundere penală;
- Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie “Despre practica judiciară în cauzele din categoria infracţiunilor privind viaţa sexuală”, nr.17 din 07.11.2005. 

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-82/2019 din 29 August 2019, în contextul aniversării a XXVIII-a a Zilei Independenţei, consemnată la data de 27 August 2019, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurii de încurajare Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”, în privinţa procurorului în Procuratura raionului Cantemir, TODOS Victor.

Potrivit Hotărârii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Todos Victor cu acordarea gradului de clasificare înainte de termen Jurist de rangul I.

 

Hotărârea nr. 1-82/2019 din 29 August 2019

Hotărârea nr. 417 din 12 noiembrie 2013

Hotărârea nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016

Hotărârea nr. 12-231/6 din 22 septembrie 2016

LASĂ UN COMENTARIU