Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Ciobanu Mircea
Căutare avansată

Baraliuc Ruslan

Procuratura Teritorială Briceni

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 181-p din 03 martie 2000, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Briceni.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 181-p din 03 martie 2000, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Briceni.

Potrivit Hotărârii nr. 760 din 09 octombrie 2015, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa domnului Ruslan Baraliuc, procuror în Procuratura raionului Briceni, calificativul Atestat.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor, luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi, obţinuţi pe parcursul anului 2017, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, a propus Procurorului General încurajarea procurorului Baraliuc Ruslan, procuror în Procuratura raionului Briceni, cu Insigna de piept „Eminent al Procuraturii”.

Potrivit Hotărârii nr. 760 din 09 octombrie 2015, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa domnului Ruslan Baraliuc, procuror în Procuratura raionului Briceni, calificativul Atestat.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor, luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi, obţinuţi pe parcursul anului 2017, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, a propus Procurorului General încurajarea procurorului Baraliuc Ruslan, procuror în Procuratura raionului Briceni, cu Insigna de piept „Eminent al Procuraturii”.

Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018

Hotărârea nr. 760 din 09 octombrie 2015

Prin dispoziţia procurorului, șef al Secției securitate internă Victor Ababii din 28.04.2015 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în Procuratura raionului Briceni Ruslan Baraliuc, în temeiul art.118 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, pentru admiterea unor încălcări procesuale în cadrul conducerii urmăririi penale. Conform Hotărîrii din 27.11.2015, procedura disciplinară în privinţa procurorului Baraliuc a fost încheiată din motivul inoportunităţii aplicării sancţiunii disciplinare, Colegiul limitându-se doar la examinarea materialelor de procedură în şedinţă. Potrivit Hotărârii nr. 12-11/16 din 22 ianuarie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-22/15 din 27.11.2015. 

Prin Hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-204/14 din 06.11.2014 a fost validată Hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-43/14 din 12.09.2014, adoptată în privinţa procurorului în procuratura raionului Briceni, Ruslan Baraliuc. Procurorul Baraliuc a fost sancţionat disciplinar conform art.62 lit.b) din Legea cu privire la Procuratură, fiindu-i aplicată sancţiunea disciplinară – mustrare. Prin Hotărîrea nr.13-30/15 din 02.10.2015 Colegiul disciplinar a considerat inoportună stingerea sancţiunii înainte de termen şi a lăsat în vigoare sancţiunea disciplinară aplicată. Prin Hotărârea nr. 12- 264/15 din 26 noiembrie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor, a validat Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-30/15 din 02.10.2015.
Prin dispoziţia procurorului, șef al Secției securitate internă Victor Ababii din 28.04.2015 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în Procuratura raionului Briceni Ruslan Baraliuc, în temeiul art.118 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, pentru admiterea unor încălcări procesuale în cadrul conducerii urmăririi penale. Conform Hotărîrii din 27.11.2015, procedura disciplinară în privinţa procurorului Baraliuc a fost încheiată din motivul inoportunităţii aplicării sancţiunii disciplinare, Colegiul limitându-se doar la examinarea materialelor de procedură în şedinţă. Potrivit Hotărârii nr. 12-11/16 din 22 ianuarie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-22/15 din 27.11.2015. 

Prin Hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-204/14 din 06.11.2014 a fost validată Hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-43/14 din 12.09.2014, adoptată în privinţa procurorului în procuratura raionului Briceni, Ruslan Baraliuc. Procurorul Baraliuc a fost sancţionat disciplinar conform art.62 lit.b) din Legea cu privire la Procuratură, fiindu-i aplicată sancţiunea disciplinară – mustrare. Prin Hotărîrea nr.13-30/15 din 02.10.2015 Colegiul disciplinar a considerat inoportună stingerea sancţiunii înainte de termen şi a lăsat în vigoare sancţiunea disciplinară aplicată. Prin Hotărârea nr. 12- 264/15 din 26 noiembrie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor, a validat Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-30/15 din 02.10.2015.

Hotărîrea nr. 12- 264/15 din 26 noiembrie 2015

Hotărîrea nr. 12-11/16 din 22 ianuarie 2016

LASĂ UN COMENTARIU