Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Palencu Radu
Căutare avansată

Şapovalov Lilia

Procuratura municipiului Chișinău

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 174/2 din 17 martie 2003, numită în funcția de procuror în Procuratura sectorului Centru, municipiul Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 174/2 din 17 martie 2003, numită în funcția de procuror în Procuratura sectorului Centru, municipiul Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 559 din 03 octombrie 2014, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa doamnei Lilia Şapovalov, procuror în procuratura sectorului Centru, calificativul Atestat. Prin Hotărârea nr.12-197/14 din 23 octombrie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a validat hotărîrea Colegiului de calificare nr. 559 din 03 octombrie 2014. 

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr.12-151/14 din 20 august 2014, examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea dooamnei Şapovalov Lilia, Procuror în procuratura sect.Centru, cu acordarea gradului de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia, Consilier juridic de rangul III.

Prin Hotărârea nr. 559 din 03 octombrie 2014, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa doamnei Lilia Şapovalov, procuror în procuratura sectorului Centru, calificativul Atestat. Prin Hotărârea nr.12-197/14 din 23 octombrie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a validat hotărîrea Colegiului de calificare nr. 559 din 03 octombrie 2014. 

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr.12-151/14 din 20 august 2014, examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea dooamnei Şapovalov Lilia, Procuror în procuratura sect.Centru, cu acordarea gradului de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia, Consilier juridic de rangul III.

 

Hotărîrea nr. 559 din 03 octombrie 2014

Hotărîrea nr.12-151/14 din 20 august 2014

Hotărîrea nr.12-197/14 din 23 octombrie 2014

Prin dispoziția Procurorului General a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura sect.Centru mun.Chișinău, Lilia Șapovalov, fiindu-i imputată comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, adică îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu. Colegiul disciplinar, în baza hotărîrii din 06.05.2010, a recunoscut-o culpabilă pe procurorul Șapovalov de comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură și, în temeiul art.125 alin(2) lit.b) din lege, a încheiat procedura disciplinară din motivul expirării termenului de tragere la răspundere disciplinară. Prin Hotărîrea nr. 2-3d-163/10 din 25 mai 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar din 06 mai 2010.

Prin dispoziția Procurorului General a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura sect.Centru mun.Chișinău, Lilia Șapovalov, fiindu-i imputată comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, adică îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu. Colegiul disciplinar, în baza hotărîrii din 06.05.2010, a recunoscut-o culpabilă pe procurorul Șapovalov de comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură și, în temeiul art.125 alin(2) lit.b) din lege, a încheiat procedura disciplinară din motivul expirării termenului de tragere la răspundere disciplinară. Prin Hotărîrea nr. 2-3d-163/10 din 25 mai 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar din 06 mai 2010.

Hotărîrea nr. 2-3d-163/10 din 25 mai 2010

LASĂ UN COMENTARIU