Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Epure Ghennadi
Căutare avansată

Țîcu Adriana

Procuratura municipiului Chișinău

Date biografice

Prin Ordinul nr. 721-p din 06 mai 2021, numită în funcția de procuroră în Procuratura municipiului Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 1-44/2021 din 29 aprilie 2021, se transferă doamna Adriana Țîcu din funcția de procuroră în Procuratura raionului Criuleni în funcția de procuroră în Procuratura municipiului Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 668-p din 22 iulie 2011, numită în funcția de procuroră în cadrul Procuraturii raionului Criuleni.

Prin Ordinul nr. 721-p din 06 mai 2021, numită în funcția de procuroră în Procuratura municipiului Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 1-44/2021 din 29 aprilie 2021, se transferă doamna Adriana Țîcu din funcția de procuroră în Procuratura raionului Criuleni în funcția de procuroră în Procuratura municipiului Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 668-p din 22 iulie 2011, numită în funcția de procuroră în cadrul Procuraturii raionului Criuleni.

DISTINCȚII
Cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărîrea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015, a propus încurajarea domnului Ţîcu Adriana - procuror în Procuratura raionului Criuleni, cu acordarea Diplomei de Onoare a Procuraturii de categoria III.

DISTINCȚII
Cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărîrea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015, a propus încurajarea domnului Ţîcu Adriana - procuror în Procuratura raionului Criuleni, cu acordarea Diplomei de Onoare a Procuraturii de categoria III.

Hotărârea nr. 1-44/2021 din 29 aprilie 2021

Hotărîrea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015

Prin Hotărârea nr. 1-1/2020 din 23 Ianuarie 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a respins, ca neîntemeiată, contestaţia inspectorului din cadrul Inspecţiei procurorilor, Mihail Căpătici împotriva hotărârii Colegiului de disciplină şi etică nr.3- 49/19 din 20.12.2019 prin care a fost încetată procedura disciplinară în privința procurorului în Procuratura raionului Criuleni, Adriana Țîcu.
 

Prin Hotărârea nr. 1-1/2020 din 23 Ianuarie 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a respins, ca neîntemeiată, contestaţia inspectorului din cadrul Inspecţiei procurorilor, Mihail Căpătici împotriva hotărârii Colegiului de disciplină şi etică nr.3- 49/19 din 20.12.2019 prin care a fost încetată procedura disciplinară în privința procurorului în Procuratura raionului Criuleni, Adriana Țîcu.
 

Hotărârea nr. 1-1/2020 din 23 Ianuarie 2020

Știri
 • Autoritățile bat pasul pe loc în investigarea decesului de pe stadionul din Porumbeni

  După doi ani de la inci­den­tul de pe sta­dio­nul de fotbal din Porum­beni, în care a dece­dat un copil, auto­ri­tă­țile nu au niciun răs­puns cu pri­vire la vino­va­ții de acest caz. Potri­vit Lud­mi­lei Catruc, mama copi­lu­lui, de 11 luni, dosa­rul s-a rătă­cit la poli­ția și pro­cu­ra­tura din Cri­u­leni.

  Lud­mila Catruc, mama copi­lu­lui de nouă ani dece­dat pe sta­dio­nul din Porum­beni, r. Cri­u­leni, spune că a făcut nenu­mă­rate dru­muri la Cri­u­leni, dar de fie­care dată i s-a spus că la dosar se lucrează. Abia la sfâr­și­tul lunii ianu­a­rie i s-a spus că mate­ri­a­lul urmează să fie expe­diat în Pro­cu­ra­tură.

  După doi ani de la inci­den­tul de pe sta­dio­nul de fotbal din Porum­beni, în care a dece­dat un copil, auto­ri­tă­țile nu au niciun răs­puns cu pri­vire la vino­va­ții de acest caz. Potri­vit Lud­mi­lei Catruc, mama copi­lu­lui, de 11 luni, dosa­rul s-a rătă­cit la poli­ția și pro­cu­ra­tura din Cri­u­leni.

  Lud­mila Catruc, mama copi­lu­lui de nouă ani dece­dat pe sta­dio­nul din Porum­beni, r. Cri­u­leni, spune că a făcut nenu­mă­rate dru­muri la Cri­u­leni, dar de fie­care dată i s-a spus că la dosar se lucrează. Abia la sfâr­și­tul lunii ianu­a­rie i s-a spus că mate­ri­a­lul urmează să fie expe­diat în Pro­cu­ra­tură.

  Pro­cu­rora Adri­ana Țîcu a refu­zat să ne spună dacă a emis sau nu ordo­nanță de înce­pere a urmă­ri­rii penale, invo­când fap­tul că doar păr­țile au drep­tul să afle deta­lii des­pre caz. În mar­tie 2015, aceasta a emis o ordo­nanță de refuz în por­ni­rea urmă­ri­rii penale pe motiv că „fapta nu întru­nește ele­men­tele infrac­țiu­nii”. Ulte­rior, peste o lună, Ale­xan­dru Machi­don, pro­cu­ro­rul ierar­hic supe­rior, a res­pins și el plân­ge­rea peti­țio­na­ri­lor cu ace­eași argu­men­tare.

  Deo­a­rece nu au fost de acord cu aceste ordo­nanțe, Lud­mila Catruc, asis­tată de avo­ca­tul său, le-au ata­cat în jude­cată. Prin înche­ie­rea jude­că­to­ru­lui de instruc­ție de la Cri­u­leni din mai 2015, Pro­cu­ra­tura raio­nală a fost obli­gată să reia urmă­ri­rea penală pe această cauză și să înlă­tu­rie încăl­că­rile drep­tu­ri­lor păr­ții vătă­mate.

  Con­tac­tat tele­fo­nic, Vasile Gâr­bea, pri­ma­rul din loca­li­tate, a comu­ni­cat pen­tru Zia­rul de Gardă, în pre­zent, sta­dio­nul din Porum­beni se află în repa­ra­ție și că în două săp­tămâni va fi dat în exploa­tare. Banii au fost alo­cați de admi­nis­tra­ția locală și va fi schim­bată plasa, care acum este dete­ri­o­rată. „La porți sunt sudate lan­țuri. Este pus nu doar un lanț, ci chiar trei au fost sudate. Cunosc pro­blema și îmi dau seama ce răs­pun­dere am în caz de se întâm­plă ceva. După inci­den­tul din iulie 2014, alte cazuri nu au fost înre­gis­trate”, a decla­rat pri­ma­rul Vasile Gâr­bea.

  Amin­tim că tra­ge­dia a avut loc la finele lunii iulie 2014, când un copil de numai nouă ani a fost stri­vit de poarta de fotbal de pe sta­dio­nul din Porum­beni. De la joacă, băi­a­tul a ajuns direct la spi­tal, iar după două săp­tămâni în care a fost în comă, acesta a dece­dat.

  Sursa Video: www.ZdG.md & Curaj.TV

LASĂ UN COMENTARIU