Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Ungureanu Oxana
Căutare avansată

Agapie Lilia

Procuratura Teritorială Căuşeni

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General nr. 528-p din 15 august 2003, numită în funcția de procuror în Procuratura raionului Căușeni.

Prin Ordinul Procurorului General nr. 528-p din 15 august 2003, numită în funcția de procuror în Procuratura raionului Căușeni.

Potrivit Hotărârii nr. 657 din 13 martie 2015, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa doamnei Lilia Agapie, procuror în procuratura raionului Căuşeni, calificativul Atestat. Prin Hotărârea nr. 12-89/15 din 26 martie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 657 din 13 martie 2015.

DISTINCȚII
Potrivit Hotărârii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea doamnei Agapie Lilia, cu acordarea gradului de clasificare de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia Consilier juridic de rangul III.

Potrivit Hotărârii nr. 657 din 13 martie 2015, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa doamnei Lilia Agapie, procuror în procuratura raionului Căuşeni, calificativul Atestat. Prin Hotărârea nr. 12-89/15 din 26 martie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 657 din 13 martie 2015.

DISTINCȚII
Potrivit Hotărârii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea doamnei Agapie Lilia, cu acordarea gradului de clasificare de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia Consilier juridic de rangul III.

 

Hotărârea nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016

Hotărârea nr. 657 din 13 martie 2015

Hotărârea nr. 12-89/15 din 26 martie 2015

Conform Hotărârii nr. 12-130/18 din 06 septembrie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor a casat Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-24/18 din 27.07.2018 cu adoptarea unei noi Hotărâri pe marginea procedurii disciplinare, aplicând în privința procurorului Agapie Lilia sancțiunea disciplinară – avertisment, considerând că efectele juridice ale sancțiunii încep cu data publicării prezentei Hotărâri.

La 12.05.2016, procurorul-şef al Secţiei securitate internă, Victor Ababii, a dispus intentarea procedurii disciplinare în privinţa procurorul interimar al raionului Căuşeni, Ion Oboroceanu, şi a procurorului în procuratura raionului Căuşeni, Lilia Agapie, pentru admiterea încălcărilor în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu.

Prin încheierea Secţiei securitate internă, privind rezultatele controlului de serviciu din 18.05.2016 în privinţa procurorilor I.Oboroceanu şi L.Agapie, Secţia securitate internă a propus sancţionarea acestora, cu aplicarea pedepsei disciplinare în baza art.62 lit.b) din Legea nr.294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură - mustrare.
La data de 25.07.2016 procurorul Ion Oboroceanu a contestat în termen hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-19/16 din 10.06.2016, solicitând anularea acesteia, ca fiind neîntemeiată, cu încetarea procedurii disciplinare. În motivarea poziţiei sale, recurentul a invocat faptul că hotărârea vizată a fost adoptată de către Colegiu fără a se intra în esenţa cazului, iar sancţiunea disciplinară este aspră şi nemeritată.

Potrivit Hotărârii nr. 12-22/17 din 02 martie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a casat Hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.13-9/16 (III) din 10.06.2016, în partea ce ţine de aplicarea sancţiunii disciplinare procurorului Ion Oboroceanu, și a adopta o nouă hotărâre privind sistarea procedurii disciplinare în privinţa d-ei, pe motiv că a expirat termenul de tragere la răspundere disciplinară.

Prin Hotărârea nr.12-147/14 din 20.08.2014, a fost validată Hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-25/14 din 06.06.2014, adoptată în privinţa procurorului în Procuratura raionului Căuşeni Lilia Agapie, conform căreia, în temeiul art.62 lit.b) din Legea cu privire la Procuratură, i-a fost aplicată sancţiunea disciplinară mustrare. La data de 16 februarie 2015, în temeiul raportului procurorului raionului Căuşeni, Ion Oboroceanu, a fot iniţiată procedura privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicată procurorului Agapie, pentru atitudinea conştiincioasă faţă de obligaţiile de serviciu şi comportamentul ireproşabil de care a dat dovadă. Prin Hotărîrea nr.13-18/15 din 08.05.2015 Colegiul disciplinar a considerat inoportună stingerea sancţiunii înainte de termen şi a lăsat în vigoare sancţiunea disciplinară aplicată. Potrivit Hotărârii nr. 12-182/15 din 30 iulie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-18/15 din 08.05.2015.

Conform Hotărârii nr. 12-130/18 din 06 septembrie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor a casat Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-24/18 din 27.07.2018 cu adoptarea unei noi Hotărâri pe marginea procedurii disciplinare, aplicând în privința procurorului Agapie Lilia sancțiunea disciplinară – avertisment, considerând că efectele juridice ale sancțiunii încep cu data publicării prezentei Hotărâri.

La 12.05.2016, procurorul-şef al Secţiei securitate internă, Victor Ababii, a dispus intentarea procedurii disciplinare în privinţa procurorul interimar al raionului Căuşeni, Ion Oboroceanu, şi a procurorului în procuratura raionului Căuşeni, Lilia Agapie, pentru admiterea încălcărilor în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu.

Prin încheierea Secţiei securitate internă, privind rezultatele controlului de serviciu din 18.05.2016 în privinţa procurorilor I.Oboroceanu şi L.Agapie, Secţia securitate internă a propus sancţionarea acestora, cu aplicarea pedepsei disciplinare în baza art.62 lit.b) din Legea nr.294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură - mustrare.

La data de 25.07.2016 procurorul Ion Oboroceanu a contestat în termen hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-19/16 din 10.06.2016, solicitând anularea acesteia, ca fiind neîntemeiată, cu încetarea procedurii disciplinare. În motivarea poziţiei sale, recurentul a invocat faptul că hotărârea vizată a fost adoptată de către Colegiu fără a se intra în esenţa cazului, iar sancţiunea disciplinară este aspră şi nemeritată.

Potrivit Hotărârii nr. 12-22/17 din 02 martie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a casat Hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.13-9/16 (III) din 10.06.2016, în partea ce ţine de aplicarea sancţiunii disciplinare procurorului Ion Oboroceanu, și a adopta o nouă hotărâre privind sistarea procedurii disciplinare în privinţa d-ei, pe motiv că a expirat termenul de tragere la răspundere disciplinară.

Prin Hotărârea nr.12-147/14 din 20.08.2014, a fost validată Hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-25/14 din 06.06.2014, adoptată în privinţa procurorului în Procuratura raionului Căuşeni Lilia Agapie, conform căreia, în temeiul art.62 lit.b) din Legea cu privire la Procuratură, i-a fost aplicată sancţiunea disciplinară mustrare. La data de 16 februarie 2015, în temeiul raportului procurorului raionului Căuşeni, Ion Oboroceanu, a fot iniţiată procedura privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicată procurorului Agapie, pentru atitudinea conştiincioasă faţă de obligaţiile de serviciu şi comportamentul ireproşabil de care a dat dovadă. Prin Hotărîrea nr.13-18/15 din 08.05.2015 Colegiul disciplinar a considerat inoportună stingerea sancţiunii înainte de termen şi a lăsat în vigoare sancţiunea disciplinară aplicată. Potrivit Hotărârii nr. 12-182/15 din 30 iulie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-18/15 din 08.05.2015.

 

Hotărârea nr. 12-130/18 din 06 septembrie 2018

Hotărârea nr. 12-22/17 din 02 martie 2017

Hotărârea nr. 12-182/15 din 30 iulie 2015

Știri
 • Femeile şi-au schimbat abordarea faţă de violenţa în familie

  În prima jumătate a acestui an, numărul cazurilor raportate de violenţă în familie a crescut cu peste 80%, în comparaţie cu primele şase luni ale anului trecut. Procurorul Lilia Agapie, din cadrul Procuraturii Căuşeni, a declarat pentru IPN că femeile şi-au schimbat abordarea faţă de violenţă şi au început să apeleze tot mai mult la organele de protecţie. Ordonanţa de protecţie încet, dar sigur devine solicitată, pentru că la modul practic oferă victimei protecţie şi descurajează agresorii.

  În prima jumătate a acestui an, numărul cazurilor raportate de violenţă în familie a crescut cu peste 80%, în comparaţie cu primele şase luni ale anului trecut. Procurorul Lilia Agapie, din cadrul Procuraturii Căuşeni, a declarat pentru IPN că femeile şi-au schimbat abordarea faţă de violenţă şi au început să apeleze tot mai mult la organele de protecţie. Ordonanţa de protecţie încet, dar sigur devine solicitată, pentru că la modul practic oferă victimei protecţie şi descurajează agresorii.

  Procurorul de Căuşeni, Ion Oboroceanu, spune că femeile au început să conştientizeze riscurile şi consecinţele maltratărilor. Ee înţeleg că nu mai pot trăi marginalizate, abuzate şi cu frică. Procurorul a mai spus că anterior agresorii erau sancţionaţi doar cu amendă. Pe lângă faptul că aceasta era nesemnificativă pentru agresor, mai şi era plătită din bugetul familiei. Astăzi, în 24 de ore de la sesizare, instanţa de judecată emite ordonanţă de protecţie şi agresorul este izolat de victimă pe o perioadă de 90 de zile.

  În primele luni ale acestui an au fost emise peste 300 de ordonanţe de protecţie.

  Pe parcursul a câtorva luni, Inspectoratul General al Poliţiei a organizat o sesiune de instruire a poliţiştilor de sector privind fenomenul violenţei în familie. Poliţiştii au fost familiarizaţ cu legislaţia în domeniu, intervenţia şi rolul poliţiei în emiterea, executarea şi supravegherea ordonanţei de protecţie. Sesiunile vor continua şi în perioada următoare. 550 angajaţi ai poliţiei vor fi instruiţi în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie.

  Raportorul special al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru sărăcie extremă şi drepturile omului, Magdalena Sepulveda, care şi-a prezentat recent raportul preventiv asupra monitorizării situaţiei din Republica Moldova, a remarcat că violenţa în familie continuă să fie privită ca o problemă privată, inclusiv de către cei care aplică legea, ceea ce încurajează abuzurile asupra femeilor.
  sursa: ipn.md

LASĂ UN COMENTARIU