Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Ceaica Dumitru
Căutare avansată

Baidauș Valentin

Procuratura Teritorială Floreşti

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 598-p din 11 mai 2020, numit în funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Florești, pentru un mandat de 5 ani.

Prin Hotărârea nr.1-28/2020 din 07 Mai 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea domnului Valentin Baidaus în funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Florești, pentru un mandat de 5 ani.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1147-p din 25 Septembrie 2017, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Municipiului Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1167-p din 02 noiembrie 2012, numit în funcția de procuror-șef în cadrul Procuraturii raionului Leova.

Prin Hotărîrea nr.12-239/12 din 30 octombrie 2012, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea procurorului Valentin Baidaus în funcţia de procuror al raionului Leova. 

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 598-p din 11 mai 2020, numit în funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Florești, pentru un mandat de 5 ani.

Prin Hotărârea nr.1-28/2020 din 07 Mai 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea domnului Valentin Baidaus în funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Florești, pentru un mandat de 5 ani.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1147-p din 25 Septembrie 2017, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Municipiului Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1167-p din 02 noiembrie 2012, numit în funcția de procuror-șef în cadrul Procuraturii raionului Leova.

Prin Hotărîrea nr.12-239/12 din 30 octombrie 2012, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea procurorului Valentin Baidaus în funcţia de procuror al raionului Leova. 

Prin Hotărârea nr. 2-4/2020 din 12 Martie 2020, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Valentin BAIDAUS, candidat la funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Florești, care a obţinut punctajul final de 146,5 puncte.

DISTINCȚII
Potrivit Hotărârii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Baidauș Valentin cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”

Prin Hotărârea nr. 2-4/2020 din 12 Martie 2020, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Valentin BAIDAUS, candidat la funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Florești, care a obţinut punctajul final de 146,5 puncte.

DISTINCȚII
Potrivit Hotărârii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Baidauș Valentin cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”

Hotărârea nr. 2-4/2020 din 12 Martie 2020

Hotărârea nr.1-28/2020 din 07 Mai 2020

Hotărîrea nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016

Potrivit Hotărârii nr.13-74/17 (III) din 20.10.2017, Colegiul de disciplină şi etică a încetat procedura disciplinară în privința procurorului Valentin Baidaus în temeiul art.51 alin.(l) lit.d) din Legea cu privire la Procuratură, pe motivul lipsei abaterii disciplinare. Prin Hotărârea nr. 12-156/17 din 30 noiembrie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a menținut Hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.13-74/17 (III) din 20.10.2017, privind încetarea procedurii disciplinare în privința procurorului Valentin Baidaus.

Potrivit Hotărârii nr.13-74/17 (III) din 20.10.2017, Colegiul de disciplină şi etică a încetat procedura disciplinară în privința procurorului Valentin Baidaus în temeiul art.51 alin.(l) lit.d) din Legea cu privire la Procuratură, pe motivul lipsei abaterii disciplinare. Prin Hotărârea nr. 12-156/17 din 30 noiembrie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a menținut Hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.13-74/17 (III) din 20.10.2017, privind încetarea procedurii disciplinare în privința procurorului Valentin Baidaus.

Hotărârea nr. 12-156/17 din 30 noiembrie 2017

Știri
 • Un membru al Colegiului de disciplină și etică al procurorilor a demisionat. Cine i-a luat locul

  Un membru al Colegiului de disciplină și etică, de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), și-a dat demisia. Potrivit unei hotărâri a CSP, Valentin Baidaus a depus cerere de demisie. CSP a decis ca locul acestuia să fie ocupat de Ștefan Șaptefraț, procuror-șef al Procuraturii municipiului Chișinău. La adunarea generală a Procurorilor, din luna mai, acesta a fost ales primul membru supleant.

  Un membru al Colegiului de disciplină și etică, de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), și-a dat demisia. Potrivit unei hotărâri a CSP, Valentin Baidaus a depus cerere de demisie. CSP a decis ca locul acestuia să fie ocupat de Ștefan Șaptefraț, procuror-șef al Procuraturii municipiului Chișinău. La adunarea generală a Procurorilor, din luna mai, acesta a fost ales primul membru supleant.

  Din Colegiu mai fac parte:
  Marcel Cimbir;
  Vladislav Guțan;
  Victor Comeran;
  Nicolae Chitoroagă.

  Conform Legii cu privire la Procuratură, Colegiul de disciplină şi etică are următoarele atribuții:

  examinează cauzele disciplinare inițiate împotriva procurorilor, primite de la Inspecția procurorilor, și aplică, după caz, sancțiuni disciplinare;
  adoptă recomandări privind prevenirea abaterilor disciplinare în cadrul Procuraturii și respectarea eticii procurorilor.

  Legea mai prevede că fiecare colegiu din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor este constituit din 7 membri, după cum urmează:

  5 sunt aleși de Adunarea Generală a Procurorilor din rândul procurorilor;
  2 sunt aleși de către CSP, prin concurs public, din rândul reprezentanților societății civile.

  Sunt considerați aleși membri ai colegiului primii 5 procurori care au acumulat cel mai mare număr de voturi la Adunarea Generală a Procurorilor. Următorii procurori de pe lista candidaților, care au acumulat cel mai mare număr de voturi, suplinesc funcțiile vacante în ordinea descrescătoare a numărului de voturi acumulat.

  Deţinerea concomitentă a mandatului de membru al CSP şi a celui de membru al unui colegiu, sau a mandatului de membru în mai multe colegii, este interzisă.

  Membrii colegiului sunt aleși pe o perioadă de 4 ani. Membrii colegiului, reprezentanți ai societății civile, primesc o indemnizație lunară în mărime de 50% din salariul mediu al membrilor CSP aleși din rândul procurorilor. Membrilor colegiului aleși din rândul procurorilor li se reduce volumul de lucru pe perioada mandatului.
  Sursa: bizlaw.md

 • Mai mulți procurori riscă să fie sancționați disciplinar. Cine sunt aceștia

  Colegiul de disciplină și etică al procurorilor se întrunește, mâine, în ședință. Conform proiectului ordinei de zi, colegiul urmează să adopte decizii în privința a aproape 20 de acuzatori de stat.

  Colegiul de disciplină și etică al procurorilor se întrunește, mâine, în ședință. Conform proiectului ordinei de zi, colegiul urmează să adopte decizii în privința a aproape 20 de acuzatori de stat.

  Mai exact, Colegiul va adopta și pronunța, în cadrul ședinței de mâine, hotărârile privind cazurile disciplinare examinate la ședința anterioară în privința a 11 acuzatori de stat. Aceștia sunt:

  • Denis Cebotari – procuror în Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Botanica;
  • Teodor Diaconu – procuror-adjunct al procurorului raionului Nisporeni;
  • Sergiu Zmeu – procuror în Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Buiucani;
  • Constantin Cojocaru – procuror în Procuratura raionului Glodeni;
  • Artur Şevciuc – procuror în Procuratura raionului Edineţ;
  • Sergiu Galben – procuror în Procuratura municipiului Chişinău, oficiul Buiucani;
  • Stanislav Beriozov – procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, oficiul Ciadîr Lunga;
  • Valentin Baidaus – procuror-şef al Procuraturii raionului Leova;
  • Tudor Cojocaru – procuror în Procuratura de Circumscripție Chișinău;
  • Liliana Bugăescu – procuror în Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Rîșcani;
  • Alexandr Diulgher – procuror-şef al Procuraturii raionului Taraclia.

  Totodată, Colegiul de disciplină și etică al procurorilor urmează să examineze procedurile disciplinare intentate în privinţa a 5 acuzatori de stat. Aceștia sunt:

  • Eduard Velicov – procuror, adjunct al procurorului-şef al Procuraturii UTA Găgăuzia;
  • Ivan Filimon – procuror în Procuratura municipiului Chişinău, oficiul Ciocana;
  • Corneliu Gheras – procuror în Procuratura raionului Edineț;
  • Ion Chistruga – procuror-șef în Procuratura raionului Edineț;
  • Serghei Trofimov – procuror în Procuratura raionului Ştefan Vodă.

  Pe ordinea de zi a Colegiului mai este inclusă examinarea contestațiilor asupra deciziilor de încetare a procedurilor disciplinare în privința mai multor procurori. Acestea vizează următorii acuzatori de stat:

  • Elena Şuvalova;
  • Eugen Gore;
  • Daniela Moldovan-Roibu;
  • Liliana Verdeş.

  Colegiul nu precizează ce abateri au comis acuzatorii, însă, potrivit Legii cu privire la procuratură, constituie abatere disciplinară:

  • îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu;
  • neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a legislației, dacă acest lucru nu este justificat de schimbarea practicii de aplicare a normelor stabilite în sistemul de drept;
  • imixtiunea ilegală în activitatea unui alt procuror sau intervențiile de orice natură pe lângă autorități, instituții sau funcționari pentru soluționarea oricărei chestiuni;
  • împiedicarea intenționată, prin orice mijloace, a activității Inspecției procurorilor;
  • încălcarea gravă a legii;
  • atitudinea nedemnă, manifestări sau mod de viață care aduc atingere onoarei, integrității, probității profesionale, prestigiului Procuraturii sau care încalcă Codul de etică al procurorilor.

  Potrivit Procurorului General, Eduard Harunjen, de la intrarea în vigoare a noii Legi, la 1 august 2016, Inspecția Procurorilor a remis în Colegiul de disciplină și etică 61 de proceduri disciplinare în privința a 64 de procurori.

  În urma examinării acestora, Colegiul de disciplină și etică a decis ca nouă procurori să nu mai facă parte din sistem, adică să fie demiși. În privința a 16 acuzatori de stat a fost aplicată sancțiunea de mustrare. Alți 10 procurori s-au ales cu avertisment. În același timp, încă 16 proceduri se află pe rolul Colegiului de disciplină și etică.
  sursa: bizlaw.md

LASĂ UN COMENTARIU