Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Buzdugan Aurelian
Căutare avansată

Balan Veaceslav

Procuratura municipiului Chișinău

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 697-p din 07 august 2006, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, oficiul Botanica.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 697-p din 07 august 2006, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, oficiul Botanica.

Cauze CtEDO
Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” acțiunile procurorului Balan Veaceslav, au fost obiect de examinare la CtEDO.

I.P. c. Moldovei, hotărârea din 28/07/2015, cererea nr. 33708/12, violarea art. 3 CEDO – investigarea ineficientă, violarea art. 13 CEDO – dreptul la un remediu efectiv.

Potrivit Hotărârii nr. 629 din 27 februarie 2015, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa domnului Veaceslav Balan, procuror în Procuratura mun.Chişinău, calificativul AtestatPrin Hotărârea nr. 12-55/15 din 12 martie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului de calificare nr. 629 din 27 februarie 2015.

Conform Hotărârii nr. 12-213/14 din 20 noiembrie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 570 din 24 octombrie 2014, prin care i-a fost aplicat clificativul Atestat.

Cauze CtEDO
Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” acțiunile procurorului Balan Veaceslav, au fost obiect de examinare la CtEDO.

I.P. c. Moldovei, hotărârea din 28/07/2015, cererea nr. 33708/12, violarea art. 3 CEDO – investigarea ineficientă, violarea art. 13 CEDO – dreptul la un remediu efectiv.

Potrivit Hotărârii nr. 629 din 27 februarie 2015, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa domnului Veaceslav Balan, procuror în Procuratura mun.Chişinău, calificativul AtestatPrin Hotărârea nr. 12-55/15 din 12 martie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului de calificare nr. 629 din 27 februarie 2015.

Conform Hotărârii nr. 12-213/14 din 20 noiembrie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 570 din 24 octombrie 2014, prin care i-a fost aplicat clificativul Atestat.

 

Hotărîrea nr. 629 din 27 februarie 2015

Hotărîrea nr. 12-55/15 din 12 martie 2015

Hotărîrea nr. 12-213/14 din 20 noiembrie 2014

Cauze CtEDO Balan Veaceslav

LASĂ UN COMENTARIU