Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Nogai Gheorghe
Căutare avansată

Botezatu Valerian

Procuratura Teritorială Cimișlia

Date biografice

Potrivit Hotărîrii nr. 2-3d-224/10 din 15 iunie 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General să dispună exercitarea interimatului funcţiei de adjunct al procurorului r-lui Cimișlia de către procurorul în procuratura r-lui Cimișlia, Valerian Botezatu, pînă la ocuparea funcţiei vacante. 

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1187-p din 25 decembrie 2007, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Cimișlia.

Potrivit Hotărîrii nr. 2-3d-224/10 din 15 iunie 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General să dispună exercitarea interimatului funcţiei de adjunct al procurorului r-lui Cimișlia de către procurorul în procuratura r-lui Cimișlia, Valerian Botezatu, pînă la ocuparea funcţiei vacante. 

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1187-p din 25 decembrie 2007, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Cimișlia.

Potrivit Hotărîrii nr. 232 din 23 martie 2012, Colegiul de calificare a remis Consiliului Superior al Procurorilor rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participantului la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Cimişlia, Botezatu Valerian cu media aritmetică 7,9. Prin Hotărîrea nr. 12-84/12 din 24 aprilie 2012, Consiliul Superior al Procurorilor, în temeiul art.82 alin.(2) lit.d) art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 232 din 23 martie 2012.

DISTINCȚII
Luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2016, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-264/16 din 29 decembrie 2016, a propus Procurorului General încurajarea domnului Botezatu Valerian, procuror în Procuratura raionului Cimişlia, cu Insigna de piept „Eminent al Procuraturii”.

Potrivit Hotărîrii nr. 232 din 23 martie 2012, Colegiul de calificare a remis Consiliului Superior al Procurorilor rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participantului la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Cimişlia, Botezatu Valerian cu media aritmetică 7,9. Prin Hotărîrea nr. 12-84/12 din 24 aprilie 2012, Consiliul Superior al Procurorilor, în temeiul art.82 alin.(2) lit.d) art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 232 din 23 martie 2012.

DISTINCȚII
Luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2016, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-264/16 din 29 decembrie 2016, a propus Procurorului General încurajarea domnului Botezatu Valerian, procuror în Procuratura raionului Cimişlia, cu Insigna de piept „Eminent al Procuraturii”.

 

Hotărîrea nr. 232 din 23 martie 2012

Hotărîrea nr. 12-84/12 din 24 aprilie 2012

Hotărârea nr. 12-264/16 din 29 decembrie 2016

Știri
 • Omorul lui Fuccio Vincento, verdict la Judecătoria Cimişlia

  Pro­cu­ra­tura Gene­rală infor­mează că, la 25 noiem­brie, ora 14.00, Jude­că­to­ria Cimi­ş­lia urmează să pro­nu­nţe ver­dic­tul în cazul a patru tineri învi­nuiţi de tâlhă­rie şi omor intenţio­nat al cetă­ţea­nu­lui SU,A Fuc­cio Vin­cenzo.

  Cei patru sunt învi­nuiţi de pro­cu­rori că, la 24 apri­lie 2010, prin înţe­le­gere pre­a­la­bilă, l-au întâl­nit pe Fuc­cio Vin­cenzo la Aero­por­tul Inter­na­ţio­nal Chi­şi­nău. Fuc­cio sosise în R. Mol­dova la invi­ta­ţia unei tinere de 21 de ani, care făcuse cunoş­tinţă cu acest cetă­ţean de ori­gine ita­li­ană (64 de ani) prin inter­net.  După câteva luni de con­ver­sa­ţii on-line, aceasta l-a con­vins să vizi­teze Mol­dova.

  Pro­cu­ra­tura Gene­rală infor­mează că, la 25 noiem­brie, ora 14.00, Jude­că­to­ria Cimi­ş­lia urmează să pro­nu­nţe ver­dic­tul în cazul a patru tineri învi­nuiţi de tâlhă­rie şi omor intenţio­nat al cetă­ţea­nu­lui SU,A Fuc­cio Vin­cenzo.

  Cei patru sunt învi­nuiţi de pro­cu­rori că, la 24 apri­lie 2010, prin înţe­le­gere pre­a­la­bilă, l-au întâl­nit pe Fuc­cio Vin­cenzo la Aero­por­tul Inter­na­ţio­nal Chi­şi­nău. Fuc­cio sosise în R. Mol­dova la invi­ta­ţia unei tinere de 21 de ani, care făcuse cunoş­tinţă cu acest cetă­ţean de ori­gine ita­li­ană (64 de ani) prin inter­net.  După câteva luni de con­ver­sa­ţii on-line, aceasta l-a con­vins să vizi­teze Mol­dova.

  După ce au întâm­pi­nat oas­pe­tele, au urcat într-un auto­mo­bil închi­riat din timp şi s-au depla­sat în dire­cţia raio­nu­lui Cimi­ş­lia, într-o pădure din pre­a­jma satu­lui Codreni, i-au încă­tu­şat vic­ti­mei mâi­nile, l-au depo­se­dat de 2500 euro, 120 USD, 500 lei, două tele­foane mobile, un note­book şi hai­nele per­so­nale.

  Pen­tru tăi­nu­i­rea infra­cţiu­nii comise, învi­nui­ţii au stran­gu­lat vic­tima, iar lucru­rile per­so­nale i le-au arun­cat într-un iaz.

  Peste o lună de la comi­te­rea cri­mei, trei din­tre incul­paţi, prin­tre care şi insti­ga­toa­rea, au fost reţi­nuţi de pro­cu­rori în ora­şul Odesa, Ucraina, iar cel de-al patru­lea com­plice – a încă­put pe mâna oame­ni­lor legii atunci când dosa­rul a fost expe­diat în instanţă.

  Din momen­tul reţi­ne­rii toţi învi­nui­ţii sunt cer­ce­taţi în stare de arest.

  Vale­rian Bote­zatu, pro­cu­ro­rul din Cimi­ş­lia care repre­zintă învi­nu­i­rea pe acest caz a soli­ci­tat instanţei de jude­cată con­dam­na­rea incul­pa­ţi­lor la pedepse cuprinse între 20 şi 25 ani de închi­soare.
  sursa: zdg.md

LASĂ UN COMENTARIU