Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Ilarion Andrei
Căutare avansată

Botezatu Valerian

Procuratura Teritorială Cimișlia

Date biografice

Potrivit Hotărîrii nr. 2-3d-224/10 din 15 iunie 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General să dispună exercitarea interimatului funcţiei de adjunct al procurorului r-lui Cimișlia de către procurorul în procuratura r-lui Cimișlia, Valerian Botezatu, pînă la ocuparea funcţiei vacante. 

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1187-p din 25 decembrie 2007, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Cimișlia.

Potrivit Hotărîrii nr. 2-3d-224/10 din 15 iunie 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General să dispună exercitarea interimatului funcţiei de adjunct al procurorului r-lui Cimișlia de către procurorul în procuratura r-lui Cimișlia, Valerian Botezatu, pînă la ocuparea funcţiei vacante. 

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1187-p din 25 decembrie 2007, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Cimișlia.

Prin Hotărârea nr. 2-82/2023 din 9 iunie 2023, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat punctajul final de 132,3 puncte al evaluării procurorului Valerian BOTEZATU, candidat la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Cimișlia.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-107/2023 din 29.05.2023, Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, au fost transmise materialele în privința procurorului Valerian Botezatu, candidat la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Cimișlia.

Potrivit Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor nr.4- 29/2023 din 27.04.2023, media punctajului total oferit în rezultatul evaluării performanțelor procurorului Valerian Botezatu constituie 84,5 puncte.

Potrivit Hotărîrii nr. 232 din 23 martie 2012, Colegiul de calificare a remis Consiliului Superior al Procurorilor rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participantului la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Cimişlia, Botezatu Valerian cu media aritmetică 7,9. Prin Hotărîrea nr. 12-84/12 din 24 aprilie 2012, Consiliul Superior al Procurorilor, în temeiul art.82 alin.(2) lit.d) art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 232 din 23 martie 2012.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-1/19 din 17 ianuarie 2019, Consiliul Superior al Procurorilor, cu prilejul aniversării a XXVII-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova și consemnarea, la data de 29 ianuarie 2019, a sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorului Procuraturii, a propus Procurorului General aplicarea măsurii de încurajare Medalia ”Pentru serviciu impecabil” Clasa III în privința procurorului Botezatu Valerian, procuror în Procuratura raionului Cimișlia.

Luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2016, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-264/16 din 29 decembrie 2016, a propus Procurorului General încurajarea domnului Botezatu Valerian, procuror în Procuratura raionului Cimişlia, cu Insigna de piept „Eminent al Procuraturii”.

Prin Hotărârea nr. 2-82/2023 din 9 iunie 2023, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat punctajul final de 132,3 puncte al evaluării procurorului Valerian BOTEZATU, candidat la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Cimișlia.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-107/2023 din 29.05.2023, Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, au fost transmise materialele în privința procurorului Valerian Botezatu, candidat la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Cimișlia.

Potrivit Hotărârii Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor nr.4- 29/2023 din 27.04.2023, media punctajului total oferit în rezultatul evaluării performanțelor procurorului Valerian Botezatu constituie 84,5 puncte.

Potrivit Hotărîrii nr. 232 din 23 martie 2012, Colegiul de calificare a remis Consiliului Superior al Procurorilor rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participantului la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Cimişlia, Botezatu Valerian cu media aritmetică 7,9. Prin Hotărîrea nr. 12-84/12 din 24 aprilie 2012, Consiliul Superior al Procurorilor, în temeiul art.82 alin.(2) lit.d) art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 232 din 23 martie 2012.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-1/19 din 17 ianuarie 2019, Consiliul Superior al Procurorilor, cu prilejul aniversării a XXVII-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova și consemnarea, la data de 29 ianuarie 2019, a sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorului Procuraturii, a propus Procurorului General aplicarea măsurii de încurajare Medalia ”Pentru serviciu impecabil” Clasa III în privința procurorului Botezatu Valerian, procuror în Procuratura raionului Cimișlia.

Luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2016, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-264/16 din 29 decembrie 2016, a propus Procurorului General încurajarea domnului Botezatu Valerian, procuror în Procuratura raionului Cimişlia, cu Insigna de piept „Eminent al Procuraturii”.

 

Hotărârea nr. 2-82/2023 din 9 iunie 2023

Hotărârea nr. 1-1/19 din 17 Ianuarie 2019

Hotărîrea nr. 232 din 23 martie 2012

Hotărîrea nr. 12-84/12 din 24 aprilie 2012

Hotărârea nr. 12-264/16 din 29 decembrie 2016

Știri
 • CÂȘTIG DE CAUZĂ PENTRU UN PROCUROR ÎMPOTRIVA ANI, ÎN PRIMA INSTANȚĂ

  Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a pierdut în prima instanță procesul de judecată cu un procuror în privința căruia a constatat existența unui conflict de interese. Instanța a obligat ANI să-i plătească acestuia 2000 de lei prejudiciu moral. Este vorba despre procurorul din raionul Cimișlia Valerian Botezatu, care a luat mai multe decizii referitoare la angajatorul soției sale.

  Mai exact, procurorul Valerian Botezatu a primit 5 plângeri ce îl vizau pe notarul Alexandru Untură, care este șeful soției sale. Semnatarul plângerilor solicita investigarea acțiunilor notarului, care, în opinia sa, ar fi comis unele abuzuri sau acțiuni ilegale. După examinarea sesizărilor, procurorul le-a respins, catalogându-le drept inadmisibile sau nefondate.

  Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a pierdut în prima instanță procesul de judecată cu un procuror în privința căruia a constatat existența unui conflict de interese. Instanța a obligat ANI să-i plătească acestuia 2000 de lei prejudiciu moral. Este vorba despre procurorul din raionul Cimișlia Valerian Botezatu, care a luat mai multe decizii referitoare la angajatorul soției sale.

  Mai exact, procurorul Valerian Botezatu a primit 5 plângeri ce îl vizau pe notarul Alexandru Untură, care este șeful soției sale. Semnatarul plângerilor solicita investigarea acțiunilor notarului, care, în opinia sa, ar fi comis unele abuzuri sau acțiuni ilegale. După examinarea sesizărilor, procurorul le-a respins, catalogându-le drept inadmisibile sau nefondate.

  Controlul pe numele procurorului a fost inițiat de ANI la 6 noiembrie 2018, iar actul de constatare a fost emis la 13 februarie 2019.  Inspectorul de integritate Alexandru Stavinschi a stabilit că Valerian Botezatu a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese manifestat prin neinformarea, în termen de 3 zile, a procurorului ierarhic superior despre conflictul de interese și nesoluționarea lui. Inspectorul de integritate a decis și aplicarea interdicţiei lui Valerian Botezatu de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică pentru o perioadă de 3 ani.

  Procurorul a cerut 450 000 de lei prejudicii morale de la ANI pentru ”suferinţe morale enorme”

  La 7 martie 2019, procurorul a depus cerere de chemare în judecată împotriva ANI, solicitând anularea actului de constatare, dar și prejudicii morale de 450 000 de lei, pentru că, așa cum se spune în hotărârea Judecătoriei Chișinău, ”i-au fost cauzate suferinţe morale enorme reieşind din pericolul de a rămâne fără muncă, fapt care i-ar pune în pericol bunăstarea materială proprie şi a familiei sale”.

  Potrivit argumentelor prezentate de reclamant, inspectorul de integritate nu a intrat în esenţa plângerilor depuse de către petiționar împotriva sa, referitoare la pretinsele acte ilegale comise de către notarul respectiv,  ”deoarece acestea poartă un caracter aberativ, nefiind bazate pe fapte concrete”. Procurorul a mai precizat că nu a luat decizii în acest caz, ci doar a făcut notificări.

  Argumentele inspectorului de integritate s-ar baza pe presupuneri

  Totodată, Valerian Botezatu precizează că soția sa, Olga Botezatu, este ”un simplu salariat cu studii în contabilitate, angajată în funcţia de contabil fără dreptul la a doua semnătură, precum şi fără drepturi şi obligaţii de a întocmi proiecte sau acte notariale”, astfel că agentul de integritate ar fi calificat în mod neîntemeiat interesul personal al reclamantului. Potrivit lui, faptul că angajatorul soției sale, notarul, față de care a decis să nu inițieze cercetări la plângerea unui petiționar, îi achită un salariu lunar de 15 500 de lei (sau 186 000 de lei anual) care se răsfrânge nemijlocit asupra bugetului familiei Botezatu, a stat la baza adoptării deciziei de către inspectorul de integritate. ”În acest context, este de menţionat că aceasta este o concluzie neîntemeiată, bazată pe presupuneri”, iar o acuzație nu se poate baza pe presupuneri, ci pe probe concrete ce ar demonstra vinovăţia făptuitorului, a subliniat reclamantul.

  ANI explică în fața instanței ce înseamnă conflict de interese și interes personal

  Pe de altă parte, reprezentantul ANI a argumentat în fața instanței că un conflict de interese reprezintă situaţia în care subiectul declarării personal influenţează sau ar putea influența exercitarea imparţială şi obiectivă a obligaţiilor și responsabilităţilor ce îi revin potrivii legii, iar interes personal este orice interes material sau nematerial al subiectului declarării ce rezultă din activităţile sale în calitate de persoană privată, relaţiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice şi agenţi economici, indiferent de tipul de proprietate, din relaţiile sau afiliaţiile sale cu organizaţii necomerciale, inclusiv cu formațiunile politice şi cu organizaţiile internaţionale. Astfel, fiind subiect al declarării, procurorul Valerian Botezatu a avut obligaţia să respecte principiile generale de evitare a conflictelor de interese, mai subliniază ANI.

  Autoritatea punctează că subiectul controlului în cererea sa de chemare în judecată nu a contestat faptul că soţia sa este angajată a  notarului respectiv și a recunoscut și faptul că a examinat cererile depuse împotriva acţiunilor pretinse ilegale ale acestuia, inclusiv a examinat aceste cereri şi a adoptat decizii prin care a constatat că nu au fost stabilite abateri de la legislaţie sau abuzuri.

  Instanța: ”Din materialele cauzei nu a fost posibil de identificat în ce constă interesul personal al subiectului”

  Totuși judecătorul Victor Sîrbu, de la Judecătoria Chișinău, care a pronunțat hotărârea, i-a dat dreptate reclamantului, subliniind că este în imposibilitate să rețină argumentele ANI privind existența unui conflict de interese real și existența unui interes personal prin emiterea notelor informative și răspunsurilor de către procuror. Potrivit hotărârii de judecată, ”din materialele cauzei nu a fost posibil de identificat în ce constă interesul personal al subiectului”. Totodată, instanța a apreciat critic argumentul autorității precum că interesul personal al procurorului a existat prin faptul că soția sa a primit un salariu de 186 000 de lei anual, ”întrucât acest fapt este lipsit de un substrat factologic, nefiind o legătură directă de cauzalitate, între salariul soției în calitate de contabil și exercitarea atribuțiilor de serviciu în calitate de procuror”.

  Astfel, la 20 septembrie, instanța a decis anularea actului de constatare, precum și încasarea sumei de 2000 de lei de la ANI, cu titlu de prejudiciu moral și 1095,25 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, deși reclamantul solicitase 450 000 de lei în calitate de prejudiciu moral.

  Hotărârea a fost contestată la Curtea de Apel

  Solicitat de Moldova Curată, șeful direcției juridice a ANI, Sergiu Popov, a declarat că hotărârea Judecătoriei Chișinău a fost contestată la Curtea de Apel Chișinău. Deocamdată, nu a fost stabilită data ședinței.

  Am cerut un comentariu și procurorului Valerian Botezatu. ”Toate opiniile mi le-a exprimat în cererile adresate instanței de judecată și instanța urmează să se expună asupra opiniilor mele și argumentărilor Autorității Naționale de Integritate”, ne-a declarat procurorul fără a oferi și alte comentarii.
  Sursa: moldovacurata.md

 • Un procuror - în conflict de interese, pentru că a examinat 5 plângeri împotriva angajatorului soției

  Autoritatea Națională de Integritate a constatat că dl Valerian Botezatu, procuror în procuratura raionului Cimișlia, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, examinând plângerile depuse împotriva notarului, la care soția sa este angajată în funcție de contabil.

  În prima jumătate a anului 2018, procurorul Valerian Botezatu a primit 5 plângeri din partea unei persoane fizice, potrivit cărora notarul ar fi întreprins unele abuzuri și/sau acțiuni ilegale în activitatea sa. Ca urmare a examinării sesizărilor, procurorul le-a respins, catalogându-le ca fiind inadmisibile sau nefondate și a formulat răspunsuri corespunzătoare.

  Autoritatea Națională de Integritate a constatat că dl Valerian Botezatu, procuror în procuratura raionului Cimișlia, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, examinând plângerile depuse împotriva notarului, la care soția sa este angajată în funcție de contabil.

  În prima jumătate a anului 2018, procurorul Valerian Botezatu a primit 5 plângeri din partea unei persoane fizice, potrivit cărora notarul ar fi întreprins unele abuzuri și/sau acțiuni ilegale în activitatea sa. Ca urmare a examinării sesizărilor, procurorul le-a respins, catalogându-le ca fiind inadmisibile sau nefondate și a formulat răspunsuri corespunzătoare.

  Potrivit art. 12, alin. (4), lit. (a) și (b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale și art. 6, alin. (3), lit. (h) din Legea nr. 3/2016 cu privire la procuratură, dl Valerian Botezatu era obligat să informeze în termen de 3 zile, procurorul ierarhic superior despre conflictul de interese în care se afla la moment.

  De asemenea, în conformitate cu art. 14, alin. (3) și (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, acesta urma să soluționeze conflictul de interese real în care s-a aflat de fiecare dată când a luat anumite decizii în ceea ce privește plângerile împotriva angajatorului soției, parvenite în adresa sa.

  După rămânerea definitivă a actului de constatare emis în privința dl Valerian Botezatu, care este pasibil de contestare în instanța de contecios administrativ, Autoritatea Națională de Integritate va solicita încetarea raporturilor de serviciu ale procurorului, cu aplicarea interdicției de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică pentru o perioadă de 3 ani.

  În cadrul controlului, dl Valerian Botezatu a fost informat despre declanșarea procedurii de control, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază, în exercitarea dreptului la apărare.

  Actul de constatare va fi publicat pe pagina oficială web a Autorității după rămânerea definitivă, cu respectarea legislației privind datele cu caracter personal.
  Sursa: ani.md

 • Omorul lui Fuccio Vincento, verdict la Judecătoria Cimişlia

  Pro­cu­ra­tura Gene­rală infor­mează că, la 25 noiem­brie, ora 14.00, Jude­că­to­ria Cimi­ş­lia urmează să pro­nu­nţe ver­dic­tul în cazul a patru tineri învi­nuiţi de tâlhă­rie şi omor intenţio­nat al cetă­ţea­nu­lui SU,A Fuc­cio Vin­cenzo.

  Cei patru sunt învi­nuiţi de pro­cu­rori că, la 24 apri­lie 2010, prin înţe­le­gere pre­a­la­bilă, l-au întâl­nit pe Fuc­cio Vin­cenzo la Aero­por­tul Inter­na­ţio­nal Chi­şi­nău. Fuc­cio sosise în R. Mol­dova la invi­ta­ţia unei tinere de 21 de ani, care făcuse cunoş­tinţă cu acest cetă­ţean de ori­gine ita­li­ană (64 de ani) prin inter­net.  După câteva luni de con­ver­sa­ţii on-line, aceasta l-a con­vins să vizi­teze Mol­dova.

  Pro­cu­ra­tura Gene­rală infor­mează că, la 25 noiem­brie, ora 14.00, Jude­că­to­ria Cimi­ş­lia urmează să pro­nu­nţe ver­dic­tul în cazul a patru tineri învi­nuiţi de tâlhă­rie şi omor intenţio­nat al cetă­ţea­nu­lui SU,A Fuc­cio Vin­cenzo.

  Cei patru sunt învi­nuiţi de pro­cu­rori că, la 24 apri­lie 2010, prin înţe­le­gere pre­a­la­bilă, l-au întâl­nit pe Fuc­cio Vin­cenzo la Aero­por­tul Inter­na­ţio­nal Chi­şi­nău. Fuc­cio sosise în R. Mol­dova la invi­ta­ţia unei tinere de 21 de ani, care făcuse cunoş­tinţă cu acest cetă­ţean de ori­gine ita­li­ană (64 de ani) prin inter­net.  După câteva luni de con­ver­sa­ţii on-line, aceasta l-a con­vins să vizi­teze Mol­dova.

  După ce au întâm­pi­nat oas­pe­tele, au urcat într-un auto­mo­bil închi­riat din timp şi s-au depla­sat în dire­cţia raio­nu­lui Cimi­ş­lia, într-o pădure din pre­a­jma satu­lui Codreni, i-au încă­tu­şat vic­ti­mei mâi­nile, l-au depo­se­dat de 2500 euro, 120 USD, 500 lei, două tele­foane mobile, un note­book şi hai­nele per­so­nale.

  Pen­tru tăi­nu­i­rea infra­cţiu­nii comise, învi­nui­ţii au stran­gu­lat vic­tima, iar lucru­rile per­so­nale i le-au arun­cat într-un iaz.

  Peste o lună de la comi­te­rea cri­mei, trei din­tre incul­paţi, prin­tre care şi insti­ga­toa­rea, au fost reţi­nuţi de pro­cu­rori în ora­şul Odesa, Ucraina, iar cel de-al patru­lea com­plice – a încă­put pe mâna oame­ni­lor legii atunci când dosa­rul a fost expe­diat în instanţă.

  Din momen­tul reţi­ne­rii toţi învi­nui­ţii sunt cer­ce­taţi în stare de arest.

  Vale­rian Bote­zatu, pro­cu­ro­rul din Cimi­ş­lia care repre­zintă învi­nu­i­rea pe acest caz a soli­ci­tat instanţei de jude­cată con­dam­na­rea incul­pa­ţi­lor la pedepse cuprinse între 20 şi 25 ani de închi­soare.
  sursa: zdg.md

LASĂ UN COMENTARIU