Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Roșu Sergiu
Căutare avansată

Bradu Valentina

Procuratura de circumscripție Chişinău

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1093-p din 05 August 2016, numită în funcția de procuror în Procuratura de circumscripție Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 347-p din 31 martie 2015, transferată în funcția de procuror în Secția judiciar penală din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 845-p din 24 septembrie 2009, numită în funcția de procuror al raionului Dubăsari.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1093-p din 05 August 2016, numită în funcția de procuror în Procuratura de circumscripție Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 347-p din 31 martie 2015, transferată în funcția de procuror în Secția judiciar penală din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 845-p din 24 septembrie 2009, numită în funcția de procuror al raionului Dubăsari.

Potrivit Hotărârii nr. 614 din 12 decembrie 2014, Colegiul de calificare a considerat promovat examenul de capacitate de către dna Valentina Bradu, candidat la funcţia de procuror al raionului Dubăsari cu de media aritmetică 8,2. Prin Hotărârea nr. 12-4/15 din 22 ianuarie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 614 din 12 decembrie 2014.

DISTINCȚII
Potrivit Hotărârii nr. 12-123/18 din 02 august 2018, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurilor de încurajare în privința procurorului Bradu Valentina, procuror în Procuratura de circumscripție Chişinău, cu Oferirea unui cadou simbolic.

Potrivit Hotărârii nr. 614 din 12 decembrie 2014, Colegiul de calificare a considerat promovat examenul de capacitate de către dna Valentina Bradu, candidat la funcţia de procuror al raionului Dubăsari cu de media aritmetică 8,2. Prin Hotărârea nr. 12-4/15 din 22 ianuarie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 614 din 12 decembrie 2014.

DISTINCȚII
Potrivit Hotărârii nr. 12-123/18 din 02 august 2018, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurilor de încurajare în privința procurorului Bradu Valentina, procuror în Procuratura de circumscripție Chişinău, cu Oferirea unui cadou simbolic.

 

Hotărârea nr. 12-123/18 din 02 august 2018

Hotărârea nr. 614 din 12 decembrie 2014

Hotărârea nr. 12-4/15 din 22 ianuarie 2015

Prin Hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-87/15 din 26.03.2015 a fost validată Hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-37/14 din 17.10.2014, adoptată în privinţa procurorului raionului Dubăsari Valentina Bradu. Procurorul Bradu a fost sancţionată disciplinar conform art.62 lit.b) din Legea cu privire la Procuratură, fiindu-i aplicată sancţiunea disciplinară – mustrare. În temeiul art.128 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, în temeiul raportului procurorului, șef al Secției judiciar –penale a Procuraturii Generale V.Adam, a fost iniţiată procedura privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicată procurorul Valentina Bradu, pentru atitudinea conştiincioasă faţă de obligaţiile de serviciu în cadrul secției nominalizate în care numita activează, volumul de lucru realizat şi comportamentul ireproşabil de care a dat dovadă.
Prin Hotărîrea nr.13-47/15 din 27.11.2015 Colegiul disciplinar a considerat inoportună stingerea sancţiunii înainte de termen şi a lăsat în vigoare sancţiunea
disciplinară aplicată. Porivit Hotărârii nr. 12-15/16 din 22 ianuarie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-47/15 din 27.11.2015 în privinţa procurorului Valentina Bradu.

Prin Hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-87/15 din 26.03.2015 a fost validată Hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-37/14 din 17.10.2014, adoptată în privinţa procurorului raionului Dubăsari Valentina Bradu. Procurorul Bradu a fost sancţionată disciplinar conform art.62 lit.b) din Legea cu privire la Procuratură, fiindu-i aplicată sancţiunea disciplinară – mustrare. În temeiul art.128 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, în temeiul raportului procurorului, șef al Secției judiciar –penale a Procuraturii Generale V.Adam, a fost iniţiată procedura privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicată procurorul Valentina Bradu, pentru atitudinea conştiincioasă faţă de obligaţiile de serviciu în cadrul secției nominalizate în care numita activează, volumul de lucru realizat şi comportamentul ireproşabil de care a dat dovadă.
Prin Hotărîrea nr.13-47/15 din 27.11.2015 Colegiul disciplinar a considerat inoportună stingerea sancţiunii înainte de termen şi a lăsat în vigoare sancţiunea
disciplinară aplicată. Porivit Hotărârii nr. 12-15/16 din 22 ianuarie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-47/15 din 27.11.2015 în privinţa procurorului Valentina Bradu.

 

Hotărârea nr. 12-15/16 din 22 ianuarie 2016

LASĂ UN COMENTARIU