Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Sandu Ion
Căutare avansată

Buțenco Alexei

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1075-p din 01 august 2016, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 417-p din 06 mai 2009, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Cahul.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1075-p din 01 august 2016, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 417-p din 06 mai 2009, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Cahul.

 

Potrivit Hotărârii nr. 273 din 12 octombrie 2012, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa procurorului în Procuratura raionului Cahul, Buţenco Alexei, calificativul Atestat.

DISTINCȚII
Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015, a propus Procurorului General încurajarea domnului Buţenco Alexei, procuror în procuratura raionului Cahul cu acordarea gradului de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia, Consilier juridic de rangul III.

Potrivit Hotărârii nr. 273 din 12 octombrie 2012, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa procurorului în Procuratura raionului Cahul, Buţenco Alexei, calificativul Atestat.

DISTINCȚII
Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015, a propus Procurorului General încurajarea domnului Buţenco Alexei, procuror în procuratura raionului Cahul cu acordarea gradului de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia, Consilier juridic de rangul III.

Hotărârea nr. 273 din 12 octombrie 2012

Hotărârea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015

Prin dispoziţia procurorului-şef al Secţiei securitate internă Victor Ababii din 09.03.2016, a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura raionului Cahul Alexei Buţenco, în temeiul art.118 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu şi admiterea tergiversării urmăriii penale în cadrul instrumentării unei cauze penale. Conform Hotărîrii Colegiului disciplinar nr.13-9/16 din 01.04.2016, procedura în privinţa procurorului Alexei Buţenco a fost încheiată, în legătură cu inoportunitatea aplicării sancţiunii disciplinare. Prin Hotărârea nr. 12-158/16 din 9 iunie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-9/16 din 01.04.2016 în privinţa procurorului în procuratura raionului Cahul Alexei Buţenco.

La data de 27 iunie 2011 prin dispoziţia secţiei securitate internă a fost pornită procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura r-lui Cahul, Alexei Buţenco, pentru comiterea abaterii disciplinare, prevăzute de art.61 lit.d) şi j) din Legea cu privire la Procuratură, adică încălcarea intenţionată a legii, precum şi a normelor Codului de etică al procurorului. Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar din 09.09.2011 procurorului în procuratura rlui Cahul, Alexei Buţenco, i-a fost aplicată sancţiunea disciplinară - avertismentul. Prin Hotărârea nr. 12-3d-248/11 din 01 noiembrie 2011, Consiliul Superior al Procurorilor  a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar din 09 septembrie 2011.

Prin dispoziţia procurorului-şef al Secţiei securitate internă Victor Ababii din 09.03.2016, a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura raionului Cahul Alexei Buţenco, în temeiul art.118 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu şi admiterea tergiversării urmăriii penale în cadrul instrumentării unei cauze penale. Conform Hotărîrii Colegiului disciplinar nr.13-9/16 din 01.04.2016, procedura în privinţa procurorului Alexei Buţenco a fost încheiată, în legătură cu inoportunitatea aplicării sancţiunii disciplinare. Prin Hotărârea nr. 12-158/16 din 9 iunie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-9/16 din 01.04.2016 în privinţa procurorului în procuratura raionului Cahul Alexei Buţenco.

La data de 27 iunie 2011 prin dispoziţia secţiei securitate internă a fost pornită procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura r-lui Cahul, Alexei Buţenco, pentru comiterea abaterii disciplinare, prevăzute de art.61 lit.d) şi j) din Legea cu privire la Procuratură, adică încălcarea intenţionată a legii, precum şi a normelor Codului de etică al procurorului. Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar din 09.09.2011 procurorului în procuratura rlui Cahul, Alexei Buţenco, i-a fost aplicată sancţiunea disciplinară - avertismentul. Prin Hotărârea nr. 12-3d-248/11 din 01 noiembrie 2011, Consiliul Superior al Procurorilor  a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar din 09 septembrie 2011.

 

Hotărîrea nr. 12-3d-248/11 din 01 noiembrie 2011

Hotărîrea nr. 12-158/16 din 9 iunie 2016

LASĂ UN COMENTARIU