Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Cazacu Alla
Căutare avansată

Căuş Ala

Procuratura Anticorupție Chişinău

Date biografice

Conform Hotărârii nr. 1-114/2019 din 17 Octombrie 2019, Consiliul Superior al Procurorilor a desemnat ca fiind învingătoare a concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-62/2019 din 03.07.2019, pentru promovarea în funcția vacantă de procuror în Procuratura Anticorupție, pe doamna Ala Căuș, procuror în Procuratura municipiului Chișinău și a propus Procurorului General numirea acesteia în funcția vacantă de procuror în Procuratura Anticorupție.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1693-p din 28 decembrie 2016, numită în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 149-p din 16 februarie 2015, numită în funcția de procuroră în Procuratura sectorului Centru, municipiul Chișinău.

Prin Hotărîrea nr. 12-206/14 din 06 noiembrie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încetarea suspendării şi reîncadrarea doamnei Ala Căuş în funcţia de procuroră în procuratura sectorului Buiucani, mun.Chişinău, începînd cu 10.11.2014. 

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 972-p din 05 decembrie 2005, numită în funcția de procuroă în Procuratura sectorului Buiucani, municipiul Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 1-114/2019 din 17 Octombrie 2019, Consiliul Superior al Procurorilor a desemnat ca fiind învingătoare a concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-62/2019 din 03.07.2019, pentru promovarea în funcția vacantă de procuror în Procuratura Anticorupție, pe doamna Ala Căuș, procuror în Procuratura municipiului Chișinău și a propus Procurorului General numirea acesteia în funcția vacantă de procuror în Procuratura Anticorupție.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1693-p din 28 decembrie 2016, numită în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 149-p din 16 februarie 2015, numită în funcția de procuroră în Procuratura sectorului Centru, municipiul Chișinău.

Prin Hotărîrea nr. 12-206/14 din 06 noiembrie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încetarea suspendării şi reîncadrarea doamnei Ala Căuş în funcţia de procuroră în procuratura sectorului Buiucani, mun.Chişinău, începînd cu 10.11.2014. 

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 972-p din 05 decembrie 2005, numită în funcția de procuroă în Procuratura sectorului Buiucani, municipiul Chișinău.

 

Prin Hotărârea nr. 789 din 30 octombrie 2015, Colegiul de calificare a aplica în privinţa doamnei Ala Căuş, procuror în procuratura sectorului Centru, mun.Chişinău, calificativul Atestată și a recomandat Procurorului General conferirea gradului de clasificare ordinar jurist de rangul I. Prin Hotărârea nr. 12-278/15 din 17 decembrie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 789 din 30 octombrie 2015.

Prin Hotărârea nr. 789 din 30 octombrie 2015, Colegiul de calificare a aplica în privinţa doamnei Ala Căuş, procuror în procuratura sectorului Centru, mun.Chişinău, calificativul Atestată și a recomandat Procurorului General conferirea gradului de clasificare ordinar jurist de rangul I. Prin Hotărârea nr. 12-278/15 din 17 decembrie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 789 din 30 octombrie 2015.

 

Hotărârea nr. 1-114/2019 din 17 Octombrie 2019

Hotărârea nr. 789 din 30 octombrie 2015

Hotărârea nr. 12-278/15 din 17 decembrie 2015

La 04.03.2016 a fost iniţiată procedura disciplinară în privinţa procurorilor în procuratura sect.Centru mun.Chişinău, Alla Cazacu şi Ala Căuş, conform art.61 din Legea cu privire la Procuratură, pentru încălcările admise la conducerea urmăririi penale în cauza nr.2013012334. În rezultatul verificării prealabile a temeiurilor de tragere la răspundere disciplinară a procurorilor Alla Cazacu şi Ala Căuş, Secţia securitate internă a propus aplicarea pedepsei disciplinare – avertismentul. Conform Hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-12/16 din 01.04.2016, procedura disciplinară iniţiată a fost încheiată în legătură cu inoportunitatea aplicării sancţiunii disciplinare. În cadrul şedinţei Consiliului, dl Ruslan Popov, raportorul pe caz, a propus modificarea hotărîrii Colegiului disciplinar şi aplicarea în privinţa procurorilor Alla Cazacu şi Ala Căuş a sancţiunii disciplinare - avertismentul. Prin Hotărârea nr. 12-161/16 din 9 iunie 2016, Consiliului Superior al Procurorilor a modificat Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-12/16 din 01.04.2016 în privinţa procurorilor în procuratura sect.Centru, mun.Chişinău Alla Cazacu şi Ala Căuş şi a aplicat sancţiunea disciplinară - avertismentul.

La 04.03.2016 a fost iniţiată procedura disciplinară în privinţa procurorilor în procuratura sect.Centru mun.Chişinău, Alla Cazacu şi Ala Căuş, conform art.61 din Legea cu privire la Procuratură, pentru încălcările admise la conducerea urmăririi penale în cauza nr.2013012334. În rezultatul verificării prealabile a temeiurilor de tragere la răspundere disciplinară a procurorilor Alla Cazacu şi Ala Căuş, Secţia securitate internă a propus aplicarea pedepsei disciplinare – avertismentul. Conform Hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-12/16 din 01.04.2016, procedura disciplinară iniţiată a fost încheiată în legătură cu inoportunitatea aplicării sancţiunii disciplinare. În cadrul şedinţei Consiliului, dl Ruslan Popov, raportorul pe caz, a propus modificarea hotărîrii Colegiului disciplinar şi aplicarea în privinţa procurorilor Alla Cazacu şi Ala Căuş a sancţiunii disciplinare - avertismentul. Prin Hotărârea nr. 12-161/16 din 9 iunie 2016, Consiliului Superior al Procurorilor a modificat Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-12/16 din 01.04.2016 în privinţa procurorilor în procuratura sect.Centru, mun.Chişinău Alla Cazacu şi Ala Căuş şi a aplicat sancţiunea disciplinară - avertismentul.

Hotărârea nr. 12-161/16 din 9 iunie 2016

LASĂ UN COMENTARIU