Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Furtună Tatiana
Căutare avansată

Calugher Lilia

Procuratura Teritorială Teleneşti

Date biografice

Potrivit Hotărârii nr. 1-112/2022 din 17 iunie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea doamnei Lilia Calugher în funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Telenești, pentru un mandat de 5 ani.

Conform Hotărârii nr. 12-195/14 din 23 octombrie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încetarea suspendării şi reîncadrarea procurorului Lilia Calugher în funcţia de procuror în procuratura r-lui Teleneşti, începänd cu 03.11.2014.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 460-p din 23 mai 2011, numită în funcția de procuror în Procuratura raionului Telenești.

Potrivit Hotărârii nr. 1-112/2022 din 17 iunie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea doamnei Lilia Calugher în funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Telenești, pentru un mandat de 5 ani.

Conform Hotărârii nr. 12-195/14 din 23 octombrie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încetarea suspendării şi reîncadrarea procurorului Lilia Calugher în funcţia de procuror în procuratura r-lui Teleneşti, începänd cu 03.11.2014.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 460-p din 23 mai 2011, numită în funcția de procuror în Procuratura raionului Telenești.

 

Conform Hotărârii nr. 1-112/2022 din 17 iunie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat învingătoare a concursului, anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-42/2022 din 18.02.2022, pentru suplinirea funcției vacante de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Telenești, pe doamna Lilia Calugher, procuror în Procuratura raionului Telenești.

Prin Hotărârea nr. 2-20/2022 din 05 mai 2022, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat punctajul final de 137,5 puncte al evaluării procurorului Lilia CALUGHER, candidat la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Telenești.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-62/2022 din 24.03.2022, Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, au fost transmise materialele în privința procurorului Lilia Calugher, candidat la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Telenești.

Potrivit Hotărârii nr. 907 din 22 aprilie 2016, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa dnei Lilia Calugher, procuror în procuratura raionului Teleneşti, calificativul ATESTATĂ. Prin Hotărârea nr. 12-139/16 din 26 mai 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare privind rezultatele atestării ordinare a procurorului Calugher Lilia.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr.1-5/2020 din 23 Ianuarie 2020, cu prilejul aniversării a XXVIII-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurilor de încurajare în privința procurorului în Procuratura raionului Telenești, Calugher Lilia, cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

Luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2016, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-264/16 din 29 decembrie 2016, a propus Procurorului General încurajarea doamnei Calugher Lilia, procuror în Procuratura raionului Teleneşti, cu Exprimarea unei mulțumiri.

Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-203/15 din 10 septembrie 2015, a propus Procurorului General încurajarea doamnei Calugher Lilia, procuror în procuratura raionului Teleneşti, cu acordarea gradului de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia, Consilier juridic de rangul III.

Conform Hotărârii nr. 1-112/2022 din 17 iunie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat învingătoare a concursului, anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-42/2022 din 18.02.2022, pentru suplinirea funcției vacante de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Telenești, pe doamna Lilia Calugher, procuror în Procuratura raionului Telenești.

Prin Hotărârea nr. 2-20/2022 din 05 mai 2022, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat punctajul final de 137,5 puncte al evaluării procurorului Lilia CALUGHER, candidat la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Telenești.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-62/2022 din 24.03.2022, Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, au fost transmise materialele în privința procurorului Lilia Calugher, candidat la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Telenești.

Potrivit Hotărârii nr. 907 din 22 aprilie 2016, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa dnei Lilia Calugher, procuror în procuratura raionului Teleneşti, calificativul ATESTATĂ. Prin Hotărârea nr. 12-139/16 din 26 mai 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare privind rezultatele atestării ordinare a procurorului Calugher Lilia.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr.1-5/2020 din 23 Ianuarie 2020, cu prilejul aniversării a XXVIII-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurilor de încurajare în privința procurorului în Procuratura raionului Telenești, Calugher Lilia, cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

Luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2016, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-264/16 din 29 decembrie 2016, a propus Procurorului General încurajarea doamnei Calugher Lilia, procuror în Procuratura raionului Teleneşti, cu Exprimarea unei mulțumiri.

Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-203/15 din 10 septembrie 2015, a propus Procurorului General încurajarea doamnei Calugher Lilia, procuror în procuratura raionului Teleneşti, cu acordarea gradului de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia, Consilier juridic de rangul III.

 

Hotărârea nr. 1-112/2022 din 17 iunie 2022

Hotărârea nr. 2-20/2022 din 05 mai 2022

Hotărârea nr.1-5/2020 din 23 Ianuarie 2020

Hotărârea nr. 907 din 22 aprilie 2016

Hotărârea nr. 12-139/16 din 26 mai 2016

Hotărârea nr. 12-203/15 din 10 septembrie 2015

Hotărârea nr. 12-264/16 din 29 decembrie 2016

La 17.10.2011, prin dispoziţia procurorului-şef al secţiei securitate internă, Victor Ababii, a fost pornită procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura r-lui Teleneşti, Lilia Calugher, în baza art.61 lit.a) şi lit.j) din Legea cu privire la Procuratură, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, precum şi încălcarea normelor Codului de etică al procurorului. Drept temei pentru iniţierea controlului de serviciu a servit denunţul cet.V.Bolocan, precum că procurorul L.Calugher, contra sumei de 7000 de euro, l-a eliberat de sub arest şi a încetat urmărirea penală în privinţa cet.V.Cebotari, care la 24.08.2011 a violat o copilă de 12 ani.
Colegiul disciplinar a ajuns la concluzia că prin neexecutarea urmăririi penale complet, obiectiv şi sub toate aspectele în vederea constatării tuturor circumstanţelor cazului, procurorul în procuratura r-lui Teleneşti Lilia Calugher a comis abateri disciplinare prevăzute de art.61 alin.(1) lit.a) şi lit.j) ale Legii cu privire la Procuratură şi i-a aplicat sancţiunea disciplinară - mustrarea aspră. Prin Hotărîrea nr. nr.12-59/12 din 06 martie 2012, Consiliul Superior al Procurorilor  a validat Hotărârea Colegiului disciplinar din 16.12.2011 în privinţa procurorului în procuratura r-lui Teleneşti, Lilia Calugher.

La 17.10.2011, prin dispoziţia procurorului-şef al secţiei securitate internă, Victor Ababii, a fost pornită procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura r-lui Teleneşti, Lilia Calugher, în baza art.61 lit.a) şi lit.j) din Legea cu privire la Procuratură, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, precum şi încălcarea normelor Codului de etică al procurorului. Drept temei pentru iniţierea controlului de serviciu a servit denunţul cet.V.Bolocan, precum că procurorul L.Calugher, contra sumei de 7000 de euro, l-a eliberat de sub arest şi a încetat urmărirea penală în privinţa cet.V.Cebotari, care la 24.08.2011 a violat o copilă de 12 ani.
Colegiul disciplinar a ajuns la concluzia că prin neexecutarea urmăririi penale complet, obiectiv şi sub toate aspectele în vederea constatării tuturor circumstanţelor cazului, procurorul în procuratura r-lui Teleneşti Lilia Calugher a comis abateri disciplinare prevăzute de art.61 alin.(1) lit.a) şi lit.j) ale Legii cu privire la Procuratură şi i-a aplicat sancţiunea disciplinară - mustrarea aspră. Prin Hotărîrea nr. nr.12-59/12 din 06 martie 2012, Consiliul Superior al Procurorilor  a validat Hotărârea Colegiului disciplinar din 16.12.2011 în privinţa procurorului în procuratura r-lui Teleneşti, Lilia Calugher.

Hotărîrea nr. nr.12-59/12 din 06 martie 2012

Știri
 • CSP a desemnat un procuror-șef la Procuratura raionului Sângerei și adjuncți noi la mai multe procuraturi raionale

  Membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) au desemnat vineri, 17 iunie, un procuror-șef la Procuratura raionului Sângerei și adjuncți noi la mai multe procuraturi raionale.

  Procuror-șef al Procuraturii raionului Sângerei a fost desemnat Ion Roșca, pentru un mandat de 5 ani, care până acum exercita interimatul funcției.

  Potrivit magistrat.md, pe 29 iulie 2016, Roșca a fost numit în funcția de procuror-șef în cadrul Procuraturii raionului Râșcani. Pe 28 iulie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a propus procurorului general interimar de atunci numirea lui Roşca în funcţia de procuror al raionului Sângerei, pentru un mandat de 5 ani.

  Membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) au desemnat vineri, 17 iunie, un procuror-șef la Procuratura raionului Sângerei și adjuncți noi la mai multe procuraturi raionale.

  Procuror-șef al Procuraturii raionului Sângerei a fost desemnat Ion Roșca, pentru un mandat de 5 ani, care până acum exercita interimatul funcției.

  Potrivit magistrat.md, pe 29 iulie 2016, Roșca a fost numit în funcția de procuror-șef în cadrul Procuraturii raionului Râșcani. Pe 28 iulie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a propus procurorului general interimar de atunci numirea lui Roşca în funcţia de procuror al raionului Sângerei, pentru un mandat de 5 ani.

  Anterior, el a deținut funcția de procuror adjunct al procurorului raionului Râșcani.

  Adjunctă al procurorului-șef al Procuraturii raionului Anenii Noi a fost desemnată Elena Roșior, procuroră în cadrul Procuraturii Teritoriale Anenii Noi.

  Conform magistrat.md, Elena Roșior activează în organele procuraturii din august 1999, când a fost numită în funcția de procuroră în cadrul Procuraturii raionului Anenii Noi. Pe 24 iulie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a propus procurorului general de atunci suspendarea din funcţie a Elenei Roşior, procuroră în procuratura raionului Anenii Noi, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului, până la împlinirea vârstei de trei ani. Ulterior, în decembrie 2016, Roșior a fost reîncadrată în funcția de procuroră în cadrul Procuraturii raionului Anenii Noi.

  O donație de 22 de mii de euro de la mama

  Anterior, ZdG a scris că în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, procurora a declarat că împreună cu soțul dețineau în proprietate o casă de locuit cu suprafața de 107 metri pătrați, dobândită încă în anul 2004, două terenuri intravilane cu suprafața de 22 de ari, două automobile de model Dacia Logan, fabricate în anii 2007 și 2008 și procurate în 2014 și 2015 cu 2 și, respectiv, cu 5 mii de lei. În posesie, familia Roșior are un Nissan Qashqai, care valorează 200 de mii de lei, fabricat în 2015 și dobândit în 2019.

  Familia Roșior declara că deținea, în martie 2021, când procurora depunea declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, 45 de mii de euro în trei conturi bancare. Procurora a mai declarat că, pe parcursul anului 2020, familia sa a beneficiat de o donație în sumă de 22 de mii de euro de la Lidia Morari, care este mama acuzatoarei de stat, iar alți 23 de mii de euro familia Roșior i-a primit în urma vânzării unui apartament cu suprafața de 35 de metri pătrați din Chișinău, în care investise începând cu anul 2018. Elena Roșior a declarat că a mai primit o donație de 5 mii de euro de la mama sa și pe parcursul anului 2018.

  Elena Roșior declara anterior pentru ZdG: „Mama mea poate justifica acești bani. Morari Lidia activează de 20 de ani peste hotarele R. Moldova, în Italia. Au fost efectuate niște tranzacții de vânzare-cumpărare, pe baza unei procuri generale. Pe parcursul anilor am declarat toate tranzacțiile, inclusiv în perioada când nimeni nu declara așa ceva. Soțul tot a lucrat peste hotare. Proveniența banilor poate fi ușor demonstrată. Sunt niște bani proveniți din lucrul muncit de peste hotare”.

  Adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Briceni a fost numit Victor Comerzan, pentru un mandat de 5 ani, care până acum exercita funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Donușeni.

  Potrivit magistrat.md, pe 24 august 2021, Comerzan a fost numit în funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Dondușeni, pentru un mandat de 5 ani. Anterior, Comerzan a deținut funcția de procuror-șef în cadrul Procuraturii raionului Briceni.

  În funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Rezina a fost numit Anatolie Maliuta, adjunct-interimar al procurorului-șef al Procuraturii raionului Rezina.

  Pe 25 martie 2016, Maliuta a fost numit în funcția de adjunct al procurorului-șef în cadrul Procuraturii raionului Rezina.

  Pe 6 mai 2009, Maliuta a fost numit în funcția de procuror în Procuratura raionului Rezina.

  Adjunctă a procurorului-șef al Procuraturii raionului Telenești a fost numită Lilia Calugher, adjunctă-interimară a procurorului-șef al Procuraturii raionului Telenești, pentru un mandat de 5 ani.

  Conform magistrat.md, pe 23 mai 2011, Calugher a fost numită în funcția de procuroră în Procuratura raionului Telenești.

  În octombrie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a propus procurorului general încetarea suspendării şi reîncadrarea procurorei Lilia Calugher în funcţia de procuroră în Procuratura raionului Teleneşti.
  Sursa: zdg.md

 • Lista celor 45 de procurori care au primit „premii de încurajare”, în baza unui ordin emis de șeful PG

  În baza unui ordin emis de procurorul general, Alexandr Stoianoglo, vineri, 28 februarie, în cadrul Adunării Generale a Procurorilor, 45 de procurori au fost „premiați” cu distincțiile Procuraturii. „Premiile de încurajare” au fost înmânate în contexul aniversării a 28-a de la formarea Procuraturii R. Moldova.

  Premiile de încurajare au fost înmânate de către șeful PG, Alexandr Stoianoglo și președinta CSP, Angela Motuzoc.

  „În opinia CSP, acordarea distincțiilor reprezintă o procedură de o mare valoare simbolică menită să arate recunoștința pentru o veritabilă dedicație profesiei. (…) Acordarea distințiilor devansează această linie firească și este menită să evedențieze contribuțiile deosebite și merite remarcabile pentru acțiuni de consolidare a încrederii cetățenilor în sistemul Procuraturii”, a declarat președinta CSP.

  În baza unui ordin emis de procurorul general, Alexandr Stoianoglo, vineri, 28 februarie, în cadrul Adunării Generale a Procurorilor, 45 de procurori au fost „premiați” cu distincțiile Procuraturii. „Premiile de încurajare” au fost înmânate în contexul aniversării a 28-a de la formarea Procuraturii R. Moldova.

  Premiile de încurajare au fost înmânate de către șeful PG, Alexandr Stoianoglo și președinta CSP, Angela Motuzoc.

  „În opinia CSP, acordarea distincțiilor reprezintă o procedură de o mare valoare simbolică menită să arate recunoștința pentru o veritabilă dedicație profesiei. (…) Acordarea distințiilor devansează această linie firească și este menită să evedențieze contribuțiile deosebite și merite remarcabile pentru acțiuni de consolidare a încrederii cetățenilor în sistemul Procuraturii”, a declarat președinta CSP.

  „Prin ordinul Procurorului General din 29 ianuarie 2020, nr. 146, cu prilejul Zilei Profesionale a lucrătorului Procuraturii și în conformitate cu prevederile regulamentului cu privire la aplicarea măsurilor de încurajare a procurorilor pentru organizarea și dirijarea excelentă a activității în domeniul de activitate a acorda”:

  Lista procurorilor care au primit distincții:

  1. Alexandru Cladco, PG, Crucea pentru merit, clasa II
  2. Vladimir Adam, PG, Crucea pentru merit, clasa II
  3. Oleg Gîrbu, PG, Medalia pentru servicii impecabile, clasa I
  4. Andrei Pascari, PG, Medalia pentru servicii impecabile, clasa I
  5. Lilia Mîțu, PT Florești, Medalia pentru servicii impecabile, clasa I
  6. Valentina Bradu, PC Chişinău, Medalia pentru servicii impecabile, clasa I
  7. Vitalie Cibotari, PT Cahul, Medalia pentru servicii impecabile, clasa I
  8. Silvia Balcan, PG, Medalia pentru servicii impecabile, clasa II
  9. Gheorghe Borș, PG, Medalia pentru servicii impecabile, clasa II
  10. Elena Daranuță, PG, Medalia pentru servicii impecabile, clasa III
  11. Oleg Popov, Procuratura mun. Chișinău, Medalia pentru servicii impecabile, clasa III
  12. Sergiu Zamă, Procuratura mun. Chișinău, Medalia pentru servicii impecabile, clasa III
  13. Oxana Cazacu, Procuratura mun. Chișinău, Medalia pentru servicii impecabile, clasa III
  14. Dumitru Barbaroș, Procuratura mun. Chișinău, Medalia pentru servicii impecabile, clasa III
  15. Oxana Ungureanu, PT Hîncești, Medalia pentru servicii impecabile, clasa III
  16. Maia Bordea, PG, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  17. Oxana Cucereavîi, PG, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  18. Ilarion Andrei, PT Bender, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  19. Tatiana Ignat-Dicusar, Procuratura mun. Chișinău, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  20. Victor Socol, Procuratura mun. Chișinău, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  21. Iana Daranuța, Procuratura mun. Chișinău, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  22. Dorin Foros – PT Ungheni, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  23. Serghei Podrez, PT Anenii Noi, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  24. Sorin Dolghieri, PT Briceni, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  25. Alexandr Guzin, PT Călărași, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  26. Daniela Chiriac, PT Fălești, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  27. Vasile Danu, PT Ialoveni, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  28. Sergiu Bodiu, PT Soroca, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  29. Lilia Calugher, PT Telenești, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  30. Irina Cuciuc, PG, Cadou simbolic
  31. Liliana Nani, PG, Cadou simbolic
  32. Victoria Boldesco, PG, Cadou simbolic
  33. Diana Vatavu, Procuratura mun. Chișinău, Cadou simbolic
  34. Sergiu Galben, Procuratura mun. Chișinău, Cadou simbolic
  35. Ecaterina Burlacu, Procuratura mun. Chișinău, Cadou simbolic
  36. Teodor Diaconu, PT Nisporeni, Cadou simbolic
  37. Ion Moțpan, PT Călărași, Cadou simbolic
  38. Vitalie Lungu, Procuratura mun. Chișinău, Cadou simbolic
  39. Valentina Gavdiuc, PC Bălți, Cadou simbolic
  40. Vladislav Boșcanean, PT Orhei, Cadou simbolic
  41. Svetlana Dodon, PT Orhei, Cadou simbolic
  42. Alexandru Gavajuc, PT Sîngerei, Cadou simbolic
  43. Serghei Tumba, Procuratura Teritorială Comrat, Cadou simbolic
  44. Alexandr Vlah, Procuratura Teritorială UTA Gagauzia, Cadou simbolic
  45. Serghei Marcauțan , PT Bălți, Cadou simbolic
   Sursa: zdg.md
 • În goană după bani peste hotare, îşi neglijează copiii care ajung la puşcărie

  Şi-au lăsat fii şi fiicele în grija rudelor sau a vecinilor şi au luat calea străinătăţii pentru a câştiga banii care să le ofere copiilor lor o viaţă mai bună.

  Din lipsă de atenţie şi supraveghere, unii dintre adolescenţi ajung însă după gratii, mulţi fiind chiar condamnaţi pentru crime deosebit de grave. Sunt tragediile mai multor familii de moldoveni care au pus la bătaie grija şi afecţiunea părintească în schimbul unui trai mai bun.

  Pavel a fost condamnat la şapte ani de detenţie, după ce a participat la comiterea unei crime deosebit de grave. El şi-a ispăşit deja un an din pedeapsă: "Pentru omor stau."

  Pavel, împreună cu alţi tineri din sat, mai mari decât el, a ucis în bătăi un bătrân de 76 de ani. Ulterior, cu toţii au incendiat casa victimei.

  "Eu eram acolo, am pălit un pumn, şi alţi băieţi au făcut, dar am picat şi eu", spune Pavel.

  "Fiind efectuată expertiza medico- legală a cadavrului, s-a stabilit o mulţime de leziuni corporale pe corpul acestuia, şi respectiv acestea au fost cauza decesului. Făptuitorii au mers la bătrânul pe care l-au bătut, au mers pentru a sustrage bani, cunoscând că are bani, că a primit pensia", spune procurorul Lilia Calugher.

  Şi-au lăsat fii şi fiicele în grija rudelor sau a vecinilor şi au luat calea străinătăţii pentru a câştiga banii care să le ofere copiilor lor o viaţă mai bună.

  Din lipsă de atenţie şi supraveghere, unii dintre adolescenţi ajung însă după gratii, mulţi fiind chiar condamnaţi pentru crime deosebit de grave. Sunt tragediile mai multor familii de moldoveni care au pus la bătaie grija şi afecţiunea părintească în schimbul unui trai mai bun.

  Pavel a fost condamnat la şapte ani de detenţie, după ce a participat la comiterea unei crime deosebit de grave. El şi-a ispăşit deja un an din pedeapsă: "Pentru omor stau."

  Pavel, împreună cu alţi tineri din sat, mai mari decât el, a ucis în bătăi un bătrân de 76 de ani. Ulterior, cu toţii au incendiat casa victimei.

  "Eu eram acolo, am pălit un pumn, şi alţi băieţi au făcut, dar am picat şi eu", spune Pavel.

  "Fiind efectuată expertiza medico- legală a cadavrului, s-a stabilit o mulţime de leziuni corporale pe corpul acestuia, şi respectiv acestea au fost cauza decesului. Făptuitorii au mers la bătrânul pe care l-au bătut, au mers pentru a sustrage bani, cunoscând că are bani, că a primit pensia", spune procurorul Lilia Calugher.


  "Să fi fost mămica acasă eu nu ajungeam pe drumurile acestea", consideră Pavel.

  "Minorul, pe parcursul săptămânii, mai mult se afla singur acasă, respectiv a căzut în anturajul persoanelor cu delicvenţe, care au comis alte infractiuni", spune procuroarea.

  "Beau, se îmbătau şi eu deja m-am luat din urma lor. – De ce te luai tu cu ei? - Nu ştiu, singur nu ştiu. Eu singurel mi-am făcut-o cu mâna mea", regretă Pavel. 

  Pavel nu avea nici opt ani când părinţii lui au plecat la muncă în Rusia. Împreună cu fratele său de 13 ani, el a rămas în grija bunicilor şi a unei vecine. Părinţii veneau acasă, pentru câteva zile, o dată la fiecare trei luni.

  "Un elev în clasele mici foarte străduitor, cu capacităţi de a învăţa, au fost o familie aş spune exemplu la început", Aurica Munteanu, directorul gimnaziului din Vadul Leca, Teleneşti, unde a învăţat Pavel.

  Pe tatăl lui Pavel, Iurie Garos, l-am găsit într-un sat din Anenii Noi, unde munceşte de câteva zile: "Unicul lucru ce aş vrea eu e să-mi văd toată familia acasă, altceva nu-mi trebuie nimic. Nici banii lor. Iaca ce-aş vrea eu." 

  Adriana, mama lui Pavel, regretă că nu şi-a ascultat copilul, atunci când o ruga cu lacrimi în ochi să nu mai plece peste hotare: "Tare regret că nu l-am ascultat şi nu l-am înţeles niciodată. – Le-a lipsit apropierea părinţilor, dragostea părintelui. - Mai ales a mea dragoste. Asta e adevărat, eu acum înţeleg, dar e târziu."

  "Părinţii trebuie să ştie că nu la perioada adolescenţei trebuie să fie lângă el, ei trebuie să fie mereu lângă el şi atunci când este micuţ, când învaţă să cunoască ce este lumea din jur, pentru că, de fapt copilul învaţă ce este în jur prin părinţii săi", explică psihologul Iuliana Curea.

  Potrivit Procuraturii Generale, în 2015 au fost intentate peste 2.100 de dosare în privinţa minorilor. În 150 de cazuri figurau numele unor copii care aveau un părinte sau doi plecaţi la muncă peste hotarele ţării.

  Statisticile arată că fiecare al cincilea copil din ţara noastră are cel puțin un părinte plecat în străinătate.
  sursa: publika.md

   

LASĂ UN COMENTARIU