Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Lealin Iuri
Căutare avansată

Cazacu Alla

Procuratura municipiului Chișinău

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1693-p din 28 decembrie 2016, numită în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1189-p din 25 decembrie 2007, numită în funcția de procuror în Procuratura sectorului Centru, municipiul Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1693-p din 28 decembrie 2016, numită în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1189-p din 25 decembrie 2007, numită în funcția de procuror în Procuratura sectorului Centru, municipiul Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 1-10/2024 din 11 ianuarie 2024, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată de Alla Cazacu, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul reprezentare a învinuirii în instanța de judecată, în perioada anului de studii 2023-2024 în cadrul Colegiului de Criminologie, Administrare și Drept „Valeriu Bujor”, conform tematicii și orarelor seminarelor stabilite de această instituție. 

Prin Hotărârea nr. 513 din 25 iulie 2015, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa doamnei Alla Cazacu, procuror în procuratura sectorului Centru, municipiul Chişinău, calificativul Atestat

Conform Hotărârii nr. 1-10/2024 din 11 ianuarie 2024, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată de Alla Cazacu, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul reprezentare a învinuirii în instanța de judecată, în perioada anului de studii 2023-2024 în cadrul Colegiului de Criminologie, Administrare și Drept „Valeriu Bujor”, conform tematicii și orarelor seminarelor stabilite de această instituție. 

Prin Hotărârea nr. 513 din 25 iulie 2015, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa doamnei Alla Cazacu, procuror în procuratura sectorului Centru, municipiul Chişinău, calificativul Atestat

 

Hotărârea nr. 1-10/2024 din 11 ianuarie 2024

Hotărârea nr. 513 din 25 iulie 2015

La 04.03.2016 a fost iniţiată procedura disciplinară în privinţa procurorilor în procuratura sect.Centru mun.Chişinău, Alla Cazacu şi Ala Căuş, conform art.61 din Legea cu privire la Procuratură, pentru încălcările admise la conducerea urmăririi penale în cauza nr.2013012334. În rezultatul verificării prealabile a temeiurilor de tragere la răspundere disciplinară a procurorilor Alla Cazacu şi Ala Căuş, Secţia securitate internă a propus aplicarea pedepsei disciplinare – avertismentul. Conform Hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-12/16 din 01.04.2016, procedura disciplinară iniţiată în privinţa procurorilor Alla Cazacu şi Ala Căuş a fost încheiată în legătură cu inoportunitatea aplicării sancţiunii disciplinare. În cadrul şedinţei Consiliului, dl Ruslan Popov, raportorul pe caz, a propus modificarea hotărîrii Colegiului disciplinar şi aplicarea în privinţa procurorilor Alla Cazacu şi Ala Căuş a sancţiunii disciplinare - avertismentul. Prin Hotărârea nr. 12-161/16 din 9 iunie 2016, Consiliului Superior al Procurorilor a modificat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-12/16 din 01.04.2016 în privinţa procurorilor în procuratura sect.Centru, mun.Chişinău Alla Cazacu şi Ala Căuş şi a aplicat sancţiunea disciplinară - avertismentul.

La 01.06.2011 a fost pornită procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura sect.Centru mun.Chişinău, Alla Cazacu pentru comiterea abaterii disciplinare, în următoarele circumstanţe. Colegiul disciplinar prin hotărârea din 29.07.2011 a încheiat procedura disciplinară pe motivul inoportunităţii aplicării sancţiunii disciplinare, limitîndu-se doar la examinarea în şedinţă a materialelor de procedură, conform art.125 alin.(2) lit.c) din Legea cu privire la Procuratură. Prin Hotărîrea nr. 12-3d-221/11 din 20 septembrie 2011, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar din 29 iulie 2011 în privinţa procurorului Alla Cazacu.

Colegiul disciplinar, în baza hotărîrii din 06.05.2010, a recunoscut-o culpabilă pe procurorul A.Cazacu de comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură și, în temeiul art.125 alin(2) lit.b) din lege, a încheiat procedura disciplinară din motivul expirării termenului de tragere la răspundere disciplinară. Prin Hotărîrea nr. 2-3d-157/10 din 25 mai 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar din 06 mai 2010 în privinţa procurorului în procuratura sect.Centru mun.Chișinău Alla Cazacu.

La 04.03.2016 a fost iniţiată procedura disciplinară în privinţa procurorilor în procuratura sect.Centru mun.Chişinău, Alla Cazacu şi Ala Căuş, conform art.61 din Legea cu privire la Procuratură, pentru încălcările admise la conducerea urmăririi penale în cauza nr.2013012334. În rezultatul verificării prealabile a temeiurilor de tragere la răspundere disciplinară a procurorilor Alla Cazacu şi Ala Căuş, Secţia securitate internă a propus aplicarea pedepsei disciplinare – avertismentul. Conform Hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-12/16 din 01.04.2016, procedura disciplinară iniţiată în privinţa procurorilor Alla Cazacu şi Ala Căuş a fost încheiată în legătură cu inoportunitatea aplicării sancţiunii disciplinare. În cadrul şedinţei Consiliului, dl Ruslan Popov, raportorul pe caz, a propus modificarea hotărîrii Colegiului disciplinar şi aplicarea în privinţa procurorilor Alla Cazacu şi Ala Căuş a sancţiunii disciplinare - avertismentul. Prin Hotărârea nr. 12-161/16 din 9 iunie 2016, Consiliului Superior al Procurorilor a modificat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-12/16 din 01.04.2016 în privinţa procurorilor în procuratura sect.Centru, mun.Chişinău Alla Cazacu şi Ala Căuş şi a aplicat sancţiunea disciplinară - avertismentul.

La 01.06.2011 a fost pornită procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura sect.Centru mun.Chişinău, Alla Cazacu pentru comiterea abaterii disciplinare, în următoarele circumstanţe. Colegiul disciplinar prin hotărârea din 29.07.2011 a încheiat procedura disciplinară pe motivul inoportunităţii aplicării sancţiunii disciplinare, limitîndu-se doar la examinarea în şedinţă a materialelor de procedură, conform art.125 alin.(2) lit.c) din Legea cu privire la Procuratură. Prin Hotărîrea nr. 12-3d-221/11 din 20 septembrie 2011, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar din 29 iulie 2011 în privinţa procurorului Alla Cazacu.

Colegiul disciplinar, în baza hotărîrii din 06.05.2010, a recunoscut-o culpabilă pe procurorul A.Cazacu de comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură și, în temeiul art.125 alin(2) lit.b) din lege, a încheiat procedura disciplinară din motivul expirării termenului de tragere la răspundere disciplinară. Prin Hotărîrea nr. 2-3d-157/10 din 25 mai 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar din 06 mai 2010 în privinţa procurorului în procuratura sect.Centru mun.Chișinău Alla Cazacu.

 

Hotărârea nr. 2-3d-157/10 din 25 mai 2010

Hotărârea nr. 12-3d-221/11 din 20 septembrie 2011

Hotărârea nr. 12-161/16 din 9 iunie 2016

LASĂ UN COMENTARIU