Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Gurev Nicolae
Căutare avansată

Ciobanu Natalia

Procuratura municipiului Chișinău

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1693-p din 28 decembrie 2016, numită în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 987-p din 14 septembrie 2012, numită în funcția de procuroră în Procuratura sectorului Ciocana, municipiul Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1693-p din 28 decembrie 2016, numită în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 987-p din 14 septembrie 2012, numită în funcția de procuroră în Procuratura sectorului Ciocana, municipiul Chișinău.

 

Prin Hotărârea nr. 655 din 13 martie 2015, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa doamnei Natalia Ciobanu, procuror în procuratura sectorului Ciocana, municipiul Chişinău, calificativul Atestat și a recomandat Procurorului General conferirea gradului de clasificare ordinar Jurist de rangul al II-lea. Prin Hotărârea nr. 12-89/15 din 26 martie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 655 din 13 martie 2015.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor, luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi, obţinuţi pe parcursul anului 2017, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, a propus Procurorului General încurajarea procurorului Ciobanu Natalia, procuror în Procuratura mun. Chișinău, Oficiul Ciocana, cu Insigna de piept „Eminent al Procuraturii”.

Cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015, a propus încurajarea doamnei Ciobanu Natalia - procuror în procuratura sectorului Ciocana, municipiul Chişinău, cu acordarea Diplomei de Onoare a Procuraturii de categoria II.

Prin Hotărârea nr. 12-197/13 din 22 august 2013, cu prilejul Aniversării a XXII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliului Superior al Procurorilor, a propus Procurorului General încurajarea doamnei Ciobanu Natalia, procuror în procuratura sectorului Ciocana cu Exprimarea mulțumirii.

Prin Hotărârea nr. 655 din 13 martie 2015, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa doamnei Natalia Ciobanu, procuror în procuratura sectorului Ciocana, municipiul Chişinău, calificativul Atestat și a recomandat Procurorului General conferirea gradului de clasificare ordinar Jurist de rangul al II-lea. Prin Hotărârea nr. 12-89/15 din 26 martie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 655 din 13 martie 2015.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor, luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi, obţinuţi pe parcursul anului 2017, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, a propus Procurorului General încurajarea procurorului Ciobanu Natalia, procuror în Procuratura mun. Chișinău, Oficiul Ciocana, cu Insigna de piept „Eminent al Procuraturii”.

Cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015, a propus încurajarea doamnei Ciobanu Natalia - procuror în procuratura sectorului Ciocana, municipiul Chişinău, cu acordarea Diplomei de Onoare a Procuraturii de categoria II.

Prin Hotărârea nr. 12-197/13 din 22 august 2013, cu prilejul Aniversării a XXII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliului Superior al Procurorilor, a propus Procurorului General încurajarea doamnei Ciobanu Natalia, procuror în procuratura sectorului Ciocana cu Exprimarea mulțumirii.

 

Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018

Hotărârea nr. 655 din 13 martie 2015

Hotărârea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015

Hotărârea nr. 12-89/15 din 26 martie 2015

Hotărârea nr. 12-197/13 din 22 august 2013

LASĂ UN COMENTARIU