Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Ababii Natalia
Căutare avansată
sursa: imagini video publika.md

Ciobanu Valentina

Procuratura municipiului Chișinău

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1693-p din 28 decembrie 2016, numită în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 12-161/12 din 12 iunie 2012, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General suspendarea din funcţie a dnei Valentina Ciobanu, procuror în procuratura sectorului Botanica mun. Chişinău, de la 12 iunie 2012, în legătură cu acordarea concediului pentru îngrijirea copilului, până la împlinirea vârstei de 3 ani. 

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1179-p din 03 decembrie 2010, numită în funcția de procuror în Procuratura sectorului Rîșcani, municipiul Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1693-p din 28 decembrie 2016, numită în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 12-161/12 din 12 iunie 2012, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General suspendarea din funcţie a dnei Valentina Ciobanu, procuror în procuratura sectorului Botanica mun. Chişinău, de la 12 iunie 2012, în legătură cu acordarea concediului pentru îngrijirea copilului, până la împlinirea vârstei de 3 ani. 

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1179-p din 03 decembrie 2010, numită în funcția de procuror în Procuratura sectorului Rîșcani, municipiul Chișinău.

 

Conform Hotărârii nr. 2-41/2023 din 3 martie 2023, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat punctajul final de 147,2 puncte al evaluării procurorului Valentina CIOBANU, candidată la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău șef al Oficiului reprezentare a învinuirii în instanța de judecată.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-11/2023 din 16.01.2023, Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, au fost transmise materialele în privința procurorului Valentina Ciobanu, candidată la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău șef al Oficiului reprezentare a învinuirii în instanța de judecată.

Prin Hotărârea nr. 2-119/2022 din 15 decembrie 2022, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat punctajul final de 149,1 puncte al evaluării procurorului Valentina CIOBANU, candidată la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău șef adjunct al Oficiului reprezentare a învinuirii în instanța de judecată.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-254/2022 din 17 noiembrie 2022, Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, au fost transmise materialele în privința procurorului Valentina Ciobanu, candidat la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău șef adjunct al Oficiului reprezentare a învinuirii în instanța de judecată.

Potrivit Hotărârii nr. 327 din 07 decembrie 2012, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa procurorului în procuratura sectorului Rîşcani, mun.Chişinău Ciobanu Valentina calificativul Atestat și a recomandt Procurorului General acordarea următorului grad ordinar de clasificare – jurist de rangul II. Prin Hotărârea nr. 12-8/13 din 17 ianuarie 2013, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 327 din 07 decembrie 2012. 

DISTINCȚII
Potrivit Hotărârii nr. 12-123/18 din 02 august 2018, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurilor de încurajare în privința procurorului Ciobanu Valentina, procuror în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Principal, cu Oferirea unui cadou simbolic.

Potrivit Hotărârii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea doamnei Ciobanu Valentina cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

Cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015, a propus încurajarea doamnei Ciobanu Valentina - procuror în Procuratura sectorului Rîşcani, municipiul Chişinău, cu acordarea gradului de clasificare înainte de termen Jurist de rangul I.

Prin Hotărârea nr. 12-197/13 din 22 august 2013, cu prilejul Aniversării a XXII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliului Superior al Procurorilor, a propus Procurorului General încurajarea doamnei Ciobanu Valentina, procuror în Procuratura sectorului Rîşcani cu Diplomă de onoare  de Gradul III.

Conform Hotărârii nr. 2-41/2023 din 3 martie 2023, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat punctajul final de 147,2 puncte al evaluării procurorului Valentina CIOBANU, candidată la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău șef al Oficiului reprezentare a învinuirii în instanța de judecată.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-11/2023 din 16.01.2023, Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, au fost transmise materialele în privința procurorului Valentina Ciobanu, candidată la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău șef al Oficiului reprezentare a învinuirii în instanța de judecată.

Prin Hotărârea nr. 2-119/2022 din 15 decembrie 2022, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat punctajul final de 149,1 puncte al evaluării procurorului Valentina CIOBANU, candidată la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău șef adjunct al Oficiului reprezentare a învinuirii în instanța de judecată.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-254/2022 din 17 noiembrie 2022, Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, au fost transmise materialele în privința procurorului Valentina Ciobanu, candidat la funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău șef adjunct al Oficiului reprezentare a învinuirii în instanța de judecată.

Potrivit Hotărârii nr. 327 din 07 decembrie 2012, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa procurorului în procuratura sectorului Rîşcani, mun.Chişinău Ciobanu Valentina calificativul Atestat și a recomandt Procurorului General acordarea următorului grad ordinar de clasificare – jurist de rangul II. Prin Hotărârea nr. 12-8/13 din 17 ianuarie 2013, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 327 din 07 decembrie 2012. 

DISTINCȚII
Potrivit Hotărârii nr. 12-123/18 din 02 august 2018, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurilor de încurajare în privința procurorului Ciobanu Valentina, procuror în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Principal, cu Oferirea unui cadou simbolic.

Potrivit Hotărârii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea doamnei Ciobanu Valentina cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

Cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015, a propus încurajarea doamnei Ciobanu Valentina - procuror în Procuratura sectorului Rîşcani, municipiul Chişinău, cu acordarea gradului de clasificare înainte de termen Jurist de rangul I.

Prin Hotărârea nr. 12-197/13 din 22 august 2013, cu prilejul Aniversării a XXII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliului Superior al Procurorilor, a propus Procurorului General încurajarea doamnei Ciobanu Valentina, procuror în Procuratura sectorului Rîşcani cu Diplomă de onoare  de Gradul III.

 

Hotărârea nr. 2-41/2023 din 3 martie 2023

Hotărârea nr. 2-119/2022 din 15 decembrie 2022

Hotărârea nr. 12-123/18 din 02 august 2018

Hotărârea nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016

Hotărârea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015

Hotărârea nr. 327 din 07 decembrie 2012

Hotărârea nr. 12-197/13 din 22 august 2013

Hotărârea nr. 12-8/13 din 17 ianuarie 2013

Prin dispoziţia procurorului, şef al secţiei securitate internă, Victor Ababii, a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura sectorului Botanica mun. Chişinău, Valentina Ciobanu, pentru comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.61 din Legea cu privire la Procuratură. Potrivit hotărârii din 23 noiembrie 2012, Colegiul disciplinar a considerat că procurorul Valentina Ciobanu a încălcat prevederile art.61 lit.(a) și lit.h) din Legea cu privire la Procuratură şi i-a aplicat sancţiunea disciplinară - mustrarea
La data de 23 ianuarie 2013 dna Valentina Ciobanu a contestat hotărârea Colegiului disciplinar. Prin Hotărârea nr. 12-52/13 din 26 februarie 2013, Consiliului Superior al Procurorilor a admis contestația dnei Valentina Ciobanu și a dispus casarea, cu încetarea procedurii disciplinare din motivul lipsei temeiului de tragere la răspundere disciplinară. 

Prin dispoziţia procurorului, şef al secţiei securitate internă, Victor Ababii, a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura sectorului Botanica mun. Chişinău, Valentina Ciobanu, pentru comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.61 din Legea cu privire la Procuratură. Potrivit hotărârii din 23 noiembrie 2012, Colegiul disciplinar a considerat că procurorul Valentina Ciobanu a încălcat prevederile art.61 lit.(a) și lit.h) din Legea cu privire la Procuratură şi i-a aplicat sancţiunea disciplinară - mustrarea
La data de 23 ianuarie 2013 dna Valentina Ciobanu a contestat hotărârea Colegiului disciplinar. Prin Hotărârea nr. 12-52/13 din 26 februarie 2013, Consiliului Superior al Procurorilor a admis contestația dnei Valentina Ciobanu și a dispus casarea, cu încetarea procedurii disciplinare din motivul lipsei temeiului de tragere la răspundere disciplinară. 

Hotărârea nr. 12-52/13 din 26 februarie 2013

Știri
 • Un angajat al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale a fost găsit mort DETALII

  Un pompier a fost găsit împuşcat ieri, în propria casă. El avea o armă în mână, iar poliţiştii presupun că ar fi vorba despre un suicid. Oamenii legii mai spun că bărbatul deţinea permis de portarmă.

  În acest caz a fost deschisă o anchetă penală, care urmează să stabilească în ce condiţii s-a produs tragedia. 

  "Una din versiunile preliminare este suicidul. Totuşi, până nu a parvenit raportul de constatare medico-legală nu putem să ne expunem asupra faptului cum a survenit decesul. Încă nu am verificat dacă arma de foc era din dotare de la serviciu, unde funcţiona, sau era a decedatului", a declarat procurorul Valentina Ciobanu.

  Un pompier a fost găsit împuşcat ieri, în propria casă. El avea o armă în mână, iar poliţiştii presupun că ar fi vorba despre un suicid. Oamenii legii mai spun că bărbatul deţinea permis de portarmă.

  În acest caz a fost deschisă o anchetă penală, care urmează să stabilească în ce condiţii s-a produs tragedia. 

  "Una din versiunile preliminare este suicidul. Totuşi, până nu a parvenit raportul de constatare medico-legală nu putem să ne expunem asupra faptului cum a survenit decesul. Încă nu am verificat dacă arma de foc era din dotare de la serviciu, unde funcţiona, sau era a decedatului", a declarat procurorul Valentina Ciobanu.

  Reprezentanţii Serviciului Situaţiilor Excepţionale spun că bărbatul era în concediu medical.

  "Angajatul activa din 2007 în cadrul serviciului. Din punct de vedere a calităţii profesionale este caracterizat pozitiv, se bucura de respect din partea colegilor. La evidenţă la psiholog nu a stat", a menţionat ofiţerul de presă al Serviciului Situaţiilor Excepţionale , Liliana Puşcaşu.

  Bărbatul avea 39 de ani, era divorţat şi avea doi copii. Anterior, el a lucrat ca poliţist de sector în Capitală.
  sursa: publika.md

LASĂ UN COMENTARIU