Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Eșanu Igor
Căutare avansată

Covalciuc Ion

Procuratura Teritorială Bălţi

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 198-p din 23 februarie 2018, numit în funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Glodeni.

Confom Hotărârii nr. 1-167/2021 din 28 decembrie 2021, Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat în calitate de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției, pentru un mandat de 4 ani, pe domnul Ion Covalciuc, procuror-șef al Procuraturii mun.Bălți.

Prin Hotărârea nr. 12-28/18 din 15 februarie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General candidatura domnului Ion Covalciuc pentru numirea în funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Glodeni, pentru un mandat de 5 ani.

Conform Hotărârii nr. 12-100/17 din 10 august 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea domnului Ion Covalciuc în funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii mun.Bălţi, pentru un mandat de 5 ani.

Prin Ordinul nr. 1117-p din 01 august 2016, numit în funcția de adjunct-interimar al procurorului-șef în cadrul Procuraturii municipiului Bălți.

Numit în funcția de procuror adjunct în cadrul Procuraturii municipiului Bălți, prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1170-p din 18 noiembrie 2011.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 198-p din 23 februarie 2018, numit în funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Glodeni.

Confom Hotărârii nr. 1-167/2021 din 28 decembrie 2021, Consiliul Superior al Procurorilor l-a desemnat în calitate de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției, pentru un mandat de 4 ani, pe domnul Ion Covalciuc, procuror-șef al Procuraturii mun.Bălți.

Prin Hotărârea nr. 12-28/18 din 15 februarie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General candidatura domnului Ion Covalciuc pentru numirea în funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Glodeni, pentru un mandat de 5 ani.

Conform Hotărârii nr. 12-100/17 din 10 august 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea domnului Ion Covalciuc în funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii mun.Bălţi, pentru un mandat de 5 ani.

Prin Ordinul nr. 1117-p din 01 august 2016, numit în funcția de adjunct-interimar al procurorului-șef în cadrul Procuraturii municipiului Bălți.

Numit în funcția de procuror adjunct în cadrul Procuraturii municipiului Bălți, prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1170-p din 18 noiembrie 2011.

Prin Hotărârea nr. 1-174/2022 din 9 septembrie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat pentru domnul Ion Covalciuc, procuror-șef al Procuraturii municipiului Bălți, cumulul funcției de procuror, în anul universitar 2022-2023, cu activitatea didactică exercitată în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale a Universității de Stat „Alecu Russo” din municipiul Bălți și, respectiv, cu activitatea științifică la Departamentul știință din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne.

Prin Hotărârea nr. 1-116/2021 din 30 septembrie 2021, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată de Ion Covalciuc, procuror-șef al Procuraturii municipiului Bălți, în anul universitar 2021-2022 în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale a Universității de Stat „Alecu Russo” din municipiul Bălți.

Conform Hotărârii nr. 1-59/2021 din 20 mai 2021, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică de formator în cadrul Institutului Național al Justiției, exercitată de domnul Ion Covalciuc, procurorșef al Procuraturi municipiului Bălți, conform tematicii și orarelor seminarelor stabilite de această instituție.

Prin Hotărârea nr. 2-2/2021 din 2 februarie 2021, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Ion COVALCIUC, candidat la funcția de procuror-șef al Procuraturii municipiului Bălți, care a obţinut punctajul final de 152,9.

Potrivit Hotărârii Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor nr.4- 64/2020, din 30.10.2020, media punctajului total oferit în rezultatul evaluării performanțelor procurorului Ion Covalciuc, constituie 89.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-5/2021 din 21.01.2021, Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, au fost transmise materialele în privința procurorului Ion Covalciuc, candidat la funcția de procuror-șef al Procuraturii municipiului Bălți

Prin Hotărârea nr. 1-85/2020 din 1 Octombrie 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată de Ion Covalciuc, procuror-șef interimar al Procuraturii municipiului Bălți, în anul universitar 2020-2021 în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale a Universității de Stat ”Alecu Russo” din municipiul Bălți.

Potrivit Hotărârii nr. 10-1/18 din 08 februarie 2018, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Ion COVALCIUC, candidat la funcția de Procuror-șef al Procuraturii raionului Glodeni, care a obţinut punctajul final de 148.

Prin Hotărârea nr. 12-17/18 din 01 februarie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General candidatura domnului Ion Covalciuc pentru numirea în funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Glodeni, pentru un mandat de 5 ani.

În conformitate cu Hotărârea nr. 12-148/17 din 26 octombrie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General să dispună emiterea actului administrativ în privinţa dlui Ion Covalciuc, procuror-şef interimar al Procuraturii raionului Glodeni, privind cumularea activităţii de procuror cu cea didactică în anul universitar 2017-2018, în cadrul Universităţii de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Drept, disciplina Criminalistică.

Prin Hotărârea nr. 10-43/17 din 18 iulie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Ion COVALCIUC, candidat la funcţia de adjunct al procurorului-şef al procuraturii municipiului Bălţi, care a obţinut punctajul final de 145,1.

Conform Hotărîrii nr. 12-242/16 din 29 septembrie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General interimar să dispună emiterea actului administrativ în privinţa dlui Ion Covalciuc, procuror-adjunct interimar al procurorului şef al Procuraturii mun.Bălţi, privind cumularea activităţii de procuror cu funcţia didactică în anul universitar 2016-2017 în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Potrivit Hotărîrii nr. 933 din 29 aprilie 2016, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa dlui Ion Covalciuc, adjunct al procurorului mun.Bălţi, calificativul ATESTAT. Prin Hotărîrea nr. 12-140/16 din 26 mai 2016, Consiliul Superior al Procurorilor validat hotărârea Colegiului de calificare privind rezultatele atestării ordinare a procurorului Covalciuc Ion.

Prin Hotărîrea nr.2-3d-261/11 din 15 noiembrie 2011, Consuliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea procurorului Ion Covalciuc în funcția de adjunct al procurorului municipiului Bălți. 

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-1/19 din 17 Ianuarie 2019, Consiliul Superior al Procurorilor, cu prilejul aniversării a XXVII-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova și consemnarea, la data de 29 ianuarie 2019, a sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorului Procuraturii, a propus Procurorului General aplicarea măsurii de încurajare Medalia ”Pentru serviciu impecabil” Clasa II în privința procurorului Covalciuc Ion, procuror-șef al Procuraturii raionului Glodeni.

Cu prilejul aniversării a XXVI-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-128/17 din 07 septembrie 2017, a propus Procurorului General încurajarea domnului Covalciuc Ion, adjunct al procurorului-şef al procuraturii mun.Bălţi, cu CRUCEA ”Pentru Merit” Clasa II.

Potrivit Hotărîrii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Ion Covalciuc, cu acordarea gradului de clasificare de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia Consilier juridic de rangul I.

Prin Hotărârea nr. 1-174/2022 din 9 septembrie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat pentru domnul Ion Covalciuc, procuror-șef al Procuraturii municipiului Bălți, cumulul funcției de procuror, în anul universitar 2022-2023, cu activitatea didactică exercitată în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale a Universității de Stat „Alecu Russo” din municipiul Bălți și, respectiv, cu activitatea științifică la Departamentul știință din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne.

Prin Hotărârea nr. 1-116/2021 din 30 septembrie 2021, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată de Ion Covalciuc, procuror-șef al Procuraturii municipiului Bălți, în anul universitar 2021-2022 în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale a Universității de Stat „Alecu Russo” din municipiul Bălți.

Conform Hotărârii nr. 1-59/2021 din 20 mai 2021, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică de formator în cadrul Institutului Național al Justiției, exercitată de domnul Ion Covalciuc, procurorșef al Procuraturi municipiului Bălți, conform tematicii și orarelor seminarelor stabilite de această instituție.

Prin Hotărârea nr. 2-2/2021 din 2 februarie 2021, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Ion COVALCIUC, candidat la funcția de procuror-șef al Procuraturii municipiului Bălți, care a obţinut punctajul final de 152,9.

Potrivit Hotărârii Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor nr.4- 64/2020, din 30.10.2020, media punctajului total oferit în rezultatul evaluării performanțelor procurorului Ion Covalciuc, constituie 89.

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-5/2021 din 21.01.2021, Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, au fost transmise materialele în privința procurorului Ion Covalciuc, candidat la funcția de procuror-șef al Procuraturii municipiului Bălți

Prin Hotărârea nr. 1-85/2020 din 1 Octombrie 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată de Ion Covalciuc, procuror-șef interimar al Procuraturii municipiului Bălți, în anul universitar 2020-2021 în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale a Universității de Stat ”Alecu Russo” din municipiul Bălți.

Potrivit Hotărârii nr. 10-1/18 din 08 februarie 2018, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Ion COVALCIUC, candidat la funcția de Procuror-șef al Procuraturii raionului Glodeni, care a obţinut punctajul final de 148.

Prin Hotărârea nr. 12-17/18 din 01 februarie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General candidatura domnului Ion Covalciuc pentru numirea în funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Glodeni, pentru un mandat de 5 ani.

În conformitate cu Hotărârea nr. 12-148/17 din 26 octombrie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General să dispună emiterea actului administrativ în privinţa dlui Ion Covalciuc, procuror-şef interimar al Procuraturii raionului Glodeni, privind cumularea activităţii de procuror cu cea didactică în anul universitar 2017-2018, în cadrul Universităţii de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Drept, disciplina Criminalistică.

Prin Hotărârea nr. 10-43/17 din 18 iulie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Ion COVALCIUC, candidat la funcţia de adjunct al procurorului-şef al procuraturii municipiului Bălţi, care a obţinut punctajul final de 145,1.

Conform Hotărîrii nr. 12-242/16 din 29 septembrie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General interimar să dispună emiterea actului administrativ în privinţa dlui Ion Covalciuc, procuror-adjunct interimar al procurorului şef al Procuraturii mun.Bălţi, privind cumularea activităţii de procuror cu funcţia didactică în anul universitar 2016-2017 în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Potrivit Hotărîrii nr. 933 din 29 aprilie 2016, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa dlui Ion Covalciuc, adjunct al procurorului mun.Bălţi, calificativul ATESTAT. Prin Hotărîrea nr. 12-140/16 din 26 mai 2016, Consiliul Superior al Procurorilor validat hotărârea Colegiului de calificare privind rezultatele atestării ordinare a procurorului Covalciuc Ion.

Prin Hotărîrea nr.2-3d-261/11 din 15 noiembrie 2011, Consuliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea procurorului Ion Covalciuc în funcția de adjunct al procurorului municipiului Bălți. 

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-1/19 din 17 Ianuarie 2019, Consiliul Superior al Procurorilor, cu prilejul aniversării a XXVII-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova și consemnarea, la data de 29 ianuarie 2019, a sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorului Procuraturii, a propus Procurorului General aplicarea măsurii de încurajare Medalia ”Pentru serviciu impecabil” Clasa II în privința procurorului Covalciuc Ion, procuror-șef al Procuraturii raionului Glodeni.

Cu prilejul aniversării a XXVI-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-128/17 din 07 septembrie 2017, a propus Procurorului General încurajarea domnului Covalciuc Ion, adjunct al procurorului-şef al procuraturii mun.Bălţi, cu CRUCEA ”Pentru Merit” Clasa II.

Potrivit Hotărîrii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Ion Covalciuc, cu acordarea gradului de clasificare de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia Consilier juridic de rangul I.

 

Hotărârea nr. 1-174/2022 din 9 septembrie 2022

Hotărârea nr. 1-116/2021 din 30 septembrie 2021

Hotărârea nr. 1-167/2021 din 28 decembrie 2021

Hotărârea nr. 1-59/2021 din 20 mai 2021

Hotărârea nr. 2-2/2021 din 2 februarie 2021

Hotărârea nr. 1-85/2020 din 1 octombrie 2020

Hotărârea nr. 1-1/19 din 17 ianuarie 2019

Hotărârea nr. 12-28/18 din 15 februarie 2018

Hotărârea nr. 10-1/18 din 08 februarie 2018

Hotărârea nr. 12-17/18 din 01 februarie 2018

Hotărârea nr. 12-148/17 din 26 octombrie 2017

Hotărârea nr. 12-128/17 din 07 septembrie 2017

Hotărârea nr. 10-43/17 din 18 iulie 2017

Hotărârea nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016

Hotărârea nr. 12-140/16 din 26 mai 2016

Hotărârea nr. 933 din 29 aprilie 2016

Hotărârea nr. 12-242/16 din 29 septembrie 2016

Hotărârea nr.2-3d-261/11 din 15 noiembrie 2011

Știri
 • Mai mulți procurori au cerut să li se permită să cumuleze cumuleze activitatea de procuror cu cea didactică. Ce decizie a luat CSP

  Mai mulți procurori au primit acceptul Consiliului Superior al Procurorilor să cumuleze activitatea de procuror cu activitatea didactică în anul universitar 2018-2019, în cadrul instituțiilor de învățământ superior.

  Astfel, Ion Covalciuc, procuror-șef al Procuraturii raionului Glodeni, și Serghei Gavajuc, adjunct-interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție vor putea desfășura activități didactice în cadrul Universităţii de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Catedra de Drept, Facultatea de Drept și Științe Sociale.

  În același timp, procurorul-șef al Procuraturii de circumscripție Cahul, Dumitru Calendari, a primit acordul pentru desfășurarea activității didactice în cadrul Catedrei de Drept a Facultății de Drept și Administrație Publică a Universității de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul.

  Mai mulți procurori au primit acceptul Consiliului Superior al Procurorilor să cumuleze activitatea de procuror cu activitatea didactică în anul universitar 2018-2019, în cadrul instituțiilor de învățământ superior.

  Astfel, Ion Covalciuc, procuror-șef al Procuraturii raionului Glodeni, și Serghei Gavajuc, adjunct-interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție vor putea desfășura activități didactice în cadrul Universităţii de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Catedra de Drept, Facultatea de Drept și Științe Sociale.

  În același timp, procurorul-șef al Procuraturii de circumscripție Cahul, Dumitru Calendari, a primit acordul pentru desfășurarea activității didactice în cadrul Catedrei de Drept a Facultății de Drept și Administrație Publică a Universității de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul.

  La rândul său, Nicolai Levandovschi, procuror-șef al Procuraturii raionului Basarabeasca, a solicitat acordul pentru desfășurarea activității didactice în cadrul Universităţii de Stat din Comrat, Catedra Drept public.

  Totodată, procurorul în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Buiucani, Ghennadi Epure a invocat desfășurarea activității didactice în cadrul Academiei ”Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, iar Vadim Prisacari, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, delegat în cadrul Procuraturii Anticorupție, a solicitat prin cerere de a i se elibera acordul pentru desfășurarea activității didactice în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova.

  Consiliul precizează că ”desfășurarea activității didactice de către acești procurori va avea loc în cadrul facultăților de profil, lucru ce le va permite să-și perfecționeze permanent nivelul de instruire profesională. La fel, va contribui la împărtășirea experiențelor practice cu studenții și corpul profesoral al instituțiilor de învățământ, sporind astfel imaginea Procuraturii și a autorității judecătorești, din care Procuratura face parte de drept”.

  Potrivit art.56 alin.(2) din Codul muncii, salariatul are dreptul să încheie contracte individuale de muncă, concomitent, şi cu alţi angajatori (munca prin cumul), dacă acest lucru nu este interzis de legislaţia în vigoare. În conformitate cu prevederile art.14 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, procurorul poate desfăşura activităţi didactice şi ştiinţifice.

  Sursa: bizlaw.md

   

 • Mai mulți procurori au primit distincții. Cine sunt aceștia

  Peste 20 de procurori au primit astăzi distincții. Decorațiile le-au fost înmânate de Procurorul General al Republicii Moldova, Eduard Harunjen, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Printre cei care au primit distincții sunt mai mulți șefi din cadrul instituției. Astfel, Crucea ”Pentru Merit” Clasa I le-a fost oferită procurorilor:

  Valeriu Bodeanu – adjunct al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale;
  Adrian Mircos – procuror-şef al Direcţiei urmărire penală şi criminalistică;
  Valeriu Chitoraga – procuror-şef al procuraturii raionului Ialoveni.

  Totodată, mai mulți acuzatori de stat au primit Crucea ”Pentru Merit” Clasa II. Aceștia sunt:

  Peste 20 de procurori au primit astăzi distincții. Decorațiile le-au fost înmânate de Procurorul General al Republicii Moldova, Eduard Harunjen, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Printre cei care au primit distincții sunt mai mulți șefi din cadrul instituției. Astfel, Crucea ”Pentru Merit” Clasa I le-a fost oferită procurorilor:

  Valeriu Bodeanu – adjunct al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale;
  Adrian Mircos – procuror-şef al Direcţiei urmărire penală şi criminalistică;
  Valeriu Chitoraga – procuror-şef al procuraturii raionului Ialoveni.

  Totodată, mai mulți acuzatori de stat au primit Crucea ”Pentru Merit” Clasa II. Aceștia sunt:

  Lucreția Zaharia – adjunct al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale;
  Viorel Morari – procuror-șef al Procuraturii Anticorupție;
  Serghei Cebotari – procuror-şef al procuraturii raionului Soroca;
  Covalciuc Ion – procuror-şef interimar al procuraturii raionului Glodeni.

  De asemenea, astăzi au mai fost înmânate Medalii ”Pentru serviciu impecabil” Clasa II procurorilor:
  Vladislav Guţan – procuror-şef al Secţiei asistenţă juridică internaţională;
  Vasile Ciubotaru – procuror-şef al procuraturii raionului Teleneşti;
  Lorenta Gorea – procuror în Secţia protocol, cooperare internaţională şi integrare europeană.

  Medalia ”Pentru serviciu impecabil” Clasa III le-a fost oferită procurorilor:
  Roman Eremciuc – adjunct al procurorului-şef al Procuraturii mun. Chişinău, şef al Oficiului Centru;
  Andrei Roşca – procuror-şef al procuraturii raionului Rezina;
  Radu Gojan – procuror în Secţia unificare a practicii în domeniul urmăririi penale;
  Dorin Compan – procuror în Procuratura Anticorupţie;
  Aurel Ciocan – procuror în Procuratura mun. Chişinău, Oficiul Ciocana;
  Dumitru Robu – procuror în Procuratura Anticorupţie;
  Valentina Gavdiuc – procuror în procuratura de circumscripţie Bălţi;
  Ion Steclari – Procuror în procuratura raionului Ungheni.

  În același timp, Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii” a fost obținută de:
  Vladislav Cojocaru – procuror-şef al procuraturii raionului Căuşeni;
  Ruslan Lungu – Procuror-şef al procuraturii mun. Bender;
  Vasile Stoinov – adjunct al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

  Procurorii au fost nominalizați pentru a fi decorați cu ocazia aniversării a XXVI-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Atunci CSP, la propunerea conducătorilor subdiviziunilor Procuraturii, a prezentat Procurorului General o listă de peste 80 de procurori pentru a fi încurajați pentru activitatea desfășurată. Astăzi, distincții au primit însă de 4 ori mai puțini.

  Procurorul General, Eduard Harunjen, i-a felicitat pe cei care au primit titluri și i-a îndemnat ”să fie un exemplu pentru colectivele pe care le conduc”.

  Sursa: bizlaw.md

 • Peste 80 de procurori vor primi medalii. Cine sunt aceștia și pentru ce sunt decorați

  Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) a decis să oferite diverse distincții la 83 de procurori. Printre cei decorați se regăsesc nume cunoscute opiniei publice. Aceștia au devenit cunoscuți după ce au instrumentat dosare de rezonanță.

  Potrivit unei hotărâri a CSP, acuzatorii de stat sunt decorați ”pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXVI-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova”.

  Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) a decis să oferite diverse distincții la 83 de procurori. Printre cei decorați se regăsesc nume cunoscute opiniei publice. Aceștia au devenit cunoscuți după ce au instrumentat dosare de rezonanță.

  Potrivit unei hotărâri a CSP, acuzatorii de stat sunt decorați ”pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXVI-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova”.

  Cea mai importantantă distincție, CRUCEA «Pentru Merit» Clasa I, va fi acordată procurorului-şef al Direcţiei urmărire penală şi criminalistică, Adrian Mircos. Aceeași distincție urmează să îi fie înmânată și procurorului-şef al Procuraturii raionului Ialoveni, Valeriu Chitoraga.

  Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, va primi CRUCEA «Pentru Merit» Clasa II. De aceeași distincție urmează să se mai bucure:

  Serghei Cebotari, procuror-şef al Procuraturii raionului Soroca;
  Ion Covalciuc, adjunct al procurorului-şef al Procuraturii municipiului Bălţi.

  Printre procurorii decorați se regăsește și Dumitru Robu. Acesta a devenit cunoscut opiniei publice, în acesta an, după ce a instrumentat dosarul parcărilor cu plată și a primarului municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă. El va primi MEDALIA «Pentru serviciu impecabil» Clasa III.

  Cine sunt ceilați procurori decorați și ce distincții vor primi, vedeți aici.

  Regulamentul privind aplicarea măsurilor de încurajare a procurorilor şi acordarea distincţiilor Procuraturii prevede că decorațiile se oferă prin Ordinul Procurorului General, la propunerea CSP. Regulamentul mai stipulează că procurorul ce urmează a fi încurajat, în ultimul an nu trebuie să aibă sancțiuni disciplinare sau să fie pornite în privința sa proceduri disciplinare. Totodată, la evaluarea performanțelor în activitatea procurorului, calificativele obținute trebuie să fie ”excelent” și ”foarte bine”. De asemenea, trebuie să obțină rezultate pozitive la investigarea/judecarea cazurilor de rezonanță socială sporită sau de o complexitate deosebită.

  Documentul mai prevede că, pentru încurajar, trebuie să fie propuşi exclusiv procurorii cu cei mai buni indicatori de performanţă calitativi şi cantitativi, obţinuţi pe parcursul anului.

  Ponderea persoanelor propuse spre încurajare nu trebuie să depăşească 15% din efectivul subdiviziunii. În același timp, este necesar să fie respectată consecutivitatea ierarhică a distincţiilor și să fie luată în consideraţie vechimea în muncă în specialitate a procurorului.
  sursa: bizlaw.md

LASĂ UN COMENTARIU