Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Furtuna Victor
Căutare avansată

Diaconu Teodor

Procuratura Teritorială Nisporeni

Date biografice

Prin Hotărârea nr. 1-31/2019 din 11 Aprilie 2019, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea, prin transfer, a domnului Teodor Diaconu în funcție permanentă de procuror în Procuratura raionului Nisporeni.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Molodova nr. 1117-p din 01 august 2016, numit în funcția de adjunct-interimar al procurorului-șef în cadrul Procuraturii raionului Nisporeni.

Prin Hotărârea nr. 1-31/2019 din 11 Aprilie 2019, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea, prin transfer, a domnului Teodor Diaconu în funcție permanentă de procuror în Procuratura raionului Nisporeni.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Molodova nr. 1117-p din 01 august 2016, numit în funcția de adjunct-interimar al procurorului-șef în cadrul Procuraturii raionului Nisporeni.

 

Potrivit Hotărârii nr. 930 din 29 aprilie 2016, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa dlui Teodor Diaconu, adjunct al procurorului raionului Nisporeni, calificativul ATESTAT. Prin Hotărârea nr. 12-140/16 din 26 mai 2016, Consiliul Superior al Procurorilor validat hotărârea Colegiului de calificare privind rezultatele atestării ordinare a procurorului Diaconu Teodor.


Prin Hotărârea nr. 98 din 19 noiembrie 2010, Colegiul de calificare a remis Consiliului Superior al Procurorilor rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participantului la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Nisporeni, Diaconu Teodor  cu media aritmetica 8,39. Colegiul de calificare a propus examinarea chestiunii cu privire la validarea hotărîrii și acceptarea candidatului la funcţia vacantă de procuror, adjunct al procurorului raionului Nisporeni.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr.1-5/2020 din 23 Ianuarie 2020, cu prilejul aniversării a XXVIII-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurilor de încurajare în privința procurorului în Procuratura raionului Nisporeni, Diaconu Teodor, prin oferirea unui cadou simbolic.

Cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015, a propus încurajarea domnului Diaconu Teodor - Procuror, adjunct al procurorului raionului Nisporeni cu Medalia ”Pentru serviciu impecabil” Clasa III.

Prin Hotărârea nr.12-10/14 din 23 ianuarie 2014, cu privire la încurajarea unor procurori, în legătură cu aniversarea a XXII-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova, s-a propus Procurorului General decorarea domnului Diaconu Teodor, procuror, adjunct al procurorului raionului Nisporeni, cu acrodarea Gradului de clasificare înainte de termen Consilier juridic de rangul al II-lea.

Potrivit Hotărârii nr. 930 din 29 aprilie 2016, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa dlui Teodor Diaconu, adjunct al procurorului raionului Nisporeni, calificativul ATESTAT. Prin Hotărârea nr. 12-140/16 din 26 mai 2016, Consiliul Superior al Procurorilor validat hotărârea Colegiului de calificare privind rezultatele atestării ordinare a procurorului Diaconu Teodor.

Prin Hotărârea nr. 98 din 19 noiembrie 2010, Colegiul de calificare a remis Consiliului Superior al Procurorilor rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participantului la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror, adjunct al procurorului raionului Nisporeni, Diaconu Teodor  cu media aritmetica 8,39. Colegiul de calificare a propus examinarea chestiunii cu privire la validarea hotărîrii și acceptarea candidatului la funcţia vacantă de procuror, adjunct al procurorului raionului Nisporeni.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr.1-5/2020 din 23 Ianuarie 2020, cu prilejul aniversării a XXVIII-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurilor de încurajare în privința procurorului în Procuratura raionului Nisporeni, Diaconu Teodor, prin oferirea unui cadou simbolic.

Cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015, a propus încurajarea domnului Diaconu Teodor - Procuror, adjunct al procurorului raionului Nisporeni cu Medalia ”Pentru serviciu impecabil” Clasa III.

Prin Hotărârea nr.12-10/14 din 23 ianuarie 2014, cu privire la încurajarea unor procurori, în legătură cu aniversarea a XXII-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova, s-a propus Procurorului General decorarea domnului Diaconu Teodor, procuror, adjunct al procurorului raionului Nisporeni, cu acrodarea Gradului de clasificare înainte de termen Consilier juridic de rangul al II-lea.

 

Hotărârea nr.1-5/2020 din 23 Ianuarie 2020

Hotărârea nr. 1-31/2019 din 11 Aprilie 2019

Hotărârea nr. 930 din 29 aprilie 2016

Hotărârea nr. 12-140/16 din 26 mai 2016

Hotărârea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015

Hotărârea nr. 98 din 19 noiembrie 2010

Hotărârea nr.12-10/14 din 23 ianuarie 2014

La 05 mai 2012 a fost înregistrată sesizarea avocatului parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului, Tamara Plămădeală în care se contestă legalitatea deciziilor adoptate de către procuratura r-lui Nisporeni pe marginea unei cauze penale începută în baza art.171 alin.(3) lit.b) Cod penal cu implicarea unei victime minore, încetată ulterior în temeiul art.109 Cod penal. Colegiul disciplinar, examinând materialele cazului a dispus încheierea procedurii disciplinare intentată în privinţa procurorilor Veaceslav Potînga şi Teodor Diaconu în legătură cu inoportunitatea aplicării sancţiunii disciplinare. Hotărârea Colegiului disciplinar a fost contestată de iniţiatorul procedurii disciplinare la data de 16.08.2012. Prin Hotărârea nr. nr.12-221/12 din 09 octombrie 2012, Consiliul Superior al Procurorilor a modficat Hotărîrea contestată cu aplicarea în privinţa procurorului Teodor Diaconu a sancţiunii disciplinare – mustrare

La 05 mai 2012 a fost înregistrată sesizarea avocatului parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului, Tamara Plămădeală în care se contestă legalitatea deciziilor adoptate de către procuratura r-lui Nisporeni pe marginea unei cauze penale începută în baza art.171 alin.(3) lit.b) Cod penal cu implicarea unei victime minore, încetată ulterior în temeiul art.109 Cod penal. Colegiul disciplinar, examinând materialele cazului a dispus încheierea procedurii disciplinare intentată în privinţa procurorilor Veaceslav Potînga şi Teodor Diaconu în legătură cu inoportunitatea aplicării sancţiunii disciplinare. Hotărârea Colegiului disciplinar a fost contestată de iniţiatorul procedurii disciplinare la data de 16.08.2012. Prin Hotărârea nr. nr.12-221/12 din 09 octombrie 2012, Consiliul Superior al Procurorilor a modficat Hotărîrea contestată cu aplicarea în privinţa procurorului Teodor Diaconu a sancţiunii disciplinare – mustrare

Hotărârea nr. 12-221/12 din 09 octombrie 2012

Știri
 • Mai mulți procurori riscă să fie sancționați disciplinar. Cine sunt aceștia

  Colegiul de disciplină și etică al procurorilor se întrunește, mâine, în ședință. Conform proiectului ordinei de zi, colegiul urmează să adopte decizii în privința a aproape 20 de acuzatori de stat.

  Colegiul de disciplină și etică al procurorilor se întrunește, mâine, în ședință. Conform proiectului ordinei de zi, colegiul urmează să adopte decizii în privința a aproape 20 de acuzatori de stat.

  Mai exact, Colegiul va adopta și pronunța, în cadrul ședinței de mâine, hotărârile privind cazurile disciplinare examinate la ședința anterioară în privința a 11 acuzatori de stat. Aceștia sunt:

  • Denis Cebotari – procuror în Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Botanica;
  • Teodor Diaconu – procuror-adjunct al procurorului raionului Nisporeni;
  • Sergiu Zmeu – procuror în Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Buiucani;
  • Constantin Cojocaru – procuror în Procuratura raionului Glodeni;
  • Artur Şevciuc – procuror în Procuratura raionului Edineţ;
  • Sergiu Galben – procuror în Procuratura municipiului Chişinău, oficiul Buiucani;
  • Stanislav Beriozov – procuror în Procuratura UTA Găgăuzia, oficiul Ciadîr Lunga;
  • Valentin Baidaus – procuror-şef al Procuraturii raionului Leova;
  • Tudor Cojocaru – procuror în Procuratura de Circumscripție Chișinău;
  • Liliana Bugăescu – procuror în Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Rîșcani;
  • Alexandr Diulgher – procuror-şef al Procuraturii raionului Taraclia.

  Totodată, Colegiul de disciplină și etică al procurorilor urmează să examineze procedurile disciplinare intentate în privinţa a 5 acuzatori de stat. Aceștia sunt:

  • Eduard Velicov – procuror, adjunct al procurorului-şef al Procuraturii UTA Găgăuzia;
  • Ivan Filimon – procuror în Procuratura municipiului Chişinău, oficiul Ciocana;
  • Corneliu Gheras – procuror în Procuratura raionului Edineț;
  • Ion Chistruga – procuror-șef în Procuratura raionului Edineț;
  • Serghei Trofimov – procuror în Procuratura raionului Ştefan Vodă.

  Pe ordinea de zi a Colegiului mai este inclusă examinarea contestațiilor asupra deciziilor de încetare a procedurilor disciplinare în privința mai multor procurori. Acestea vizează următorii acuzatori de stat:

  • Elena Şuvalova;
  • Eugen Gore;
  • Daniela Moldovan-Roibu;
  • Liliana Verdeş.

  Colegiul nu precizează ce abateri au comis acuzatorii, însă, potrivit Legii cu privire la procuratură, constituie abatere disciplinară:

  • îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu;
  • neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a legislației, dacă acest lucru nu este justificat de schimbarea practicii de aplicare a normelor stabilite în sistemul de drept;
  • imixtiunea ilegală în activitatea unui alt procuror sau intervențiile de orice natură pe lângă autorități, instituții sau funcționari pentru soluționarea oricărei chestiuni;
  • împiedicarea intenționată, prin orice mijloace, a activității Inspecției procurorilor;
  • încălcarea gravă a legii;
  • atitudinea nedemnă, manifestări sau mod de viață care aduc atingere onoarei, integrității, probității profesionale, prestigiului Procuraturii sau care încalcă Codul de etică al procurorilor.

  Potrivit Procurorului General, Eduard Harunjen, de la intrarea în vigoare a noii Legi, la 1 august 2016, Inspecția Procurorilor a remis în Colegiul de disciplină și etică 61 de proceduri disciplinare în privința a 64 de procurori.

  În urma examinării acestora, Colegiul de disciplină și etică a decis ca nouă procurori să nu mai facă parte din sistem, adică să fie demiși. În privința a 16 acuzatori de stat a fost aplicată sancțiunea de mustrare. Alți 10 procurori s-au ales cu avertisment. În același timp, încă 16 proceduri se află pe rolul Colegiului de disciplină și etică.
  sursa: bizlaw.md

 • Lista celor 45 de procurori care au primit „premii de încurajare”, în baza unui ordin emis de șeful PG

  În baza unui ordin emis de procurorul general, Alexandr Stoianoglo, vineri, 28 februarie, în cadrul Adunării Generale a Procurorilor, 45 de procurori au fost „premiați” cu distincțiile Procuraturii. „Premiile de încurajare” au fost înmânate în contexul aniversării a 28-a de la formarea Procuraturii R. Moldova.

  Premiile de încurajare au fost înmânate de către șeful PG, Alexandr Stoianoglo și președinta CSP, Angela Motuzoc.

  „În opinia CSP, acordarea distincțiilor reprezintă o procedură de o mare valoare simbolică menită să arate recunoștința pentru o veritabilă dedicație profesiei. (…) Acordarea distințiilor devansează această linie firească și este menită să evedențieze contribuțiile deosebite și merite remarcabile pentru acțiuni de consolidare a încrederii cetățenilor în sistemul Procuraturii”, a declarat președinta CSP.

  În baza unui ordin emis de procurorul general, Alexandr Stoianoglo, vineri, 28 februarie, în cadrul Adunării Generale a Procurorilor, 45 de procurori au fost „premiați” cu distincțiile Procuraturii. „Premiile de încurajare” au fost înmânate în contexul aniversării a 28-a de la formarea Procuraturii R. Moldova.

  Premiile de încurajare au fost înmânate de către șeful PG, Alexandr Stoianoglo și președinta CSP, Angela Motuzoc.

  „În opinia CSP, acordarea distincțiilor reprezintă o procedură de o mare valoare simbolică menită să arate recunoștința pentru o veritabilă dedicație profesiei. (…) Acordarea distințiilor devansează această linie firească și este menită să evedențieze contribuțiile deosebite și merite remarcabile pentru acțiuni de consolidare a încrederii cetățenilor în sistemul Procuraturii”, a declarat președinta CSP.

  „Prin ordinul Procurorului General din 29 ianuarie 2020, nr. 146, cu prilejul Zilei Profesionale a lucrătorului Procuraturii și în conformitate cu prevederile regulamentului cu privire la aplicarea măsurilor de încurajare a procurorilor pentru organizarea și dirijarea excelentă a activității în domeniul de activitate a acorda”:

  Lista procurorilor care au primit distincții:

  1. Alexandru Cladco, PG, Crucea pentru merit, clasa II
  2. Vladimir Adam, PG, Crucea pentru merit, clasa II
  3. Oleg Gîrbu, PG, Medalia pentru servicii impecabile, clasa I
  4. Andrei Pascari, PG, Medalia pentru servicii impecabile, clasa I
  5. Lilia Mîțu, PT Florești, Medalia pentru servicii impecabile, clasa I
  6. Valentina Bradu, PC Chişinău, Medalia pentru servicii impecabile, clasa I
  7. Vitalie Cibotari, PT Cahul, Medalia pentru servicii impecabile, clasa I
  8. Silvia Balcan, PG, Medalia pentru servicii impecabile, clasa II
  9. Gheorghe Borș, PG, Medalia pentru servicii impecabile, clasa II
  10. Elena Daranuță, PG, Medalia pentru servicii impecabile, clasa III
  11. Oleg Popov, Procuratura mun. Chișinău, Medalia pentru servicii impecabile, clasa III
  12. Sergiu Zamă, Procuratura mun. Chișinău, Medalia pentru servicii impecabile, clasa III
  13. Oxana Cazacu, Procuratura mun. Chișinău, Medalia pentru servicii impecabile, clasa III
  14. Dumitru Barbaroș, Procuratura mun. Chișinău, Medalia pentru servicii impecabile, clasa III
  15. Oxana Ungureanu, PT Hîncești, Medalia pentru servicii impecabile, clasa III
  16. Maia Bordea, PG, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  17. Oxana Cucereavîi, PG, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  18. Ilarion Andrei, PT Bender, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  19. Tatiana Ignat-Dicusar, Procuratura mun. Chișinău, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  20. Victor Socol, Procuratura mun. Chișinău, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  21. Iana Daranuța, Procuratura mun. Chișinău, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  22. Dorin Foros – PT Ungheni, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  23. Serghei Podrez, PT Anenii Noi, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  24. Sorin Dolghieri, PT Briceni, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  25. Alexandr Guzin, PT Călărași, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  26. Daniela Chiriac, PT Fălești, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  27. Vasile Danu, PT Ialoveni, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  28. Sergiu Bodiu, PT Soroca, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  29. Lilia Calugher, PT Telenești, Insigna de piept – „Eminent al Procuraturii”
  30. Irina Cuciuc, PG, Cadou simbolic
  31. Liliana Nani, PG, Cadou simbolic
  32. Victoria Boldesco, PG, Cadou simbolic
  33. Diana Vatavu, Procuratura mun. Chișinău, Cadou simbolic
  34. Sergiu Galben, Procuratura mun. Chișinău, Cadou simbolic
  35. Ecaterina Burlacu, Procuratura mun. Chișinău, Cadou simbolic
  36. Teodor Diaconu, PT Nisporeni, Cadou simbolic
  37. Ion Moțpan, PT Călărași, Cadou simbolic
  38. Vitalie Lungu, Procuratura mun. Chișinău, Cadou simbolic
  39. Valentina Gavdiuc, PC Bălți, Cadou simbolic
  40. Vladislav Boșcanean, PT Orhei, Cadou simbolic
  41. Svetlana Dodon, PT Orhei, Cadou simbolic
  42. Alexandru Gavajuc, PT Sîngerei, Cadou simbolic
  43. Serghei Tumba, Procuratura Teritorială Comrat, Cadou simbolic
  44. Alexandr Vlah, Procuratura Teritorială UTA Gagauzia, Cadou simbolic
  45. Serghei Marcauțan , PT Bălți, Cadou simbolic
   Sursa: zdg.md
LASĂ UN COMENTARIU