Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Burcovschi Nicolae
Căutare avansată

Dumbravan Marcel

Procuratura Anticorupție

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General la Republicii Moldova Nr. 29-p din 21 ianuarie 2008, numit în funcția de procuror în Procuratura anticorupţie, Serviciu Nord.

Prin Ordinul Procurorului General la Republicii Moldova Nr. 29-p din 21 ianuarie 2008, numit în funcția de procuror în Procuratura anticorupţie, Serviciu Nord.

Prin Hotărârea nr. 563 din 03 octombrie 2014, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa domnului Marcel Dumbravan, procuror în Procuratura anticorupţie, Serviciul Nord, calificativul Atestat și a recomandat Procurorului General conferirea gradului de clasificare Consilier juridic de rangul al III-lea. Prin Hotărârea nr. 12-197/14 din 23 octombrie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 563 din 03 octombrie 2014.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-82/2019 din 29 August 2019, în contextul aniversării a XXVIII-a a Zilei Independenţei, consemnată la data de 27 August 2019, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurii de încurajare Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”, în privinţa procurorului în Procuratura Anticorupție, Oficiul Nord, DUMBRAVAN Marcel.

Prin Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor, luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi, obţinuţi pe parcursul anului 2017, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, a propus Procurorului General încurajarea procurorului Dumbravan Marcel, procuror în Procuratura Anticorupție, Serviciul Nord, cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

Luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2016, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-264/16 din 29 decembrie 2016, a propus Procurorului General încurajarea domnului Dumbravan Marcel, procuror în Procuratura Anticorupţie, Oficiul Nord, cu Exprimarea unei mulțumiri.

Prin Hotărârea nr.12-151/14 din 20 august 2014, examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Dumbravan Marcel, procuror în Procuratura Anticorupţie, Serviciul Nord, cu Exprimarea mulțumirii.

Prin Hotărârea nr. 563 din 03 octombrie 2014, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa domnului Marcel Dumbravan, procuror în Procuratura anticorupţie, Serviciul Nord, calificativul Atestat și a recomandat Procurorului General conferirea gradului de clasificare Consilier juridic de rangul al III-lea. Prin Hotărârea nr. 12-197/14 din 23 octombrie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 563 din 03 octombrie 2014.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-82/2019 din 29 August 2019, în contextul aniversării a XXVIII-a a Zilei Independenţei, consemnată la data de 27 August 2019, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurii de încurajare Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”, în privinţa procurorului în Procuratura Anticorupție, Oficiul Nord, DUMBRAVAN Marcel.

Prin Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor, luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi, obţinuţi pe parcursul anului 2017, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, a propus Procurorului General încurajarea procurorului Dumbravan Marcel, procuror în Procuratura Anticorupție, Serviciul Nord, cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

Luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2016, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-264/16 din 29 decembrie 2016, a propus Procurorului General încurajarea domnului Dumbravan Marcel, procuror în Procuratura Anticorupţie, Oficiul Nord, cu Exprimarea unei mulțumiri.

Prin Hotărârea nr.12-151/14 din 20 august 2014, examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Dumbravan Marcel, procuror în Procuratura Anticorupţie, Serviciul Nord, cu Exprimarea mulțumirii.

 

Hotărârea nr. 1-82/2019 din 29 August 2019

Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018

Hotărârea nr. 12-264/16 din 29 decembrie 2016

Hotărîrea nr. 563 din 03 octombrie 2014

Hotărîrea nr.12-151/14 din 20 august 2014

Hotărîrea nr. 12-197/14 din 23 octombrie 2014

LASĂ UN COMENTARIU