Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Niculiță Grigore
Căutare avansată

Gavrușenco Tatiana

Procuratura Teritorială Cahul

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General nr. 1259-p din 16 decembrie 2011, numită în funcția de procuror în cadrul procuraturii raionului Cahul.

Potrivit Hotărîrii nr. 12-3d-285/11 din 13 decembrie 2011Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea doamnei Gavrușenco Tatiana în funcţia de procuror în Procuratura raionului Cahul.

Prin Ordinul Procurorului General nr. 1259-p din 16 decembrie 2011, numită în funcția de procuror în cadrul procuraturii raionului Cahul.

Potrivit Hotărîrii nr. 12-3d-285/11 din 13 decembrie 2011Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea doamnei Gavrușenco Tatiana în funcţia de procuror în Procuratura raionului Cahul.

Prin Hotărârea nr. 478 din 16 mai 2014, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa doamnei Tatiana Gavruşenco, procuror în Procuratura raionului Cahul, calificativul Atestat și a recomandat Procurorului General conferirea gradului de clasificare ordinar Jurist de rangul al II-lea

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-1/19 din 17 Ianuarie 2019, Consiliul Superior al Procurorilor, cu prilejul aniversării a XXVII-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova și consemnarea, la data de 29 ianuarie 2019, a sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorului Procuraturii, a propus Procurorului General aplicarea măsurii de încurajare prin oferirea cadoului simbolic în privința doamnei Gavrușenco Tatiana, procuror în Procuratura raionului Cahul.

Potrivit Hotărârii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea doamnei Tatiana Gavruşenco cu acordarea gradului de clasificare înainte de termen Jurist de rangul I.

Prin Hotărârea nr. 478 din 16 mai 2014, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa doamnei Tatiana Gavruşenco, procuror în Procuratura raionului Cahul, calificativul Atestat și a recomandat Procurorului General conferirea gradului de clasificare ordinar Jurist de rangul al II-lea

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-1/19 din 17 Ianuarie 2019, Consiliul Superior al Procurorilor, cu prilejul aniversării a XXVII-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova și consemnarea, la data de 29 ianuarie 2019, a sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorului Procuraturii, a propus Procurorului General aplicarea măsurii de încurajare prin oferirea cadoului simbolic în privința doamnei Gavrușenco Tatiana, procuror în Procuratura raionului Cahul.

Potrivit Hotărârii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea doamnei Tatiana Gavruşenco cu acordarea gradului de clasificare înainte de termen Jurist de rangul I.

Hotărârea nr. 1-1/19 din 17 Ianuarie 2019

Hotărîrea nr. 478 din 16 mai 2014

Hotărîrea nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016

LASĂ UN COMENTARIU