Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Balcan Silvia
Căutare avansată

Ioniță Tatiana

Procuratura de circumscripție Bălţi

Date biografice

Potrivit Hotărârii nr. 1-82/2023 din 10 aprilie 2023, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General interimar numirea doamnei Tatiana Ioniță în funcția de procuror-șef al Procuraturii de circumscripție Bălți, pentru un mandat de 5 ani.

Prin Hotărârea nr. 1-208/2022 din 11 octombrie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat interimatul funcției de procuror-șef al Procuraturii de circumscripție Bălți, dispus doamnei Tatiana Ioniță prin ordinul Procurorului General interimar nr.1704- p din 30 septembrie 2022.


Prin Ordinul nr. 1095-p din 12 septembrie 2017, numită în funcția de procuror-șef al Procuraturii de circumscripţie Bălţi.

Conform Hotărârii nr. 12-123/17 din 07 septembrie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea doamnei Tatiana Ioniţă în funcția de procuror-șef al Procuraturii de circumscripţie Bălţi, pentru un mandat de 5 ani.

Prin Ordinul nr. 1117-p din 01 august 2016, numită în funcția de adjunct-interimar al procurorului-șef  în cadrul Procuraturii municipiului Bălți.

Prin Ordinul Procurorului General nr. 292-p din 29 martie 2008, numită în funcția de procuror, adjunct al procurorului municipiului Bălți.

Potrivit Hotărârii nr. 1-82/2023 din 10 aprilie 2023, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General interimar numirea doamnei Tatiana Ioniță în funcția de procuror-șef al Procuraturii de circumscripție Bălți, pentru un mandat de 5 ani.

Prin Hotărârea nr. 1-208/2022 din 11 octombrie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat interimatul funcției de procuror-șef al Procuraturii de circumscripție Bălți, dispus doamnei Tatiana Ioniță prin ordinul Procurorului General interimar nr.1704- p din 30 septembrie 2022.

Prin Ordinul nr. 1095-p din 12 septembrie 2017, numită în funcția de procuror-șef al Procuraturii de circumscripţie Bălţi.

Conform Hotărârii nr. 12-123/17 din 07 septembrie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea doamnei Tatiana Ioniţă în funcția de procuror-șef al Procuraturii de circumscripţie Bălţi, pentru un mandat de 5 ani.

Prin Ordinul nr. 1117-p din 01 august 2016, numită în funcția de adjunct-interimar al procurorului-șef  în cadrul Procuraturii municipiului Bălți.

Prin Ordinul Procurorului General nr. 292-p din 29 martie 2008, numită în funcția de procuror, adjunct al procurorului municipiului Bălți.

 

Prin Hotărârea nr. 1-82/2023 din 10 aprilie 2023, Consiliul Superior al Procurorilor a desemnat-o învingătoare a concursului, anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-217/2022 din 11.10.2022, pentru suplinirea funcției vacante de procuror-șef al Procuraturii de circumscripție Bălți, pe doamna Tatiana Ioniță, procuror în Procuratura municipiului Bălți.

Conform Hotărârii nr. 2-8/2023 din 26 ianuarie 2023, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat punctajul final de 145,9 puncte al evaluării procurorului Tatiana IONIȚĂ candidată la funcția de procuror-șef al Procuraturii de circumscripție Bălți.

Prin Hotărârea nr. 1-256/2022 din 17 noiembrie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor a transmis Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pentru evaluare conform criteriilor stabilite, în cadrul concursurilor anunțate prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-217/2022 din 11.10.2022, cererile și dosarele de participare ale următorilor procurori: Tatiana Ioniță, Viorel Beiu, Aurel Burlacu, Oxana Cazacu, Octavian Pavlovschi, Angela Pleșca și Liliana Moraru.

Prin Hotărârea nr. 10-73/17 din 12 iulie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Tatiana IONIŢĂ, candidat la funcţia de procuror-şef al procuraturii de circumscripţie Bălţi, care a obţinut punctajul final de 142,3.

DISTINCȚII
Potrivit Hotărârii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Ioniţă Tatiana cu Medalia ”Pentru serviciu impecabil” Clasa I.

Prin Hotărârea nr. 1-82/2023 din 10 aprilie 2023, Consiliul Superior al Procurorilor a desemnat-o învingătoare a concursului, anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-217/2022 din 11.10.2022, pentru suplinirea funcției vacante de procuror-șef al Procuraturii de circumscripție Bălți, pe doamna Tatiana Ioniță, procuror în Procuratura municipiului Bălți.

Conform Hotărârii nr. 2-8/2023 din 26 ianuarie 2023, Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor a aprobat punctajul final de 145,9 puncte al evaluării procurorului Tatiana IONIȚĂ candidată la funcția de procuror-șef al Procuraturii de circumscripție Bălți.

Prin Hotărârea nr. 1-256/2022 din 17 noiembrie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor a transmis Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, pentru evaluare conform criteriilor stabilite, în cadrul concursurilor anunțate prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-217/2022 din 11.10.2022, cererile și dosarele de participare ale următorilor procurori: Tatiana Ioniță, Viorel Beiu, Aurel Burlacu, Oxana Cazacu, Octavian Pavlovschi, Angela Pleșca și Liliana Moraru.

Prin Hotărârea nr. 10-73/17 din 12 iulie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Tatiana IONIŢĂ, candidat la funcţia de procuror-şef al procuraturii de circumscripţie Bălţi, care a obţinut punctajul final de 142,3.

DISTINCȚII
Potrivit Hotărârii nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, luînd în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2015, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Ioniţă Tatiana cu Medalia ”Pentru serviciu impecabil” Clasa I.

Hotărârea nr. 1-82/2023 din 10 aprilie 2023

Hotărârea nr. 2-8/2023 din 26 ianuarie 2023

Hotărârea nr. 1-208/2022 din 11 octombrie 2022

Hotărârea nr. 1-256/2022 din 17 noiembrie 2022

Hotărârea nr. 12-123/17 din 07 septembrie 2017

Hotărârea nr. 10-73/17 din 12 iulie 2017

Hotărârea nr. 12-25/16 din 22 ianuarie 2016

Știri
 • Consiliul Superior al Procurorilor a decis cine va conduce Procuratura de circumscripţie Bălţi

  Tatiana Ioniță este noul procuror-șef al Procuraturii de circumscripţie Bălți. Decizia a fost luată, astăzi, de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Pentru acest post au mai candidat procurorii Ion Procopciuc și Valeriu Dubăsari.

  În urma evaluării Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, Tatiana Ioniță a acumulat cel mai mare punctaj – 142,3 puncte. Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor i-a acordat 53,8 puncte, iar Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor – 88,5. Candidatura acesteia urmează să fie propusă Procurorului General pentru numirea în funcție pentru un mandat de 5 ani.

  Tatiana Ioniță este noul procuror-șef al Procuraturii de circumscripţie Bălți. Decizia a fost luată, astăzi, de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Pentru acest post au mai candidat procurorii Ion Procopciuc și Valeriu Dubăsari.

  În urma evaluării Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, Tatiana Ioniță a acumulat cel mai mare punctaj – 142,3 puncte. Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor i-a acordat 53,8 puncte, iar Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor – 88,5. Candidatura acesteia urmează să fie propusă Procurorului General pentru numirea în funcție pentru un mandat de 5 ani.

  În ultimul an, Tatiana Ioniță a deținut funcția de adjunct-interimar al procurorului-șef  în cadrul Procuraturii municipiului Bălți. Începând cu anul 2008, aceasta a ocupat postul de procuror, adjunct al procurorului municipiului Bălți.

  Conform Regulamentului Procuraturii, procurorul-şef al procuraturii teritoriale are următoarele atribuţii:

  • organizează, coordonează şi exercită direct sau prin intermediul adjunctului/adjuncţilor săi controlul asupra personalului din subordine, în vederea îndeplinirii în mod corespunzător a sarcinilor de serviciu;
  • repartizează procurorii pe domenii de activitate în cadrul procuraturii, în funcţie de necesitatea asigurării funcţionării corespunzătoare a procuraturii şi ţinând cont de specializarea acestora;
  • repartizează procurorilor spre soluţionare materialele şi dosarele penale pe baza următoarelor criterii obiective: specializarea, aptitudinile, experienţa, numărul de cauze, adresări, petiţii şi gradul lor de complexitate, specificul fiecărui caz în parte, cazurile de incompatibilitate şi conflict de interese, în măsura în care sunt cunoscute;
  • stabileşte şi repartizează atribuţiile funcţionale ale procurorilor adjuncţi;
  • exercită controlul respectării legislaţiei privind activitatea specială de investigaţii, înregistrarea şi examinarea actelor secrete parvenite în procuratură;
  • exercită atribuţiile prevăzute în Codul de procedură penală şi în alte legi speciale;
  • asigură implementarea strategiilor naţionale şi sectoriale în domeniul justiţiei;
  • elaborează semestrial programul de activitate al procuraturii în corespundere cu programul de activitate al Procuraturii Generale, asigură realizarea integrală a obiectivelor şi a activităţilor/acţiunilor în termenele stabilite;
  • organizează pregătirea şi perfecţionarea profesională a procurorilor, potrivit programului aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor;
  • efectuează analiza periodică a activităţii procuraturii cu trasarea priorităţilor şi măsurilor ce contribuie la exercitarea eficientă a atribuţiilor;
  • asigură respectarea executării legislaţiei privind accesul la informaţiile deţinute de procuratură şi conlucrarea cu mijloacele de informare în masă;
  • propune CSP încurajarea procurorilor sau sancţionarea acestora;
  • prezintă în termenele stabilite dările de seamă privind activitatea procuraturii;
  • efectuează evaluarea individuală şi colectivă a performanţelor procurorilor şi funcţionarilor publici;
  • propune Procurorului General încurajarea şi/sau sancţionarea funcţionarilor publici şi personalului tehnic.
  • asigură acumularea datelor statistice de evidenţă a activităţii procuraturii şi a infracţiunilor comise şi le prezintă subdiviziunilor Procuraturii Generale în termenele stabilite;
  • asigură integritatea bunurilor materiale din procuratura respectivă şi adoptă măsuri în vederea restituirii prejudiciului material de către persoanele vinovate;
  • organizează activităţile de secretariat, de gospodărie şi alte activităţi organizatorice în procuratură;
  • exercită şi alte atribuţii în condiţiile legii.

  Procuraturile de circumscripţie Chişinău, Bălţi şi Cahul sunt procuraturi teritoriale şi activează în raza de circumscripţie a Curţilor de Apel.
  sursa: bizlaw.md

LASĂ UN COMENTARIU