Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Toderiță Veaceslav
Căutare avansată

Leahu Mariana

Procuratura Anticorupție Chişinău

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 277-p din 22 martie 2016, numită în funcția de procuroră în cadrul Procuraturii sectorului Rîșcani, mun. Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 12-56/16 din 18 martie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General - interimar încetarea suspendării şi reîncadrarea doamnei Mariana Leahu în funcţia de procuror în Procuratura sectorului Rîșcani, mun.Chișinău, începând cu 01 aprilie 2016. 

Prin Hotărârea nr. 12-44/14 din 20 martie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General suspendarea din funcţie a dnei Mariana Leahu, procuror în procuratura sectorului Rîşcani, mun.Chişinău, până la 08 aprilie 2017 inclusiv, în legătură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului. 

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 277-p din 22 martie 2016, numită în funcția de procuroră în cadrul Procuraturii sectorului Rîșcani, mun. Chișinău.

Conform Hotărârii nr. 12-56/16 din 18 martie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General - interimar încetarea suspendării şi reîncadrarea doamnei Mariana Leahu în funcţia de procuror în Procuratura sectorului Rîșcani, mun.Chișinău, începând cu 01 aprilie 2016. 

Prin Hotărârea nr. 12-44/14 din 20 martie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General suspendarea din funcţie a dnei Mariana Leahu, procuror în procuratura sectorului Rîşcani, mun.Chişinău, până la 08 aprilie 2017 inclusiv, în legătură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului. 

 

La data de 07 iunie 2010 a fost pornită procedura disciplinară în privința procurorilor în procuratura sectorului Rîșcani mun.Chișinău Victor Olărescu și Mariana Leahu pentru comiterea unor abateri disciplinare prevăzute de art.61 din Legea cu privire la Procuratură. Temei pentru inițierea controlului de serviciu a servit petiția cet.Natalia Șchiopu, în care se invocă exercitarea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu de către procurorii Leahu și Olărescu. Potrivit hotărîrii Colegiul disciplinar din 20.07.2010, în privința procurorului Mariana Leahu Colegiul a dispus, în temeiul art.125 alin.(2) lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, încheierea procedurii disciplinare în legătură cu lipsa temeiului de tragere la răspundere disciplinară. Prin Hotărîrea nr. 2-3d-329/10 din 21 septembrie 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar din 20.07.2010.

La data de 07 iunie 2010 a fost pornită procedura disciplinară în privința procurorilor în procuratura sectorului Rîșcani mun.Chișinău Victor Olărescu și Mariana Leahu pentru comiterea unor abateri disciplinare prevăzute de art.61 din Legea cu privire la Procuratură. Temei pentru inițierea controlului de serviciu a servit petiția cet.Natalia Șchiopu, în care se invocă exercitarea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu de către procurorii Leahu și Olărescu. Potrivit hotărîrii Colegiul disciplinar din 20.07.2010, în privința procurorului Mariana Leahu Colegiul a dispus, în temeiul art.125 alin.(2) lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, încheierea procedurii disciplinare în legătură cu lipsa temeiului de tragere la răspundere disciplinară. Prin Hotărîrea nr. 2-3d-329/10 din 21 septembrie 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar din 20.07.2010.

Hotărîrea nr. 2-3d-329/10 din 21 septembrie 2010

LASĂ UN COMENTARIU