Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Garaba Igor
Căutare avansată
sursa foto: facebook.com

Lupașcu Carolina

Procuratura municipiului Chișinău

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1693-p din 28 Decembrie 2016, numită în funcția de procuror în Procuratura municipiul Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr.12-165/14 din 04 septembrie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încetarea suspendării şi reîncadrarea doamnei Carolina Lupaşcu în funcţia de procuror în procuratura sectorului Centru, mun.Chişinău de la 15.09.2014. 

Prin Hotărârea nr.12-81/14 din 15 mai 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General suspendarea din funcţie a dnei Carolina Lupaşcu, procuror în procuratura sect.Centru, mun.Chişinău, până la 01.12.2014 inclusiv, în legătură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului. 

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 889-p din 19 octombrie 2006, numită în funcția de procuror în Procuratura sectorului Centru, municipiul Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1693-p din 28 Decembrie 2016, numită în funcția de procuror în Procuratura municipiul Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr.12-165/14 din 04 septembrie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încetarea suspendării şi reîncadrarea doamnei Carolina Lupaşcu în funcţia de procuror în procuratura sectorului Centru, mun.Chişinău de la 15.09.2014. 

Prin Hotărârea nr.12-81/14 din 15 mai 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General suspendarea din funcţie a dnei Carolina Lupaşcu, procuror în procuratura sect.Centru, mun.Chişinău, până la 01.12.2014 inclusiv, în legătură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului. 

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 889-p din 19 octombrie 2006, numită în funcția de procuror în Procuratura sectorului Centru, municipiul Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 683 din 24 aprilie 2015, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa doamnei Carolina Lupaşcu, procuror în procuratura sectorului Centru, mun.Chişinău, calificativul Atestat. Prin Hotărârea nr.12-134/15 din 17 iunie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului de calificare nr. 683 din 24 aprilie 2015.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor, luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi, obţinuţi pe parcursul anului 2017, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, a propus Procurorului General încurajarea procurorului Lupașcu Carolina, procuror în Procuratura mun. Chișinău, Oficiul Botanica, cu Insigna de piept „Eminent al Procuraturii”.

Prin Hotărârea nr. 683 din 24 aprilie 2015, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa doamnei Carolina Lupaşcu, procuror în procuratura sectorului Centru, mun.Chişinău, calificativul Atestat. Prin Hotărârea nr.12-134/15 din 17 iunie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului de calificare nr. 683 din 24 aprilie 2015.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor, luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi, obţinuţi pe parcursul anului 2017, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, a propus Procurorului General încurajarea procurorului Lupașcu Carolina, procuror în Procuratura mun. Chișinău, Oficiul Botanica, cu Insigna de piept „Eminent al Procuraturii”.

 

Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018

Hotărârea nr. 683 din 24 aprilie 2015

Hotărârea nr.12-134/15 din 17 iunie 2015

La data de 18.07.2012 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura sect. Centru mun. Chișinău, Carolina Lupașcu pentru comiterea abaterilor disciplinare prevăzute la art.61 lit.j) din Legea cu privire la Procuratură. Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar din 02.11.2012, dna Lupașcu a fost recunoscută vinovată de comiterea abaterilor disciplinare care întrunesc prevederile art.61 lit.j) din Legea cu privire la Procuratură: încălcarea normelor din Codul de etică al procurorului, fiind sancționată disciplinar în baza art.62 lit.a) din aceeași Lege: avertismentul. Prin Hotărârea nr. nr.12-302/12 din 18 decembrie 2012, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar din 02.11.2012.

La data de 15.03.2010 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura sect.Centru mun.Chișinău, Carolina Lupașcu, fiindu-i imputată comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, adică îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu.  Colegiul disciplinar, în baza hotărîrii din 06.05.2010, a recunoscut-o culpabilă pe procurorul Lupașcu de comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură și, în temeiul art.125 alin(2) lit.b) din lege, a încheiat procedura disciplinară din motivul expirării termenului de tragere la răspundere disciplinară. Prin Hotărârea nr. 2-3d-164/10 din 25 mai 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar din 06 mai 2010.

La data de 18.07.2012 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura sect. Centru mun. Chișinău, Carolina Lupașcu pentru comiterea abaterilor disciplinare prevăzute la art.61 lit.j) din Legea cu privire la Procuratură. Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar din 02.11.2012, dna Lupașcu a fost recunoscută vinovată de comiterea abaterilor disciplinare care întrunesc prevederile art.61 lit.j) din Legea cu privire la Procuratură: încălcarea normelor din Codul de etică al procurorului, fiind sancționată disciplinar în baza art.62 lit.a) din aceeași Lege: avertismentul. Prin Hotărârea nr. nr.12-302/12 din 18 decembrie 2012, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar din 02.11.2012.

La data de 15.03.2010 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura sect.Centru mun.Chișinău, Carolina Lupașcu, fiindu-i imputată comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, adică îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu.  Colegiul disciplinar, în baza hotărîrii din 06.05.2010, a recunoscut-o culpabilă pe procurorul Lupașcu de comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură și, în temeiul art.125 alin(2) lit.b) din lege, a încheiat procedura disciplinară din motivul expirării termenului de tragere la răspundere disciplinară. Prin Hotărârea nr. 2-3d-164/10 din 25 mai 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar din 06 mai 2010.

 

Hotărârea nr. nr.12-302/12 din 18 decembrie 2012

Hotărârea nr. 2-3d-164/10 din 25 mai 2010

LASĂ UN COMENTARIU