Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Modelina Aliona
Căutare avansată

Manolachi Eugeniu

Procuratura municipiului Chișinău

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1693-p din 28 decembrie 2016, numit în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

Numit în funcția de adjunct al Procurorului Militar Chișinău, prin Ordinul Procurorului General nr. 365-p din 13 aprilie 2006.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1693-p din 28 decembrie 2016, numit în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

Numit în funcția de adjunct al Procurorului Militar Chișinău, prin Ordinul Procurorului General nr. 365-p din 13 aprilie 2006.

Prin Hotărârea nr. 12-213/16 din 28 iulie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului de calificare nr. 956 din 08.07.2016 privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător.

Potrivit Hotărârii nr. 763 din 09 octombrie 2015, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa domnului Eugen Manolachi, adjunct al procurorului militar Chişinău, calificativul ATESTAT. Prin Hotărârea nr. 12-233/15 din 12 noiembrie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat hotărîrea Colegiului de calificare nr. 763 din 09 octombrie 2015.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor, luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi, obţinuţi pe parcursul anului 2017, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, a propus Procurorului General încurajarea procurorului Marcauțan Sergiu, Manolachi Eugeniu, procuror în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Principal, cu Medalia „Pentru serviciu impecabil”, Clasa III.

Cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015, a propus încurajarea domnului Manolachi Eugen - procuror, adjunct al procurorului militar Chişinău, cu acordarea gradului de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia: Colonel de justiţie.

Prin Hotărârea cu privire la încurajarea unor procurori în legătură cu aniversarea a XXII-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova nr.12-10/14 din 23 ianuarie 2014, s-a propus Procurorului General decernarea Diplomei de Onoare domnului Manolachi Eugen - procuror, adjunct al procurorului militar Chişinău.

Prin Hotărârea nr. 12-213/16 din 28 iulie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului de calificare nr. 956 din 08.07.2016 privind rezultatele evaluărilor probelor scrisă şi orală ale participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător.

Potrivit Hotărârii nr. 763 din 09 octombrie 2015, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa domnului Eugen Manolachi, adjunct al procurorului militar Chişinău, calificativul ATESTAT. Prin Hotărârea nr. 12-233/15 din 12 noiembrie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat hotărîrea Colegiului de calificare nr. 763 din 09 octombrie 2015.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018, Consiliul Superior al Procurorilor, luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi, obţinuţi pe parcursul anului 2017, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, a propus Procurorului General încurajarea procurorului Marcauțan Sergiu, Manolachi Eugeniu, procuror în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Principal, cu Medalia „Pentru serviciu impecabil”, Clasa III.

Cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015, a propus încurajarea domnului Manolachi Eugen - procuror, adjunct al procurorului militar Chişinău, cu acordarea gradului de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia: Colonel de justiţie.

Prin Hotărârea cu privire la încurajarea unor procurori în legătură cu aniversarea a XXII-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova nr.12-10/14 din 23 ianuarie 2014, s-a propus Procurorului General decernarea Diplomei de Onoare domnului Manolachi Eugen - procuror, adjunct al procurorului militar Chişinău.

 

Hotărârea nr. 12-5/18 din 19 ianuarie 2018

Hotărârea nr. 12-213/16 din 28 iulie 2016

Hotărârea nr. 763 din 09 octombrie 2015

Hotărârea nr. 12-233/15 din 12 noiembrie 2015

LASĂ UN COMENTARIU