Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Filimon Alina
Căutare avansată

Moraru Liliana

Procuratura Teritorială Ocniţa

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 575-p din 10 iulie 2006, numită în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Ocnița.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 575-p din 10 iulie 2006, numită în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Ocnița.

Conform Hotărârii Colegiului de calificare nr. 189 din 03.06.2011, candidata la funcţia vacantă de procuror, Lilia Moraru, a  promovat examenul de capacitate cu media generală 7,71. Prin Hotărârea nr. 12-3d-166/11 din 19 iulie 2011, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului de calificare nr. 189 din 03.06.2011 privind rezultatele evaluării probelor scrisă şi verbală ale participantului la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuor.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr.12-151/14 din 20 august 2014, examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea doamnei Moraru Liliana, procuror în Procuratura r-nului Ocniţa  cu Exprimarea mulțumirii.

Conform Hotărârii nr. 2-3d-217/11 din 20 septembrie 2011, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea doamnei Moraru Liliana - procuror în Procuratura r-lui Ocniţa, pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate cu Diplomă de onoare de categoria II.

Conform Hotărârii Colegiului de calificare nr. 189 din 03.06.2011, candidata la funcţia vacantă de procuror, Lilia Moraru, a  promovat examenul de capacitate cu media generală 7,71. Prin Hotărârea nr. 12-3d-166/11 din 19 iulie 2011, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului de calificare nr. 189 din 03.06.2011 privind rezultatele evaluării probelor scrisă şi verbală ale participantului la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de procuor.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr.12-151/14 din 20 august 2014, examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea doamnei Moraru Liliana, procuror în Procuratura r-nului Ocniţa  cu Exprimarea mulțumirii.

Conform Hotărârii nr. 2-3d-217/11 din 20 septembrie 2011, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea doamnei Moraru Liliana - procuror în Procuratura r-lui Ocniţa, pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate cu Diplomă de onoare de categoria II.

 

Hotărîrea nr.12-151/14 din 20 august 2014

Hotărârea nr. 12-3d-166/11 din 19 iulie 2011

Hotărîrea nr. 2-3d-217/11 din 20 septembrie 2011

La data de 10 septembrie 2015 procurorul, şef al Secţiei securitate internă a Procuraturii Generale a intentat o procedură disciplinară în privinţa procurorului în procuratură r-lui Ocniţa Liliana Moraru. Colegiul disciplinar a constatat că procurorul nominalizat a lăsat în nelucrare mai mult timp o cauză penală în care conducea urmărirea penală, omisiuni prin care a încălcat cerinţele art.54 lit.a) şi e) din Legea cu privire la Procuratură, art.52 din Codul de procedură penală, pct.6.6.4 din Codul de etică şi conduită al procurorului, prin ce a comis abaterile disciplinare prevăzute în art.61 lit.a) şi j) din Legea cu privire la Procuratură, în temeiul art.62 lit.a), fiindu-i aplicată sancţiunea disciplinară - avertismentul. Prin Hotărârea nr. 12-275/15  din 02 decembrie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-39/15 din 02.10.2015 în privinţa procurorului în procuratura r-lui Ocniţa Liliana Moraru.

La data de 10 septembrie 2015 procurorul, şef al Secţiei securitate internă a Procuraturii Generale a intentat o procedură disciplinară în privinţa procurorului în procuratură r-lui Ocniţa Liliana Moraru. Colegiul disciplinar a constatat că procurorul nominalizat a lăsat în nelucrare mai mult timp o cauză penală în care conducea urmărirea penală, omisiuni prin care a încălcat cerinţele art.54 lit.a) şi e) din Legea cu privire la Procuratură, art.52 din Codul de procedură penală, pct.6.6.4 din Codul de etică şi conduită al procurorului, prin ce a comis abaterile disciplinare prevăzute în art.61 lit.a) şi j) din Legea cu privire la Procuratură, în temeiul art.62 lit.a), fiindu-i aplicată sancţiunea disciplinară - avertismentul. Prin Hotărârea nr. 12-275/15  din 02 decembrie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-39/15 din 02.10.2015 în privinţa procurorului în procuratura r-lui Ocniţa Liliana Moraru.

 

Hotărârea nr. 12-275/15 din 02 decembrie 2015

LASĂ UN COMENTARIU