Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Zanovei Vladimir
Căutare avansată

Pîrlii Ghenadie

Procuratura Generală

Date biografice

Conform Hotărârii nr. 12-87/17 din 19 iulie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea domnului Ghenadie Pîrlii în funcția de procuror-șef al Secției investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale, pentru un mandat de 5 ani. 

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1074-p din 01 august 2016, numit în funcția de procuror, șef-interimar al Secției investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice în cadrul Procuraturii Generale.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 130-p din 12 februarie 2014, numit în funcția de procuror, șef-interimar al Secției investigații financiar-economice în cadrul Procuraturii Generale.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 893-p din 27 septembrie 2010, numit în funcția de procuror, șef-adjunct al Secției în cadrul Procuraturii Generale.

Prin Hotărîrea nr.2-3d-353/10 din 21 septembrie 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea în funcția de procuror, șef-adjunct al secției investigații financiar economice pe dl Ghenadie Pîrlii.

Conform Hotărârii nr. 12-87/17 din 19 iulie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea domnului Ghenadie Pîrlii în funcția de procuror-șef al Secției investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale, pentru un mandat de 5 ani. 

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1074-p din 01 august 2016, numit în funcția de procuror, șef-interimar al Secției investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice în cadrul Procuraturii Generale.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 130-p din 12 februarie 2014, numit în funcția de procuror, șef-interimar al Secției investigații financiar-economice în cadrul Procuraturii Generale.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 893-p din 27 septembrie 2010, numit în funcția de procuror, șef-adjunct al Secției în cadrul Procuraturii Generale.

Prin Hotărîrea nr.2-3d-353/10 din 21 septembrie 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea în funcția de procuror, șef-adjunct al secției investigații financiar economice pe dl Ghenadie Pîrlii.

 

Conform Hotărîrii nr. 1-139/2021 din 11 noiembrie 2021, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice, desfășurate în vederea participării în calitate de experți și formatori la instruiri pe subiecte aferente constatării și investigării infracțiunilor de mediu, precum și la elaborarea Ghidului cu privire la investigarea cauzelor ce vizează vegetația forestieră din fondul silvic, în cadrul proiectului „Justiția verde STEPS” finanțat de Guvernul Suediei și implementat de Asociația Obștească „EcoContact” în colaborare cu Centrul de Consultanță și Informații de Mediu Aarhus, pentru următorii procurori:
-Alexandru Nichita, procuror-șef al Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale;
-Ghenadie Pîrlii, procuror-șef al Secției investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale;
-Irina Vîrlan și Ion Tețcu, procurori în Secția investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale.

Prin Hotărârea nr. 1-26/2019 din 14 Martie 2019,  Consiliul Superior al Procurorilor a dmis cererile procurorilor, după cum urmează:
- Mariana Gornea, Marcel Dimitraș, Veaceslav Soltan, Ruslan Popov, Eduard Bulat, Ion Caracuian, Octavian Iachimovschi, Ghenadie Pîrlii, Oxana Cazacu, Andrei Baeșu și Igor Demciucin privind cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice, în calitate de formatori în cadrul programului de formare continuă a judecătorilor şi a procurorilor în funcţie la Institutului Național al Justiției, pentru anul 2019; 
- Iuri Lealin privind cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice, în calitate de formator în cadrul programului de formare inițială și continuă a judecătorilor şi a procurorilor în funcţie și a candidaților la aceste funcții, la Institutului Național al Justiției, pentru anul 2019. 

Prin Hotărârea nr. 10-27/17 din 12 iulie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Ghenadie PIRLII, candidat la funcţia de procuror-şef al Secţiei investigarea fraudelor contra mediului şi intereselor publice din cadrul Direcţiei politici, reforme şi protecţia intereselor societăţii a Procuraturii Generale, care a obţinut punctajul final de 149,3.

Potrivit Hotărîrii nr. 913 din 22 aprilie 2016, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa dlui Ghenadie Pîrlii, procuror-şef interimar al Secţiei investigaţii financiar-economice din cadrul Direcţiei investigaţii generale a Procuraturii Generale, calificativul ATESTAT. Prin Hotărîrea nr. 12-139/16 din 26 mai 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat hotărârea Colegiului de calificare privind rezultatele atestării ordinare a procurorului Pîrlii Ghenadie.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-1/19 din 17 Ianuarie 2019, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurii de încurajare Crucea „Pentru Merit”, Clasa II în privința procurorului Pîrlii Ghenadie, procuror-șef al Secției investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale.

Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliului Superior al Procurorilor prin Hotărîrea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015, a propus Procurorului General încurajarea domnului Pîrlii Ghenadie Procuror, şef-interimar Secţie în cadrul Procuraturii Generale, cu Medalia ”Pentru serviciu impecabil” Clasa II.

Prin Hotărîrea nr.12-10/14 din 23 ianuarie 2014, cu privire la încurajarea unor procurori în legătură cu aniversarea a XXII-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova, s-a propus Procurorului General decorarea domnului Pîrlii Ghenadie, Procuror, şef-adjunct al Secţiei financiar-economică, cu  Insigna de piept „Eminent al Procuraturii”.

Conform Hotărîrii nr. 2-3d-217/11 din 20 septembrie 2011, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Pîrlii Ghenadie - procuror, şef-adjunct al secţiei investigaţii financiar - economice, pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate cu Medalia „Pentru Serviciu impecabil” - de clasa III.

Conform Hotărîrii nr. 1-139/2021 din 11 noiembrie 2021, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice, desfășurate în vederea participării în calitate de experți și formatori la instruiri pe subiecte aferente constatării și investigării infracțiunilor de mediu, precum și la elaborarea Ghidului cu privire la investigarea cauzelor ce vizează vegetația forestieră din fondul silvic, în cadrul proiectului „Justiția verde STEPS” finanțat de Guvernul Suediei și implementat de Asociația Obștească „EcoContact” în colaborare cu Centrul de Consultanță și Informații de Mediu Aarhus, pentru următorii procurori:

-Alexandru Nichita, procuror-șef al Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale;

-Ghenadie Pîrlii, procuror-șef al Secției investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale;
-Irina Vîrlan și Ion Tețcu, procurori în Secția investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale.

Prin Hotărârea nr. 1-26/2019 din 14 Martie 2019,  Consiliul Superior al Procurorilor a dmis cererile procurorilor, după cum urmează:

- Mariana Gornea, Marcel Dimitraș, Veaceslav Soltan, Ruslan Popov, Eduard Bulat, Ion Caracuian, Octavian Iachimovschi, Ghenadie Pîrlii, Oxana Cazacu, Andrei Baeșu și Igor Demciucin privind cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice, în calitate de formatori în cadrul programului de formare continuă a judecătorilor şi a procurorilor în funcţie la Institutului Național al Justiției, pentru anul 2019; 
- Iuri Lealin privind cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice, în calitate de formator în cadrul programului de formare inițială și continuă a judecătorilor şi a procurorilor în funcţie și a candidaților la aceste funcții, la Institutului Național al Justiției, pentru anul 2019. 

Prin Hotărârea nr. 10-27/17 din 12 iulie 2017, Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor a aprobat rezultatul final al evaluării procurorului Ghenadie PIRLII, candidat la funcţia de procuror-şef al Secţiei investigarea fraudelor contra mediului şi intereselor publice din cadrul Direcţiei politici, reforme şi protecţia intereselor societăţii a Procuraturii Generale, care a obţinut punctajul final de 149,3.

Potrivit Hotărîrii nr. 913 din 22 aprilie 2016, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa dlui Ghenadie Pîrlii, procuror-şef interimar al Secţiei investigaţii financiar-economice din cadrul Direcţiei investigaţii generale a Procuraturii Generale, calificativul ATESTAT. Prin Hotărîrea nr. 12-139/16 din 26 mai 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat hotărârea Colegiului de calificare privind rezultatele atestării ordinare a procurorului Pîrlii Ghenadie.

DISTINCȚII
Prin Hotărârea nr. 1-1/19 din 17 Ianuarie 2019, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General aplicarea măsurii de încurajare Crucea „Pentru Merit”, Clasa II în privința procurorului Pîrlii Ghenadie, procuror-șef al Secției investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale.

Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliului Superior al Procurorilor prin Hotărîrea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015, a propus Procurorului General încurajarea domnului Pîrlii Ghenadie Procuror, şef-interimar Secţie în cadrul Procuraturii Generale, cu Medalia ”Pentru serviciu impecabil” Clasa II.

Prin Hotărîrea nr.12-10/14 din 23 ianuarie 2014, cu privire la încurajarea unor procurori în legătură cu aniversarea a XXII-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova, s-a propus Procurorului General decorarea domnului Pîrlii Ghenadie, Procuror, şef-adjunct al Secţiei financiar-economică, cu  Insigna de piept „Eminent al Procuraturii”.

Conform Hotărîrii nr. 2-3d-217/11 din 20 septembrie 2011, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Pîrlii Ghenadie - procuror, şef-adjunct al secţiei investigaţii financiar - economice, pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate cu Medalia „Pentru Serviciu impecabil” - de clasa III.

 

Hotărîrea nr. 1-139/2021 din 11 noiembrie 2021

Hotărârea nr. 1-26/2019 din 14 Martie 2019

Hotărârea nr. 1-1/19 din 17 Ianuarie 2019

Hotărârea nr. 10-27/17 din 12 iulie 2017

Hotărârea nr. nr.12-87/17 din 19 iulie 2017

Hotărîrea nr. 913 din 22 aprilie 2016

Hotărîrea nr. 12-139/16 din 26 mai 2016

Hotărîrea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015

Hotărîrea nr.12-10/14 din 23 ianuarie 2014

Hotărîrea nr. 2-3d-217/11 din 20 septembrie 2011

La 28.02.2013 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în secţia investigaţii financiar economice Mihai Uglea, procurorului Gh.Pîrlii, şefadjunct al secţiei investigaţii financiar economice şi procurorului Alexandru Nichita, şef al secţiei investigaţii financiar economice conform art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, pentru îndeplinirea necorespinzătoare a obligaţiilor de serviciu la investigarea cauzei penale pornite conform art.328 alin.(3) lit.b) Cod penal, pe faptul introducerii de către persoane cu înaltă funcţie de răspundere în Legea nr.176 din 15.07.2010 a mai multor modificări şi completări la Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, fapt care a prejudiciat grav interesele statului. 
Potrivit Hotărârii Colegiului disciplinar din 10.06.13 s-a dispus încheierea procedurii disciplinare conform art.125 alin.(2) lit.a) din Legea cu privire la Procuratură din lipsa temeiului de tragere la răspundere disciplinară.  Prin Hotărîrea nr.12-183/13  din 23 iulie 2013, Consiliului Superior al Procurorilor a validat hotărârea Colegiului disciplinar din 10.06.2013. 

La 28.02.2013 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în secţia investigaţii financiar economice Mihai Uglea, procurorului Gh.Pîrlii, şefadjunct al secţiei investigaţii financiar economice şi procurorului Alexandru Nichita, şef al secţiei investigaţii financiar economice conform art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, pentru îndeplinirea necorespinzătoare a obligaţiilor de serviciu la investigarea cauzei penale pornite conform art.328 alin.(3) lit.b) Cod penal, pe faptul introducerii de către persoane cu înaltă funcţie de răspundere în Legea nr.176 din 15.07.2010 a mai multor modificări şi completări la Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, fapt care a prejudiciat grav interesele statului. 
Potrivit Hotărârii Colegiului disciplinar din 10.06.13 s-a dispus încheierea procedurii disciplinare conform art.125 alin.(2) lit.a) din Legea cu privire la Procuratură din lipsa temeiului de tragere la răspundere disciplinară.  Prin Hotărîrea nr.12-183/13  din 23 iulie 2013, Consiliului Superior al Procurorilor a validat hotărârea Colegiului disciplinar din 10.06.2013. 

Hotărîrea nr.12-183/13 din 23 iulie 2013

Știri
 • Procuratura Generală: Oameni vechi la funcţii noi în concursuri cu un singur candidat

  Consiliul Superior al Procurorilor a desemnat, în şedinţa de miercuri, 19 iulie 2017, 13 şefi de direcţii şi secţii importante din cadrul Procuraturii Generale. Toate aceste 13 concursuri au avut la bază un numitor comun: s-au desfăşurat cu câte un singur candidat. În doar două cazuri, iniţial, în competiţie s-au înscris câte doi candidaţi, însă aceştia s-au retras cu câteva zile înainte de audierile din faţa membrilor CSP, lăsându-le cale liberă „concurenţilor” spre victorie.

  La 24 iunie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a anunţat concurs pentru 13 funcţii vacante de procuror-şef în mai multe subdiviziuni din cadrul Procuraturii Generale (PG). Până la acea dată, conform noii legi a Procuraturii, toţi procurorii care-şi doreau să ajungă în aceste funcţii urma să fie înscrişi într-un Registru, iar ulterior, evaluaţi de Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor. În final, pentru 13 funcţii vacante s-au înscris 15 acuzatori de stat. Doi însă s-au retras pe parcurs, astfel încât pentru cele 13 funcţii au candidat, până la urmă, doar 13 procurori, care au şi câştigat concursurile.

  Consiliul Superior al Procurorilor a desemnat, în şedinţa de miercuri, 19 iulie 2017, 13 şefi de direcţii şi secţii importante din cadrul Procuraturii Generale. Toate aceste 13 concursuri au avut la bază un numitor comun: s-au desfăşurat cu câte un singur candidat. În doar două cazuri, iniţial, în competiţie s-au înscris câte doi candidaţi, însă aceştia s-au retras cu câteva zile înainte de audierile din faţa membrilor CSP, lăsându-le cale liberă „concurenţilor” spre victorie.

  La 24 iunie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a anunţat concurs pentru 13 funcţii vacante de procuror-şef în mai multe subdiviziuni din cadrul Procuraturii Generale (PG). Până la acea dată, conform noii legi a Procuraturii, toţi procurorii care-şi doreau să ajungă în aceste funcţii urma să fie înscrişi într-un Registru, iar ulterior, evaluaţi de Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor. În final, pentru 13 funcţii vacante s-au înscris 15 acuzatori de stat. Doi însă s-au retras pe parcurs, astfel încât pentru cele 13 funcţii au candidat, până la urmă, doar 13 procurori, care au şi câştigat concursurile.

  Şefii interimari au câştigat concursurile cu un singur candidat

  Adrian Mircos a câştigat concursul pentru numirea în funcţia de procuror-şef al Direcţiei urmărire penală şi criminalistică din cadrul PG. Acesta a fost evaluat de Colegiul de evaluare a performanţelor cu 91,1, fiindu-i atribuit calificativul excelent, iar prin hotărârea Colegiului pentru selecţia şi cariera procurorilor Mircos a acumulat 60,6 puncte. Cu un punctaj final de 151,1 puncte, acesta a câştigat fotoliul de procuror-şef al Direcţiei urmărire penală şi criminalistică, fiind însă singurul candidat care s-a înscris în concurs. Întâmplător sau nu, Mircos a deţinut interimatul acestei funcţii din luna august 2016, el fiind anterior şeful Secţiei control al urmăririi penale a PG.

  În acelaşi stil s-a desfăşurat şi concursul pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei cooperare internaţională şi integrare europeană, câştigat de Alexandru Cladco, care, la fel ca şi Adrian Mircos, a deţinut din luna august 2016 interimatul funcţiei. Nici el nu a avut concurent, iar CSP l-a declarat învingător în concurs şi apt pentru a ocupa funcţia rămasă vacantă. Cladco a fost, înainte de reformă, şef al Secţiei analiză şi implementare CEDO a PG.

  În funcţia de procuror-şef al Secţiei justiţie juvenilă a fost avansată Mariana Gornea, cea care a condus subdiviziunea ca interimar în ultimele luni. Gornea a fost anterior şefa Secţiei minori şi drepturile omului din cadrul PG. Ghenadie Pârlii, care din luna august 2016 a condus ca interimar Secţia investigarea fraudelor contra mediului şi intereselor publice a PG, a câştigat concursul, pentru a conduce, cu drepturi depline, această secţie în următorii cinci ani. Până la numirea în această funcţie, Pârlii a fost procuror-şef interimar al Secţiei investigaţii financiar-economice a PG.

  De la Dubăsari, la combaterea traficului de fiinţe umane

  Fără concurenţi au ajuns în funcţii de conducere alţi 9 procurori. Eduard Bulat, fostul şef al Secţiei combaterea traficului de fiinţe umane a PG, a fost numit procuror-şef al Secţiei politici, reforme şi management al proiectelor, iar Sergiu Russu, fostul procuror al r. Dubăsari, a fost desemnat şef al Secţiei combaterea traficului de fiinţe umane a PG, funcţie deţinută anterior de Eduard Bulat. Alexandru Nichita, fostul şef interimar al Direcţiei investigaţii generale, a câştigat concursul pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei politici, reforme şi protecţia intereselor societăţii. Nichita a condus această direcţie, ca interimar, încă din luna august 2016. Marcel Dimitraş, fostul şef al Secţiei judiciar-civilă şi contencios administrativ din cadrul PG, a câştigat concursul pentru ocuparea funcţiei de şef al Secţiei reprezentare în procedurile non-penale şi implementare CEDO, subdiviziune pe care o conduce ca interimar încă de acum un an. Totodată, fostul şef al Secţiei reprezentare a învinuirii în Curtea Supremă de Justiţie, Dumitru Graur, a câştigat concursul pentru a conduce în continuare această secţie, pe care a condus-o şi înainte de reformă, dar şi după, din postura de interimar.

  Oleg Afanasii, fostul adjunct al procurorului sect. Centru din Chişinău, a câştigat concursul pentru ocuparea funcţiei de şef al Secţiei controlul activităţii speciale de investigaţii şi asigurarea regimului secret a Procuraturii Generale, iar Diana Rotundu, cea care a fost şef adjunct al Secţiei asistenţă juridică internaţională şi integrare europeană a PG, a câştigat concursul pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al Secţiei protocol, cooperare internaţională şi integrare europeană. Rotundu a condus secţia în ultimul an, din postura de interimar.

  Doi concurenţi s-au retras fără a explica motivele

  Ion Caracuian şi-a păstrat, şi după reformă, postul de şef al Secţiei combatere tortură, subdiviziune pe care a condus-o şi din postura de interimar în ultimul an, la fel ca şi Veaceslav Soltan, care înainte de reformă a fost şeful Secţiei tehnologii informaţionale şi investigaţii ale infracţiunilor în domeniul informaticii a PG, iar după a fost numit şef al Secţiei tehnologii informaţionale şi combaterea crimelor cibernetice a Procuraturii Generale. Este, de fapt, aceeaşi secţie, care şi-a modificat, doar parţial, denumirea.

  În doar două concursuri s-au înregistrat tentative de a participa câte doi candidaţi. Astfel, într-o primă etapă, Ghenadie Pârlii a decis să-i fie concurent lui Alexandru Nichita în concursul pentru funcţia de şef al Direcţiei politici, reforme şi protecţia intereselor societăţii din cadrul PG, doar că, la 11 iulie, fără a-şi explica motivele, a solicitat retragerea din concurs. În final, Pârlii a devenit şef al Secţiei investigarea fraudelor contra mediului şi intereselor publice. Coincidenţă sau nu, dar şi contracandidatul lui Pârlii, Ion Teţcu, s-a retras din concurs. Cererea acestuia a fost depusă tot pe 11 iulie şi tot fără a fi explicate motivele retragerii.

  Roşioru: „Reformarea Procuraturii nu înseamnă doar desemnarea în funcţii”

  Cum poate fi explicat faptul că, după reforma Procuraturii, 13 funcţii importante din cadrul PG au fost ocupate în urma unor concursuri fără concurenţă, în mare parte de oameni care au condus aceste subdiviziuni şi înainte de reformă? „Reformarea Procuraturii nu înseamnă doar desemnarea în funcţii a conducătorilor subdiviziunilor. Reforma înseamnă multiple îmbunătăţiri aduse instituţiei: competenţe noi; reguli noi de selectare, promovare şi numire în funcţii”, zice Mircea Roşioru, preşedintele CSP şi unul din adjuncţii procurorului general. „Nu sunt eu în măsură să comentez de ce la concursurile lansate au aplicat puţini procurori. Aţi putea face un sondaj printre potenţialii candidaţi şi să explice ei care sunt motivele pentru care nu au aplicat la aceste concursuri. Sarcina CSP şi a Colegiilor din subordine a fost ca toate aceste concursuri să fie publice şi transparente, iar procedurile să fie respectate. Trebuie să admitem şi faptul că, în cazul potenţialilor şefi ai subdiviziunilor PG, vorbim de procurori care au unele abilităţi şi cunoştinţe specifice funcţiilor, or nu fiecare procuror este un foarte bun acuzator de stat sau un foarte bun cunoscător al legislaţiei ce reglementează cooperarea internaţională sau remediile de contracarare a unor fenomene infracţionale”, argumentează oficialul.

  „La momentul dispunerii interimatului acestor funcţii, procurorul general a făcut o evaluare a capacităţilor procurorilor din PG şi interesul dumnealui a fost ca în fruntea subdiviziunilor să aibă, cel puţin până la definitivarea concursurilor, procurori foarte bine pregătiţi şi cu o reputaţie profesională pe măsură. De altfel, faptul că toate măsurile prevăzute de Legea cu privire la Procuratură au fost implementate în termenele prevăzute, acest fapt se datorează şi aportului adus de către cei care au asigurat interimatul funcţiilor. Şi din această din urmă teză puteţi trage anumite concluzii”, menţionează Mircea Roşioru.

  Bostan: „Veniţi la concurs joi pentru că postu-i ocupat de marţi”

  Galina Bostan, preşedinta Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC), are însă o altă părere. „În mod normal, atunci când se organizează un concurs, trebuie să participe mai mulţi candidaţi. În acest caz, fie avem o problemă de cadre, nefiind suficiente persoane pregătite pentru a ocupa aceste funcţii, sau poate fi şi un alt aspect. La concurs au participat doar acele persoane care ştiau din start că vor fi desemnate câştigătoare, iar ceilalţi nici măcar nu au avut curajul să aplice. Veniţi la concurs joi pentru că postu-i ocupat de marţi. Cam aşa. Sigur că e o situaţie anormală şi tot ce s-a întâmplat dă mult de bănuit”, zice experta.
  sursa: zdg.md

 • Şedinţă de lucru a Consiliul de colaborare Curtea de Conturi

  Astăzi, 10 ianuarie 2014, în incinta Curţii de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a avut loc prima şedinţă de lucru din anul curent a Consiliului de colaborare între Curtea de Conturi şi organele de drept.
  Astăzi, 10 ianuarie 2014, în incinta Curţii de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a avut loc prima şedinţă de lucru din anul curent a Consiliului de colaborare între Curtea de Conturi şi organele de drept.

  La şedinţă au fost prezenţi reprezentanţii CCRM: Angela Pascaru, membrul Curţii de Conturi, Sofia Ciuvalschi, şeful Direcţiei generale II, Ana Saichin, şeful Direcţiei juridice, controlorii de stat Viorel Miron şi Larisa Postica. Organele de drept au fost prezente în componenţa: Alexandru Nichita şi Ghenadie Pîrlii de la Procuratura Generală, Adrian Popenco de la Procuratura Anticorupţie, Silviu Tănase şi Ion Nastas de la Centrul Naţional Anticorupţie, Vitalie Briceag de la Ministerul Afacerilor Interne, precum şi Ion Candu de la Inspectoratul Naţional de Investigaţii (Inspectoratul General al Poliţiei).

  Participanţii au pus în discuţie unele fapte ce presupun un risc înalt la utilizarea resurselor alocate din Fondul Ecologic Naţional. Faptele menţionate au fost remarcate de auditorii CCRM în cadrul efectuării misiunii de audit în domeniul protecţiei şi utilizării durabile a apelor din fluvii.  

  sursa: ccrm.md  

   

   

LASĂ UN COMENTARIU