Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Talpă Radu
Căutare avansată

Postica Aurel

Procuratura Teritorială Căuşeni

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General nr. 1162-p din 18 decembrie 2007, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Căușeni.

Prin Ordinul Procurorului General nr. 1162-p din 18 decembrie 2007, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Căușeni.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” acțiunile procurorului Aureliu Postică, au fost obiect de examinare la CtEDO.

Cauza MEREUȚA, nr. cererii 64401/11 - invocând Articolul 3 din Convenție, reclamantul s-a plâns în fața Curții de lipsa unei investigații eficiente cu referire la plângerile sale în legătură cu leziunile provocate acestuia. Deși agresorul identificat și-a recunoscut vina, el nu a putut fi tras la răspundere penală din cauza menținerii acestuia în calitate de bănuit pentru o perioadă mai mare de trei luni, fiind ulterior scos de sub urmărire penală. Curtea a notat că, în asemenea circumstanțe, ancheta nu a condus la pedepsirea persoanei responsabile din cauza nerespectării legislației procesual-penale, constatând încălcarea Articolului 3 din Convenție sub aspect Procurorul Aurel Postica (Procuratura raionului Căușeni) a emis ordonanța din 29 decembrie 2009 de punere sub învinuireîn afara termenului de 3 luni (id est 4 luni și 17 zile), prevăzut de art. 63 alin. (3) Cod penal. Pagina4din 26 procedural. 

Potrivit Hotărîrii nr. 774 din 23 octombrie 2015, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa domnului Aurel Postica, procuror în Procuratura raionului Căuşeni, calificativul Atestat. Prin Hotărîrea nr. 12-234/15 din 12 noiembrie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 774 din 23 octombrie 2015.

DISTINCȚII
Pentru sîrguinţă, disciplină, atitudine conştiincioasă şi responsabilă faţă de exercitarea obligaţiilor de serviciu, circumstanţe care au contribuit la investigarea cauzelor de rezonanță sporită în societate și pronunţarea sentinţelor de condamnare, Consiliul Superior al Procurorilor, prin Hotărîrea nr. 12-172/16 din 9 iunie 2016, a propus Procurorului General interimar conferirea dnl-ui Aurel Postica, procuror în procuratura raionului Căuşeni, a gradului de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia – consilier juridic de rangul al III-lea.

Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărîrea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015, a propus Procurorului General încurajarea domnului Postica Aurel, procuror în procuratura raionului Căuşeni, cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

Prin Hotărîrea nr.12-151/14 din 20 august 2014, examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Postica Aurel, Procuror în procuratura r-nului Căuşeni, cu Diploma de Onoare a Procuraturii de categoria II.

Potrivit informaţiilor plasate pe pagina ”Juriştii pentru drepturile omului” acțiunile procurorului Aureliu Postică, au fost obiect de examinare la CtEDO.

Cauza MEREUȚA, nr. cererii 64401/11 - invocând Articolul 3 din Convenție, reclamantul s-a plâns în fața Curții de lipsa unei investigații eficiente cu referire la plângerile sale în legătură cu leziunile provocate acestuia. Deși agresorul identificat și-a recunoscut vina, el nu a putut fi tras la răspundere penală din cauza menținerii acestuia în calitate de bănuit pentru o perioadă mai mare de trei luni, fiind ulterior scos de sub urmărire penală. Curtea a notat că, în asemenea circumstanțe, ancheta nu a condus la pedepsirea persoanei responsabile din cauza nerespectării legislației procesual-penale, constatând încălcarea Articolului 3 din Convenție sub aspect Procurorul Aurel Postica (Procuratura raionului Căușeni) a emis ordonanța din 29 decembrie 2009 de punere sub învinuireîn afara termenului de 3 luni (id est 4 luni și 17 zile), prevăzut de art. 63 alin. (3) Cod penal. Pagina4din 26 procedural. 

Potrivit Hotărîrii nr. 774 din 23 octombrie 2015, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa domnului Aurel Postica, procuror în Procuratura raionului Căuşeni, calificativul Atestat. Prin Hotărîrea nr. 12-234/15 din 12 noiembrie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 774 din 23 octombrie 2015.

DISTINCȚII
Pentru sîrguinţă, disciplină, atitudine conştiincioasă şi responsabilă faţă de exercitarea obligaţiilor de serviciu, circumstanţe care au contribuit la investigarea cauzelor de rezonanță sporită în societate și pronunţarea sentinţelor de condamnare, Consiliul Superior al Procurorilor, prin Hotărîrea nr. 12-172/16 din 9 iunie 2016, a propus Procurorului General interimar conferirea dnl-ui Aurel Postica, procuror în procuratura raionului Căuşeni, a gradului de clasificare de o treaptă mai înaltă decît prevede funcţia – consilier juridic de rangul al III-lea.

Pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIV-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărîrea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015, a propus Procurorului General încurajarea domnului Postica Aurel, procuror în procuratura raionului Căuşeni, cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

Prin Hotărîrea nr.12-151/14 din 20 august 2014, examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXIII-a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General încurajarea domnului Postica Aurel, Procuror în procuratura r-nului Căuşeni, cu Diploma de Onoare a Procuraturii de categoria II.

 

Cauze CtEDO Aurel Postică

Hotărîrea nr.12-151/14 din 20 august 2014

Hotărîrea nr. 12-234/15 din 12 noiembrie 2015

Hotărîrea nr. 774 din 23 octombrie 2015

Hotărîrea nr.12-203/15 din 10 septembrie 2015

Hotărîrea nr. 12-172/16 din 9 iunie 2016

Prin Hotărârea nr. 1-21/2020 din 05 Martie 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a admis, din alte motive, contestaţia procurorului în Procuratura raionului Căușeni, Aurel Postica, declarată împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-92/19 din 24.01.2020, adoptată în privinţa sa și a casa hotărârea Colegiului de disciplină şi etică nr.3-92/19 din 24.01.2020, cu adoptarea unei noi hotărâri și a aplicat în privința procurorului sancțiunea disciplinară - avertisment, în partea ce ține de abaterea disciplinară prevăzută de art.38 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură.

Prin Hotărârea nr. 1-21/2020 din 05 Martie 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a admis, din alte motive, contestaţia procurorului în Procuratura raionului Căușeni, Aurel Postica, declarată împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-92/19 din 24.01.2020, adoptată în privinţa sa și a casa hotărârea Colegiului de disciplină şi etică nr.3-92/19 din 24.01.2020, cu adoptarea unei noi hotărâri și a aplicat în privința procurorului sancțiunea disciplinară - avertisment, în partea ce ține de abaterea disciplinară prevăzută de art.38 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură.

 

Hotărârea nr. 1-21/2020 din 05 Martie 2020

LASĂ UN COMENTARIU