Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Crăciun Valeriu
Căutare avansată

Severin Vladimir

Procuratura municipiului Chișinău

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 316-p din 09 aprilie 2009, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii municipiului Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 316-p din 09 aprilie 2009, numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii municipiului Chișinău.

Potrivit Hotărârii nr. 212 din 30 septembrie 2011, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa procurorului în Procuratura mun. Chişinău, Severin Vladimir, calificativul Atestat și a recomandat Procurorului General să acorde gradul de clasificare – jurist de rangul II

Potrivit Hotărârii nr. 212 din 30 septembrie 2011, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa procurorului în Procuratura mun. Chişinău, Severin Vladimir, calificativul Atestat și a recomandat Procurorului General să acorde gradul de clasificare – jurist de rangul II

Hotărârea nr. 212 din 30 septembrie 2011

Conform Hotărârii nr. 12-5/17 din 12 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a modificat Hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.13 - 4/16 (III) din 22.12.2016 privind aplicarea în privinţa procurorului în Procuratura mun.Chişinău, Vladimir Severin, a sancțiunii disciplinare – mustrarea.
 
Prin dispoziţia procurorului mun.Chișinău Ivan Diacov din 20.10.2015 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura mun.Chișinău Vladimir Severin, în temeiul art.118 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu în cadrul examinării petițiilor și adresărilor cetățenilor și încălcarea disciplinei muncii.
Verificând temeiul tragerii la răspundere disciplinară a procurorului, Colegiul disciplinar a constatat că dl.Vladimir Severin a încălcat prevederile art.54 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, pct.6.1.1 din Codul de etică al procurorului, și a comis abaterile disciplinare prevăzute la art.61 lit.a), h) și j) din Legea cu privire la Procuratură, pentru comiterea cărora a fost sancționat disciplinar conform art.62
lit.b) din aceeași lege - mustrare. Prin Hotărârea nr. 12-14/16 din 22 ianuarie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-46/15 din 27.11.2015 în privinţa procurorului în Procuratura mun.Chișinău Vladimir Severin.
Conform Hotărârii nr. 12-5/17 din 12 ianuarie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a modificat Hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.13 - 4/16 (III) din 22.12.2016 privind aplicarea în privinţa procurorului în Procuratura mun.Chişinău, Vladimir Severin, a sancțiunii disciplinare – mustrarea.
 
Prin dispoziţia procurorului mun.Chișinău Ivan Diacov din 20.10.2015 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura mun.Chișinău Vladimir Severin, în temeiul art.118 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu în cadrul examinării petițiilor și adresărilor cetățenilor și încălcarea disciplinei muncii.
Verificând temeiul tragerii la răspundere disciplinară a procurorului, Colegiul disciplinar a constatat că dl.Vladimir Severin a încălcat prevederile art.54 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, pct.6.1.1 din Codul de etică al procurorului, și a comis abaterile disciplinare prevăzute la art.61 lit.a), h) și j) din Legea cu privire la Procuratură, pentru comiterea cărora a fost sancționat disciplinar conform art.62
lit.b) din aceeași lege - mustrare. Prin Hotărârea nr. 12-14/16 din 22 ianuarie 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-46/15 din 27.11.2015 în privinţa procurorului în Procuratura mun.Chișinău Vladimir Severin.

Hotărârea nr. 12-5/17 din 12 ianuarie 2017

Hotărârea nr. 12-14/16 din 22 ianuarie 2016

LASĂ UN COMENTARIU