Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Pădure Drăgălin
Căutare avansată
sursa foto: procuratura.md

Vîrlan Irina

Procuratura Generală Chişinău

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 603-p din 26 mai 2017, numită în funcția de procuror în Secția Investigarea Fraudelor contra mediului și interesor publice a Procuraturii Generale.

Prin Hotărîrea nr.12-28/15 din 12 februarie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General suspendarea din funcţie a procurorului în Secţia investigaţii financiar-economice din cadrul Direcţiei investigaţii generale a Procuraturii Generale Irina Vîrlan, pînă la 19.12.2017 inclusiv, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului. 

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 148-p din 17 februarie 2014, detașată pentru execitarea atribuțiilor de secretar al Consiliului Superior al Procurorilor.

Potrivit Hotărîrii nr.12-1/14 din 23 ianuarie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a ales în funcţia de secretar al Consiliului Superior al Procurorilor pe doamna Irina Vîrlan, procuroă în secţia investigaţii financiar-economice din cadrul Direcţiei investigaţii generale a Procuraturii Generale și a propus Procurorului General detaşarea doamnei Vîrlan pentru perioada mandatului Consiliului Superior al Procurorilor.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 504-p din 19 iunie 2006, numită în funcția de procuroră în Secția investigații financiar econimoce din cadrul Direcției investigații generale din cadrul Procuraturii Generale.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 603-p din 26 mai 2017, numită în funcția de procuror în Secția Investigarea Fraudelor contra mediului și interesor publice a Procuraturii Generale.

Prin Hotărîrea nr.12-28/15 din 12 februarie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General suspendarea din funcţie a procurorului în Secţia investigaţii financiar-economice din cadrul Direcţiei investigaţii generale a Procuraturii Generale Irina Vîrlan, pînă la 19.12.2017 inclusiv, în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului. 

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 148-p din 17 februarie 2014, detașată pentru execitarea atribuțiilor de secretar al Consiliului Superior al Procurorilor.

Potrivit Hotărîrii nr.12-1/14 din 23 ianuarie 2014, Consiliul Superior al Procurorilor a ales în funcţia de secretar al Consiliului Superior al Procurorilor pe doamna Irina Vîrlan, procuroă în secţia investigaţii financiar-economice din cadrul Direcţiei investigaţii generale a Procuraturii Generale și a propus Procurorului General detaşarea doamnei Vîrlan pentru perioada mandatului Consiliului Superior al Procurorilor.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 504-p din 19 iunie 2006, numită în funcția de procuroră în Secția investigații financiar econimoce din cadrul Direcției investigații generale din cadrul Procuraturii Generale.

 

Conform Hotărîrii nr. 1-139/2021 din 11 noiembrie 2021, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice, desfășurate în vederea participării în calitate de experți și formatori la instruiri pe subiecte aferente constatării și investigării infracțiunilor de mediu, precum și la elaborarea Ghidului cu privire la investigarea cauzelor ce vizează vegetația forestieră din fondul silvic, în cadrul proiectului „Justiția verde STEPS” finanțat de Guvernul Suediei și implementat de Asociația Obștească „EcoContact” în colaborare cu Centrul de Consultanță și Informații de Mediu Aarhus, pentru următorii procurori:
-Alexandru Nichita, procuror-șef al Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale;
-Ghenadie Pîrlii, procuror-șef al Secției investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale;
-Irina Vîrlan și Ion Tețcu, procurori în Secția investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale.

Prin Hotărârea nr. 1-47/2020 din 12 Iunie 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a desemnat următoarea componență a Comisiei de organizare a alegerilor:
1) doamna Irina Vîrlan, procuror al Secției investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice, din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale;
2) doamna Elena Ceruța, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale;
3) domnul Ivan Grosu, procuror în Procuratura mun.Chișinău;
4) domnul Vladislav Guzic, procuror-șef al Procuraturii r-lui Ștefan Vodă;
5) doamna Olesea Vîrlan, procuror în Procuratura r-lui Ialoveni.

DISTINCȚII
Cu prilejul aniversării a XXIX-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 1-9/2021 din 28 ianuarie 2021, a propus Procurorului General încurajarea procurorului Vîrlan Irina, procuror in Secția investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

Cu prilejul aniversării a XX-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova, Consiliului Superior al Procurorilor prin Hotărîrea nr.12-14/12 din 23 ianuarie 2012, a propus Procurorului General soluţionarea chestiunii cu privire la încurajarea Dnei Irina Vîrlan - procuror în Secţia investigaţii financiar economice cu Diploma de onoare de categoria I.

Conform Hotărîrii nr. 1-139/2021 din 11 noiembrie 2021, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice, desfășurate în vederea participării în calitate de experți și formatori la instruiri pe subiecte aferente constatării și investigării infracțiunilor de mediu, precum și la elaborarea Ghidului cu privire la investigarea cauzelor ce vizează vegetația forestieră din fondul silvic, în cadrul proiectului „Justiția verde STEPS” finanțat de Guvernul Suediei și implementat de Asociația Obștească „EcoContact” în colaborare cu Centrul de Consultanță și Informații de Mediu Aarhus, pentru următorii procurori:

-Alexandru Nichita, procuror-șef al Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale;

-Ghenadie Pîrlii, procuror-șef al Secției investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale;
-Irina Vîrlan și Ion Tețcu, procurori în Secția investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale.

Prin Hotărârea nr. 1-47/2020 din 12 Iunie 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a desemnat următoarea componență a Comisiei de organizare a alegerilor:
1) doamna Irina Vîrlan, procuror al Secției investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice, din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale;
2) doamna Elena Ceruța, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale;
3) domnul Ivan Grosu, procuror în Procuratura mun.Chișinău;
4) domnul Vladislav Guzic, procuror-șef al Procuraturii r-lui Ștefan Vodă;
5) doamna Olesea Vîrlan, procuror în Procuratura r-lui Ialoveni.

DISTINCȚII
Cu prilejul aniversării a XXIX-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 1-9/2021 din 28 ianuarie 2021, a propus Procurorului General încurajarea procurorului Vîrlan Irina, procuror in Secția investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

Cu prilejul aniversării a XX-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova, Consiliului Superior al Procurorilor prin Hotărîrea nr.12-14/12 din 23 ianuarie 2012, a propus Procurorului General soluţionarea chestiunii cu privire la încurajarea Dnei Irina Vîrlan - procuror în Secţia investigaţii financiar economice cu Diploma de onoare de categoria I.

Hotărîrea nr. 1-139/2021 din 11 noiembrie 2021

Hotărârea nr. 1-9/2021 din 28 ianuarie 2021

Hotărârea nr. 1-47/2020 din 12 Iunie 2020

Hotărîrea nr.12-14/12 din 23 ianuarie 2012

Știri
 • Cine câştigă Procuratura Anticorupţie?

  du­ard Haru­n­jen, actu­a­lul şef inte­ri­mar al Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­ru­pţie (PA), şi Vale­riu Bodean, şeful Secţiei con­du­cere a urmă­ri­rii penale în orga­nele cen­trale ale Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Interne (MAI) şi ale Ser­vi­ci­u­lui Vamal (SV), se luptă pen­tru fun­cţia de şef al PA. Cei doi au acu­mu­lat ace­laşi punc­taj la tes­tări, iar ulti­mul cuvânt pen­tru desem­na­rea câş­ti­gă­to­ru­lui îl vor avea cei 11 mem­bri ai Con­si­li­u­lui Supe­rior al Pro­cu­ro­ri­lor (CSP), care vor tre­bui să-l aleagă pe cel mai bun după “buna repu­ta­ţie, nive­lul de pro­fe­si­o­nism, sta­giul de muncă sau capa­ci­tă­ţile orga­ni­za­torice…”.

  Ini­ţial, în lupta pen­tru şefia PA s-au aven­tu­rat patru pro­cu­rori. Pe lângă Haru­n­jen şi Bodean, şi-au mai depus dosa­rele Nico­lae Chi­to­ro­agă, şeful Dire­cţiei exer­ci­tare şi con­du­cere a urmă­ri­rii penale, dar şi Ruslan Popov, şeful Dire­cţiei con­trol al urmă­ri­rii penale şi asis­tenţă meto­dică, şi el fost şef inte­ri­mar al PA în urmă cu câteva luni.

  du­ard Haru­n­jen, actu­a­lul şef inte­ri­mar al Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­ru­pţie (PA), şi Vale­riu Bodean, şeful Secţiei con­du­cere a urmă­ri­rii penale în orga­nele cen­trale ale Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Interne (MAI) şi ale Ser­vi­ci­u­lui Vamal (SV), se luptă pen­tru fun­cţia de şef al PA. Cei doi au acu­mu­lat ace­laşi punc­taj la tes­tări, iar ulti­mul cuvânt pen­tru desem­na­rea câş­ti­gă­to­ru­lui îl vor avea cei 11 mem­bri ai Con­si­li­u­lui Supe­rior al Pro­cu­ro­ri­lor (CSP), care vor tre­bui să-l aleagă pe cel mai bun după “buna repu­ta­ţie, nive­lul de pro­fe­si­o­nism, sta­giul de muncă sau capa­ci­tă­ţile orga­ni­za­torice…”.

  Ini­ţial, în lupta pen­tru şefia PA s-au aven­tu­rat patru pro­cu­rori. Pe lângă Haru­n­jen şi Bodean, şi-au mai depus dosa­rele Nico­lae Chi­to­ro­agă, şeful Dire­cţiei exer­ci­tare şi con­du­cere a urmă­ri­rii penale, dar şi Ruslan Popov, şeful Dire­cţiei con­trol al urmă­ri­rii penale şi asis­tenţă meto­dică, şi el fost şef inte­ri­mar al PA în urmă cu câteva luni.

  Patru doritori, doi candidaţi

  Pe 3 octom­brie, Nico­lae Chi­to­ro­agă s-a retras din con­curs. “Moti­vul e unul pur per­so­nal. Nu e nimic de comen­tat aici”, a pre­ci­zat Chi­to­ro­agă. Ana­li­zând dosa­rele celor trei con­cu­renţi rămaşi în cursă, mem­brii CSP au decis să res­pingă can­di­da­tura lui Ruslan Popov, fost şef inte­ri­mar al insti­tu­ţiei. Aceş­tia şi-au moti­vat deci­zia prin fap­tul că Popov a fost sus­pen­dat din fun­cţie în legă­tură cu fap­tul că pe numele său a fost por­nită o cauză penală con­form art. 352 (1) Cod Penal, pe fap­tul decla­ră­rii neco­res­pun­ză­toare a date­lor des­pre veni­turi şi pro­pri­e­tăţi înscrise în decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate a pro­cu­ro­ru­lui Ruslan Popov, depusă la Comi­sia Naţio­nală de Inte­gri­tate (CNI).

  “Pro­ble­mele” lui Popov au înce­put în urma unui arti­col din ZdG, din mar­tie, curent, în care am ară­tat casa de mili­oane în care acesta locu­ieşte împre­ună cu soţia sa, şi ea anga­jată a Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale (PG). Atunci, nu am reu­şit să obţi­nem decla­ra­ţia de veni­turi şi pro­pri­e­tăţi a pro­cu­ro­ru­lui, dar mai apoi, s-a con­sta­tat că acesta nu decla­rase în ea casa des­pre care a scris ZdG. Ast­fel, pe 4 octom­brie, şi pen­tru acest fapt, pe numele său a fost des­chis un dosar penal, iar la soli­ci­ta­rea pro­cu­ro­ru­lui Cor­ne­liu Bra­tu­nov, pe 8 octom­brie, Popov a fost sus­pen­dat din fun­cţie. Sus­pen­da­rea a sur­ve­nit cu doar câteva zile îna­inte de prima etapă a con­cur­su­lui pen­tru şefia PA. Pro­cu­ro­rul, însă, crede că între cele două eve­ni­mente nu ar exista vreo legă­tură. “Nu ştiu. Eu sper că în acest caz(cu pri­vire la sus­pen­dare – n.r.), cole­gii mei au acţio­nat din cu totul alte motive. Eu nu ştiu ce să zic. Nu mi-au expli­cat prea multe… Evi­dent, am con­tes­tat în jude­cată ordi­nul, dar nu ştiu ce voi face mai departe”, ne-a spus Popov, fiind între­bat cum va pro­ceda dacă instanţa de jude­cată va con­si­dera ile­gal ordi­nul prin care a fost sus­pen­dat din fun­cţie şi dacă, în acest caz, va con­testa rezul­tate con­cur­su­lui pri­vind şefia PA.

  Note egale pentru cei doi candidaţi

  Una peste alta, în pre­zent, pen­tru foto­liul de şef la Anti­co­ru­pţie se mai luptă doar doi can­di­daţi: Edu­ard Haru­n­jen, actu­a­lul şef inte­ri­mar, şi Vale­riu Bodean, şeful Secţiei con­du­cere a urmă­ri­rii penale în orga­nele cen­trale ale MAI şi ale SV. Pe 17 octom­brie, în cadrul pro­bei scrise, cei doi au acu­mu­lat ace­leaşi note, 9,2. Şi a doua zi, la proba orală, Haru­n­jen şi Bodean nu au putut fi depar­ta­jaţi, pri­mind note simi­lare.

  “Până acum au fost două etape, urmează a treia, după care va fi desem­nat câş­ti­gă­to­rul. Urmă­toa­rea şedinţă a CSP încă nu a fost pro­gra­mată, dar ea va avea loc, cu sigu­ranţă, la înce­put de noiem­brie, or, de regulă, şedinţele au loc de două ori pe lună”, ne-a spus Irina Vâr­lan, secre­tara CSP. Ea mai susţine că mem­brii CSP îl vor alege pe vii­to­rul şef al PA după “buna repu­ta­ţie, nivel pro­fe­sio­nal, sta­giu de muncă, capa­ci­tăţi orga­ni­za­torice”, cri­te­rii sti­pu­late în regu­la­men­tul cu pri­vire la pro­mo­va­rea în fun­cţii a pro­cu­ro­ri­lor.

  Cine sunt Harunjen şi Bodean?

  Bodean şi Haru­n­jen sunt doi pro­cu­rori rela­tiv tineri, dar cu expe­rienţă în orga­nele PG. Haru­n­jen şi-a înce­put acti­vi­ta­tea ca aju­tor al pro­cu­ro­ru­lui mun. Chi­şi­nău în 1994, fiind mai apoi adjunct al pro­cu­ro­ru­lui mun. Chi­şi­nău, iar din 2010, pro­cu­ror pen­tru misiuni spe­ci­ale. Haru­n­jen a fost impli­cat activ în inves­ti­ga­rea eve­ni­men­te­lor din 7 apri­lie 2009. În decla­ra­ţia de veni­turi şi pro­pri­e­tăţi, Haru­n­jen a indi­cat că este pose­so­rul unei case de mili­oane, des­pre care ZdG a scris în numă­rul tre­cut, şi al unei maşini, Volvo XC 90. El a mai indi­cat pen­tru anul tre­cut veni­turi din sala­riul de pro­cu­ror de 105 mii de lei (aproape 9 mii de lei lunar). Haru­n­jen a indi­cat şi veni­tul soţiei, din acti­vi­ta­tea de juristă, care a fost mai mare decât al său, 113 mii de lei (9500 de lei lunar).

  Vale­riu Bodean este şi el un pro­cu­ror cu expe­rienţă, deşi este rela­tiv tânăr. Acesta a fost şeful Secţiei exer­ci­tare a urmă­ri­rii penale a Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­şi­nău, iar din 2010, la soli­ci­ta­rea lui Zubco, a fost numit pro­cu­ror pen­tru misiuni spe­ci­ale. În 2012 i s-a acor­dat gra­dul de cla­si­fi­care îna­inte de ter­men, fiind numit şeful Secţiei con­du­cere a urmă­ri­rii penale în orga­nele cen­trale ale MAI şi ale SV. Şi numele său apare în dosare legate de eve­ni­men­tele din 7 apri­lie, dar şi în alte dosare cu rezo­nanţă, dosa­rul răpi­rii lui Vlad Cubre­a­cov sau cazul Domni­şor. În decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi pe anul 2012, Bodean a indi­cat 102 mii de lei din sala­riu (aproape 9 mii de lei lunar). Veni­tul soţiei, Ina Bodean, din acti­vi­ta­tea de avo­cat a fost de 3000 de lei. De remar­cat că în decla­ra­ţia sa Bodean nu a indi­cat nici fap­tul că ar deţine auto­mo­bil, casă sau apar­ta­ment, nefi­ind clar în acest moment unde locu­ieşte.

  Un an şi jumătate de luptă pentru şefia PA

  Fun­cţia de şef al PA a rămas ofi­cial vacantă în iunie 2012, atunci când Vio­rel Radeţchi a fost trans­fe­rat, prin ordi­nul Pro­cu­ro­ru­lui Gene­ral Vale­riu Zubco, în fun­cţia de pro­cu­ror pen­tru misiuni spe­ci­ale. De atunci, pen­tru ea s-au dat mai multe bătă­lii, atât publice cât şi de culise. În iunie 2012, locul lui Radeţchi a fost luat, în cali­tate de inte­ri­mar, de adjunc­tul său, Vio­rel Morari. Acesta, la rân­dul său, a fost înlo­cuit, la fel în cali­tate de şef inte­ri­mar, în ianu­a­rie 2013, de Ruslan Popov, pe atunci şeful Dire­cţiei con­trol al urmă­ri­rii penale şi asis­tenţă meto­dică. Tot atunci, CSP a anu­nţat con­curs pen­tru ocu­pa­rea fun­cţiei de procuror-şef al PA. Pen­tru ocu­pa­rea aces­tei fun­cţii au apli­cat pro­cu­ro­rii Vio­rel Morari, Ruslan Popov şi Nico­lae Geru, pro­cu­ro­rul Pro­cu­ra­tu­rii sec­to­ru­lui Cen­tru, care însă s-a retras ulte­rior.

  Între timp, Vio­rel Radeţchi a depus o cerere către CSP prin care a soli­ci­tat sus­pen­da­rea con­cur­su­lui, pe motiv că ordi­nul prin care el a fost trans­fe­rat, în iunie 2012, sem­nat de Zubco, ar fi ile­gal. Con­si­liul însă i-a res­pins demer­sul, iar lupta, final­mente, s-a dat între Vio­rel Morari şi Ruslan Popov. Doar că, în august 2013, nici­u­nul din­tre can­di­daţi nu a reu­şit să acu­mu­leze numă­rul nece­sar de voturi din par­tea mem­bri­lor CSP pen­tru a fi îna­in­tat la această fun­cţie, ast­fel încât cele două can­di­da­turi au fost res­pinse. Tot­o­dată, Cor­ne­liu Gurin l-a numit în cali­tate de şef inte­ri­mar al PA pe Edu­ard Haru­n­jen, până atunci pro­cu­ror pen­tru misiuni spe­ci­ale. Ime­diat, a fost anu­nţat un alt con­curs, la care şi-au depus can­di­da­tu­rile cei patru pro­cu­rori: Haru­n­jen, Bodean, Chi­to­ro­agă şi Popov.

  “Aceste concursuri sunt o mare formalitate”

  “Fun­cţia de şef al PA este foarte impor­tantă, pen­tru că insti­tu­ţia are un rol des­tul de impor­tant, dacă nu unul din­tre cele mai impor­tante, la momen­tul actual, în ţară”, spune Tudor Suveică, fost şef al PA. “Eu îi cunosc pe Haru­n­jen şi Bodean. Am păreri bune, pozi­tive des­pre ei. Sunt tineri, ener­gici, au şi prac­tică, şi teo­ria o posedă bine”, afirmă Suveică. “Eu nu pot să spun nimic des­pre cât de corect va fi acest con­curs, pen­tru că nu cunosc nimic, dar păre­rea mea e că, la noi, aceste con­cur­suri sunt o mare for­ma­li­tate. Nu mă refer anume la acest con­curs, ci la gene­ral, în ţară, în toate dome­ni­ile”, punc­tează Suveică.

  Pre­ci­zăm că şeful PA va fi ales de cei 11 mem­bri ai CSP (al 12-lea mem­bru nu a fost ales): Cor­ne­liu Gurin, Pro­cu­ror Gene­ral, Oleg Efrim – minis­trul Jus­ti­ţiei, Nichi­for Coro­chii (încă preşe­din­tele Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii), Igor Ser­bi­nov – adjunct al Pro­cu­ro­ru­lui Gene­ral, Iurie Garaba, preşe­din­tele CSP, Mihail Vino­gra­dov, pro­cu­ro­rul r. Ocniţa, Nico­lae Geru, pro­cu­ro­rul sect. Cen­tru, şi pro­fe­so­rii uni­ver­si­tari Mihai Chi­rilă, Andrei Negru, Andrei Smo­chină şi Ser­ghei Ţur­can. Ante­rior, în presă au apă­rut infor­ma­ţii des­pre par­ta­ja­rea fun­cţi­i­lor în stat între par­ti­dele de la guver­nare, însă nu şi infor­ma­ţii ofi­ci­ale des­pre par­ti­dul căruia i-ar fi reve­nit fun­cţia de şef al PA.
  sursa: zdg.md

LASĂ UN COMENTARIU