Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Junghină Valerian
Căutare avansată

Zghibarţă Elena

Procuratura municipiului Chișinău

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1693-p din 28 Decembrie 2016, numită în funcția de procuror în Procuratura municipiul Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 281-p din 18 aprilie 2003, numită în funcția de procuror în Procuratura sectorului Ciocana, municipiul Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1693-p din 28 Decembrie 2016, numită în funcția de procuror în Procuratura municipiul Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 281-p din 18 aprilie 2003, numită în funcția de procuror în Procuratura sectorului Ciocana, municipiul Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 526 din 25 iulie 2014, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa doamnei Elena Zghibarţă, procuroră în Procuratura sectorului Ciocana, municipiul Chişinău, calificativul Atestat

DISTINCȚII
Luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2016, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-264/16 din 29 decembrie 2016, a propus Procurorului General încurajarea doamnei Zghibarța Elena adjunct interimar al procurorului-șef al procuraturii sect.Ciocana, mun. Chișinău, cu Medalia ”Pentru serviciu impecabil”, Clasa II .

Cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărîrea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015, a propus încurajarea doamnei Zghibarţă Elena - Procuror în procuratura sectorului Ciocana, municipiul Chişinău cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

Prin Hotărârea nr. 526 din 25 iulie 2014, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa doamnei Elena Zghibarţă, procuroră în Procuratura sectorului Ciocana, municipiul Chişinău, calificativul Atestat

DISTINCȚII
Luând în consideraţie rezultatele activităţii desfășurate, indicatorii de performanţă calitativi şi cantitativi obţinuţi pe parcursul anului 2016, calităţile profesionale şi morale ale unor procurori, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărârea nr. 12-264/16 din 29 decembrie 2016, a propus Procurorului General încurajarea doamnei Zghibarța Elena adjunct interimar al procurorului-șef al procuraturii sect.Ciocana, mun. Chișinău, cu Medalia ”Pentru serviciu impecabil”, Clasa II .

Cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărîrea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015, a propus încurajarea doamnei Zghibarţă Elena - Procuror în procuratura sectorului Ciocana, municipiul Chişinău cu Insigna de piept ”Eminent al Procuraturii”.

 

Hotărîrea nr. 526 din 25 iulie 2014

Hotărîrea nr.12-12/15 din 22 ianuarie 2015

Hotărârea nr. 12-264/16 din 29 decembrie 2016

Prin dispoziţia procurorului-şef al secţiei securitate internă a Procuraturii Generale, a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura sectorului Ciocana mun.Chișinău, Elena Zghibarță pentru îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. Temei pentru inițierea procedurii disciplinare a servit petiţia cet. Angela Obrinteţchi privind acţiunile pretins ilegale ale factorilor de decizie ai S.A.”Tutun –CTC” şi ale executorului judecătoresc Oleg Ungureanu. Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar din 11.01.2013, în privința procurorului E.Zghibarță a fost încheiată procedura disciplinară din motivul inoportunității aplicării răspunderii disciplinare

Prin dispoziţia procurorului-şef al secţiei securitate internă a Procuraturii Generale, a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura sectorului Ciocana mun.Chișinău, Elena Zghibarță pentru îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. Temei pentru inițierea procedurii disciplinare a servit petiţia cet. Angela Obrinteţchi privind acţiunile pretins ilegale ale factorilor de decizie ai S.A.”Tutun –CTC” şi ale executorului judecătoresc Oleg Ungureanu. Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar din 11.01.2013, în privința procurorului E.Zghibarță a fost încheiată procedura disciplinară din motivul inoportunității aplicării răspunderii disciplinare

LASĂ UN COMENTARIU