Baza de date a procurorilor Republicii Moldova
Exemplu: Revencu Vasile
Căutare avansată

Cherpec Mariana

Procuratura municipiului Chișinău

Date biografice

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1693-p din 28 decembrie 2016, numită în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1180-p din 03 decembrie 2010, numită în funcția de procuror în Procuratura sectorului Centru, municipiul Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 2-3d-449/10 din 30 noiembrie 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General candidatura absolventului Institutului Național al Justiției, Mariana Cherpec pentru a fi numită în funcția de procuror în procuratura sect.Centru mun.Chișinău, cu conferirea gradului de clasificare-jurist de rangul al IIIlea.
 

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova Nr. 1693-p din 28 decembrie 2016, numită în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău.

Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1180-p din 03 decembrie 2010, numită în funcția de procuror în Procuratura sectorului Centru, municipiul Chișinău.

Prin Hotărârea nr. 2-3d-449/10 din 30 noiembrie 2010, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General candidatura absolventului Institutului Național al Justiției, Mariana Cherpec pentru a fi numită în funcția de procuror în procuratura sect.Centru mun.Chișinău, cu conferirea gradului de clasificare-jurist de rangul al IIIlea.
 

 

Conform Hotărârii nr. 321 din 07 decembrie 2012, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa procurorului în Procuratura sectorului Centru, mun.Chişinău, Cherpec Mariana, calificativul ATESTAT și a recomandat Procurorului General acordarea gradului ordinar de clasificare – jurist de rangul II. Prin Hotărârea nr. 12-8/13 din 17 ianuarie 2013, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 321 din 07 decembrie 2012. 

Conform Hotărârii nr. 321 din 07 decembrie 2012, Colegiul de calificare a aplicat în privinţa procurorului în Procuratura sectorului Centru, mun.Chişinău, Cherpec Mariana, calificativul ATESTAT și a recomandat Procurorului General acordarea gradului ordinar de clasificare – jurist de rangul II. Prin Hotărârea nr. 12-8/13 din 17 ianuarie 2013, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărîrea Colegiului de calificare nr. 321 din 07 decembrie 2012. 

Hotărârea nr. 12-8/13 din 17 ianuarie 2013

Hotărârea nr. 321 din 07 decembrie 2012

Potrivit Hotărîrea Colegiului disciplinar din 10.06.2016, procurorului în Procuratura sect.Centru, mun.Chişinău, Mariana Cherpec, i s-a aplicat sancţiunea disciplinară - mustrare. Prin Hotărârea nr. 12-223/16 din 1 august 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a luat act de necontestarea Hotărârii Colegiului disciplinar nr. 13-18/16 din 10.06.2016 în privinţa procurorului Mariana Cherpec și consideră că Hotărârea produce efecte juridice începînd cu data de 29 iulie 2016.

Prin Hotărârea Consiliului nr.12-179/14 din 09.10.2014 a fost validată hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-24/14 din 29.08.2014, adoptată în privinţa procurorului în procuratura sect.Centru, mun. Chişinău Mariana Cherpec, prin care procurorul menţionat a fost sancţionat disciplinar conform art.62 lit.b) din Legea cu privire la Procuratură, fiindu-i aplicată sancţiunea disciplinară - mustrare. În temeiul art.128 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, procurorul sect.Centru, mun.Chişinău Nicolae Gem a solicitat iniţierea procedurii privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicată procurorului Cherpec, pentru atitudinea exigentă faţă de atribuţiile de serviciu şi comportament ireproşabil. Prin Hotărîrea nr. 13-38/15 din 02.10.2015 Colegiul disciplinar a considerat inoportună stingerea sancţiunii înainte de termen şi a lăsat în vigoare sancţiunea disciplinară aplicată. Conform Hotărârii nr. 12- 265/15 din 26 noiembrie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-38/15 din 02.10.2015 în privinţa procuromlui în procuratura sect.Centru, mun,Chişinău Mariana Cherpec.

Prin dispoziţia procurorului, şef al secţiei securitate internă a Procuraturii Generale Victor Ababii din 04.09.2015, a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura sect.Centru, mun.Chişinău Mariana Cherpec, în temeiul art.118 alin.(l) din Legea cu privire la Procuratură, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu în cadrul instrumentării unei cauze penale. Colegiul disciplinar a conchis că procurorul Mariana Cherpec, a încălcat obligaţiile procurorului stipulate la art.54 lit.a) şi b) din Legea cu privire la Procuratură, prin ce a comis abaterea disciplinară prevăzută la art.61 lit.a) - îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu, fiindu-i aplicată pedeapsa disciplinară în temeiul art.62 lit.a) - avertisment. Prin Hotărîrea nr. 12-261/15 din 26 noiembrie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-37/15 din 02.10.2015 în privinţa procurorului în procuratura sect.Centru, mun.Chişinău Mariana Cherpec.

Potrivit Hotărîrea Colegiului disciplinar din 10.06.2016, procurorului în Procuratura sect.Centru, mun.Chişinău, Mariana Cherpec, i s-a aplicat sancţiunea disciplinară - mustrare. Prin Hotărârea nr. 12-223/16 din 1 august 2016, Consiliul Superior al Procurorilor a luat act de necontestarea Hotărârii Colegiului disciplinar nr. 13-18/16 din 10.06.2016 în privinţa procurorului Mariana Cherpec și consideră că Hotărârea produce efecte juridice începînd cu data de 29 iulie 2016.

Prin Hotărârea Consiliului nr.12-179/14 din 09.10.2014 a fost validată hotărîrea Colegiului disciplinar nr.13-24/14 din 29.08.2014, adoptată în privinţa procurorului în procuratura sect.Centru, mun. Chişinău Mariana Cherpec, prin care procurorul menţionat a fost sancţionat disciplinar conform art.62 lit.b) din Legea cu privire la Procuratură, fiindu-i aplicată sancţiunea disciplinară - mustrare. În temeiul art.128 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, procurorul sect.Centru, mun.Chişinău Nicolae Gem a solicitat iniţierea procedurii privind stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicată procurorului Cherpec, pentru atitudinea exigentă faţă de atribuţiile de serviciu şi comportament ireproşabil. Prin Hotărîrea nr. 13-38/15 din 02.10.2015 Colegiul disciplinar a considerat inoportună stingerea sancţiunii înainte de termen şi a lăsat în vigoare sancţiunea disciplinară aplicată. Conform Hotărârii nr. 12- 265/15 din 26 noiembrie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-38/15 din 02.10.2015 în privinţa procuromlui în procuratura sect.Centru, mun,Chişinău Mariana Cherpec.

Prin dispoziţia procurorului, şef al secţiei securitate internă a Procuraturii Generale Victor Ababii din 04.09.2015, a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura sect.Centru, mun.Chişinău Mariana Cherpec, în temeiul art.118 alin.(l) din Legea cu privire la Procuratură, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu în cadrul instrumentării unei cauze penale. Colegiul disciplinar a conchis că procurorul Mariana Cherpec, a încălcat obligaţiile procurorului stipulate la art.54 lit.a) şi b) din Legea cu privire la Procuratură, prin ce a comis abaterea disciplinară prevăzută la art.61 lit.a) - îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu, fiindu-i aplicată pedeapsa disciplinară în temeiul art.62 lit.a) - avertisment. Prin Hotărîrea nr. 12-261/15 din 26 noiembrie 2015, Consiliul Superior al Procurorilor a validat Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-37/15 din 02.10.2015 în privinţa procurorului în procuratura sect.Centru, mun.Chişinău Mariana Cherpec.

 

Hotărârea nr. 12-265/15 din 26 noiembrie 2015

Hotărârea nr. 12-261/15 din 26 noiembrie 2015

Hotărârea nr. 12-223/16 din 1 august 2016

LASĂ UN COMENTARIU